7 Công cụ Quản lý chất lượng cơ bản

thuthu thu
thuthu thu(1 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 75
25
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPTX
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 14:43

Mô tả: 7 Công cu ̣ Qua ̉ n ly ́ châ ́ t lươ ̣ ng cơ ba ̉ n (7 Basic QC Tools) 9/10/13 1 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management PARETO DIAGRAM  ̉ Đ ̀ 9/10/13 2 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 3 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 4 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 5 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 6 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 7 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 8 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 9 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management Case: Cty DongjinVN SCATTER DIAGRAM  ̉ Đ ̀ 9/10/13 10 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management . 7 Công cu ̣ Qua ̉ n ly ́ châ ́ t lươ ̣ ng cơ ba ̉ n (7 Basic QC Tools) 9/10/13 1 If you can’t measure. measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 7 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management

— Xem thêm —

Xem thêm: 7 Công cụ Quản lý chất lượng cơ bản, 7 Công cụ Quản lý chất lượng cơ bản

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.20620608329773 s. Memory usage = 17.8 MB