GIÁO TRÌNH BD SC HỆ THỐNG BÔI TRƠN VÀ LÀM MÁT ĐỘNG CƠ

52 25 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 19:19

Trong động cơ có rất nhiều nhiều cặp chi tiết chuyển động tương đối với nhau trong quá trình làm việc như pittông – xilanh, xecmăng – xilanh, Trục – Bạc … gây ra ma sát giữa các bề mặt tiếp xúc. Hiện tượng này làm cản chở chuyển động, gây tổn thất công suất động cơ, sinh nhiệt, và gây mài mòn các chi tiết. Nếu các bề mặt này tiếp xúc trực tiếp với nhau (ma sát khô) thì gây tổn thất công suất động cơ lớn, sinh nhiệt, và mức độ mài mòn rất lớn dẫn đến phá huỷ chi tiết rất nhanh. Ngược lại giữa hai bề mặt các chi tiết này luôn tồn tại một lớp dầu bôi trơn (ma sát ướt) thì mức độ mài mòn, cản chở chuyển động, sinh nhiệt và gây tổn thất công suất động cơ sẽ giảm tổi thiểu. Vì vậy cần phải có một hệ thống bôi trơn để làm nhiệm vụ này TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN - Giáo trình “Bảo Dưỡng – Sửa Chữa Hệ Thống Bôi Trơn Và Làm Mát” biên soạn tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo - Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Bảo Dưỡng – Sửa Chữa Hệ Thống Bơi Trơn Và Làm Mát biên soạn nhằm cung cấp cho bạn học viên học nghề kiến thức kỹ thực hành bảo dưỡng, sửa chữa cấu phân phối khí suốt q trình học tập trường sau làm Nội dung:  Giới thiệu đặc điểm cấu tạo nguyên tắc hoạt động chi tiết hệ thống bôi trơn làm mát ô tô  Giới thiệu hướng dẫn sửa chữa chi tiết hệ thống bôi trơn làm mát theo MôĐun học trường Trong trình biên soạn, cố gắng chắn khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận ý kiến quý báo thầy cơ, bạn đọc giả để giáo trình hoàn chỉnh Ngày 01 tháng 10 năm 2018 Giáo viên biên soạn MỤC LỤC Bài 1: Tháo Lắp, Nhận Dạng Hệ Thống Bôi Trơn Trang 1.Nhiệm vụ, phân loại hệ thống bôi trơn ( HTBT) Trang 2.Cấu tạo, nguyên lý hoạt động HTBT Trang 3.Quy trình yêu cầu kỹ thuật tháo lắp HTBT Trang 17 4.Tháo, lắp nhận dạng HTBT Trang 18 Bài 2: Bảo Dưỡng Hệ Thống Bôi Trơn Trang 20 1.Mục đích, yêu cầu bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống bôi trơn ( HTBT) Trang 20 2.Nội dung bảo dưỡng Trang 20 3.Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn Trang 21 Bài 3: Sửa Chữa Hệ Thống Bôi Trơn Trang 24 Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa HTBT Trang 24 2.Quy trình kiểm tra sửa chữa Trang 27 3.Sửa chữa phận chi tiết hệ thống bôi trơn Trang 28 Bài 4: Tháo Lắp, Nhận Dạng Hệ Thống Làm Mát Trang 30 1.Nhiệm vụ phân loại hệ thống làm mát ( HTLM) Trang 30 2.Cấu tạo nguyên lý hoạt động phận HTLM .Trang 34 3.Quy trình yêu cầu kỹ thuật tháo lắp HTLM Trang 39 4.Tháo, lắp nhận dạng HTLM .Trang 39 Bài 5: Bảo Dưỡng Hệ Thống Làm Mát Trang 41 1.Mục đích, yêu cầu bảo dưỡng kỹ thuật HTLM Trang 41 2.Nội dung bảo dưỡng HTLM Trang 41 3.Bảo dưỡng HTLM Trang 41 Bài 6: Sửa Chữa Hệ Thống Làm Mát Trang 45 1.Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa HTLM Trang 45 2.Quy trình kiểm tra sửa chữa HTLM Trang 49 3.Sửa chữa phận chi tiết HTLM Trang 50 BÀI 1: THÁO LẮP, NHẬN DẠNG HỆ THỐNG BÔI TRƠN Giới thiệu chung - Trên động đốt thường sử dụng loại hệ thống bơi trơn có cấu tạo ngun tắc hoạt động khác Trong học giới thiệu vấn đề Đồng thời hướng dẫn quy trình yêu cầu kỹ thuật tháo, lắp hệ thống bôi trơn bạn thực tập động xưởng thực hành trường Mục tiêu hoc: - Trình bày nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo nguyên lý làm việc hệ thống bơi trơn dùng động - Trình bày số tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, cách khắc phục sửa chữa - Tháo, lắp, nhận dạng, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống bơi trơn, đúng quy trình đảm bảo kỹ thuật an tồn - Chấp hành đúng quy trình, quy phạm nghề công nghệ ô tô - Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ học viên Nội dung chính: Nhiệm vụ, phân loại hệ thống bôi trơn 1.1 Nhiệm vụ - Trong động có nhiều nhiều cặp chi tiết chuyển động tương q trình làm việc pittơng – xilanh, xecmăng – xilanh, Trục – Bạc … gây ma sát bề mặt tiếp xúc Hiện tượng làm cản chở chuyển động, gây tổn thất cơng suất động cơ, sinh nhiệt, gây mài mòn chi tiết Nếu bề mặt tiếp xúc trực tiếp với (ma sát khơ) gây tổn thất công suất động lớn, sinh nhiệt, mức độ mài mòn lớn dẫn đến phá huỷ chi tiết nhanh Ngược lại hai bề mặt chi tiết tồn lớp dầu bôi trơn (ma sát ướt) mức độ mài mòn, cản chở chuyển động, sinh nhiệt gây tổn thất công suất động giảm tổi thiểu Vì cần phải có hệ thống bơi trơn để làm nhiệm vụ - Như vậy, nhiệm vụ hệ thống bôi trơn cung cấp dầu liên tục đến bôi trơn làm mát cho bề mặt ma sát để giảm mài mòn, tăng tuổi thọ chi tiết giảm tổn thất công suất động - Bên cạnh hệ thống bơi trơn có nhiệm vụ: +Rửa bề mặt ma sát chi tiết khỏi mạt kim loại bị bong tách trình ma sát, mạt kim loại bị dầu te bị lại phần tử lọc nên không gây cào xước bề mặt chi tiết +Bao kín khe hở pttơng – Xecmăng – Xilanh nhằm tránh khơng cho lọt khí, điền đầy khe hở trục bạc làm giảm va đập  Dầu bơi trơn tính chất - Dầu bôi trơn sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, có pha thêm chất phụ gia để nâng cao chất lượng dầu Hầu hết nhiệm vụ HTBT dầu bôi trơn đảm nhận Sự làm việc tốt hay xấu HTBT định phần lớn chất lượng dầu bơi trơn  Tính chất dầu bơi trơn - Độ nhớt: Là tính vật lí đặc trưng cho khả lưu động dầu bơi trơn Nhờ đặc tính màng dầu bơi trơn dính bề mặt ma sát Khi nhiệt độ tăng độ nhớt giảm ngược lại - Độ nhớt quy ước : Là tỷ số thời gian dầu nhớt chảy qua thiết bị đo so với thể tích nước cất 200c - Đơn