Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh x quang và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vẹo cột sống không rõ căn nguyên tuổi thanh thiếu niên

164 48 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2019, 05:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 PHẠM TRỌNG THOAN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH X-QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT VẸO CỘT SỐNG KHÔNG RÕ CĂN NGUYÊN TUỔI THANH THIẾU NIÊN Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình tạo hình Mã số: 62720129 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Phạm Hòa Bình TS Phan Trọng Hậu HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới: Đảng ủy - Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Phòng Sau đại học, Bộ mơn - Viện Chấn thương Chỉnh hình Qn đội tạo điều kiện, giúp đỡ tơi nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin trân trọng biết ơn sâu sắc: PGS.TS Phạm Hòa Bình- Viện nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108 TS Phan Trọng Hậu - Viện nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108 người Thầy hướng dẫn, giúp đỡ bảo suốt trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin chân thành cám ơn giúp đỡ thầy: GS.TSKH.Nguyễn Thế Hồng, PGS.TS Lê Văn Đồn Tơi xin chân thành cám ơn tập thể Khoa Chấn thương Chỉnh hình cột sống, Khoa Gây mê Phẫu thuật, Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Tôi xin ghi nhớ biết ơn sâu sắc công nuôi dạy bố mẹ, chia sẻ động viên vợ con, giúp đỡ chân thành anh em người bạn Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019 Phạm Trọng Thoan LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu số liệu kết nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019 Phạm Trọng Thoan MỤC LỤC Trang Trang bìa Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Mục lục Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đại cương vẹo cột sống vô 1.1.1 Đặc điểm giải phẫu chức cột sống ngực thắt lưng 1.1.2 Khái niệm vẹo cột sống 1.1.4 Khái niệm góc Cobb, đốt sống đỉnh, đốt sống trung tính, đốt sống ổn định 1.1.3 Đặc điểm lâm sàng bệnh vẹo cột sống vô 1.2 Vai trò x-quang, CLVT đánh giá vẹo cột sống 1.2.1 Vai trò x-quang đánh giá vẹo cột sống 1.2.2 Vai trò phim CLVT đánh giá vẹo cột sống 1.3 Phân loại vẹo cột sống vô theo Lenke .11 1.3.1 Phân loại đường cong 11 1.3.2 Xác định biến thể cột sống thắt lưng 12 1.3.3 Biến dạng mặt phẳng dọc cột sống ngực 13 1.4 Điều trị bảo tồn bệnh nhân vẹo cột sống 13 1.4.1 Chỉ định điều trị bảo tồn 13 1.4.2 Các loại áo nẹp thời gian mặc áo 13 1.4.3 Hiệu mặc áo nẹp 13 1.5 Điều trị phẫu thuật bệnh nhân vẹo cột sống 14 1.5.1 Phạm vi, vị trí bắt vít cho đường cong theo phân loại Lenke 14 1.5.2 Lựa chọn vị trí bắt vít, hàn xương với đường cong cột sống ngực 24 1.5.3 Độ an toàn kỹ thuật bắt vít hình phễu 27 1.5.4 Kỹ thuật xoay trực tiếp thân đốt sống nắn chỉnh vẹo cột sống 29 1.6 Biến chứng phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống 31 1.6.1 Tổn thương thần kinh 31 1.6.2 Biến chứng muộn 33 1.7 Nghiên cứu nước 33 CHƯƠNG 35 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng nghiên cứu 35 2.1.1.Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 35 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.3.Các tiêu nghiên cứu bệnh vẹo cột sống lâm sàng 36 2.2.4.Các tiêu nghiên cứu phim x-quang 38 2.2.5 Phương pháp phẫu thuật 47 2.2.6 Chăm sóc sau mổ theo dõi ngoại trú 52 2.2.7 Đánh giá kết nghiên cứu 52 CHƯƠNG 57 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .57 3.1 Đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứu .57 3.1.1 Tuổi giới tính 57 3.2 Đặc điểm hình ảnh x-quang nhóm bệnh nhân nghiên cứu 60 3.2.1 Đặc điểm phim x-quang thẳng 60 3.2.2 Đặc điểm phim x-quang nghiêng 62 3.2.3 Phân loại dạng đường cong theo Lenke phim x-quang 63 3.2 Phương pháp điều trị 64 3.2.1 Thời gian phẫu thuật, lượng máu truyền 64 3.2.3 Đường vào phẫu thuật 65 3.2.4 Phân bố số lượng vít bắt 65 3.2.5 Thời gian theo dõi nằm viện 65 3.3.1 Kết điều trị gần sau phẫu thuật 66 3.3.1.2 Thay đổi chiều cao sau phẫu thuật 66 3.3.1.4 Độ an tồn vít 68 3.3.1.5 Biến chứng sớm sau mổ vẹo cột sống 68 3.3.3 Kết điều trị xa thời điểm theo dõi trung bình 33,55 ± 22,52 tháng 73 3.3.3.3 So sánh hiệu nắn chỉnh sau mổ sau 33,55 ± 22,52 tháng 76 3.3.3.5.Mối tương quan hiệu nắn chỉnh đường cong với số yếu tố liên quan 77 3.4 Kết điều trị chung 78 3.4.1 Kết sau phẫu thuật 78 3.7.2 Kết xa thời điểm theo dõi 12 tháng 79 3.7.3 Thời điểm theo dõi sau 33,55 ± 22,52 tháng 79 CHƯƠNG 80 BÀN LUẬN .80 4.1 Đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân vẹo cột sống liên quan đến phẫu thuật 80 4.1.1 Tuổi can thiệp phẫu thuật 80 4.1.2.2 Cân vai phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột sống 82 4.2.2 Mức độ xoay đốt sống đỉnh x-quang 86 4.2.3 Mức độ cốt hóa mào chậu theo Risser x-quang 86 4.3 Những vấn đề liên quan kết phẫu thuật 87 4.3.1 Kỹ thuật xoay trực tiếp thân đốt sống liên quan kết nắn chỉnh vẹo.87 4.3.2 Vai trò vít cuống cung kết nắn chỉnh vẹo cột sống 89 4.3.3 Vị trí LIV, UIV với đường cong cột sống ngực 93 4.3.4 Vị trí LIV với đường cong dạng Lenke 1C 95 4.3.5 Cố định hàn xương cột sống ngực thắt lưng 97 4.3.6 Đường vào phẫu thuật vẹo cột sống 99 4.3.7 Lượng máu truyền tính an tồn truyền máu 102 4.3.8 Biến chứng phẫu thuật cột sống 103 4.3.8.1 Biến chứng sớm sau mổ 103 KẾT LUẬN 108 KIẾN NGHỊ 110 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 127 LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO 128 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AIS CSVL CT : Adolescent idiopathic scolios is Vẹo cột sống không rõ nguyên tuổi thiếu niên (Vẹo cột sống vô tuổi tiếu niên) : Center sacral vertica l line Đường vng góc xương phim thẳng : Computer tomography Chụp cắt lớp vi tính LIV : Lower ins trumentation vertebra Vít đoạn đường cong cố định UIV : Upper ins trumentation vertebra Vít đoạn đường cong cố định DANH MỤC BẢNG Số thứ tự Tên bảng Trang Bảng 1.1 Bảng phân loại vẹo cột sống theo Lenke [70] 11 Bảng 2.1 Hệ thống phân loại theo Lenke 44 Bảng 3.2 Phân loại theo lứa tuổi bệnh nhân 57 Bảng 3.3 Đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân phẫu thuật 59 Bảng 3.4 Phân bố theo độ cốt hóa mào chậu theo Risser 60 Bảng 3.5 Phân bố mức độ xoay cuống cung theo Nash-Moe 61 Bảng 3.6 Đặc điểm phim x-quang thẳng 61 Bảng 3.7 Góc Cobb đường cong phim X- quang thẳng .62 Bảng 3.8 Mức độ mềm dẻo đường cong cột sống (N=40) 62 Bảng 3.9 Đặc điểm phim x-quang nghiêng 62 Bảng 3.10 Dạng đường cong theo phân loại Lenke 63 Bảng 3.11 Phân loại biến thể đường cong 63 Bảng 3.12 Phân loại góc gù phim nghiêng 64 Bảng 3.13 Thời gian mổ (tính theo phút) lượng máu truyền (tính theo ml) 64 Bảng 3.14 Phân bố đường vào phẫu thuật 65 Bảng 3.15 Phân bố số lượng vít bắt .65 Bảng 3.16 Kết nắn chỉnh cột sống lâm sàng sau mổ 66 Bảng 3.17 Thay đổi chiều cao sau mổ(n=40 bệnh nhân) 66 Bảng 3.18 Kết nắn chỉnh cột sống phim x-quang thẳng sau mổ 67 Bảng 3.19 Hiệu nắn chỉnh góc Cobb phim x-quang thẳng sau mổ 67 Bảng 3.20 Kết nắn chỉnh cột sống phim x-quang nghiêng sau mổ 68 Bảng 3.21 Độ an tồn vít 68 (đơn vị tính cái) 68 Bảng 3.21 Kết nắn chỉnh cột sống lâm sàng sau mổ 12 tháng 71 Bảng 3.22 Kết nắn chỉnh cột sống phim x-quang thẳng sau mổ 12 tháng 71 Bảng 3.23 Hiệu nắn chỉnh cột sống phim x-quang thẳng sau mổ 12 tháng 72 Bảng 3.24 Kết nắn chỉnh phim x-quang nghiêng sau mổ 12 tháng .72 Bảng 3.26 Kết nắn chỉnh lâm sàng sau mổ 33,55 ± 22,52 tháng .74 Bảng 3.27 Kết nắn chỉnh phim x-quang thẳng sau 33,55 ± 22,52 tháng 74 Bảng 3.29 Kết nắn chỉnh phim x-quang nghiêng sau 33,55 ± 22,52 tháng 75 Bảng 3.30 Hiệu nắn chỉnh sau mổ đường cong 75 Bảng 3.31.Thay đổi hiệu nắn chỉnh sau mổ sau 33,55 ± 22,52 tháng.76 Bảng 3.33 So sánh hiệu nắn chỉnh đường cong theo giới 77 Bảng 3.34 Hệ số tương quan hiệu nắn chỉnh đường cong với số yếu yếu tố liên quan …………………………………………………………….77 87 Min K., (2007) “Short anterior correction of the thoracolumbar/lumbar curve in King idiopathic scoliosis: the behaviour of the instrumented and nonins trumented curves and the trunk balance.’’Eur spine J, Jan;16(1):65-72 88 Min K., Sdzuy M.,(2013) “Posterior correction of thoracic idiopathic scolios is with pedicle screw ins trumentation: result of 48 patients with minimal 10 –year follow-up’’ Eur Spine J, 22:345-354 89 Mladenov K.V., Vaeterlein C., Stuecker R., (2011) “Selective posterior thoracic fusion by means of direct vertebral derotation in adolescent idiopathic scolisosis: effects on the sagittal alignment.’’ Eur Spine J., 20: 1114-1117 90 Modi H., Suh S.W., Song H.R., et al (2009) “Accuracy of thoracic pedicle screw placement in scolios is using the ideal pedicle entry point during the freehand technique’’ International Orthopaedics (SICOT), 33: 469-475 91 Mohammad et al (2007) “Neuro complication in the surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis.’’ Spine, 32 Pp 2759-2763 92 MukaiyamaK., Takahashi J., Hirabayashi H.,et al (2013) “Factors influencing the residual rib humb after posterior spinal fusion for adolescent idiopathic scoliosis with Lenke and curves.’’ J Orthop Sci, 18: 687-692 93 Mulpuri K., Perdios A., Reilly C.W.,(2007) “Evidence-based medicine analysis of all pedicle screw constructs in adolescent idiopathic scolios is.’’ Spine, volume 32, number 19S, pp S109–S114 94 Newton P.O., (2006) “Idiophathic scolios is.’’Lovell & Winter's Pediatric Orthopaedics, 6th Edition, pp 694-762 95 Newton P.O., Marks M.C., Bastrom T.P., et al(2013) “Surgical treatment of Lenke main thoracic idiopathic scolios is.’’ Spine, volume 38, number 4, pp 328–338 96 Newton P.O., Faro F.D., Lenke L.G., et al (2003) “Factors involved in the decision to perform a selective versus nonselective fusion of Lenke 1B and 1C (King-Moe II) curves in adolescent idiopathic scolios is.’’ Spine, volume 28, number 20s, pp 217-223 97 Ni (2011) “Using side-bending radiographs to determine the distal fusion level in patients with single thoracic idiopathic scolios is undergoing posterior correction with pedicle screws.’’J Spinal Disord Tech, Oct;24(7):437-43 98 Nohara A., Kawakami N., Saito T., et al (2015) “Comparison of surgical outcomes between anterior fusion and posterior fusion in patients with AIS Lenke type or that underwent selective thoracic fusion -long-term followup study longer than 10 postoperative years.’’ Spine, volume 40, number 21, pp 1681–1689 99 O'brien M.F., Lenke L.G, Mardjetko S., et al (2000).’’Pedicle morphology in thoracic adolescent idiopathic scolios is is pedicle fixation an anatomically viable technique?’’ Spine, volume 25, number 18, pp 2285–2293 100 Okada E., Wantanabe K., Pang L., et al (2014) “Posterior correction and fusion surgery using pedicle-screw constructs for Lenke type 5C adolescent idiopathic scoliosis.’’ Spine, volume 40, number 1, pp 25- 30 101 Omidi-Kashaniet F., Hasankhani E.G., Moradi A., et al (2013) “Modified fulcrum bending radiography: A new combined technique that may reflect scoliotic curve flexibility better than conventional methods ‘’ Journal of Orthopaedics IO, 172-176 102 Ono (2012), “Defining components of shoulder imbalance clavicle tilt and trapezial prominence.’’ Spine, volume 37, number 24, pp E1511– E1516 103 Pankowski R., Roclawski M., Ceynowa M., et al (2016), “Direct vertebral rotation vs single concave rod rotation: Low-dose intraoperative computed tomography evaluation of spine derotation in adolescent idiopathic scolios is surgery.’’ Spine.41(10):864-871 104 Parisini P., Silvestre D., Lolli F., et al (2009) “Selective thoracic surgery in the Lenke type 1A: King III and King IV type curves.’’ Eur Spine J, 18 (Suppl 1):S82–S88 105 Potter B.K., Ros ner M.K., Lehman R.A., et al (2005) “Reliability of end, neutral, and stable vertebrae identification in adolescent idiopathic scolios is’’.Spine, volume 30, number 14, pp 1658-1663 106 Rihn J.A., Lee J.Y., Ward W.T., (2008), “Infection after the surgical treatment of adolescent idiopathic scolios is evaluation of the diagnosis, treatment and impacton clinical outcomes.’’ Spine, volume 33, number 3, pp 289–294 107 Qin (2016) “Selecting the last “Substantially” touching vertebra as lowest ins trumented vertebra in Lenke type 1A curve: Radiographic outcomes with a minimu m of 2-year follow-up.’’ Spine 41(12): E742-E750 108 Richards B.S.,(2007), “Lenke 1C, King typeII curves: Surgical recommendations’’ Orthop Clin N Am 38, 511-520 109 Ries (2015) “Selective thoracic fusion of Lenke I and II curves affects sagittal profiles but not sagittal or spinopelvic alignment.’’ Spine., volume 40, number 12, pp 926- 934 110 Rihn (2008) “Infection after the surgical treatment of adolescent idiopathic scolios is.’’ Spine, volume 33, number 3, pp 289–294 111 Rodrigues L.M.R., Ueno F.H., Gotfryd A.O., et al (2014) “Co mparison between different radiographs methods for evaluating the flexibility of scoliosis curves.’’ Acta Ortop Bras 22, 78-81 112 Ros e P., Lenke L.G (2007) “Classification of operative adolescent idiopathic scoliosis: treatment guidelines.’’ Orthop Clin N Am, 38: 521-529 113 Rus hton P.R.P, Grevitt M.P (2014) “Do vertebral derotation techniques offer better outcomes compared to traditional methods in the surgical treatment of adolescent idiopathic scolios is ?’’ Eur Spine J, 23; 1166-1176 114 Samdani A.F (2010) “Learning curve for placement of thoracic pedicle screw in the deformed spine.’’ Neurosurgery., 66:290-295 115 Samdani A.F., Asghar J., Miyanji F., et al (2014) “Recurrence of rib prominence following surgery for adolescent idiopathic scolios is with pedicle screw and direct vertebral derotation.’’ Eur Spine J.volume 24, issue 7, pp 1547-1554 116 Sander A.E., Bau mann R., Brown H., et al (2003) “Select ive anterior fusion of thoracolumbar/lu mbar curves in adolescents: when can the associated thoracic curve be left unfused?.’’ Spine, 28(7): pp 706-713 117 Sarlar A.Y., Atmaca H., Kim W.J., et al (2011) “Radiographic features of the Lenke 1A curves to help to determine the optimum distal fusion level selection.’’Spine, 36(19): 1592-1599 118 Shah S.A, (2007) “Derotation of the spine.’’ Neurosurg Cin N Am 18, 339-345 119 Sharma.(2015) “Do postoperative radiographically vertified technical success, improved cosmestic,and trunk shift corroborate with patient-reported outcome in Lenke 1C adolescent idiopathic scoliosis?.’’ Eur Sppine J, volume 24, issue 7, pp 1462-1472 120 Singla A., Bennett J.T., Sponseller P.D., et al (2014) “Results of selective thoracic versus nonselective fusion in Lenke type curves.’’ Spine, Volu me 39, number 24, pp 2034-2041 121 Smucny M., Lubicky J.P., Sanders J.O., et al (2011) “Patient self-assessment of appearance is improved more by all pedicle screw than by hybrid constructs in surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis.’’ Spine, volume 36, number 3, pp 248–254 122 Sudo H., Abe Y., Abumi K., et al (2014) “Surgical treatment of Lenke thoracic adolescent idiopathic scoliosis with maintenance of kyphosis using the simultaneous double-rod rotation technique.’’ Spine, volume 9, number 4, pp 163 - 1169 123 Sudo H., Ito M., Abe Y., et al (2016) “Surgical treatment of double thoracic adolescent idiopathic scoliosis with a rigid proximal thoracic curve.’’ Eur Spine J,volume 25, issue 2, pp 569-577 124 Suk S.I., Lee S.M (1995) “Segmental screw fixation in the treatment of thoracic idiopathic scoliosis.’’ Spine, 20, pp 1399-1405 125 Suk S.I., Kim W.J., Lee C.S., et al.(2000) “Indications of proximal thoracic curve fusion in thoracic adolescent idiopathic scoliosis.’’ Spine, volume 25, number 18, pp 2342-2349 126 Suk s.i., Kim J.H., Lim D.J.,(2012) “Pedicle screw instrumentation in adolescent idiopathic scoliosis (AIS).’’ Eur Spine J, 21: 13-22 127 Suk et al (2001) Thoracic pedicle screw fixation in spinal deformities: Are they really safe? Spine., 26 (18),pp 2049-2057 128 Suk S.I., Lee S.M., Chung E.R., et al (2005) “Selective thoracic fusion with segmental pedicles screw fixat ion in the treatment of the thoracic idiopathic scolios is.’’ Spine., volume 30,number 14,pp1602-1609 129 Sun Z., Qiu G., Guo S., et al (2014) “Lowest instrumented vertebra selective posterior fusion of moderate thoracolumbar/lumbar idiopathic scolios is: lower-end vertebra or lower-end vertebra +1?.’’ Eur Spine J, 23: 1251-1257 130 Sun Z., Qiu G., Guo S., et al (2014) “The effect of unfused segments in coronal balance reconstitution after posterior selective thoracolumbar/lumbar fusion in adolescent idiopathic scoliosis.’’ Spine, volume 39, number 24, pp 042 - 2048 131 Takahashi et al (2010) “Accuracy of multilevel registration in image-guided pedicle screw ins ertion for adolescent idiopathic scolios is.’’ Spine, volume 35, number 3, pp 347–352 132 Takahashi J., Newton P.O., Ugrinow V.L., et al (2014) “Selective thoracic fusion in adolescent idiopathic scoliosis: Factor influencing the selection of the optimal lowest instrumented vertebra.’’ Spine, volume 36, number 14, pp 1131-1141 133 Takeshita K., Maruyama T., Chikuda H., et al (2009) “Diameter, length and direction of pedicle screw for scoliotic spine: analysis by multiplanar reconstruction of computed tomography.’’ Spine, 34(8): 789-803 134 Takeuchi (1999) “Bio mechanical role of the intervertebrral dics and costovertebral joint in the stability of the thoracic spine.’’ Spine., vol 24, no 14, July 15:1414-20 135 Tang X., Zhao J., Zhang Y (2015) “Radiographic, clinical, and patients' assessent of segmental direct vertebral body derotation versus simple rod derotation in main thoracic adolescent idiopathic scolisosis: a prospectivr, comparative cohort study.’’ Eur Spine J, 24; 298-305 136 Tang X., Luo X., Liu., et al (2016) “The spontaneous development of cosmetic shoulder balance and shorter.’’ Spine.41(12):1028-1035 137 Tao F., Shi Z , Xie Y., et al (2011) “Determination of lowest instrumented vertebra by the location of apical vertebra in Lenke tye adolescent idiopathic scoliosis.’’ International Orthopaedics (SICOT), 35: 561-567 138 Upasani V.V., Newton P.O (2007) “Anterior and thoracoscopic scolios is surgery for idiopathic scolios is.’’ Orthop Clin N Am 38,pp 531-540 139 Vedantam R., Lenek L.G., Bridwell K.H., et al (2000) “Comparison on pushprone and lateral bending radigraphs for predicting postoperative coranal alignment in thoracolumbar and lumbar scoliotic curves.’’ Spine, volume 25, number pp 76-81 140 Vora M., Crawford., Babekhir N., et al (2007) “A pedicle screw construct gives an enhanced posterior correction of adolescent idiopathic scolios is when compared with other constructs.’’ Spine, volume 32, number 17, pp 1869–1874 141 Wang (2010) “Free-hand thoracic pedicle screw placed by neurosurgery residents: a CT analysis.’’ Eur Spine J, 19: 821-827 142 Wang Y., Hansen E.S., Hoy.K., et al (2011) “Distal adding-on phenomenon in Lenke 1A scoliosis.’’ Spine, volume 36, number 14, pp 1113–1122 143 Wang Y., Bunger C.E., Wu C., et al(2012) “Postoperative trunk shift in Lenke 1C scolios is.’’ Spine, volume 37, number 19, pp 1676–1682 144 Wang Y., Bunger C.E., Zhang Y., (2012) “ Extensive fusion for Lenke 3C and 6C scoliosis:a two year radiographic follow up.’’ Internationnal Orthopaedics (SICOT), 36: 795-801 145 Wang Y., Bunger C.E., Zhang Y et al (2012) “Lowest instrumented vertebra selection in Lenke 3C and 6C scolios is: what if we choose lumbar apical vertebra as distal fusion end ?.’’ Eur Spine J, 21: 1053-1061 146 Wang (2013), “Distal adding-on in Lenke 1A scolios is how to more effectively determine the onset of distal adding-on’’ Spine, volume 38, number 6, pp 490–495 147 Wantanabe K., Kawakami N., Nishiwaki Y., et al (2007), “Traction versus supine side –bending radiographs in determining flexibility’’ Spine, volume 32, number 23, pp 2604-2609 148 Wantanabe K., Nakamura T., Iwanami A., et al (2012), “Vertebral derotation in adolescent idiopathic scolios is causes hypokyphosis of the thoracic spine’’.BMC Musculoskeletal Disorders., 13:99 149 Weinstein (2001) “Idiopathic scolios is’’ Pediatric spine, the principles and practice, 2nd edition pp 278-434 150 Yagi M., Takemits u M., Machida M (2013) “Clavicle chest cage angle difference (CCAD).’’ Spine, volume 38, number 12, pp E705– E712 151 Yagi M., Takemits u M., Machida M (2013) “Chest cage angle difference and rotation of main thoracic curve are independent risk factors of postoperative shoulder imbalance in surgically treated patients with adolescent idiopathic scolios is.’’ Spine, volume 38, number 19, pp E1209E1215 152 Yang X., Liu L., Song Y., et al (2015) “Pre- and postoperative spinopelvic sagittal balance in adolescent patients with Lenke type idiopathic scolios is.’’ Spine., volume 40, number 2, pp 102-108 153 Yang C., Li Y., Yang M., et al (2015) “Adding-on phenomenon after surgery in Lenke type 1, adolescent idiopathic scolios is: is it predictable?.’’ Spine.41(8):698-704 154 Yazici M., Acaroglu E.R., Alanay A., et al.(2001) Measurement of vertebral rotation in standing versus supine position in adolescent idiopathic scoliosis Journal of pediatric orthopaedics., 21: 252-256 155 Yeon (2007), “Anterior lu mbar ins trumentation improves correction of severe lumbar Lenke C curves in double major idiopathic scolios is.‘’ Eur Spine J, Sep;16(9):1379-85 156 Yong M.R.N.O., Izatt M.T., Adam C.J., et al (2012), “Secondary curve behavior in Lenke type 1C adolescent idiopathic scolios is after thoracoscopic selective anterior thoracic fusion’’ Spine, volume 37, number 23, pp 1965– 1974 157 Zhang Y., Xie J., Wang Y., et al (2014), “Thoracic pedicle classification determined by inner cortical width of pedicle on computed tomography images: its clinical significance for posterior vertebral column resection to treat rigid and severe spinal deformit ies a retrospective review of cases’’ BMC Musculoskeletal Disorders, 15: 278 MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Họ tên bệnh nhân: nă m sinh Giới tính: Tuổi: Nghề nghiệp: Ngày vào viện: Ngày viện: Tổng số ngày năm viện: Thời điểm phát bệnh: Tình trạng dậy thời điểm khám bệnh: Thời gian theo dõi sau mổ: Khám lâm sàng Dáng bệnh nhân: Bệnh nhân có triệu chứng liên quan: - Những rối loạn vận động: - Những rối loạn cảm giác: - Những rối loạn dinh dưỡng: - Rối loạn sắc tố da + Chiều cao Trước mổ Ngay sau mổ + Mức độ cân vai Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Mức độ cân eo Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Mức độ cân mào chậu Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Mức độ cân thân Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau 1.1 Phim x-quang thường quy: Hiệu nắn chỉnh vẹo - Thông số đo tư phim thẳng: Đo theo phương pháp Coob sử dụng phần mềm Autocard 2007 Đo phim thẳng Trước mổ Bending Saumổ 12 tháng Tháng sau + Góc vẹo + T2-T5 + T5-T12 + T12-L5 Hiệu số mềm dẻo cột sống: tính theo cơng thức Wantanabe Góc Cob phim thẳng-góc Cob phim bending/góc Cob phim thẳng x 100 + Góc vẹo + T2-T5 + T5-T12 + T12-L5 Hiệu nắn chỉnh vẹo: tính theo cơng thức Harrington (Góc Cob phim thẳng trước mổ-góc Cob phim thẳng sau mổ)/góc Cob phim thẳng trước mổ x 100 Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Góc vẹo + T2-T5 + T5-T12 + T12-L5 + Lệch trục đốt sống đỉnh cột sống ngực Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Lệch trục đốt sống đỉnh cột sống thắt lưng Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Góc chênh lệch xương đòn hai bên Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Mức độ xoay cuống cung theo Nash –Moe Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Mức độ cốt hóa mào chậutheo Risser Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Chênh lệch góc xương đòn lồng ngực Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Góc nghiêng đĩa cuối LIV so với mặt phẳng ngang Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Chênh lệch góc sườn cột sống RVAD Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Các biến thể A,B,C theo phân loại Lenke Thông số đo phim nghiêng: Đo theo phương pháp Coob sử dụng phần mềm Autocard 2007 + C7 pumb line.Cân mặt phẳng dọc Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Góc gù cột sống ngực T5-T12 Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Góc gù vùng ngực thắt lung T10-L2 Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Góc ưỡn cột sống thắt lưng T12-S1 Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau + Góc nghiêng LIV-S1 aligment Trước mổ Sau mổ Sau 12 tháng Tháng sau - Phân loại đường cong theo Lenke Kết nghiên cứu 2.1 Trong phẫu thuật: - Thời gian gây mê: - Thời gian phẫu thuật: - Số lượng máu truyền: Khối hồng cầu Huyết tương Máu toàn phần - Kháng sinh sử dụng: + Loại kháng sinh + Thời gian sử dụng - Thuốc giảm đau màng cứng + Loại thuốc sử dụng + Thời gian sử dụng - Số lượng vít bắt - Số vít bên lõm - Số vít bên lồi - Số vít đơn trục - Số vít đa trục - Số nối ngang - Vị trí hàn xương cuối 2.2 Kết sau mổ - Chức sống: + Tình trạng hơ hấp: + Tình trạng tuần hoàn + Chức thận - Kết sớm: + Liền sẹo kỳ đầu + Chức vận động:thang điểm Frankel A + Chức cảm giác:BMRC + Chức dinh dưỡng + Hiệu nắn chỉnh vẹo - Kết dài hạn + Hiệu nắn chỉnh + Tình trạng bù: + Hiện tượng Crankshaft: + Liền xương - Tai biến, biến chứng + Trong mổ: Vít bắt sai vị trí Tràn máu màng phổi Tổn thương mạch máu lớn Tổn thương đoạn II tá tràng Tổn thương thần kinh + Sau mổ : Sốt Nhiễm trùng vết mổ Nhiễm trùng toàn thân Tổn thương thần kinh DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU STT Mã số NC Họ tên bệnh nhân Tuổi Ngày vào viện Ngày viện Số BA NC1 Đào Thị Thu H 14 27/5/2013 14/06/2013 14376 NC2 Đào Thị Tr 15 06/7/2011 25/7/2011 15160 NC3 Đỗ Thị Thu Tr 16 29/7/2011 18/8/2011 17422 NC4 Đỗ Thu Th 08 26/5/2015 15/6/2015 13523 NC5 Đỗ Văn Đ 16 11/08/2016 24/08/2016 27414 NC6 Hà Thị Ngọc H 15 06/8/2012 21/08/2012 20415 NC7 Hạp Tiến L 19 19/8/2009 6/9/2009 14863 NC8 Lê Thị Thái H 19 07/7/2011 25/7/2011 15190 NC9 Liêu Văn M 18 12/01/2010 29/01/2010 361 10 NC10 Lương Thị Huyền P 15 04/8/2014 29/8/2014 21887 11 NC11 Lưu Linh Ch 12 05/6/2012 13/07/2012 13555 12 NC12 Mạc Thị M 16 09/7/2012 01/8/2012 17414 13 NC13 Mai Xuân H 15 20/7/2013 02/8/2013 20871 14 NC14 Ngô Thị Trang N 16 03/6/2014 27/6/2014 14912 15 NC15 Nguyễn Bảo Ng 13 14/07/2016 23/07/2016 23140 16 NC16 Nguyễn Kim Th 18 20/7/2010 11/08/2010 13180 17 NC17 Nguyễn Ngọc L 13 29/7/2014 20/8/2014 21316 18 NC18 Nguyễn Nhật T 21 29/3/2010 15/8/2010 2293 19 NC19 Nguyễn Quang M 17 13/6/2013 04/7/2013 16475 20 NC20 Nguyễn Thị Anh P 11 15/8/2014 05/9/2014 23137 21 NC21 Nguyễn Thi H 15 16/06/2016 30/06/2016 20194 22 NC22 Nguyễn Thi H 11 13/6/2013 04/7/2013 18621 23 NC23 Nguyễn Thị Lan H 18 07/9/2011 27/9/2011 21034 24 NC24 Nguyễn Thị Ngân H 18 12/7/2011 27/7/2011 15667 25 NC25 Nguyễn Thị O 17 01/6/2015 30/6/2015 15580 26 NC26 Nguyễn Thị Thủy T 16 01/6/2016 18/06/2016 17960 27 NC27 Nguyễn Thu H 16 22/8/2011 09/9/2011 19643 28 NC28 Nguyễn Thùy L 18 17/9/2015 24/9/2015 25512 29 NC29 Nguyễn Tiến Đ 13 11/6/2014 08/7/2014 15795 30 NC30 Nguyễn Tố L 11 17/12/2012 04/01/2013 34552 31 NC31 Nông Thị Tố U 13 23/7/2011 08/8/2011 16761 32 NC32 Phạm Thị Tr 13 23/06/2016 30/06/2016 20218 33 NC33 Phi Ngọc H 19 28/6/2012 22/7/2012 14402 34 NC34 Rơ Lan Ly V 18 07/9/2011 27/9/2011 21034 35 NC35 Trần Tú A 14 23/7/2012 10/8/2012 18968 36 NC36 Trịnh Huyền Tr 14 13/3/2013 11/4/2013 6591 37 NC37 Vũ Hoài Ng 14 02/6/2015 20/6/2015 14391 38 NC38 Vũ Hương G 15 26/7/2012 13/8/2012 19437 39 NC39 Vũ Trà G 16 26/8/2011 20/9/2011 20072 40 NC40 Vương Khánh H 13 28/5/2015 24/6/2015 13873 Xác nhận Người hướng dẫn khoa học Xác nhận Phòng KHTH Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh x- quang đánh giá kết điều trị phẫu thuật vẹo cột sống không rõ nguyên tuổi thiếu niên với mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng hình. .. hình ảnh x- quang bệnh vẹo cột sống không rõ nguyên tuổi thiếu niên bệnh nhân phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột sống kỹ thuật xoay trực tiếp thân đốt sống Đánh giá kết phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột sống. .. chưa nghiên cứu, phân tích chi tiết đặc điểm lâm sàng, hình ảnh x- quang nhóm bệnh vẹo cột sống có định phẫu thuật đánh giá kết ứng dụng kỹ thuật xoay trực tiếp thân đốt sống điều trị phẫu thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh x quang và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vẹo cột sống không rõ căn nguyên tuổi thanh thiếu niên , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh x quang và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vẹo cột sống không rõ căn nguyên tuổi thanh thiếu niên

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn