Ear giải phẫu thượng nhĩ

51 31 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 09:22

giải phẫu thượng nhĩ của tai giữa giúp khám và chẩn đoán các bệnh lý khó và hay của tai giữa. đây là kiến thức quan trọng để chẩn đoán điều trị phẫu thuậtgiải phẫu thượng nhĩ của tai giữa giúp khám và chẩn đoán các bệnh lý khó và hay của tai giữa. đây là kiến thức quan trọng để chẩn đoán điều trị phẫu thuậtgiải phẫu thượng nhĩ của tai giữa giúp khám và chẩn đoán các bệnh lý khó và hay của tai giữa. đây là kiến thức quan trọng để chẩn đoán điều trị phẫu thuật GIẢI PHẪU THƯỢNG NHĨ Người trình bày:HỒNG VĂN NHẠ BSNT khố 36-TMH I.Giải phẫu tai -Tai gồm có hòm tai,vòi tai,sào bào,tai ngăn cách tai ngồi màng nhĩ -tai chia thành:thượng nhĩ,trung nhĩ,hạ nhĩ -thượng nhĩ phần tai mặt phẳng qua mấu ngắn xương búa -thượng nhĩ: Chứa phần xương II.Sơ lược giải phẫu thượng nhĩ -Thượng nhĩ gồm thành liên quan: +thành ngoài:liên quan tường Thượng nhĩ màng Schrapnell -tường thượng nhĩ:phần cao gần trần thượng nhĩ có nhiều Thông bào,phần đặc ngà II.Sơ lược giải phẫu thượng nhĩ -màng schrapnell:khơng có lớp xơ nên có xu hướng co lõm bề mặt áp lực âm tai -> túi co kéo cholesteatoma thượng nhĩ -thành sau:thông với sào bào qua sào đạo -thành trên:khớp đá-trai,qua trần thượng nhĩ màng não thùy thái dương,có nhánh đm màng não qua,có tm đến tm xoang hang II.Sơ lược giải phẫu thượng nhĩ -thành dưới:bị thắt hẹp,thông với hạ nhĩ eo thượng nhĩ, +eo lại hẹp xương con,dây chằng mạc treo xương con,nhất trẻ nhỏ có chất dạng thạch thượng nhĩ ->khi thơng khí khơng tốt túi co kéo thượng nhĩ cholesteatoma II.Sơ lược giải phẫu thượng nhĩ • -thành trước:có ống búa • thành trong:liên quan OBK dây VII -> cholesteatoma vùng gây liệt mặt,viêm mê nhĩ III.Xương con,cơ dây chằng 1.Xương búa: -đầu nằm thượng nhĩ.cổ nối đầu cán búa,có mỏm trước mấu ngắn - dây chằng xương búa: +d/c trên: chỏm -> trần thượng nhĩ +d/c ngoài: chỏm -> tường thượng nhĩ +d/c trước: cổ -> gai bướm +d/c nhĩ-búa trước:mỏm dài->gai nhĩ trước +d/c nhĩ-búa sau:mỏm ngắn ->gai nhĩ sau III.Xương con,cơ dây chằng 2.Xương đe:gồm thân,ngành ngang,ngành xuống - Ngành ngang:ở sau,ngắn,trong hố đe -ngành xuống:dưới thân,khớp với chỏm xương bàn đạp -xương đe cố định vào hố đe bởi: +d/c sau:mỏm ngành ngang->mỏm sau hố đe +d/c trên:thân-> trần thượng nhĩ +d/c bên:x Đe-> chỏm x.búa ( có liên quan đến cố định xương đe vào hố đe ko???) III.Xương con,cơ dây chằng 3.cơ búa: nằm ống búa,mỏm thìabám vào phần cán búa(V3) III.Xương con,cơ dây chằng 6.Các nếp dây chằng a.Nếp búa-đe bên:Là nếp bắt đầu phía sau từ phần nếp dây chằng đe sau , tiếp tục phía trước ngành ngang xương đe tường thượng nhĩ đến cạnh sau đầu xương búa.tại thường chạy vòng xuống để hợp với d/c búa sau tạo nên giới hạn sau khoang búa bên,đóng lại hồn tồn phần thấp thượng nhĩ - chia thượng nhĩ thành phần - Nằm ngang,rộng mỏng;< 0.2 mm - Hình a:tai phải +nếp búa đe bên phần dây chằng đe sau (mũi tên chéo):Nó làm khép lại khoảng khơng xương đe tường xương thượng nhĩ (B), thường xuống trước (mũi tên ngang) + Eo nhĩ mở xuất bên ngành dài xương đe , gân căng (T)và phần dây chằng đe sau (mũi tên cong) -hình b:nhìn hướng từ trước : + phần xuống (mũi tên ngang) nếp búa đe bên tạo nên phần giới hạn sau khoang búa ngoài( mũi tên chéo), + nếp dây chằng búa trước (A) tạo nên bờ giới hạn trước nếp búa đe bên +Eo nhĩ phát triển phía trước đến gân căng , giới hạn phía sau cạnh dây chằng đe sau( mũi tên cong), giới hạn sau mỏm tháp VI.Khoang prussak b.trực tiếp xuống trung nhĩ qua phần thấp thượng nhĩ bên Con dường ngắn,khoang prussak sau xương búa,mở vào phần thấp thượng nhĩ bên khoang trung nhĩ gần kề với cán búa Trường hợp túi sau phía hơn,túi ngắn mở vào trung nhĩ phía số trường hợp thấy có kết hợp đường trên:khoang prussak-> túi sau -> phần thấp thượng nhĩ bên ->trung nhĩ Các đường qua túi trước nếp d/c búa bên VI.Khoang prussak 6.Các cách tiếp cận khoang prussak a.Đi từ xuống qua sàn khoang búa bên: Cấu trúc đầu tien nhìn thấy phần nằm ngang quanh cổ xương búa,nếu nhìn qua cổ x.búa theo hướng sau-trước quay nhẹ đầu x.búa vào se thấy màng trước khoang,tuy nhiên khơng nhìn thấy tồn phàn khoang Hình a:tai trái Khoang P:mũi tên ngang d/c búa trước :A Tk thừng nhĩ:C Gân búa:T Phần nếp d/c búa sau bên xương bàn đạp (S) eo nhĩ hình b:tai phải Phần màng trước:mũi tên chéo nếp d/c búa trước A Phần đường dẫn khí đến túi sau:mũi tên trắng,dược tạo nên phía nếp d/c búa sau(mũi tên dọc) phía ngồi màng nhĩ VI.Khoang prussak b.Quan sát dọc theo cổ xương búa theo hướng phía sau:sẽ thấy tồn đường dẫn khí qua túi sau,muốn chác chắn cần phải loại bỏ số tổ chức:xương đe • Hình :tai trái nhìn từ xướng sau bỏ xương đe, đầu thăm dò từ sàn khoang búa bên đến khoang prussak dọc theo túi sau,giữa nếp d/c búa sau(mũi ten ngang) màng nhĩ xuống trung nhĩ.thần kinh thừng nhĩ (C)chậy dọc mép túi sau VI.Khoang prussak c.Màng trước khoang prussak nhìn thấy rõ nhờ tiếp cận phía trước vi phẫu:màng mờ,hình ovan,khoảng 1mm đường kính,xuất phần túi trước,mặt bên nól ồng vào màng nhĩ.còn mặt gắn vào phần trước cổ xương búa: • hình trên:tai trái,quan sát qua vi phẫu từ phía trước:màng trước khoang prussak (mũi tên dọc)nằm phía cán búa(M) phía màng nhĩ(TM),khơng chứa sợi d/c, đơi thấy sợi d/c từ gân búa->màng nhĩ • Trường hợp khơng có màng trước khoang prussak:khoang prussak trường hợp phát triển từ túi trước thời kỳ bào thai • Hình dưới:tai phải,nhì từ trước:khoang có màng trước khoang prussak(mũi tên dọc) nằm cán búa(M)->tạo thành đường thông khoang prussak túi trước,nhưng đóng vai trò đường dẫn lưu khí dịch.TM:màng nhĩ,A:nếp d/c búa trước,C:tk thừng nhĩ,ngách vồi:mũi tên ngang VI.Khoang prussak d.Các lát cắt trước bên sau nhìn rõ nết màng shrapnell:chiều dầy,mức độ chế tiết dính với cổ xương búa,trần khoang prussak phía quan sát thấy,lát cắt trước bên thấy phần nếp căng • Tiếp cận từ phía sau cho nhìn hạn chế màng trước • Các lắt cắt sau bên:túi sau quay hướng khác với màng nhĩ nên khơng quan sát vị trí ban đầu • Hình: tai trái tiếp cận phía trước ngồi:màng nhĩ(TM) tách khỏi rãnh nhĩ trước xoay phía sau với màng shrapnell.khoang prussak(mũi tên ngang) nằm phía mấu ngắn xương búa(M) mở rộng lên qua tường thượng nhĩ(B) cho thấy phần nếp búa(mũi tên cong) VI.Khoang prussak 7.bệnh học khoang prussak: a.Quá trình viêm nhiễm lan đến khoang thơng qua đường dẫn khí: -khơng có chứng ngại giải phẫu phần trung nhĩ,phần thấp thượng nhĩ lỗ túi sau->mở qua đường dẫn khí tới khoang prussak -nếu khoang prussak thơng khí từ túi trước-> đường để lan tràn nhiễm trùng ngắn rộng -Nếu có mối liên hệ khoang prussak khoang búa bên:các tác nhân viêm lan tràn theo hướng - Trong viêm tai cấp tắc tạm thời lối thơng ->hút khí từ khoang prussak b.Cholesteatoma túi Prussack hình thành theo dạng : - tạo túi co kéo hình thành cholesteatoma : Do tắc đường dẫn khí, túi sau phần thấp thượng nhĩ bên ,Tiếp đến co kéo phần màng căng màng nhĩ màng chùng (Shrapnell)và giữ lại keratin, tiêu xương rìa túi co kéo Qúa trình diễn liên tục, điều may mắn ta phát bệnh điều trị gđoạn sớm - Tạo cholesteatoma từ màng chùng di cư vào lớp biểu mô nhú : lớp biểu mô nhú phát triển vào , xuyên qua vùng tổn thương -> tạo nang nhỏ bọc keratin -> to dần -> hthành cholesteatoma Các đường di cư vào gồm : qua túi sau góc sau màng nhĩ ; phần thấp thượng nhĩ bên; túi trước; vùng yếu trần khoang búa Bệnh học Những trường hợp sau viêm nhiễm: hình thành dải xơ hẹp hẹp rộng qua eo nhĩtắc nghẽn lưu thơng khí qua thượng nhĩ Hẹp lại phần sau nếp búa đe bênxóa khoang thượng nhĩ ngồi Bệnh học • Viêm tai xuất tiết kéo dàihình thành mạng lưới viêm,tổ chúc hạt cholesteatomatắc nghẽn eo nhĩ(hình a) • Trường hợp viêm lâu:tổ chức xơ sẹo chiếm tồn chiều sâu eo nhĩ(hình b)tạo thành nhiều ngăn chứa đầy chất tiết Bệnh học -Nếu trình viêm kéo dài nữa.tổ chức hạt hình thành x.đe trần thượng nhĩ,liên tiếp với eo nhĩ (hình a) Hình:tai phải,nhìn sau trên:tổ chức hạt x.búa đe ,phần sau thượng nhĩ ngoài(mt dọc),eo nhĩ(mt ngang)phía khoang búa bên(mt cong) -Hoặc bít lấp hồn tồn thượng nhĩ(hình b) phẫu thuật muốn tiếp cận khoang phải lấy bỏ t/c viêm xơ,nếu t/c hạt xlấn xương con,lúc phải lấy bỏ xương Kết luận • Thượng nhĩ gồm nhiều nếp khoang: -bệnh tích giai đoạn đầu khu trú phẫu thuật lấy bệnh tích vị trí tổn thương,bảo tồn chức cho bệnh nhân - Bên cạnh dể bỏ sót bệnh tích - Giai đoạn muộn tổn thương lan rộng việc phân chia khoang khơng q quan trọng Kết luận • Trong viêm thượng nhĩ:lỗ thủng màng chùng +lỗ thủng nhỏ mấu ngắn x.búa:viêm thượng nhĩ ngoài(túi prussak) +thủng nhỏ d/c nhĩ búa sau,sát cán búa(viêm thượng nhĩ trong-túi troltsch) +lỗ thủng sát xương xuyên qua tường thượng nhĩ(viêm thượng nhĩ ngoài-khoang kretschmann) Kết luận + lỗ thủng phối hợp thượng nhĩ góc sau sát xương(thể phối hợp) +lỗ thủng gần hết toàn màng chùng,ngoạn vào tường thượng nhĩ lỗ thủng nhỏ,khó quan sát kết hợp với phân chia nhỏ thượng nhĩ điều trị chỗ để đưa thuốc vào thượng nhĩ khó,ít tác dụng Thảo luận • Thượng nhĩ trước hố vòi dễ sót choles • Mở vào thượng nhĩ trước phải thấy mỏm thìa • Màng chùng: lớp trong- (sợi xếp lộn xộn- sợi chun)- lớp • Lỗ thủng hồn tồn màng trùng: tổn thương khoang Prussack Thảo luận • Có nhiều ngăn nhỏ, thơng khí nên dễ bị bệnh • Mổ sào bào thượng nhĩ đạt tiêu chuẩn: phải thấy thân ngành ngang xương đe • Trục quay xương phụ thuộc vào tần số nghe, nên có số dây chằng có ảnh hưởng định Trong giải bệnh tích, tổn thương dây chằng làm ảnh hưởng CN • Ngách thượng nhĩ vị trí dễ sót choles Kết luận ... thấp thượng nhĩ nằm hoành thượng nhĩ trung nhĩ +Phần cao thượng nhĩ ngoài,cùng thượng nhĩ -> tạo nên thượng nhĩ trên:chạy từ tường xương thượng nhĩ đến , ngăn cách dây chằng búa Thượng nhĩ trở... Hình:AA :thượng nhĩ trước,MA :thượng nhĩ trong,LL thượng nhĩ dưới,L:khoang búa bên IV.Phân chia thượng nhĩ a, Thượng nhĩ trước:khoảng trước đầu xương búa ,thượng nhĩ trước mở hoàn toàn vào thượng nhĩ. .. trên:trần thượng nhĩ - Thành trước:khoang búa bên IV.Phân chia thượng nhĩ Phần thượng nhĩ sau hẹp, nếp búa đe chia phầnbên thành khoang : phần thấp thượng nhĩ phần cao thượng nhĩ +Phần thấp thượng nhĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ear giải phẫu thượng nhĩ, Ear giải phẫu thượng nhĩ, II.Sơ lược về giải phẫu thượng nhĩ, III.Xương con,cơ và dây chằng, IV.Phân chia thượng nhĩ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn