sổ dự giờ thăm lớp

Larry Page
Larry Page(11560 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 348
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 05:10

Mô tả: Sở GD & ĐT Tỉnh Điện Biên Phòng GD&ĐT Huyện Tủa Chùa Trường THCS xã Sín Chải SỔ DỰ GIỜ THĂM LỚP Giáo viên : Hoàng Hùng Sơn Tổ : THCS Năm học : 20 . - 20 1 Dự giờ Tổ : THCS Người dạy : .Ngày dạy : .Lớp : . Tên bài dạy : . Nội Dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS . . . . . . . . . . . . . . 2 RÚT KINH NGHIỆM 3 ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI MỘT TIẾT DẠY Tổ : Người dạy : .Ngày : .Lớp Tên bài dạy : . Nội dung - Phương pháp - Phương tiện - Tổ chức lớp học - Kết quả Các mặt Các yêu cầu Điểm 1 2 3 4 5 Nôi dung 1 Chính xác khoa học,(Khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng; lập trường chính trị). 2 Bảo đảm tính hệ thống,đủ nội dung làm rõ trọng tâm 3 Liên hệ với thực tế (nếu có); có tính giáo dục. Phương pháp 4 Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp. 5 Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học. Phương tiện 6 Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiên thiết bị dạy học phù hợp với nội dung kiêu bài lên lớp 7 Trình bày bảng hợp lí, chữ viết hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý Tổ chức 8 Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hơp lý ở các phần, các khâu. 9 Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiêu bài, với các đối tượng; học sinh hứng thú học. Kết quả 1 0 Đa số học sinh hiểu bài, vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức XẾP LOẠI GIỜ DẠY : . TỔNG SỐ ĐIỂM : /20 GIÁO VIÊN DẠY NHÓM GV DỰ GIỜ TỔ TRƯỞNG ( ký, ghi rõ họ tên ) ( ký, ghi rõ họ tên ) (ký, ghi rõ họ tên ) 4 . Chùa Trường THCS xã Sín Chải SỔ DỰ GIỜ THĂM LỚP Giáo viên : Hoàng Hùng Sơn Tổ : THCS Năm học : 20 . - 20 1 Dự giờ Tổ : THCS Người dạy : .Ngày. biết vận dụng kiến thức XẾP LOẠI GIỜ DẠY : . TỔNG SỐ ĐIỂM : /20 GIÁO VIÊN DẠY NHÓM GV DỰ GIỜ TỔ TRƯỞNG ( ký, ghi rõ họ tên

— Xem thêm —

Xem thêm: sổ dự giờ thăm lớp, sổ dự giờ thăm lớp, sổ dự giờ thăm lớp

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu so-du-gio-tham-lop

Đăng ký

Generate time = 0.252732992172 s. Memory usage = 18.43 MB