BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG

69 28 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 12:29

PHAÀN II:MÖÙC ÑOÄ ÑAÙP ÖÙNG YEÂU CAÀU VAÄT LIEÄU, VAÄT TÖ CHÍNHI. VAÄT LIEÄU, VAÄT TÖ ÑÖA, BIEÄN PHAÙP QUAÛN LYÙ, KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG KHI ÑÖA VAØO SÖÛ DUÏNGVật tư, vật liệu đưa vào xây dựng công trình phải đảm bảo theo các tiêu chuẩn Việt Nam, đúng chủng loại, chất lượng, mẫu mã đã ghi trong hồ sơ Thiết kế và Hồ sơ mời thầu mà Chủ đầu tư yêu cầu và được Chủ đầu tư chấp thuận. Thiết bị điện có kích thước phổ thông có thể được giao hàng dưới hình thức đã lắp hoàn chỉnh còn thiết bị có kích thước lớn phải giao hàng dưới hình thức tháo rời thành nhiều khối . Kích cỡ các khối rời được nêu trong Bộ Hồ sơ mời thầu với điều kiện khi lắp ráp hợp khối không đòi hỏi phải tiến hành các động tác tu chỉnh khác .Mọi thiết bị điện phải kèm theo số liệu chạy thử , thí nghiệm của nhà chế tạo .Thiết bị giao nhận phải trong tình trạng bao gói cẩn thận , có thùng chứa chắc chắn , chống ẩm , bao nhỏ chứa trong thùng lớn phải bọc nylon và miệng được hàn kín , không có dấu hiệu bị mở trước khi đến công trường .Nhãn mác hàng hoá phải đầy đủ , bên ngoài bao bì còn nguyên tiêu đề , số đánh dấu , Logo và bảng ghi của nhà sản xuất , người giao hàng phải còn nguyên . Các dấu hiệu chống mưa , chỗ đánh dấu vị trí móc cáp phải còn nguyên và thùng hàng không được lật ngược với chiều đặt bắt buộc và phải được che mưa, nắng . Các gói tài liệu đi theo hàng phải có bao riêng và còn đang trong tình trạng tốt , không có biểu hiện bị tháo mở và bị tráo phần chứa bên trong.Nguồn vật tư, vật liệu: Nguồn cung cấp tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, nếu tại địa phương không đủ đáp ứng hoặc không có nhà thầu lấy từ nơi khác đến như Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương... ơng suốt Đơn Vò Thi Cơng: Công Ty Cổ Phần ĐT TV ĐT XD Thành Đạt Trang 64 Thuyeát minh biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công PHẦN VII BẢO HÀNH CƠNG TRÌNH Căn vào cấp hạng cơng trình, nhà thầu cam kết bảo hành theo quy định Nhà nước Thời gian bảo hành công trình 12 tháng kể từ ngày ký biên bàn giao đưa vào sử dụng cơng trình Giá trị bảo hành cơng trình % giá trị cơng trình Được chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị cơng trình nhà thầu nộp thư bảo lãnh 5% giá trị cơng trình Ngân hàng mà nhà thầu có tài khoản Giá trị bảo lãnh chủ đầu tư chuyển trả cho nhà thầu nhà thầu thực xong cơng tác bảo hành cơng trình theo qui định chủ đầu tư ký xác nhận biên kiểm tra nghiệm thu hết thời gian bảo hành cơng trình Trong thời hạn bảo hành cơng trình xẩy cố hay hư hỏng nào, đề nghị Chủ đầu tư thông báo gấp cho chúng tơi theo địa chỉ: CƠNG TY CP ĐÀO TẠO TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT Địa chỉ: 58A5, KP11, P Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0613.859397 - 0984.055.558 Website: www.thanhdatcorp.net Tối đa 24 sau nhận thông báo, nhà thầu cử cán xuống xem xét trường với bên A để xác định nguyên nhân mức độ Nếu có cố cần sửa chữa cán kỹ thuật bên A lập biên xác định khối lượng làm sở lập dự toán kinh phí sửa chữa Nếu nguyên nhân phía thi công, nhà thầu sửa chữa vô điều kiện kinh phí Nếu ngun nhân khách quan hay sử dụng gây hỏng hóc, nhà thầu tiến hành sửa chữa Phần kinh phí bên gây phải chịu trách nhiệm toán Đơn Vò Thi Cơng: Công Ty Cổ Phần ĐT TV ĐT XD Thành Đạt Trang 65 Thuyết minh biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công Khi sửa chữa khắc phục, làm với tinh thần tốt, nhanh, gọn, Chỉ Chủ đầu tư hay Chủ quản lý cơng trình nghiệm thu chấp nhận việc sửa chữa xem hoàn thành Các cam kết bảo hành cơng trình bồi thường thiệt hại + Bảo hành cơng trình: Trong q trình thi cơng cơng trình, gặp phải trở ngại hay điều kiện bất lợi khác công trường mà theo quan điểm nhà thầu trở ngại lường trước dù có kinh nghiệm thực hồ sơ thiết kế thiếu nhà thầu thông báo cho giám sát kỹ thuật Chủ đầu tư biết gửi văn báo cáo cho Chủ đầu tư để xác định công việc phát sinh gặp trở ngại Khi có ý kiến xác định Chủ đầu tư triển khai tiếp tục cơng việc Ngồi ra, khuyết tật hay sai sót thời hạn bảo trì, Chủ đầu tư nhận thấy vật liệu thi công không phù hợp với văn hướng dẩn thiết kế, nhà thầu chấp nhận sửa chữa làm tốt thời gian ngắn mà khơng đòi hỏi khoản toán Nếu lỗi Chủ đầu tư hay Chủ đầu tư định đề nghị Chủ đầu tư cho phép tốn chi phí Nếu nhà thầu không đáp ứng kịp thời yêu cầu Chủ đầu tư bảo trì, Chủ đầu tư có quyền th làm nhà thầu phải chịu chi phí + Sửa chữa bồi thường thiệt hại: Nhà thầu xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn bồi thường để xẩy - Tử vong thương vong cá nhân - Tổn thất hay thiệt hại tài sản gây hay hậu q trình thi cơng hồn thành cơng trình gây Đơn Vò Thi Cơng: Công Ty Cổ Phần ĐT TV ĐT XD Thành Đạt Trang 66 Thuyết minh biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT KHI CĨ SỰ CỐ XẨY RA: Trong q trình thi cơng, dù có biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ, cẩn trọng có cố xẩy nhiều nguyên nhân khác lường trước Thông thường, cố chia thành: - Sự cố tai nạn - Sự cố hư hỏng cơng trình - Sự cố kỹ thuật Căn quy định hành, vào lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm thực tế, nhà thầu đưa biện pháp xử lý cố sau: 1- Đối với cố tai nạn Khi có tai nạn xẩy ra, ai, lý gì, chúng tơi tiến hành thao tác sơ cứu, cấp cứu đ/c y sỹ thường trực công trường hướng dẫn, định Mọi vấn đề khác có liên quan nhà chức trách xem xét giải Tất tai nạn lao động thương vong, tử vong bất cẩn hay trình thi cơng gây nhà thầu chịu trách nhiệm Tuyệt đối khơng đòi hỏi gây phiền hà cho phía Chủ đầu tư 2- Đối với cố kỹ thuật: Sự cố kỹ thuật tương đối đa dạng như: Sự cố nhầm lẫn, thiêú sót bất hợp lý từ phía quan thiết kế mà thi công phát Khi xẩy cố này, cho tạm dừng thi cơng phần việc đó, báo cáo giám sát kỹ thuật bên A, Chủ đầu tư Cơ quan tư vấn thiết kế để xin ý kiến đạo Sự cố thi công không thiết kế, không tuân theo quy trình quy phạm chuyên ngành, sử dụng vật tư, vật liệu sai quy cách, không đảm bảo chất lượng Khi phát hiện, lý người có trách nhiệm khơng có trách nhiệm phát phản ánh, cử đồn cán gồm: Giám đốc Xí nghiệp, cán phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch Xí nghiệp xuống trường xác minh thông tin Nếu đúng, tạm thời đình phần việc thi cơng có vi phạm Trao đổi với bên có liên quan, xin ý kiến đạo Chủ đầu tư để khắc phục, sửa chữa sai sót vi phạm Dỡ bỏ, làm lại tất hạng mục thi cơng phi kỹ thuật (khi có u cầu) Xem xét mức độ vi phạm người thực hiện; vi phạm cố tình, vi phạm có hệ thống kiên buộc thơi việc cơng Đơn Vò Thi Cơng: Công Ty Cổ Phần ĐT TV ĐT XD Thành Đạt Trang 67 Thuyết minh biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công trường để Hội đồng kỷ luật cuả Cơng ty Đơn Vò Thi Cơng: Công Ty Cổ Phần ĐT TV ĐT XD Thành Đạt Trang 68 Thuyết minh biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công PHAÀN VIII KẾT LUẬN CHUNG Trên biện pháp thi công chủ yếu Công ty áp dụng để thi cơng cơng trình có tính chất tương tự nhằm thi cơng Cơng trình với chất lượng cao, đạt tiến độ nhanh theo yêu cầu Chủ đầu tư Nhà thầu xin cam kết: Thi cơng cơng trình nhanh gọn, xác, đảm bảo yêu cầu quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiến độ, đạt chất lượng cao đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động Tập trung cao trí tuệ, nhân lực, tài để thi cơng cơng trình đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, tiến độ cơng trình Hồn tồn nghiêm túc thực yêu cầu nêu hồ sơ mời thầu Cam kết sử dụng chủng loại vật tư, vật liệu theo yêu cầu thiết kế, hồ sơ mời thầu Hợp tác toàn diện với Chủ đầu tư đơn vị liên quan để giải vướng mắc liên quan đến việc thi cơng tốn cơng trình Đối với cơng trình trên, Cơng ty chúng tơi đề xuất biện pháp thi cơng thích hợp, khoa học hợp lý, an toàn lao động làm hàng đầu nhằm hoàn thành việc xây lắp cơng trình đạt chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật phù hợp với thiết kế duyệt đảm bảo tiến độ thi công ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CƠNG Đơn Vò Thi Cơng: Công Ty Cổ Phần ĐT TV ĐT XD Thành Đạt Trang 69 ... thành: - Sự cố tai nạn - Sự cố hư hỏng cơng trình - Sự cố kỹ thuật Căn quy định hành, vào lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm thực tế, nhà thầu đưa biện pháp xử lý cố sau: 1- Đối với... thường thiệt hại: Nhà thầu xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn bồi thường để xẩy - Tử vong thương vong cá nhân - Tổn thất hay thiệt hại tài sản gây hay hậu trình thi cơng hồn thành cơng trình... THÀNH ĐẠT Địa chỉ: 58A5, KP11, P Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0613.859397 - 0984.055.558 Website: www.thanhdatcorp.net Tối đa 24 sau nhận thông báo, nhà thầu cử cán xuống
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn