BDTX: CHUẨN KIẾN THỨC TIỂU HỌC

32 740 1 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 18:10

Chào mừng các thầy cô giáo Chào mừng các thầy cô giáo về dự chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ về dự chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học. năng các môn học cấp tiểu học. phòng GD & ĐT Mỹ Đức Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng A/ Đặt vấn đề Nói đến chuẩn kiến thức, kĩ năng tức là những yêu cầu mà học sinh cần đạt được sau mỗi giai đoạn học tập. Đối vơí mỗi môn học, chuẩn kiến thức, kĩ năng chính là những yêu cầu mà học sinh phải đạt sau mỗi phần, mỗi chủ điểm và sau mỗi năm học. Và không phải đến hôm nay chúng ta mới có tài liệu, cũng như nói đến vấn đề này mà đã có hàng loạt các văn bản hướng dẫn : Môn Toán Tuy vậy, qua quá trình thực hiện không ít giáo viên vẫn lúng túng khi vận dụng đối với các đối tượng học sinh khác nhau. Bộ giáo trình: hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học chính là nhằm mục đích tiếp tục cung cấp, nâng cao chất lượng dạy học, tạo điều kiện cho mỗi GV và các Đ/C CBQL - Quyết định số 16/2006/ qd - bgd&đt đã quy định chuẩn kiến thức nói từng môn học. - Công văn số 896/ bgd&đt gdth ngày 13/2/06 về hướng dẫn điều chỉnh việc dạy học cho học sinh tiểu học. - Công văn 9832/ bgd&đt gdth nhày 01/09/06 hư ớng dẫn thực hiện chương trình môn học 1,2,3,4,5. B/ Nội dung trao đổi chuyên đề: I- Mục tiêu: Môn toán cấp tiểu học nhằm giúp học sinh : - Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học, các số tự nhiên, phân số, số thập phân, các đại lượng thông dụng một số yếu tố hình học và thống kê đơn giản. - Hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lường, giải bài toán có những ứng dụng thiết thực trong đời sống. - Bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lí và diễn đạt( nói và viết ) cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống , kích thích trí tưởng tượng, chăm học và hứng thú học tập toán, hình thành phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch, khoa học, linh hoạt, chủ động, sáng tạo II- Nội dung dạy học môn toán - Nội dung dạy học môn toán được nêu trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo từng lớp, trong đó có mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng (Chuẩn kiến thức, kỹ năng ) của từng chủ đề, theo các mạch kiến thức của từng lớp. B/ Nội dung trao đổi chuyên đề: I- Mục tiêu - Đối với từng bài học trong SGK Toán, cần quan tâm đến yêu cầu cơ bản, tối thiểu mà tất cả học sinh cần phải đạt được sau khi học xong bài học đó. quá trình tích luỹ được qua yêu cầu cần đạt ở mỗi bài học đối với học sinh cũng chính là quá trình đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn Toán theo từng chủ đề, từng lớp và toàn cấp tiểu học. Để đảm bảo thực hiện được các yêu cầu cần đạt của mỗi bài học, phải thực hiện các bài tập cần làm trong số các bài tập thực hành, luyện tập của bài học trong SGK. - Đây là các bài tập cơ bản, thiết yếu phải hoàn thành đối với HS trong mỗi giờ học. Các bài tập cần làm này đã được lựa chọn theo những tiêu chí (đảm bảo tính sư phạm, tính khả thi, tính đặc thù của môn học . ) nhằm đáp ứng các yêu cầu sau : - Là các dạng bài tập cơ bản, cần thiết, tối thiểu giúp HS thực hành để từng bước nắm được kiến thức, rèn kỹ năng và yêu cầu về thái độ nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt của mỗi bài học. Như vậy, trong quá trình chuẩn bị và dạy học, GV phải nắm được yêu cầu cần đạt và các bài tập cần làm của mỗi bài học trong SGK đối với HS để đảm bảo mọi đối tượng HS đều đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn Toán theo từng chủ đề, từng lớp và toàn cấp Tiểu học. - Góp phần thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của mỗi chủ đề nội dung trong môn Toán đối với từng lớp 1,2,3,4,5. - Góp phần thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ mà HS cần đạt sau khi học hết mỗi lớp;Thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ của chương trình tiểu học. C/ Đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS tiểu học - Đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS là một trong những giải pháp quan trọng để động viên khuyến khích, hướng dẫn HS chăm học, biết cách tự học có hiệu quả, tin tưởng vào sự thành công trong học tập; góp phần rèn luyện các đức tính trung thực, dũng cảm, khiêm tốn . - Đánh giá kết quả học tập môn Toán phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học trong từng giai đoạn học tập; phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và kiểm tra định kỳ, giữa đánh giá bằng điểm và đánh giá bằng nhận xét, giữa đánh giá của GV và tự đánh giá của HS. + Đảm bảo đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng, phân loại tích cực cho mọi đối tượng HS. + Phối hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận, giữa kiểm tra viết và kiểm tra bằng các hình thức vấn đáp, thực hành ở trong và ngoài lớp học . + Góp phần phát hiện để kịp thời bồi dưỡng những HS có năng lực đặc biệt trong học tập Toán, đáp ứng sự phát triển ở các trình độ khác nhau ở các cá nhân. Bộ công cụ và các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS phải : D / Hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán 1. Môn Toán ở tiểu học là một trong 4 môn học được đánh giá bằng điểm số (cùng với các môn TV, KH, LS và Địa lý ). Các môn học đánh giá bằng điểm số cho điểm từ 1 đến 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân ở các lần kiểm tra. 2. Đánh giá môn Toán được thực hiện theo hai hình thức: Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. . giáo về dự chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ về dự chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học. năng các môn học cấp tiểu học. phòng GD &. đề Nói đến chuẩn kiến thức, kĩ năng tức là những yêu cầu mà học sinh cần đạt được sau mỗi giai đoạn học tập. Đối vơí mỗi môn học, chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Xem thêm -

Xem thêm: BDTX: CHUẨN KIẾN THỨC TIỂU HỌC, BDTX: CHUẨN KIẾN THỨC TIỂU HỌC, BDTX: CHUẨN KIẾN THỨC TIỂU HỌC

Bình luận về tài liệu bdtx-chuan-kien-thuc-tieu-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP