Bài 15. Tính chất vật lí của kim loai

13 510 0 Gửi tin nhắn cho Gordon Moore
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 03:10

Kiểm tra bài cũ 1-Hãy nhắc lại những hợp chất vô cơ đã học ? 2- Hãy kể tên những đồ vật xung quanh em được làm bằng kim loại? Những hợp chất vô cơ đã học là: - Oxit: oxit bazơ , oxit axit. -Axit: axit có oxi, axit không có oxi. -Bazơ : Bazơ tan và bazơ không tan. -Muối: muối trung hoà và muối axit. Chương 2: Kim loại Tiết 21: Tính chất vật lí của kim loại Trong chương 2 các em được tìm hiểu rõ hơn: - Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào? -Nhôm sắt có những tính chất và ứng dụng gì? Hợp kim là gì? Sản xuất gang và thép như thế nào? -Thế nào là sự ăn mòn kim loại? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn? Thí nghiệm 1: Quan sát đoạn dây nhôm và mẩu than gỗ đã dùng búa đập. Nhận xét. Hiện tượng: Dây nhôm bị dát mỏng, than gỗ bị vỡ vụn. Nhận xét: Nhôm có tính dẻo, than gỗ không có tính dẻo. I- Tính dẻo. Chương 2: Kim loại Tiết 21: Tính chất vật lí của kim loại I- Tính dẻo. Tại sao người ta có thể dát mỏng lá vàng độ dày chỉ vài Mm, lá nhôm, lá tôn, lá đồng rất mỏng hoặc làm ra các loại sắt dùng trong xây dựng (sắt tròn, sắt vuông) có nhiều kích thước khác nhau? Tại vì kim loại có tính dẻo nên có thể rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau. Kết luận: Kim loại có tính dẻo. * Mỗi kim loại khác nhau có tính dẻo cũng khác nhau. Tiết 21: Tính chất vật lí của kim loại. I- Tính dẻo. * Kim loại khác nhau có tính dẻo cũng khác nhau. Thí nghiệm 2: Có dụng cụ thử tính dẫn điện hãy đặt ngang dây sắt hoặc nhôm vào phần kim loại của dụng cụ, quan sát hiện tượng và rút ra nhận xét. Hiện tượng: bóng đèn sáng. Nhận xét: Kim loại nhôm, sắt có tính dẫn điện. II- Tính dẫn điện. 1- Trong thực tế dây dẫn thường được làm bằng kim loại nào? 2- Các kim loại khác có dẫn điện không? 3- ứng dụng tính dẫn điện của kim loại trong đời sống, sản xuất như thế nào? Kết luận: Kim loại có tính dẫn điện. * Các kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện khác nhau Tiết 21: Tính chất vật lí của kim loại. I- Tính dẻo. * Kim loại khác nhau có tính dẻo cũng khác nhau. II- Tính dẫn điện. * Kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện khác nhau Khi sử dụng dây dẫn điện kim loại cần chú ý điều gì? Khi sử dụng dây dẫn điện bằng kim loại cần chú ý sự an toàn, nếu dây bị hỏng lớp cách điện thì không dùng để tránh bị điện giật hoặc chập cháy. III- Tính dẫn nhiệt. Thí nghiệm 3: Dùng đèn cồn đốt nóng 1 đầu dây thép, nêu hiện tượng, rút ra nhận xét. Hiện tượng: Đầu dây không đốt cầm tay thấy nóng, chứng tỏ dây sắt có khả năng dẫn nhiệt. Em hãy nêu một số hiện tượng trong thực tế chứng tỏ kim loại có tính dẫn nhiệt? Kết luận: Kim loại có tính dẫn nhiệt. * Kim loại khác nhau có khả năng dẫn nhiệt khác nhau TiÕt 21: TÝnh chÊt vËt lÝ cña kim lo¹i. I- TÝnh dÎo. * Kim lo¹i kh¸c nhau cã tÝnh dÎo còng kh¸c nhau. II- TÝnh dÉn ®iÖn.  * Kim lo¹i kh¸c nhau cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn kh¸c nhau I- TÝnh dÎo. III- TÝnh dÉn nhiÖt. * Kim lo¹i kh¸c nhau cã kh¶ n¨ng dÉn nhiÖt kh¸c nhau. IV- ¸nh kim: T¹i sao con ng­êi sö dông mét sè kim lo¹i nh­: vµng, b¹c…®Ó lµm ®å trang søc? KÕt luËn: Kim lo¹i cã ¸nh kim. [...]... 21: Tính chất vật lí của kim loại.I- Tính dẻo.* Kim loại khác nhau có tính dẻo cũng khác nhau.II- Tính dẫn điện.* Kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện khác nhauKhi sử dụng dây dẫn điện kim loại cần chú ý điều gì?Khi sử dụng dây dẫn điện bằng kim loại cần chú ý sự an toàn, nếu dây bị hỏng lớp cách điện thì không dùng để tránh bị điện giật hoặc chập cháy. Tiết 21: Tính chất vật lí của. .. của kim loại.I- Tính dẻo.* Kim loại khác nhau có tính dẻo cũng khác nhau.Thí nghiệm 2: Có dụng cụ thử tính dẫn điện hÃy đặt ngang dây sắt hoặc nhôm vào phần kim loại của dụng cụ, quan sát hiện tượng và rút ra nhận xét.Hiện tượng: bóng đèn sáng.Nhận xét: Kim loại nhôm, sắt có tính dẫn điện.II- Tính dẫn điện. Bài tập: HÃy tính thể tích của 1 mol mỗi kim loại khi biết khối lượng riêng của. .. là x cm2=> x =27.1/2,7 =10 cm2 III- Tính dẫn nhiệt.Thí nghiệm 3: Dùng đèn cồn đốt nóng 1 đầu dây thép, nêu hiện tượng, rút ra nhận xét.Hiện tượng: Đầu dây không đốt cầm tay thấy nóng, chứng tỏ dây sắt có khả năng dẫn nhiệt.Em hÃy nêu một số hiện tượng trong thực tế chứng tỏ kim loại có tính dẫn nhiệt?Kết luận: Kim loại có tính dẫn nhiệt.* Kim loại khác nhau có khả năng dẫn nhiệt khác . Chương 2: Kim loại Tiết 21: Tính chất vật lí của kim loại Trong chương 2 các em được tìm hiểu rõ hơn: - Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá. vụn. Nhận xét: Nhôm có tính dẻo, than gỗ không có tính dẻo. I- Tính dẻo. Chương 2: Kim loại Tiết 21: Tính chất vật lí của kim loại I- Tính dẻo. Tại sao người
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15. Tính chất vật lí của kim loai, Bài 15. Tính chất vật lí của kim loai, Bài 15. Tính chất vật lí của kim loai

Bình luận về tài liệu bai-15-tinh-chat-vat-li-cua-kim-loai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP