7 Công cụ Quản lý chất lượng cơ bản

thuthu thu
thuthu thu(1 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 328
37
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPTX
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 14:43

Mô tả: 7 Công cu ̣ Qua ̉ n ly ́ châ ́ t lươ ̣ ng cơ ba ̉ n (7 Basic QC Tools) 9/10/13 1 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management PARETO DIAGRAM  ̉ Đ ̀ 9/10/13 2 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 3 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 4 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 5 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 6 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 7 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 8 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 9 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management Case: Cty DongjinVN SCATTER DIAGRAM  ̉ Đ ̀ 9/10/13 10 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management . 7 Công cu ̣ Qua ̉ n ly ́ châ ́ t lươ ̣ ng cơ ba ̉ n (7 Basic QC Tools) 9/10/13 1 If you can’t measure. measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management 9/10/13 7 If you can’t measure it… you can’t manage it ! School of Industrial Management

— Xem thêm —

Xem thêm: 7 Công cụ Quản lý chất lượng cơ bản, 7 Công cụ Quản lý chất lượng cơ bản

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu 7-cong-cu-qua-n-ly-cha-t-luo-ng-co-ba-n

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.14084196090698 s. Memory usage = 18.54 MB