LSCS KHCN 15feb2019 5z8ie pdf

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:17

Lãi suất sở dành cho Khách hàng Cá nhân/Hộ kinh doanh Techcombank công bố lãi suất sở áp dụng từ ngày 15/02/2019 cụ thể sau: Lãi suất sở (%/năm) Kỳ định giá Ngắn hạn (Khoản vay với kỳ hạn ≤ năm) Trung hạn (Khoản vay với kỳ hạn năm < x ≤ năm) Dài hạn (Khoản vay với kỳ hạn > năm) tháng 7.52% 8.05% 8.65% Mức lãi suất sở áp dụng cho khoản vay phê duyệt từ ngày 15/02/2019 Và khoản vay theo chế lãi suất sở có ngày điều chỉnh lãi suất ngày 15 hàng tháng Để biết thêm chi tiết, mời Quý khách liên hệ điểm giao dịch Techcombank liên lạc với Dịch vụ Khách hàng số 1800 588 822 Ghi chú: Xin quý khách lưu ý, trường hợp thông tin điều kiện sản phẩm dịch vụ Techcombank công bố website khác với thông tin điều kiện nêu văn giấy tờ (hợp đồng, sổ tiết kiệm, đăng ký,…) xác nhận dấu chữ ký người đại diện có thẩm quyền Techcombank với khách hàng, văn sở pháp lý để xác định quyền trách nhiệm bên Xin trân trọng cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: LSCS KHCN 15feb2019 5z8ie pdf , LSCS KHCN 15feb2019 5z8ie pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn