Đề kiểm tra giua HK I

Ernst Abbe
Ernst Abbe(9761 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 14
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 20:10

Mô tả: Trờng tiểu học Đồng Tiến kiểm tra định kì giữa học kì I Lớp: . Môn: Toán Họ và tên: Thời gian: 35 phút Phần 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: 1. Số mời bảy phảy bốn mơi hai viết nh sau: A. 107,402 B. 17,402 C. 17,42 D. 107,42 2. Viết 10 1 dới dạng số thập phân đợc: A. 1,0 B. 10,0 C. 0,01 D. 0,1 3. Số lớn nhất trong các số: 8,09 ; 7,99 ; 8,89 ; 8,9 là: A. 8,09 B. 7,99 C. 8,89 D. 8,9 4. 6 cm 2 8 mm 2 = mm 2 . Số thích hợp để viết vào chỗ trống là: A. 68 B. 608 C. 680 D. 6800 5. Một khu đất hình chữ nhật có kích thớc nh hình vẽ. 400 m Diện tích của khu đất là: A. 1 ha B. 1 km 2 250 m C. 10 ha D. 0,01 km 2 Phần 2: 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. a) 6 m 25 cm = m b) 25 ha = . Km 2 2. Mua 12 quyển vở hết 18.000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở nh thế hết bao nhiêu tiền. ( Lu ý giáo viên không giải thích gì thêm ) . Trờng tiểu học Đồng Tiến kiểm tra định kì giữa học kì I Lớp: . Môn: Toán Họ và tên: Th i gian: 35 phút Phần 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả l i đúng:. trớc câu trả l i đúng: 1. Số m i bảy phảy bốn m i hai viết nh sau: A. 107,402 B. 17,402 C. 17,42 D. 107,42 2. Viết 10 1 d i dạng số thập phân đợc: A. 1,0

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề kiểm tra giua HK I, Đề kiểm tra giua HK I, Đề kiểm tra giua HK I

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.2620530128479 s. Memory usage = 17.68 MB