TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4

158 28 1
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:26

Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT – LỚP VÒNG Bài : Trâu vàng uyên bác: (Điền chữ từ thích hợp) Câu 1: Sự tích hồ ……….bể Câu 2: Đ… àn kết Câu 3: Nhâ… đạo Câu 4: Lá trầu khô ……….trầu Câu 5: Dế ……….bênh vực kẻ yếu Câu 6: Một làm chẳng nên ……… Câu 7: Nh… n Câu 8: Ở ……… gặp lành Câu 9: Nhân … ậu Câu 10: Thương người thể ……….thân Bài : Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Nếu CHỌN đáp án em click chuột vào tròn trước đáp án Nếu ĐIỀN vào chỗ trống, em ĐIỀN chữ cái, từ, số, ký hiệu tốn học, phép tính Chú ý, phân số em ĐIỀN theo dạng a/b.Nếu số thập phân em dùng dấu chấm, ví dụ 1.25 sau làm xong 10 câu hỏi em ấn nút nộp Câu hỏi 1: Tiếng "ăn" có cấu tạo gồm phận ? a/ âm đầu, vần ; b/ âm ; c/ âm đệm ; d/ âm chính, điệu Câu hỏi 2: Trong tiếng "hồng" có âm đệm ? a/ h ; b/ a ; c/ o ; d/ ng Câu hỏi 3: Trong câu "Tháp Mười đẹp bơng sen." có tiếng ? a/ tám ; b/ ba ; c/ chín ; d/ sáu Câu hỏi 4: Từ "Tiếng Việt" gồm có dấu ? Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cơ Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** a/ năm ; b/ sáu ; c/ ba ; d/ bốn ; d/ Câu hỏi 5: Từ "máy vi tính" tiếng tạo thành ? a/ ba ; b/ hai ; c/ bốn Câu hỏi 6: Từ "Tiếng Việt" gồm có ? a/ bốn ; b/ năm ; c/ sáu ; d/ bẩy Câu hỏi 7: Trong tiếng "tâm" có âm cuối chữ ? a/ â ; b/ t ; c/ m ; d/ âm Câu hỏi 8: Thủy tộc loài vật sống đâu ? a/ trời ; b/ ; c/ mặt đất nước ; d/ Câu hỏi 9: Thuyền độc mộc thuyền làm vật liệu ? a/ sắt ; b/ gỗ ; c/ xi măng ; d/ thép Câu hỏi 10: Trong cấu tạo tiếng thiếu phận ? a/ âm chính, vần ; c/ âm chính, điệu b/ vần, âm đầu ; ; d/ âm đầu, âm Bài : Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Nếu CHỌN đáp án em click chuột vào tròn trước đáp án Nếu ĐIỀN vào chỗ trống, em ĐIỀN chữ cái, từ, số, ký hiệu tốn học, phép tính Chú ý, phân số em ĐIỀN theo dạng a/b.Nếu số thập phân em dùng dấu chấm, ví dụ 1.25 sau làm xong 10 câu hỏi em ấn nút nộp Câu hỏi 1: Trong thơ "Nàng tiên Ốc" bà già nhặt ốc có vỏ màu biêng biếc Câu hỏi 2: Điền từ thiếu vào câu thơ: "Đường vơ xứ Nghệ quanh quanh Non xanh ước biếc tranh họa đồ" Câu hỏi 3: Ở hiền gặp có nghĩa khuyên người ta sống nhân hậu gặp điều tốt đẹp, may mắn Câu hỏi 4: Trái nghĩa với từ nhân hậu yêu thương từ độc Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Câu hỏi 5: Từ "hồi" có âm đầu h, vần oai, có thanh uyền Câu hỏi 6: Trái nghĩa với từ đùm bọc úp đỡ từ ức hiếp Câu hỏi 7: Hãy vần tiếng "lành"? Vần tiếng "lành" Câu hỏi 8: Điền từ thiếu vào câu ca dao: "Anh em thể chân tay Rách ành đùm bọc, dở hay đỡ đần" Câu hỏi 9: Bài thơ "Truyện cổ nước mình" nhà thơ Lâm Thị Dạ viết Câu hỏi 10: Điền từ thiếu vào câu ca dao: "Khơn ngoan đối đáp người ngồi Gà mẹ hoài nhau" Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐÁP ÁN TRẠNG NGUYÊN 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG Bài : Trâu vàng uyên bác: (Điền chữ từ thích hợp) Câu 1: Sự tích hồ ……….bể (ba) Câu 2: Đ… àn kết (o) Câu 3: Nhâ… đạo (n) Câu 4: Lá trầu khô ……….trầu (cơi) Câu 5: Dế ……….bênh vực kẻ yếu (mèn) Câu 6: Một làm chẳng nên ……… (non) Câu 7: Nh… n (â) Câu 8: Ở ……… gặp lành (hiền) Câu 9: Nhân … ậu (h) Câu 10: Thương người thể ……….thân (thương) Bài : Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Nếu CHỌN đáp án em click chuột vào tròn trước đáp án Nếu ĐIỀN vào chỗ trống, em ĐIỀN chữ cái, từ, số, ký hiệu tốn học, phép tính Chú ý, phân số em ĐIỀN theo dạng a/b.Nếu số thập phân em dùng dấu chấm, ví dụ 1.25 sau làm xong 10 câu hỏi em ấn nút nộp Câu hỏi 1: Tiếng "ăn" có cấu tạo gồm phận ? a/ âm đầu, vần ; b/ âm ; c/ âm đệm điệu ; d/ âm chính, Câu hỏi 2: Trong tiếng "hồng" có âm đệm ? a/ h ; b/ a ; c/ o ; d/ ng Câu hỏi 3: Trong câu "Tháp Mười đẹp bơng sen." có tiếng ? a/ tám ; b/ ba ; c/ chín ; d/ sáu Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Câu hỏi 4: Từ "Tiếng Việt" gồm có dấu ? a/ năm ; ; b/ sáu c/ ba ; d/ bốn ; d/ Câu hỏi 5: Từ "máy vi tính" tiếng tạo thành ? ; a/ ba b/ hai ; c/ bốn Câu hỏi 6: Từ "Tiếng Việt" gồm có ? a/ bốn ; b/ năm ; c/ sáu ; d/ bẩy Câu hỏi 7: Trong tiếng "tâm" có âm cuối chữ ? a/ â ; b/ t ; c/ m ; d/ âm Câu hỏi 8: Thủy tộc loài vật sống đâu ? a/ trời ; b/ ; c/ mặt đất nước ; d/ Câu hỏi 9: Thuyền độc mộc thuyền làm vật liệu ? a/ sắt ; b/ gỗ ; c/ xi măng ; d/ thép Câu hỏi 10: Trong cấu tạo tiếng thiếu phận ? a/ âm chính, vần ; b/ vần, âm đầu ; c/ âm chính, điệu d/ âm đầu, âm Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Tốn lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 ; Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cơ Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** VÒNG Bài 1: Chuột vàng tài ba (Kéo vào giỏ chủ đề) Từ đơn nóng phập phồng long lanh mưa lung linh nắng mưa phùn lạnh lùng xinh đói Từ ghép bàn phập phồng long lanh mưa phùn nắng Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** mưa phùn lạnh lùng xinh hoa hồng chạy thật nhanh Từ láy bàn phập phồng long lanh lung linh nắng mưa phùn lạnh lùng xinh hoa hồng chạy thật nhanh Bài 2: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Câu hỏi 1: Từ "liêu xiêu" gọi từ láy gì? láy âm đầu láy vần láy âm, vần láy tiếng Câu hỏi 2: Trong từ sau, từ từ láy có tiếng "hiền"? hiền lành hiền hậu hiền hòa hiền dịu Câu hỏi 3: Từ "nhỏ nhoi" phân loại từ láy gì? Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** láy âm đầu láy vần láy âm, vần láy tiếng Câu hỏi 4: Trong từ sau, từ láy âm đầu từ nào? xinh xinh lim dim làng nhàng bồng bềnh Câu hỏi 5: Trái nghĩa với từ "hiền lành"? vui tính độc ác hiền hậu đồn kết Câu hỏi 6: Từ nghĩa với từ "đoàn kết"? trung hậu vui sướng đùm bọc đôn hậu Câu hỏi 7: Trong câu thơ sau có từ phức: Mang theo truyện cổ Nghe sống thầm tiếng xưa? Câu hỏi 8: Từ nghĩa với từ "nhân hậu"? Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** nhân từ vui vẻ đoàn kết đùm bọc Câu hỏi 9: Trong từ sau, từ từ ghép? nhỏ nhắn nhỏ nhẹ nhỏ nhoi nho nhỏ Câu hỏi 10: Trong từ sau, từ từ ghép tổng hợp có tiếng "nhà" nhà máy nhà chung cư nhà trẻ nhà cửa Bài 3: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Câu hỏi 1: Điền từ để tạo từ láy câu: Gió bắt đầu thổi rào Câu hỏi 2: Điền từ để tạo từ láy câu: Một è nhẹ tỏa mặt nước Câu hỏi 3: Điền từ thiếu vào câu sau: Uống nước nguồn Câu hỏi 4: Bài thơ "Tre Việt Nam" nhà thơ Nguyễn D viết Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 10 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** BRáng (tiếng Nam Bộ) Hàng tơ, dệt thưa Hiền minh Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 144 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐÁP ÁN Bài 1: Trâu vàng uyên bác Em giúp Trâu vàng điền chữ cái, từ, số, ký hiệu tốn học phép tính phù hợp vào trống thiếu Lửa thử vàng nan thử sức gian Nhân thập tồn vơ Rộng làm kép làm đơn hẹp Vào tử sinh Bách niên lão giai Chết sống đục Ruộng bề bề không tay nghề Chớ thấy sóng mà rã (ngã) tay chèo Gan phổi đá chai Nhân định thắng thiên Bài 2: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Câu hỏi 1: Cho câu “Lúc hồng hơn, Ăng-co Vát thật huy hồng”, cụm từ “thật huy hồng” phận gì? Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 145 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** vị ngữ Câu hỏi 2: Trong từ sau, từ phù hợp vào chỗ trống câu thơ: “Dòng sơng điệu Nắng lên mặc áo lụa đào ….” thướt tha Câu hỏi 3: Đáp án chứa toàn từ ghép phân loại? Đen kịt, đen sì, đen nhánh, đen láy, đen xám Câu hỏi 4: Trong câu: “Chim cơng khốc áo sặc sỡ.”, tác giả dùng biện pháp nghệ thuật gì? Nhân hóa Câu hỏi 5: Từ từ ghép? Thành thật Câu hỏi 6: Từ "xe" câu: “Buổi chiều, xe dừng lại thị trấn nhỏ.” giữ chức gì? chủ ngữ Câu hỏi 7: Trong từ sau, từ phù hợp vào chỗ trống câu thơ: “Những thằng cu áo đỏ chạy … Vài cụ già chống gậy bước lom khom” lon xon Câu hỏi 8: Trong từ sau, từ viết sai tả? mộc mạt Câu hỏi 9: “Tấm cô bé hiếu thảo.” thuộc kiểu câu nào? Ai đâu? Câu hỏi 10: Điền từ phù hợp vào chỗ trống câu thơ: "Ngỡ từ thị bước Bé làm … giúp bà xâu kim" Cô Tấm Bài 3: Phép thuật mèo Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 146 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Hãy ghép ô trống chứa nội dung tương đồng thành cặp đôi Bần hàn Nghèo khổ Chỉ huy tiểu đội Trung sĩ Làng Ấp Hôm trước phiên chợ Áp phiên Hổng (tiếng Nam Bộ) Không Nhà thơ Thi sĩ Nhiệm vụ cao Sứ mạng BRáng (tiếng Nam Bộ) cố gắng Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 147 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Hàng tơ, dệt thưa the Hiền minh Sáng suốt Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 148 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** VÒNG 19 Bài 1: Phép thuật mèo Hãy ghép ô trống chứa nội dung tương đồng thành cặp đôi Con Khỉ Miêu Chân lý Nhà thơ Mộc Thiên địa Chuột Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 149 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Ming nguyệt Thâm nghiêm Bài 2: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Câu hỏi 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: "Hãy lo bền chí câu Dù câu chạch, câu rùa mặc ai." Câu hỏi 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Cùng nghĩa với từ “dũng cảm” “can đảm”, trái nghĩa với từ dũng cảm từ Câu hỏi 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: "Lá bàng đỏ Sếu mang lạnh bay ngang trời." Câu hỏi 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: "Tiên học lễ, hậu học ." Câu hỏi 5: Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống: Trước sau một, khơng lay chuyển gọi trung Câu hỏi 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: “Sương trắng rỏ đầu cành giọt sữa Tia nắng nháy hoài ruộng lúa”? Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 150 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Câu hỏi 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau “Trống Đồng Đông Sơn”: “Trống đồng Đông Sơn đa đạng không hình dáng, kích thước mà phong cách trang trí, xếp hoa văn Giữa mặt trống có hình nhiều cánh tỏa xung quanh.” Câu hỏi 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: “Người ngắm trăng soi ngồi cửa Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.” Câu hỏi 9: Điền tên dấu thích hợp để hoàn thành định nghĩa sau: Dấu chấm báo hiệu phận câu đứng sau lời nói nhân vật lời giải thích cho phận đứng trước Câu hỏi 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: "Người có chí nên, nhà có vững." Bài Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Nếu CHỌN đáp án em click chuột vào ô tròn trước đáp án Câu hỏi 1: Trong từ sau, từ không kiểu cấu tạo với từ lại? luồn lách len lỏi rì rào thưa thớt Câu hỏi 2: Đùm bọc, giúp đỡ, nhường nhịn, san sẻ cho khó khăn, hoạn nạn, nghĩa câu thành ngữ nào? Cày sâu cuốc bẫm Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 151 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Chân lấm tay bùn Ba chìm bẩy Nhường cơm sẻ áo Câu hỏi 3: Tác giả viết câu thơ sau: “Tiếng ngọc Chim gieo chuỗi Lòng chim vui nhiều Hót khơng biết mỏi.”? Huy Cận Trần Đăng Khoa Phạm Tiến Duật Nguyễn Khoa Điềm Câu hỏi 4: Nghĩa “hòa” “hòa ước” giống nghĩa “hòa” từ ? Câu hỏi 5: "Thân em xưa bụi tre Mùa đông xếp lại, mùa hè mở ra." Là gì? Quạt giấy Quạt mo Quạt điện Quạt nan Câu hỏi 6: Tác giả viết câu thơ sau : “Mẹ : Quê mẹ, Bảo Ninh Mênh mơng sóng biển, lênh đênh mạn thuyền Sớm chiều, nước xuống triều lên Cực thân từ thuở lên chín mười.”? Huy Cận Phạm Tiến Duật Tố Hữu Nguyễn Khoa Điềm Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 152 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Câu hỏi 7: Câu “Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy đi.” loại câu gì? Câu kể Câu khiến Câu hỏi Câu cảm Câu hỏi 8: Trong câu: “Tàu buông neo vùng biển khơi”, phận chủ ngữ? Tàu Chúng Biển khơi Buông neo Câu hỏi 9: Chỉ từ khác kiểu cấu tạo với từ lại? Liêu xiêu Phiêu diêu Thiêu thiếu Mỹ miều Câu hỏi 10: Trạng ngữ “Phía bờ đê” câu “Phía bờ đê, bọn trẻ chăn trâu thả diều, thổi sáo.” dùng để gì? nguyên nhân phương tiện thời gian nơi chốn Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 153 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ĐÁP ÁN Bài 1: Phép thuật mèo Hãy ghép ô trống chứa nội dung tương đồng thành cặp đôi Con Tử Khỉ Hầu Miêu Mèo Chân lý Lẽ phải Nhà thơ Thi gia Mộc Cây Thiên địa Trời đất Chuột Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 154 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Thử Ming nguyệt Trăng sáng Thâm nghiêm Sâu kín Bài 2: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Câu hỏi 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hồn thành câu sau: "Hãy lo bền chí câu Dù câu chạch, câu rùa mặc ai." cua Câu hỏi 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Cùng nghĩa với từ “dũng cảm” “can đảm”, trái nghĩa với từ dũng cảm từ hèn nhát Câu hỏi 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: "Lá bàng đỏ Sếu mang lạnh bay ngang trời." giang Câu hỏi 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: "Tiên học lễ, hậu học ." văn Câu hỏi 5: Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống: Trước sau một, khơng lay chuyển gọi trung thành Câu hỏi 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: “Sương trắng rỏ đầu cành giọt sữa Tia nắng nháy hoài ruộng lúa”? tía Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 155 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Câu hỏi 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau “Trống Đồng Đông Sơn”: “Trống đồng Đông Sơn đa đạng khơng hình dáng, kích thước mà phong cách trang trí, xếp hoa văn Giữa mặt trống có hình nhiều cánh tỏa xung quanh.” Câu hỏi 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hồn thành câu sau: “Người ngắm trăng soi ngồi cửa Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.” sổ Câu hỏi 9: Điền tên dấu thích hợp để hồn thành định nghĩa sau: Dấu chấm báo hiệu phận câu đứng sau lời nói nhân vật lời giải thích cho phận đứng trước hai Câu hỏi 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hồn thành câu sau: "Người có chí nên, nhà có vững." Bài Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Nếu CHỌN đáp án em click chuột vào tròn trước đáp án Câu hỏi 1: Trong từ sau, từ khơng kiểu cấu tạo với từ lại? luồn lách len lỏi rì rào thưa thớt Câu hỏi 2: Đùm bọc, giúp đỡ, nhường nhịn, san sẻ cho khó khăn, hoạn nạn, nghĩa câu thành ngữ nào? Nhường cơm sẻ áo Câu hỏi 3: Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 156 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Tác giả viết câu thơ sau: “Tiếng ngọc Chim gieo chuỗi Lòng chim vui nhiều Hót khơng biết mỏi.”? Huy Cận Câu hỏi 4: Nghĩa “hòa” “hòa ước” giống nghĩa “hòa” từ ? Hòa Hòa tan Hòa nhạc Hòa bình Câu hỏi 5: "Thân em xưa bụi tre Mùa đông xếp lại, mùa hè mở ra." Là gì? Quạt nan Câu hỏi 6: Tác giả viết câu thơ sau : “Mẹ : Q mẹ, Bảo Ninh Mênh mơng sóng biển, lênh đênh mạn thuyền Sớm chiều, nước xuống triều lên Cực thân từ thuở lên chín mười.”? Tố Hữu Câu hỏi 7: Câu “Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy đi.” loại câu gì? Câu kể Câu hỏi 8: Trong câu: “Tàu buông neo vùng biển khơi”, phận chủ ngữ? Tàu Câu hỏi 9: Chỉ từ khác kiểu cấu tạo với từ lại? Mỹ miều Câu hỏi 10: Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 157 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Trạng ngữ “Phía bờ đê” câu “Phía bờ đê, bọn trẻ chăn trâu thả diều, thổi sáo.” dùng để gì? nơi chốn Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 158 ... nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 ; Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325... cao | Cô Trang – 0948.228.325 28 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** 10/10 Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang –... Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** (Câu : ch) Đăng ký tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp từ đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 30 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4, TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn