xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi TUẤT

1 64 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 15:10

ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi TUẤT(Nắng vàng gió lộng)Lúc đầu làm ăn có thành có bại, vợ chồng nên kiên tâm trì chí, ngoài 30 tuổi sẽ phát đạt, con cái đông đủLều tranh đôi mái tóc xanhYêu nhau nồng thắm mối tình thủy chungNhững khi gió gác trăng sânMá đào ẩn dưới mày xanh một nhàAnh nguyện giữ vẹn lời thềTrăm năm giữ một lời nguyền mà thôiRa công ra sức tài bồiHết cơn lao khổ, tới ngày hiển vinhĐừng nên giông tố bất bình ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi TUẤT (Nắng vàng gió lộng) Lúc đầu làm ăn có thành có bại, vợ chồng nên kiên tâm trì chí, ngồi 30 tuổi phát đạt, đông đủ Lều tranh đơi mái tóc xanh u nồng thắm mối tình thủy chung Những gió gác trăng sân Má đào ẩn mày xanh nhà Anh nguyện giữ vẹn lời thề Trăm năm giữ lời nguyền mà Ra công sức tài bồi Hết lao khổ, tới ngày hiển vinh Đừng nên giơng tố bất bình
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi TUẤT, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi TUẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn