sổ dự giờ thăm lớp

Larry Page
Larry Page(9664 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 99
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 05:10

Mô tả: Sở GD & ĐT Tỉnh Điện Biên Phòng GD&ĐT Huyện Tủa Chùa Trường THCS xã Sín Chải SỔ DỰ GIỜ THĂM LỚP Giáo viên : Hoàng Hùng Sơn Tổ : THCS Năm học : 20 . - 20 1 Dự giờ Tổ : THCS Người dạy : .Ngày dạy : .Lớp : . Tên bài dạy : . Nội Dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS . . . . . . . . . . . . . . 2 RÚT KINH NGHIỆM 3 ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI MỘT TIẾT DẠY Tổ : Người dạy : .Ngày : .Lớp Tên bài dạy : . Nội dung - Phương pháp - Phương tiện - Tổ chức lớp học - Kết quả Các mặt Các yêu cầu Điểm 1 2 3 4 5 Nôi dung 1 Chính xác khoa học,(Khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng; lập trường chính trị). 2 Bảo đảm tính hệ thống,đủ nội dung làm rõ trọng tâm 3 Liên hệ với thực tế (nếu có); có tính giáo dục. Phương pháp 4 Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp. 5 Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học. Phương tiện 6 Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiên thiết bị dạy học phù hợp với nội dung kiêu bài lên lớp 7 Trình bày bảng hợp lí, chữ viết hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý Tổ chức 8 Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hơp lý ở các phần, các khâu. 9 Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiêu bài, với các đối tượng; học sinh hứng thú học. Kết quả 1 0 Đa số học sinh hiểu bài, vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức XẾP LOẠI GIỜ DẠY : . TỔNG SỐ ĐIỂM : /20 GIÁO VIÊN DẠY NHÓM GV DỰ GIỜ TỔ TRƯỞNG ( ký, ghi rõ họ tên ) ( ký, ghi rõ họ tên ) (ký, ghi rõ họ tên ) 4 . Chùa Trường THCS xã Sín Chải SỔ DỰ GIỜ THĂM LỚP Giáo viên : Hoàng Hùng Sơn Tổ : THCS Năm học : 20 . - 20 1 Dự giờ Tổ : THCS Người dạy : .Ngày. biết vận dụng kiến thức XẾP LOẠI GIỜ DẠY : . TỔNG SỐ ĐIỂM : /20 GIÁO VIÊN DẠY NHÓM GV DỰ GIỜ TỔ TRƯỞNG ( ký, ghi rõ họ tên

— Xem thêm —

Xem thêm: sổ dự giờ thăm lớp, sổ dự giờ thăm lớp, sổ dự giờ thăm lớp

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.23141407966614 s. Memory usage = 17.81 MB