Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

22 277 5 Gửi tin nhắn cho Hannes Alfvén
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2013, 04:10

TiÕt 19. Bµi 17 ¤ nhiÔm m«i tr­ êng ë ®íi «n hßa ? Quan s¸t c¸c h×nh ¶nh cho biÕt c¸c ¶nh cã chung chñ ®Ò g×? ? C¸c bøc ¶nh c¶nh b¸o ®iÒu g× trong khÝ quyÓn 1. ¤ nhiÔm kh«ng khÝ Nói löa ho¹t ®éng ?: Nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm? a. Nguồn ô nhiễm không khí: - Do khí thải của công nghiệp, động cơ giao thông, khí thải sinh hoạt. - Do hoạt động tự nhiên: Bão cát, núi lửa, cháy rừng và quá trình phân hủy các chất hữu cơ ?Qua h×nh 17.2 vµ hiÓu biÕt thùc tÕ h·y nªu nh÷ng hËu qu¶ cña « nhiÔm kh«ng khÝ? [...]... Ô nhiễm nước sông ngòi Ô nhiễm nước biểnNguyên nhân-Chất thải công nghiệp -Chất thải sinh hoạt ô thị- Lượng phân hóa học, thuốc trừ sâu -Tập trung chuỗi ô thị lớn trên bờ biển ở đới ôn hòa. -Váng dầu do chuyên chở, đắm tàu, giàn khoan trên biển.-Chất thải phóng xạ, chất thải công nghiệp-Chất thải từ sông ngòi chảy raTác hại-ảnh hưởng xấu đến ngành nuôi trồng hải... SGK kết hợp với sự hiểu biết thực tế, nêu một số nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở đới ôn hòa? ? Quan sát các hình ảnh cho biết các ảnh có chung chủ đề gì?? Các bức ảnh cảnh báo điều gì trong khí quyển - Các nước đà kí nghị định thư Kiôtô Bảo vệ bầu khí quyển trong lành. ? Ngoài ô nhiễm không khí còn môi trường nào bị ô nhiễm? ... thái.- Ô nhiễm này tạo hiện tượng thủy triều đen, thủy triều đỏ, gây tai hại mọi mặt ven bờ các đại dương. ?Qua hình 17.2 và hiểu biết thực tế hÃy nêu những hậu quả của ô nhiễm không khí? ? Toàn Thế giới đà có biện pháp gì để các giảm lượng khí thải bảo vệ bầu khí quyển trong lành? b. Những hậu quả do ô nhiễm không khí: -Mưa axít ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp và môi. .. ứng nhà kính, thủng tầng ôzôn, Trái đất nóng lên , khí hậu toàn cầu biến đổi gây nguy hiểm cho sức khỏe con ng­êi. Bài tậpãNhóm 1: Tính tổng lượng khí thải của Pháp năm 2000? ãNhóm 2Nhóm 2: Tính tổng lượng khí thải của Hoa Kì năm 2000? N1. Tìm nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông ngòi? Tác hại tới thiên nhiên và con người? N2. Tìm nguyên nhân gây ô nhiễm biển? Tác hại? Núi . ?: Nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm? a. Nguồn ô nhiễm không khí: - Do khí thải của công nghiệp, động cơ giao thông, khí thải sinh hoạt. - Do. nh÷ng hËu qu¶ cña « nhiÔm kh«ng khÝ? b. Những hậu quả do ô nhiễm không khí: -Mưa axít ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp và môi trư ờng -Tăng hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Bình luận về tài liệu o-nhiem-moi-truong-o-doi-on-hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP