Giáo án Hình 6 3 cột

49 53 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 05:28

Giáo án chuẩn chỉ việc in......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 Tuần:01 NS:07/08/2010 Tiết: 01 ND: Bài : ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG I Mục tiêu : _ Kiến thức : hiểu điểm ?Đường thẳng ? -Hiểu quan hệ điểm thuộc ( không thuộc) đường thẳng _ Kỹ : Biết vẽ điểm , đường thẳng _ Biết đặt tên cho điểm, đường thẳng _ Biết ký hiệu điểm, đường thẳng _Biết sử dụng ký hiệu : , II Chuẩn bị : _ Sgk, thước thẳng, bảng phụ _ Thước thẳng, bảng phụ III Tiến trình lên lớp : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ : Lồng vào Bài : Hoạt động gv HĐ :11’ Giới thiệu hình ảnh điểm bảng _Gv : Giới thiệu điểm phân biệt, trùng _Hình tập hợp điểm HĐ2 : 11’ Gv nêu hình ảnh đường thẳng Gv : tìmhình ảnh đường thẳng thực tế ? Hoạt động hs _Hs : Vẽ hình đọc tên số điểm Chú ý xác định hai điểm trùng cách đặt tên cho điểm Hs : Quan sát hình vẽ , đọc viết tên đường thẳng _ Xác định hình ảnh đường thẳng thực tế lớp học Gv : thông báo : _ Vẽ đường thẳng khác _ Đường thẳng tập đặt tên hợp điểm _ Đường thẳng không bị giới hạn hai phía Nội Dung I Điểm: _ Dấu chấm nhỏ trang giấy hình ảnh điểm _ Người ta dùng chữ in hoa A,B,C …để đặt tên cho điểm Vd : A B M _ Bất hình tập hợp điểm Mỗi điểm hình II Đường thẳng : _ Sợi căng thẳng, mép bảng … cho ta hình ảnh đường thẳng _ Đường thẳng khơng bị giới hạn hai phía _ Người ta dùng chữ thường a,b,c …m,p ….để đặt tên cho đường thẳng d p III.Điểm thuộc đường HĐ 3: 11’ Giới thiệu Hs : Quan sát H.4 thẳng Điểm khơng thuộc cách nói khác ( sgk ) đường thẳng : Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 với hình ảnh cho trước B d A _ Điểm A thuộc đường thẳng d K/h : A  d, gọi : điển A nằm d , đường thẳng d qua A đường thẳng d chứa điểm A _Tương tự với điểm B  d _ Với đường thẳng bất kỳ, có điểm Hs : Đọc tên đường thuộc đường thẳng thẳng , cách viết tên điểm không đường thẳng, cách vẽ thuộc đường thẳng ( diễn đạt lời Gv :Kiểm tra mức độ ghi dạng k/h) nắm khái niệm vừa _ Làm tập ? nêu Củng cố : 8’ _ BT ( sgk : tr 104) : Đặt tên cho điểm, đường thẳng _ BT ( sgk : tr 104) : Nhận biết điểm thuộc ( không thuộc đường thẳng ) _ Sử dụng k/h : , _ BT ( sgk: tr 104) : Vẽ điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng _ BT ( sgk : tr 104) : Gấp giấy để có hình ảnh đường thẳng Hướng dẫn học nhà : 3’ _ Học lý thuyết phần ghi tập _ Làm tập 2,5,6 (sgk) IV Rút kinh nghiệm Tuần:02 NS:07/08/2010 Tiết:02 ND: Bài : BA ĐIỂM THẲNG HÀNG I Mục tiêu : _Kiến thức : _ Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm điểm _ Trong điểm thẳng hàng có điểm nằm điểm _ Biết vẽ điểm thẳng hàng, điểm không thẳng hàng _ Sử dụng thuật ngữ nằm phía, nằm khác phía, nằm _ Thái độ :yêu cầu sử dụng thước thẳng để vẽ kiểm tra điểm thẳng hàng cách cẩn thận, xác II Chuẩn bị : _ Sgk, thước thẳng bảng phụ _ Thước thẳng, bảng phụ III Tiến trình lên lớp : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ : 5’ _ Vẽ đường thẳng a Vẽ A  a, C  a, D a _ Vẽ đường thẳng b Vẽ S  b, T  b, R b Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 _ BT (sgk: 105) Bài : Hoạt động gv HĐ : 15’Gv giới thiệu H.8 (sgk) _ Trình bày cách vẽ điểm thẳng hàng _ Gv : Khi điểm thẳng hàng ? _ Khi điểm không thẳng hàng ? Gv : Kiểm tra với bt 8( sgk :106) Hoạt động hs Nội Dung Hs : Xem H.8 ( sgk) I Thế điểm thẳng hàng ? trả lời câu hỏi _ Khi ba điểm A,C,D thuộc đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng A C D Hs: Làm bt 10 a, 10c ( sgk : tr :106) _ Khi ba điểm A,B,C không thuộc đường thẳng nào,ta nói chúng khơng thẳng hàng A HĐ : 15’ Gv giới thiệu H.9 _ Rèn luyện cách đọc với thuật ngữ, phía, khác phía,điểm nằm điểm C Hs : Xem H.9 (sgk) B B điểm thẳng Đọc cách mơ tả vị trí II Quan hệ tương đối điểm hàng : thẳng hàng A C D Hs : Vẽ điểm thẳng Trong điểm thẳng , có hàng cho A nằm điểm nằm điểm lại B C Suy Gv: Củng cố qua BT nhận xét điểm 9,11 ( sgk :106,107) Củng cố : 6’ _ Vẽ điểm M,N,P thẳng hàng cho điểm N nằm hai điểm M P ( ý có hai trường hợp vẽ hình ) _ Tương tự với bt 10( sgk :106) _ Bài tập 12 ( sgk: 107) Kiểm tra từ hình vẽ , suy cách đọc Hướng dẫn học nhà : 3’ _ Học theo phần ghi tập _ Làm tập 13,14, phần 12 ( sgk : 107) IV Rút kinh nghiệm Tuần:03 NS:14/08/2010 Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 Tiết: 03 ND: Bài : ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM I Mục tiêu : _ Kiếi thức : Có đường thẳng qua hai điểm phân biệt _ Biết vẽ đường thẳng qua hai điểm _ Rèn luyện tư : biết vị trí tương đối hai đường thẳng mặt phẳng Thái độ : Vẽ cẩn thận, xác đường thẳng qua hai điểm A,B II Chuẩn bị : _ Sgk, thước, bảng phụ _ Thước thẳng, bảng phụ III.Tiến trình lên lớp : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ: 5’ _ Vẽ điểm thẳng hàng, điểm không thẳng hàng _ Xác định điểm nằm kết luận với điểm lại _ Kiểm tra điểm thẳng hàng qua hình vẽ Bài : Hoạt động gv HĐ1 : 10’ Gv chọn điểm A _ Thêm điểm B  A, suy vẽ đường thẳng AB hay BA _Có đường ? Hoạt động hs Nội Dung _Hs : Vẽ đường thẳng I Vẽ đường thẳng: qua A, vẽ bao _ Có đường thẳng nhiêu đường đường thẳng qua hai điển A B Hs : Vẽ đường thẳng B A AB _ Xác định số đường thẳng vẽ HĐ2 : 10’ Gv củng cố _ Làm BT 15 (sgk: tr cách đặt tên đường 109) thẳng học giới Hs : Đặt tên đường thiệu cách lại thẳng vừa vẽ theo cách gv _ Làm ? sgk HĐ3 :10’ Sau nhận xét hs giáo viên giới thiệu đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song a II Tên đường thẳng : _Đường thẳng a : _ Đường thẳng AB hay BA A B _ Đường thẳng xy :x y III Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song : Hs : Nhận xét điểm Hai đường thẳng cắt nhau: khác H.19 ( H.19) H.20 (sgk) A B C _ Hai đường thẳng cắt hai _ Gv phân biệt hai Hs : Vẽ hai đường đường thẳng có đường thẳng trùng thẳng phân biệt có điểm chung hai đường thẳng điểm chung khơng Hai đường thẳng song song: phân biệt có điểm chung (H.20) _ Suy nhận xét _Hai đường thẳng song song ( Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 mp) hai đường thẳng khơng có điểm chung Hai đường thẳng trùng nhau: _ Là hai đường thẳng có điểm chung * Chú ý : sgk 4.Củng cố: 6’ _ Tại hai điểm thẳng hàng ?(BT 16 :sgk) _ Cách kiểm tra điểm thẳng hàng, BT 17;19 (sgk: tr 109) 5.Hướng dẫn học nhà : 3’ _ Học lý thuyết theo phần ghi tập _ Làm tập 16;20;21 (sgk), chuẩn bị dụng cụ cho ‘ Thực hành trồng thẳng hàng ‘ sgk yêu cầu III Rút kinh nghiệm Tuần:04 NS:14/08/2010 Tiết: 04 ND: Bài : Thực hành : TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 I Mục tiêu : _ Hs biết trồng cọc thẳng hàng với dựa khái niệm thẳng hàng II Chuẩn bị : _ Gv : Ba cọc tiêu, dây dội, búa đóng cọc _ Hs : chuẩn bị theo nhóm sgk yêu cầu III Tiến trình lên lớp : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ: 5’ _ Ba điểm thẳng hàng không thẳng hàng ? _ Cho hình vẽ xác định điểm nằm điểm lại Bài : Hoạt động gv Hoạt động hs HĐ :10’ Gv thông báo _ Hs xác định nhiệm vụ nhiệm vụ tiết thực phải thực ghi hành vào tập Hs : Tìm hiểu dụng HĐ2 : 11’ Gv hướng cụ cần thiết cho tiết dẫn công dụng thực hành Chú ý tác dụng cụ dụng dây dội HĐ3 : 11’ Hướng dẫn cách thực hành theo yêu cầu tiết học Chú ý hs cách ngắm thẳng hàng Hs : Trình bày lại bước gv hướng dẫn tiến hành thực theo nhóm Nội Dung I Nhiệm vụ : a/ Chôn cọc hàng rào nằm hai cột mốc A B b/ Đào hố trồng thẳng hàng với hai A B có bên lề đường II Chuẩn bị : - Mỗi nhóm cọc tiêu,1 dây dọi - búa đóng cọc III Hướng dẫn cách làm: _ Tương tự ba bước sgk Củng cố: 5’ _ Gv nhận xét, đánh giá kết thực hành _ Ứng dụng tính chất ba điểm thẳng hàng xếp hàng Hướng dẫn học nhà : 2’ _ Chuẩn bị tiết sau thực hành IV Rút kinh nghiệm s Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 Tuần:05 NS:04/08/2010 Tiết: 05 ND: Bài : Thực hành : TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG I.Mục tiêu : _ Hs biết trồng cọc thẳng hàng với dựa khái niệm thẳng hàng II.Chuẩn bị : _ Gv : Ba cọc tiêu, dây dội, búa đóng cọc _ Hs : chuẩn bị theo nhóm sgk yêu cầu III.Tiến trình lên lớp : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ: 5’ _ Ba điểm thẳng hàng không thẳng hàng ? _ Cho hình vẽ xác định điểm nằm điểm lại? Bài : Hoạt động gv HĐ :5’’ Gv gọi hs nhắc lại bước thực hành Hoạt động hs -Nhắc lại bước thực hành H Đ 2: Thực hành theo nhóm 27’ -Phân cơng vị trí thực hành -Cho nhóm tiến hành Nội Dung -Nhóm trưởng nhận vị -Thực hành trồng thẳng hàng trí thực hành -Nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên nhóm -Quan sát nhóm thực hành, nhắc nhở, điều chỉnh cần thiết -Các nhóm có ghi biên bản: -Ghi biên Củng cố: 5’ _ Gv nhận xét, đánh giá kết thực hành _ Ứng dụng tính chất ba điểm thẳng hàng xếp hàng Hướng dẫn học nhà : 2’ _ Chuẩn bị ‘ Tia’ IV Rút kinh nghiệm Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 Tuần: 04/09/2010 Tiết: NS: ND: Bài : TIA I Mục tiêu : _ Biết định nghĩa mô tả tia cách khác _Biết hai tia đối nhau, hai tia trùng _ Biết vẽ tia _ Biết phân loại hai tia chung gốc _ Biết phát biểu gẫy gọn mệnh đề toán học II Chuẩn bị : _Gv : Sgk, thước thẳng, bảng phụ - HS: Sgk, thước thẳng, bảng phụ III Tiến trình dạy học : Ổn định : 1’ KTSS Kiểm tra cũ: Lồng vào Bài : Hoạt động gv HĐ1 : Tia 12’ Hình thành khái niệm tia _ Củng cố với hình tương tự ( đường thẳng xx’ B xx’, suy hai tia) Hoạt động hs Hs: ‘Đọc’ hình 26 sgk trả lời câu hỏi _ Thế là tia gốc O? _ Hs : ‘Đọc’ H.27 sgk Vẽ tia Oz trình bày cách vẽ Ghi bảng I Tia : _ Hình gồm điểm O phần đường thẳng bị chia điểm O gọi tia gốc O (còn gọi nửa đường thẳng gốc O) x y O _ Tia Ax không bị giới hạn phía x A HĐ2 : Hai tia đối x II Hai tia đối nhau: Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 nhau:13’ Hướng dẫn Hs : Đọc định nghĩa _ Hai tia chung gốc Ox Oy tạ trả lời câu hỏi : hai tia phần nhận xét sgk thành đường thẳng xy gọi đối phải có hai tia đối điều kiện gì? _ Nhận xét : sgk _ Gv : củng cố qua ?1 _ Làm ?1 * Chú ý : hai tia đối phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: - Chung gốc - Cùng tạo thành đường thẳng HĐ3 : Hai tia trùng Hs : Đọc kiến thức III Hai tia trùng : sgk trả lời câu hỏi : _ Hai tia trùng hai tia mà 12’ Giới thiệu cách gọi _ Thế hai tia điểm điểm chung tên khác tia AB trùng nhau? _ Hai tia phân biệt hai tia không trùng với tia Ax, giới trùng x B thiệu định nghĩa hai tia _ Làm ?2 Vd: A trùng hai tia _ Hai tia AB Ax hai tia trùng phân biệt _ Gv : Có thể dùng bảng phụ minh họa ?2 Củng cố: 3’ _ Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy ( có trường hợp hình vẽ) _ Nhận biết trường hợp hai tia đối nhau, hai tia trùng _ Làm tập 23 (sgk : tr 113) : nhận biết tia, tia trùng nhau, tia đối _ Bài tập 25 (sgk : tr 113): Vẽ tia Hướng dẫn học nhà : 3’ _ Học lý thuyết phần ghi tập _ Làm tập 22;24 (sgk : tr 113) _ Chuẩn bị tập luyện tập sgk IV Rút kinh nghiệm Tuần:07 NS:04/09/2010 Tiết: 07 ND: LUYỆN TẬP Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 I Mục tiêu : _ Luyện tập cho hs kỹ phát biểu định nghĩa tia, hai tia đối _ Rèn luyện kỹ nhận biết tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau, củng cố điểm nằm phía, khác phía qua việc đọc hình _ Rèn luyện kỹ vẽ hình II Chuẩn bị : _ Sgk, thước thẳng _ Sgk, thước thẳng III Tiến trình dạy học : Ổn định :1’ KTSS Kiểm tra cũ: 5’ _ Vẽ đường thẳng xy, lấy điểm O xy _ Chỉ hai tia chung gốc _ Viết tên hai tia đối ? Thế hai tia đối nhau? _ Lấy A Ox, B  Oy hai tia trùng ? Vì ? Bài : Hoạt động gv HĐ1 : BT 26 (sgk : tr 113).9’ Củng cố định nghĩa tia, điểm nằm giũa _ Các cách gọi tên khác tia, hai tia trùng HĐ2 : BT 27 (sgk : 113) 9’ Tiếp tục củng cố định nghĩa tia qua việc điền vào chỗ trống Hoạt động hs Hs : Vẽ hình theo yêu cầu sgk Dựa vào định nghĩa tia chọn vị trí B, M suy tồn tai hai vị trí hình vẽ Hs : Xác định thêm tia xem trùng Hs : Dựa theo định nghĩa sgk hoàn chỉnh phát biểu cách điền vào chỗ trống cách thích hợp HĐ3 : BT 32 (sgk : 114) 9’ Củng cố định nghĩa hai tia đối Gv : ý khẳng định định nghĩa phải thỏa hai điều kiện : - Chung gốc - Hai tia hợp thành đường thẳng HĐ4:BT 28 (sgk : tr Ghi bảng BT 26 (sgk : tr 113) a Hai điểm B,M nằm hai điểm A,B (H1,2) A B M B A M < b.M nằm hai điểm A,B hay B nằm M,A BT 27 (sgk : 113) a Đối với A b Tia gốc A BT 32 ( sgk : 114) Câu a, b : sai Câu c : Hs : Phát biểu định nghĩa hai tia đối Hs : Xác câu cho hay sai vẽ hình minh họa BT 28 (sgk : tr 113) Hs : Vẽ hình theo yêu cầu sgk N x Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn M O y 10 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 _ Có cách thực ? HĐ3 (8’): Nhận biết hai góc kề nhau,phụ nhau,bù nhau,kề bù Gv : Thế hai góc kề ? vẽ hai góc kề ? Gv : Chú ý xác định cạnh chung với hai góc kề Gv : Thế hai góc phụ ? Tính số đo góc phụ với góc 300 Gv : Thế hai góc bù ? Tính số đo góc bù với góc 600 ? II Hai góc kề , phụ , Hs : Định ngĩa hai gocù bù , kề bù : kề sgk , vẽ z y hình minh hoạ tuỳ ý 147 Hs : Hoạt động tương tự 33 x O b) a) 0 H.24 _ Góc tìm 600 Hs : Hoạt động tương tự Hs : Hai góc vừa kề , vừa bù hai góc kề bù Vẽ hình minh hoạ _ Hai góc kề hai góc có cạnh chung hai cạnh lại nằm hai nửa mặt phẳng đối có bò chứa cạnh chung _ Hai góc phụ hai góc có tổng số đo 900 _ Hai góc bù hai góc có tổng số đo 1800 _ Hai góc vừa kề , vừa bù hai góc kề bù Hs : Tổng số đo 1800 HĐ4 (6’): Nhận biết hai góc kề bù ? Vẽ hai góc kề bù ? Gv : Củng cố qua tập ?2 : Hai góc kề bù có tổng số đo ? Củng cố: 6’ - Bài tập 19 (sgk : tr 82) Tính góc yOy’ dựa vào định nghĩa hai góc kề bù - Bài tập 23 (sgk : tr 24) Tính số đo x góc PAQ dựa vào định nghĩa góc tù , hai góc kề Hướng dẫn học nhà : 3’ - Học lý thuyết phần ghi tập - Hoàn thành tập 20, 21 , 22 (sgk : tr 82) tương tự giải - Chuẩn bị “ Tia phân giác góc“ IV Rút kinh nghiệm : Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 35 Giáo án Hình học Tiết 20 Năm học 2012 - 2013 Ngày soạn 24/ 1/ 2013 Bài : TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC I Mục tiêu : - Kiến thức :  Hiểu tia phân giác góc ?  Hiểu đường phân giác góc ? - Kỹ : Biết vẽ tia phân giác góc - Thái dộ : Cẩn thận , xác đo , vẽ gấp giấy II Chuẩn bị : - Thước thẳng , thước đo góc - Thước thẳng , thước đo góc III Hoạt động dạy học : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ: 5’ a/ Vẽ góc xOy có số đo 1200 , mặt phẳng chứa tia Ox , vẽ tia Oz cho góc xOz 600 b/ Tính số đo góc zOy Bài : Hoạt động gv HĐ1 (10’): Giới thiệu tia phân giác góc ? Gv : Sử dụng tập kiểm tra phần kiểm tra cũ _ Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại ? � _ So sánh số đo xOz � ? zOy Gv : Giới thiệu định nghĩa tai phân giác góc HĐ2 (10’): Cách vẽ tia phân giác góc Gv : Vận dụng vẽ góc biết số đo hướng dẫn cách vẽ tia phân giác Gv : Theo đề ta cần thực điều trước vẽ tia phân giác ? Gv : Như trình bày làm ta cần tính Hoạt động hs Ghi bảng I Tia phân giác góc ? Hs : Quan sát hình vẽ Hs : Tia Oz nằm hai tia Ox Oy y z O H.36 � � = zOy Hs : xOz x Hs : Phát biểu định _ Tia phân giác góc tia nghĩa tương tự sgk : tr nằm hai cạnh góc tạo với hai cạnh hai góc 85 II Cách vẽ tia phân giác góc : Vd : (Sgk : tr 85, 86) Hs : Vẽ góc cho trước _ Vẽ tia phân giác Oz � = 320 cho xOz Hs : Trình bày cách tính tương tự (sgk : tr 85) Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn y 320 z 320 O H.37c x 36 Giáo án Hình học � trước số đo góc xOz Năm học 2012 - 2013 Hs : Vẽ mặt _ Cách : Vẽ H 37c Gv : Hướng dẫn cách phẳng chi _ Cách : xếp giấy * Nhận xét : góc (không phải (xếp giấy ) sgk : tr tia Oz góc bẹt ) có tia phân 86 giác _ Ta vẽ tia Oz ? HĐ3 (11’): Củng cố ý nghĩa đường , tia phân giác : Gv : Thực yêu cầu : vẽ tia phân giác góc bẹt , xác định điểm thuộc tia phân giác vẽ ? Gv : Góc bẹt có tia phân giác ? Gv : Hai tia phân giác góc bẹt tạo thành đường thẳng gọi đường phân giác Gv : Phân biệt đường phân giác tia phân giác Hs : Thực vẽ hình III Chú ý : theo yêu cầu Gv trả _ Đường thẳng chứa tia phân giác lời câu hỏi góc đường phân giác góc Hs : Hai tia phân giác y Hs : Nghe giảng m n O H.39a x m y x O n H.39b Củng cố: 5’ - Bài tập 30 (sgk : tr 87) : Chú ý vẽ mặt phẳng , xác định tia phân giác theo định nghĩa - Bài tập 32 : Cách ghi khác định nghĩa tia phân giác góc ( câu c, d : dạng ký hiệu định nghĩa tia phân giác góc ) Hướng dẫn học nhà : 3’ - Học lý thuyết phần ghi tập - Chuẩn bị tập “ Luyện tập “ (sgk : tr 87) IV Rút kinh nghiệm : Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 37 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 Tuần 25 Tiết 20 Ngày soạn :09/01/2011 Ngày dạy : LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : _ Kiểm tra khắc sâu kiến thức góc _ Rèn luyện kỹ giải tập góc , _ Rèn luyện tính cẩn thận ,phát triển tư II.Chuẩn bị : _ Thước thẳng , thước đo góc _ SGK,bảng phụ III.Hoạt động dạy học : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ: Lồng vào Bài : Hoạt động gv Hoạt động hs Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn Ghi bảng 38 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 H Đ 1: BT 18 13’ - Gv treo bảng phụ hình - Quan sát 25 lên bảng - Gọi hs đọc đề - Đọc đề - Gọi hs lên bảng giải - lên bảng giải -Gọi hs nhận xét - GV chữa H Đ 3:BT22 14’ - Cho hs đo góc hình 29,30 BOC =  BOA +  AOC = 450 + 320 = 770 - Nhận xét - Chú ý H Đ 2:BT 20 14’ Cho hs hoạt động nhóm - Chia nhóm hoạt động làm bt20 -Nhận xét làm nhóm BT 11 BT 20  BOI = 150  AOI = 450 - Ghi BT13 - Đo góc - Chữa -gọi hs lên tìm góc bù - ghi - lên bảng tìm -GV chốt lại - ý      xOy = 1200 yOz = 300 aAb = 1150 bAc = 350 cAd = 300 Các cặp góc bù nhau:  aAb  bAd  aAc  cAd Củng cố: _ Ngay phần tập có liên quan Hướng dẫn học nhà : 3’ - Xem lai bt làm -Xem trước “ Vẽ góc cho biết số đo” IV.Rút kinh nghiệm : Tuần:26 NS:22/02/2011 Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 39 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 Tuần:27 NS:22/02/2011 Tuần: 28 NS:22/02/2011 Tiết: 23 ND: Bài : THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT I Mục tiêu : _ Hs hiểu cấu tạo giác kế _ Biết cách sử dụng giác kế để đo góc mặt đất _ Giáo dục ý thức tập thể , kỷ luật biết thực qui định kỹ thực hành cho hs II Chuẩn bị : _ Bộ thực hành : giác kế , cọc tiêu dài 1.5 m(có đầu nhọn) hay cọc có đế đứng thẳng , cọc tiêu ngắn 0,3 cm, búa đóng _ Dụng cụ hs tương tự Gv III Hoạt động dạy học : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ: Lồng vào Bài : Hoạt động gv HĐ1 : Giáo viên giới thiệu công dụng dụng cụ :20’ _ Cấu tạo giác kế : + Đĩa tròn + Cấu tạo mặt đĩa tròn + Tác dụng dây dọi treo tâm đĩa tròn Gv : Củng cố công dụng dụng cụ _ Giác kế dùng để làm ? _ Miêu tả cấu tạo Hoạt động hs Hs : Nghe giảng Ghi bảng I Dụng cụ đo góc mặt đất : _ Tương tự (sgk : tr 88) _ Các dụng cụ cần thiết phần chuẩn bị Hs : Đo góc mặt đất _ Tương tự sgk Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 40 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 giác kế ? _ Công dụng Hs : Cọc tiêu xác định quay , cọc tiêu ? “độ lớn” góc , quay xác định vị trí 00 vị trí cuối giới hạn góc cần đo II Cách đo góc mặt đất : HĐ2 : Thực mẫu Hs : Nghe giảng _ Thực bước bước đo góc trình bày lại bước sgk : tr 88, 89 hướng dẫn sgk : tr 88 sau : 17’ _ Đặt giác kế yêu Gv : Kiểm tra nhận biết cầu hs bước thực _ Đưa quay vị trí 00 quay đĩa cho khe cọc tiêu thẳng hàng với A _ Cố định đĩa , quay cọc tiêu tương tự với B _ Đọc kết Củng cố: 5’ _ Nhận xét mặt đạt chưa đạt hs , thu báo cáo thực hành chấm điểm _ Kiểm tra , củng cố , sửa chữa lỗi thực thao tác thực hành Hướng dẫn học nhà : 2’ _ xem lại thực hành ,tiết sau thực hành tiếp IV Rút kinh nghiệm : Tuần: 29 NS:20/03/2011 Tiết: 24 ND: Bài : THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT I.Mục tiêu : _ Hs hiểu cấu tạo giác kế _ Biết cách sử dụng giác kế để đo góc mặt đất _ Giáo dục ý thức tập thể , kỷ luật biết thực qui định kỹ thực hành cho hs II.Chuẩn bị : _ Bộ thực hành : giác kế , cọc tiêu dài 1.5 m(có đầu nhọn) hay cọc có đế đứng thẳng , cọc tiêu ngắn 0,3 cm, búa đóng _ Dụng cụ hs tương tự Gv III.Hoạt động dạy học : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ: Lồng vào Bài : Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 41 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 Hoạt động gv Hoạt động hs Ghi bảng HĐ3 : 35’ Gv chọn vị BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC trí cho HS thực HÀNH hành Hs : Nhận dụng cụ thực Tổ : ……… Lớp :………… _ Tổ chức chia nhóm hành theo nhóm Dụng cụ : theo tổ tiến hành _ Phân công thực Ý thức kỷ luật : bước đo hướng yêu cầu Gv Kết phép đo : dẫn _ Ghi mẫu báo cáo thực Tự đáng giá xếp loại : _ Báo cáo kết thực hành theo nhóm hành theo mẫu Củng cố: 6’ _ Nhận xét mặt đạt chưa đạt hs , thu báo cáo thực hành chấm điểm _ Kiểm tra , củng cố , sửa chữa lỗi thực thao tác thực hành Hướng dẫn học nhà : 3’ _ Chuẩn bị compa xem trước “ Đường tròn “ IV.Rút kinh nghiệm : Tuần:30 NS:20/03/2011 Tiết: 25 ND: Bài 18 : ĐƯỜNG TRÒN I Mục tiêu : _ Kiến thức : + Hiểu đường tròn ? Hình tròn ? + Hiểu cung , dây cung , đường kính , bán kính Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 42 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 _ Kỹ : + Sử dụng compa thành thạo + Biết vẽ đường tròn , cung tròn + Biết giữ nguyên độ mở compa _ Thái độ : Vẽ hình , sử dụng compa cẩn thận, xác II Chuẩn bị : _ Sgk , thước thẳng , compa _ Sgk , thước thẳng , compa III Hoạt động dạy học : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ: Lồng vào Bài : Hoạt động gv HĐ1 :14’ Nhận biết vẽ đường tròn , hình tròn : Gv : Bằng thao tác vẽ điểm cách điểm cho trước , giới thiệu định nghĩa đường tròn _ Đường tròn tâm O , bán kính R ? Hoạt động hs Ghi bảng I Đường tròn hình tròn : Đường tròn : Hs : Quan sát thao tác _ Đường tròn tâm O bán kính R vẽ hình hình gồm điểm cách O khoảng R , K/h : (O; R) Vd : Đường tròn tâm O bán kính Hs : Phát biểu định OM = 1,7cm nghĩa tương tự sgk : tr 89 1,7cm _ Vẽ H 43a, b M P O Hs : Xác định N M Gv : Giới thiệu điểm H.43a điểm có tính chất R H.43a O nằm , , gv yêu cầu1,7cm M O đường tròn Gv : Kiểm tra lại nhận H.43b biết hs vài H.43a Trên H 43b ta có : điểm có tính chất tương Hs : Thực việc đo - M điểm nằm (thuộc) tự độ dài trả lời câu đường tròn Gv : Hãy đo độ dài OM hỏi - N điểm nằm bên đường =? tròn _ OM bán kính Hs : ON < OM - P điểm nằm bên đường hay sai ? OP > OM tròn Gv : Tương tự so sánh Hình tròn : ON, OP với OM ? _ Hình tròn hình gồm điểm Gv : Ra câu hỏi kiểm nằm đường tròn điểm tra ngược , so sánh nằm bên đường tròn khoảng cách cho biết điểm thuộc hay II Cung dây cung : khơng thuộc đường tròn _ Hai điểm nằm đường tròn Hs : Nghe giảng trả chia đường tròn thành hai phần, Gv : Giới thiệu định lời câu hỏi kiểm tra phần cung tròn nghĩa hình tròn : Gv _ Đoạn thẳng nối hai điểm Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 43 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 Gv : Giới thiệu sgk , kiểm tra điểm có nằm (thuộc) hình tròn khơng ? HĐ2 :10’ Nhận biết vẽ cung tròn , dây cung : Gv : Vẽ H.44, 45 (sgk : tr 90) Gv : Cung tròn ? dây cung ? Gv : Chốt lại vấn đề , giới thiệu định nghĩa tương tự sgk HĐ3 :10’ Giới thiệu công dụng khác compa : so sánh hai đoạn thẳng Gv : Thực thao tác sgk việc sử dụng compa so sánh hai đoạn thẳng , kết hợp đo độ dài đoạn thẳng gọi dây cung _ Dây cung qua tâm O đường kính _ Đường kính dài gấp đơi bán Hs : Vẽ H 44, 45 (sgk : kính tr 90) III Một công dụng khác Hs : Quan sát hình vẽ compa : trả lời theo nhận biết _ Người ta dùng compa để vẽ ban đầu đường tròn , ngồi dùng compa để so sánh đoạn thẳng , đặt đoạn thẳng Hs : Đọc phần giới thiệu sgk : tr 90, 91 Hs : Nghe giảng dự đoán thực thao tác Củng cố: 7’ _ Bài tập 38 , 39 , 40c (sgk : tr 90, 91 , 92) Hướng dẫn học nhà : 3’ _ Học lý thuyết phần ghi tập _ Hoàn thành tập lại sgk tương tự giải IV Rút kinh nghiệm : Tuần:31 NS:20/03/2011 Tiết: 26 ND: Bài : TAM GIÁC I Mục tiêu : _ Kiến thức ăn : Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 44 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 - Định nghĩa tam giác - Hiểu đỉnh, cạnh, góc tam giác ? _ Kỷ : - Biết vẽ tam giác - Biết gọi tên ký hiệu tam giác - Nhận biết điểm nằm bên bên tam giác II Chuẩn bị : _ Sgk , thước tẳng , thước đo góc, compa III Hoạt động dạy học : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ: 5’ _ Định nghĩa đường tròn ? Vẽ (O; 2cm) ? Hình tròn ? _ Xác định cung tròn , vẽ đường kính AB (O; R) ? Bài : Hoạt động gv Hoạt động hs HĐ1 :9’ Hình thành Hs : Quan sát H.53 (sgk khái niệm tam giác : : 94) trả lời câu hỏi theo nhận biết ban đầu _ Tam giác ABC ? Hs : Định nghĩa _ Có cách đọc tên sgk tam giác ABC ? Hs : Đọc tên theo _ Hãy viết ký hiệu cách khác tương ứng ? _ Viết ký hiệu ví dụ Gv : Giới thiệu tam giác có ba đỉnh Gv : Hoạt động tương Hs : Xác định ba đỉnh tự với cạnh , góc tam giác tam giác (chú ý Hs : Hoạt động tương tự cách đọc khác nhau, cách thường sử dụng ) HĐ2 :9’ Củng cố khái niệm tam giác : _ Hướng dẫn tập 43, Hs : Thực việc 44 (sgk : tr 94, 95) điền vào chỗ trống dựa theo định nghĩa tam HĐ3 : 9’Nhận biết giác điểm nằm , nằm tam giác Gv : Vì điểm M gọi điểm nằm tam giác ? Hs : Quan sát H 53 _ Yêu cầu hs xác định trả lời câu hỏi tương tự điểm tương tự phần định nghĩa (sgk : Gv : Vì N gọi tr 94) điểm nằm tam Ghi bảng I Tam giác ABC ? _ Định nghĩa : Tam giác ABC hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, AC ba điểm A, B, C không thẳng hàng _ Tam giác ABC (k/h : VABC ) có : + đỉnh : A, B, C + góc : �A, B�, C� + cạnh : AB, AC, BC A N M B H 53 C _ Một điểm M nằm góc tam giác điểm nằm tam giác _ Một điểm N không nằm tam giác , không nằm cạnh tam giác điểm nằm tam giác Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 45 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 giác ABC ? Hs : Thực tương tự Gv : Củng cố qua BT 46a (sgk : tr 95) Hs : Vẽ tam giác HĐ4 :9’ Vẽ tam giác hướng dẫn HĐ1 , xác biết độ dài cạnh : định điểm M nằm Gv : Hướng dẫn : tam giác …… II Vẽ tam giác : - Vẽ đoạn BC = cm _ Ví dụ : (sgk : tr 94) - Vẽ điểm vừa cách B cm , cách C cm -Đo góc BAC tam giác ABC vừa vẽ Hs : Thực bước vẽ theo hướng dẫn bên Hs : Kết luận tính chất góc dựa theo số đo góc Củng cố: _ Ngay phần lý thuyết vừa học Hướng dẫn học nhà : 3’ _ Học lý thuyết phần ghi tập _ Làm tập 45, 46b , 47 (sgk : tr 95) _ Oân tập toàn chương II , chuẩn bị tiết “ Ôn tập “ IV Rút kinh nghiệm : Tuần:32 Tiết: 27 NS:20/03/2011 ND: ÔN TẬP CƯƠNG II I Mục tiêu : _ Hệ thống hố kiến thức góc _ Sử dụng thành thạo công cụ để đo , vẽ góc , đường tròn, tam giác _ Bước đầu tập suy luận đơn giản II Chuẩn bị : _ Sgk , dụng cụ đo , vẽ , bảng phụ ( Sgv : tr 72) III Hoạt động dạy học : Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra cũ: 5’ _ Định nghĩa tam giác , xác định điểm nằm , tam giác _ Điểm nằm cạnh tam giác _ Vẽ tam giác, BT (sgk : tr 96) Bài : Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 46 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 Hoạt động gv HĐ1 :9’ Đọc hình : Gv : Sử dụng bảng phụ (sgv : tr 72) Mỗi hình bảng phụ cho biết kiến thức ? Gv : Củng cố nhận dạng tính chất dựa theo hình Như phần bên Hoạt động hs Ghi bảng I Các hình : Hs : Quan sát bảng phụ giải thích ý nghĩa hình dựa theo kiến thức : Mặt phẳng , góc , đường tròn , tam giác , góc vng , nhọn, tù , bẹt Hai góc phụ , hai góc bù , hai góc kề , kề bù , tia phân II Các tính chất : (sgk : tr 96) HĐ2 :9’ Điền vào chỗ giác góc trống củng cố tính chất câu hỏi : a/ Bất kỳ đường thẳng Hs : a/ bờ chung mặt phẳng b/ 1800 … hai nửa c/ tia Oy nằm hai mặt phẳng … tia Ox, Oz b/ Số đo góc bẹt d/ nằm hai cạnh …… góc tạo với hai c/ Nếu … cạnh hai góc III Câu hỏi , tập : � � � Câu hỏi : trả lời câu hỏi xOy yOz = xOz tưong tự (sgk : tr 96) d/ Tia phân giác góc tia … Bài tập : HĐ3 : 9’Trả lời Hs : Trả lời câu hỏi _ Các tập 3, 4, 6, (sgk : tr câu hỏi Gv : Sử dụng câu 1, tương tự phần ghi nhớ 96) 2, 5, hệ thống sgk câu hỏi (sgk : tr 96) HĐ4 :9’ Vẽ hình : Gv : Hướng dẫn củng cố cách vẽ tính Hs : Vẽ hình theo u chất có liên quan với cầu tập với các tập 3, , , dụng cụ đo vẽ (thước kẻ , compa, thước đo góc) (sgk : tr 96) _ Vẽ hai góc phụ nhau, kề nhau, bù _ Vẽ góc cho biết số đo _ Vẽ tam giác , tia phân giác góc … Gv : Chú ý cách sử dụng dụng cụ hs Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 47 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 Củng cố: _ Ngay phần tập có liên quan Hướng dẫn học nhà : 3’ _ Hồn thành phần tập lại sgk tương tự _ Tiết sau luyện tập IV Rút kinh nghiệm : Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 48 Giáo án Hình học Năm học 2012 - 2013 Lê Anh Mãi – Trường THCS Thạch Bàn 49 ... khác khác hai đoạn thẳng không thường cắt nhau, đoạn hẳng cắt xảy đường thẳng, tia Củng cố: _ Ngay sau phần lý thuyết học Hướng dẫn học nhà : 2’ _ Học lý thuyết theo phần ghi tập _ Làn tập... Thực tương tự b AM = AN + NM (H.52b) BN = BM + MN Mà AN = BM NM = MN Nên AM = BN Củng cố: _ Ngay sau phần có liên quan Hướng dẫn học nhà : _ Hs xem lại “ Tia” cách đo độ dài đoạn thẳng _Chuẩn... thẳng AB = nghĩa, tính chất trung cm điểm đoạn thẳng Suy xác định M cho MA = 3,5 cm Củng cố: _ Ngay phần học Hướng dẫn học nhà : _ Ôn tập lại tồn kiến thức hình học chương I _ Nắm lại dạng tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình 6 3 cột, Giáo án Hình 6 3 cột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn