de thi hoc sinh gioi lop 1

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(11691 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 461
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2013, 00:10

Mô tả: Họ và tên : .……… Lớp 1 . Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 1 Nămhọc 2001- 2002 Môn toán (thời gian 40 phút) Bài 1- Tính: (4 điểm) 5 – 0 + 1 - 6 = 6 - 3 + 3 + 0 = 4 - 4 + 4 - 2 = 5 + 1 - 2 + 2 = Bài 2-Điền số vào ô trống cho thích hợp: (6 điểm) 5 - 2 = + 2 + 4 > 5 6 - + = 4 + 2 - 5 > 2 4 + 5 = + 1 3 - < 2 + Bài 3- Hoà 6 tuổi, Bình ít hơn Hoà 2 tuổi Nga nhiều hơn Bình1 tuổi. Hỏi bạn Nga bao nhiêu tuổi? ( 4 điểm) ………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………… ……………………. Bài 4- Cho bốn số 2,4,6, 0 . Hãy dùng dấu + , - , = để viết thành các phép tính đúng ( 4 điểm) ………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………… ……………………. Bài 5- Hãy điền dấu + , - vào ô trống cho thích hợp để phép tính có kết quả đúng ( 2 điểm ) 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 = 3 . vào ô trống cho thích hợp để phép tính có kết quả đúng ( 2 điểm ) 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 = 3 . .……… Lớp 1. Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 1 Nămhọc 20 01- 2002 Môn toán (thời gian 40 phút) Bài 1- Tính: (4 điểm) 5 – 0 + 1 - 6 = 6 - 3

— Xem thêm —

Xem thêm: de thi hoc sinh gioi lop 1, de thi hoc sinh gioi lop 1, de thi hoc sinh gioi lop 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Sung le Xuan
Sung le Xuan Vào lúc 08:21 am 07/04/2015

trơpngf tiểu học sơn công ứng hòa hà nội

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-sinh-gioi-lop-1

Đăng ký

Generate time = 0.245134115219 s. Memory usage = 18.45 MB