Quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị

1,068 13 0
  • Loading ...
1/1,068 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 07:49

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T PHAN TH VÂN ANH QUN LÝ ð T NÔNG NGHIP TRÊN ð A BÀN HUYN TRIU PHONG, T NH QUNG TR LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI ᄂ N ðà Nng - Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T PHAN TH VÂN ANH QUN LÝ ð T NÔNG NGHIP TRÊN ð A BÀN HUYN TRIU PHONG, T NH QUNG TR LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI ᄂ N Mã s: 60.31.01.05 Ngư i h ᄂ ng dn khoa hc: TS NINH TH THU THY ðà Nng - Năm 2017 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Phan Th Vân Anh MC LC M ðU 1 Tính c p thit c añ tài M c tiêu nghiên c ᄂ u Câu hi nghiên c ᄂ u ði t ng ph ᄂ m vi nghiên c ᄂ u Phương pháp nghiên c ᄂ u B c cc añ tài Tng quan tài liu tham kho CHƯƠNG CƠ S LÝ LU ... CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N V- QUN LÝ ð T NÔNG NGHIP 12 1.1 KHÁI QUÁT V ðT NÔNG NGHIP VÀ QUN LÝ ðT NÔNG NGHIP 12 1.1.1 ð t nông nghip 12 1.1.2 Khái nim qun lý đ t nơng... qun lý ñ t nông nghip 20 1.1.4 Vai trò c a qun lý đ t nông nghip 22 1.2 NI DUNG QUN LÝ ðT NÔNG NGHIP 23 1.2.1 T ch ᄂ c th-c hin văn bn quy ph ᄂ m pháp lut v qun lý, ... CÔNG TÁC QUN LÝ ð T NÔNG NGHIP TI HUYN TRIU PHONG, T NH QUNG TR 38 2.1 ð*C ðI+M T, NHIÊN, KINH T%, Xà HI C-A HUYN TRIU PHONG NH HƯ$NG ð%N CÔNG TÁC QUN LÝ ðT NÔNG NGHIP
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị , Quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn