Đề kiểm tra giua HK I

Ernst Abbe
Ernst Abbe(11570 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 69
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 20:10

Mô tả: Trờng tiểu học Đồng Tiến kiểm tra định kì giữa học kì I Lớp: . Môn: Toán Họ và tên: Thời gian: 35 phút Phần 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: 1. Số mời bảy phảy bốn mơi hai viết nh sau: A. 107,402 B. 17,402 C. 17,42 D. 107,42 2. Viết 10 1 dới dạng số thập phân đợc: A. 1,0 B. 10,0 C. 0,01 D. 0,1 3. Số lớn nhất trong các số: 8,09 ; 7,99 ; 8,89 ; 8,9 là: A. 8,09 B. 7,99 C. 8,89 D. 8,9 4. 6 cm 2 8 mm 2 = mm 2 . Số thích hợp để viết vào chỗ trống là: A. 68 B. 608 C. 680 D. 6800 5. Một khu đất hình chữ nhật có kích thớc nh hình vẽ. 400 m Diện tích của khu đất là: A. 1 ha B. 1 km 2 250 m C. 10 ha D. 0,01 km 2 Phần 2: 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. a) 6 m 25 cm = m b) 25 ha = . Km 2 2. Mua 12 quyển vở hết 18.000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở nh thế hết bao nhiêu tiền. ( Lu ý giáo viên không giải thích gì thêm ) . Trờng tiểu học Đồng Tiến kiểm tra định kì giữa học kì I Lớp: . Môn: Toán Họ và tên: Th i gian: 35 phút Phần 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả l i đúng:. trớc câu trả l i đúng: 1. Số m i bảy phảy bốn m i hai viết nh sau: A. 107,402 B. 17,402 C. 17,42 D. 107,42 2. Viết 10 1 d i dạng số thập phân đợc: A. 1,0

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề kiểm tra giua HK I, Đề kiểm tra giua HK I, Đề kiểm tra giua HK I

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-giua-hk-i

Đăng ký

Generate time = 0.160271167755 s. Memory usage = 18.45 MB