vị đo độ nhớt Engler (0E) hay xăng ti tốc (cst) Độ nhớt nước cất 200c xăng ti tốc - Đặc tính chống bon hóa: Nhiệt độ thành xi lanh cao nên dầu bôi trơn dễ bị cháy thành bon Các bon tích lũy làm xéc măng bị dính kết, vách xi lanh bị trầy xước Bụi than lẫn vào dầu bơi trơn làm tắc mạch dầu Do dầu bơi trơn phải có khả chống bon hóa - Độ ăn mòn: Đây số đặc trưng cho khả ăn mòn hợp kim màu dầu bôi trơn - Chỉ số axit: Đây số tính miligram, lượng KOH cần thiết để trung hòa lượng axit có gam dầu bôi trơn - Độ chứa cốc độ mòn:Hai số đặc trưng cho khả hình thành muội than cặn (hay tro ) dầu bôi trơn Sau thời gian sử dụng dầu bôi trơn lượng cốc cặn thường nhỏ Theo hàm lượng chúng dầu đánh giá chất lượng lọc dầu - Ngoài dầu động đánh số theo nhiều số chất lượng khác như: Độ kiềm, lượng tạp chất học nước, nhiệt độ bén lửa, nhiệt độ đọng, tính rửa  Kí hiệu sử dụng dầu bơi trơn động - Thơng thường bao bì sản phẩm ghi rõ kí hiệu thể tính phạm vi sử dụng loại dầu bôi trơn Hiện nay, quy cách kỹ thuật chủ yếu dựa tiêu chuẩn tổ chức Hoa Kỳ Khi sử dụng lên dựa vao hai số quan trọng ghi bao bì SAE API Chỉ số SAE - Đây số phân loại dầu theo độ nhớt 1000C -180C Hiệp hội kỹ sư ô tô Hoa Kỳ ban hành tháng -1989 Tại nhiệt độ định, ví dụ 1000C số SAE lớn độ nhớt dầu cao ngược lại Chỉ số SAE cho biết cấp độ nhớt ( gồm hai loại ) - Loại đơn cấp: Được chia thành dầu dùng mùa đông gồm SAE OW, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W SAE 25W Còn dầu sử dụng khác với mùa đông gồm:SAE 20, SAE 30, SAE 40 SAE 50 Chữ số cao dầu đặc Hình 1.1 : Ý nghĩa kí hiệu thùng dầu - Loại đa cấp: Là loại pha thêm phụ gia để giữ cho độ nhớt thay đổi theo nhiệt độ Ví dụ SAE 5W – 30 tương đương với hai loại dầu đơn cấp SAE 5W lúc lạnh SAE 30 cho lúc nóng Các xe đời hầu hết dùng dầu đa cấp, ( Hình 5.1.4 giới thiệu loại dầu phù hợp với nhiệt độ môi trường sử dụng động cơ) Dầu thường dùng nước ta loại SAE 20W – 40 1.2 Phân loại - Động đốt sử dụng nhiều loại hệ thống bôi trơn (HTBT) khác Tùy thuộc vào loại động cơ, điều kiện làm việc … mà trang bị HTBT cho động phù hợp Sau ta xét số HTBT thường gặp động thông thường 1.2.1 Bôi trơn vung té - Khi động làm việc, chi tiết chuyển động trục khuỷu, truyền, bánh … vung té dầu lên bề mặt chi tết cần bôi trơn vách xylanh, cam… Ngoài ra, phần dầu vung té dạng sương mù rơi vào hay đọng bám kết cấu hứng dầu chi tiết khác cần bôi trơn như: đầu nhỏ truyền - Ưu điểm phương pháp hệ thống bôi trơn đơn giản, Tuy nhiên không đảm bảo bơi trơn an tồn cho động khó bảo đảm đủ lưu lượng dầu bôi trơn ổ trục Vì ậy phương pháp sử dụng động cỡ nhỏ công suất vài mã lực động xe máy, bơm nước… 1.2.2 Bôi trơn dầu pha nhiên liệu - Phương pháp sử dụng động xăng kỳ Dầu pha với xăng theo tỷ lệ định từ 1/20 đến 1/25 Các hạt dầu hỗn hợp xăng – dầu vào hộp cacte – trục khuỷu xy lanh ngưng đọng bề mặt chi tiết để bôi trơn bề mặt ma sát Dầu pha vào xăng theo cách: +Cách thứ nhất: Xăng dầu trộn trước gọi xăng pha dầu +Cách thứ hai: Dầu xăng chứa hai thùng riêng biệt động Trong trình động làm việc, dầu xăng hòa lẫn song song, tức dầu xăng trộn theo định lượngkhi khỏi thùng chứa - Phương pháp đơn giãn khơng an tồn khó bảo đảm đủ lượng dầu bôi trơn cần thiết Mặt khác, dầu bôi trơn hỗn hợp bị đốt cháy nhiên liệu nên dễ tạo muội than bám lên đỉnh piston ngăn cản q trình tản nhiệt khỏi piston 1.2.3 Bơi trơn cưỡng - Hầu hết động đốt ngày sử dụng phương pháp bôi trơn cưỡng Dầu HTBT bơm đẩy đến bề mặt ma sát với áp suất định, hồn tồn đủ lưu lượng để bảo đảm bôi trơn, làm mát tẩy rửa bề mặt ma sát - Tùy theo vị trí chứa dầu, hệ thống bôi trơn cưỡng phân thành hai loại HTBT cacte ướt HTBT te khô  Hệ thống bơi trơn cacte ướt Hình 1.2: Sơ đồ hệ thống bôi trơn cacte ướt (1) Cacte, (2) Phao hút dầu, (3) Bơm, (4) Van an toàn bơm dầu, (5) Bầu lọc dầu thơ, (6) Van an tồn, (7) Đồng hồ báo áp suất dầu, (8) Đường dầu chính, (9) Đường dầu bơi trơn trục khuỷu, (10) Đường dầu bôi trơn trục cam, (11) Bầu lọc tinh, (12) Két làm mát dầu, (13) Van khống chế lưu lượng dầu qua két làm mát, (14) Đồng hồ báo nhiệt độ dầu, (15) Nắp rót dầu, (16) Thước thăm dầu - Trong hệ thống này, hình 1.1, tồn lượng dầu HTBT chứa te động - Bơm dầu dẫn động từ trục khuỷu động trục cam Dầu cacte hút vào bơm qua phao hút dầu 2, Phao có lưới chắn để lọc sơ tạp chất có kích thước lớn Ngồi ra, phao có khớp tùy động nên ln ln mặt thống để hút dầu, kể động bị nghiêng Sau bơm, dầu có áp suất cao (khoảng 10 kG/cm2) chia thành hai nhánh Một nhánh đến két 12, dầu làm mát trở cacte Nhánh qua bầu lọc thơ đến đường dầu Từ đường dầu chính, dầu theo đường nhánh bơi trơn trục khuỷu sau lên bơi trơn đầu to truyền chốt piston theo đường nhánh 10 bôi trơn trục cam… Cũng từ đường dầu đường dầu khoảng (15-20)% lưu lượng nhánh dẫn đến bầu lọc Sau khỏi lọc tinh với áp suất lại nhỏ, dầu chảy trở cacte - Van an toàn van tràn có tác dụng khống chế áp suất dầu sau bơm - Khi bầu lọc bị tắc, van an tồn bầu lọc thơ mở, phần lớn dầu không qua lọc thô lên thẳng đường dầu chình bơi trơn, tránh tượng thiếu dầu cung cấp đến bề mặt cần bôi trơn - Khi nhiệt độ dầu lên cao (khoảng 80o C), độ nhớt giảm, van khống chế lưu lượng 13 đóng hồn tồn để dầu qua két làm mát trở cacte - Khi động làm việc, dầu bị hao hụt bay nguyên nhân khác nên phải thường xuyên kiểm tra lượng dầu cacte thước thăm dầu 16, mức dầu vạch phải bổ sung thêm dầu - Nhược điểm phương pháp bôi trơn cacte chứa dầu phải sâu để có dung tích chứa lớn nên làm tăng chiều cao động Dầu tiếp xúc trực tiếp với khí cháy từ buồng đốt lọt xuống mang theo nhiên liệu a xít nên làm giảm tuổi thọ dầu Hình 1.3: Sơ đồ hệ thống bơi trơn Kamaz-740 (1) Máy nén khí, (2) Bơm cao áp, (3) Bộ ngắt khớp thủy lực, (4) Khớp thủy lực, (5,12) Van an toàn bơm dầu, (6) Van HTBT, (7) Bơm dầu, (8) Van an toàn bầu lọc, (9) Van hồi dầu bầu lọc ly tâm, (10) Van điều khiển dầu đến két làm mát dầu, (11) Bầu lọc ly tâm, (13) Đèn báo bầu lọc thấm bị tắc, (14) Van an toàn bầu lọc thấm, (15) Bầu lọc thấm, (16) Lọc sơ bộ, (17) Cacte, (18) Đường dầu  Hệ thống bôi trơn cacte khô - Hệ thống bôi trơn cacte khơ (Hình 1.3) khác với hệ thống bơi trơn cacte ướt chổ có thêm đến hai bơm chuyển làm nhiệm vụ chuyển dầu từ cacte (sau dầu bôi trơn rơi xuống cacte) qua két làm mát 13 thùng chứa bên cacte động Từ đây, dầu bơm lấy bôi trơn giống HTBT cacte ướt xét - Ưu điểm phương pháp chiều cao động thấp cacte không sâu Tuổi thọ dầu kéo dài nên chu kỳ thay dầu kéo dài Động làm việc lâu dài đĩa hình dốc mà khơng sợ thiếu đầuo phao không hút dầu - Nhược điểm phương pháp bơi trơn phức tạp cần có thêm bơm chuyển Thường sử dụng động diesel lắp máy ủi, xe tăng, máy kéo, tàu thủy … Hình 1.4: Sơ đồ hệ thống bôi trơn cacte khô (1) Cacte, (2) Bơm chuyển, (3) Thùng dầu, (4) Lưới lọc sơ bộ, (5) Bơm dầu bôi trơn, (6) Bầu lọc thô, (7) Đồng hồ báo áp suất dầu, (8) Đường dầu chính, (9) Đường dầu bôi trơn trục khuỷu, (10) Đường dầu bôi trơn trục cam, (11) Bầu lọc tinh, (12) Đồng hồ báo nhiệt độ dầu, (13) Két làm mát dầu Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống bôi trơn 2.1 Bơm dầu - Trên động ô tô, đa số sử dụng bơm bánh răng, kết cấu nhỏ gọn, dễ bố trí động cơ, áp suất bơm dầu đảm bảo cung cấp dầu liên tục, đặc biệt độ tin cậy cao, tuổi thọ dài 2.1.1 Bơm bánh ăn khớp - Bơm bánh ăn khớp ngồi kiểu bơm đơn giãn thơng dụng - Bơm có cấu tạo gồm: Bánh chủ động bánh bị động ăn khớp với quay ngược chiều Bánh chủ động lắp cứng với trục nhờ then trục khuỷu trục cam dẫn động, bánh bị động quay trơn trục Van an tồn lắp thân bơm nhằm giữ cho áp suất đường cấp dầu không vượt giá trị giới hạn cho phép Có thể điều chỉnh lực lò xo vít để thay đổi áp suất cần điều chỉnh - Lưu lượng hiệu suất bơm phụ thuộc nhiều vào khe hở hướng kính đỉnh với thân bơm khe hở hướng trục mặt đầu bánh nắp bơm Do bánh bị mòn q lớn làm tăng khe hở lưu lượng bơm khơng đảm bảo đủ bơi trơn Thông thường, khe hở yêu cầu không vượt 0.1 mm Hình1.5: Bơm bánh ăn khớp ngồi (1) Bánh chủ động, (2) Đường dầu cấp (3) Bánh bị động, (4) Phao lọc dầu (5) Lưới lọc dầu, (6) Đường dầu hồi bơm (7) Van an tồn, (8) Vít điều chỉnh van an tồn - Bơm làm việc theo nguyên lý sau: Khi động hoạt động trục chủ động bơm trục khuỷu dẫn động làm quay hai cặp bánh bơm dầu, rãnh chúng đưa dầu từ đường hút sang đường cấp dầu tạo nên áp suất đường cấp Khi tốc độ bơm tăng, áp suất dầu bơm cung cấp gia tăng theo, làm cho dầu bị rò rỉ cơng dẫn động bơm dầu lớn nên làm giảm công suất động Để tránh điều áp suất dầu nhờn mạch tăng lên khoảng (3,0- 4,5)kG/cm2, lò xo van an toàn bị nén lại van an toàn mở để giải phóng lượng dầu trở lại cacte 2.1.2 Bơm bánh ăn khớp - Bơm bánh ăn khớp ( hình 1.5), thường dùng cho động ô tô du lịch yêu cầu kết cấu gon nhẹ Loại bơm làm việc tương tự bơm bánh ăn khớp theo nguyên lý guồng dầu Tuy nhiên với thể tích guồng thay đổi Hình 1.6: Bơm bánh ăn khớp (1) Thân bơm, (2) Bánh bị động, (3) Đường dầu vào, (4,7) Rãnh dẫn dầu, (5) Trục dẫn động, (6) Bánh chủ động, (8) Đường dầu 2.2 Két làm mát dầu 10 Hình 4.12: Cấu tạo nắp két nước (1).Miệng đổ nước két nước; (2) Thân nắp; (3) Chốt cố định thân nắp; (4).Lò xo; (5) Van áp suất; (6) Ống hơi; (7) Đệm kín; (8).Van chân khơng; (9) Lò xo van chân khơng 2.4 Van nhiệt - Van nhiệt có nhiệm vụ tự động điều chỉnh nhiệt độ nước làm mát cách điều chỉnh lưu lượng nước lưu thông qua két để trì nhiệt độ nước khỏi động chế độ làm việc nằm giới hạn nhà chế tạo quy định Phần lớn động có nhiệt độ nước trì phạm vi (80-90)0C Tuy nhiên, số động trì làm mát nhiệt độ cao, từ (100-110)0C Hình 4.13 : Sơ đồ hoạt động van nhiệt a) Van trạng thái đóng; b) Van trạng thái mở (1) Vỏ ống nước lắp cụm van nhiệt; (2) Van đóng; (3) Chốt có đầu cơn; (4) Ống cao su; (5) Lò xo; (6) Hộp đựng chất Wax có độ dãn nở nhiệt cao; (7) van trạng thái mở; (8) nước từ nắp máy; (9) đường nối tắt bơm; (10) đường nước két làm mát - Trên (hình 4.13) giới thiệu loại van nhiệt đóng mở đường nước két Bộ phận dẫn động van hộp chứa hợp chất có tính dãn nở nhiệt lớn Khi nhiệt độ nước thấp, hợp chất hộp co lại lò xo đẩy van đóng đường nước tới két (hình 4.13a) Lúc nước qua đường ống nối tắt bơm Khi nhiệt độ nước cao, hợp chất hộp dãn đẩy thân hộp di chuyển theo hướng khỏi chốt để tăng thể tích bên trong, làm van mở cho nước két (hinh 4.13b) - Hầu hết động có đường nước nối tắt từ đường nước nắp máy bơm nước thông, đường ống nhỏ nhiều so với đường ống két van nhiệt đóng mở đường nước két để điều chình làm mát Khi van mở, 38 phần lớn nước qua két đường ống qua két lớn nhiều so với đường ống nối tắt bơm Tuy nhiên, số van nhiệt mở đường tời két đóng đường nối tắt ngược lại Quy trình yêu cầu kỹ thuật tháo lắp hệ thống làm mát nước tuần hoàn cưỡng 3.1 Yêu cầu nguyên tắc tháo, lắp hệ thống làm mát - Đảm bảo quy tắc an toàn lao động sửa chữa - Sử dụng đúng dụng cụ, nên sử dụng dụng cụ chuyên dùng, hạn chế sử dụng dụng cụ vạn - Tuân thủ quy trình tháo, lắp Quy trình tháo dựa nguyên tắc tháo từ vào để dễ dàng thao tác, tránh biến dạng nứt vỡ chi tiết ứng suất gây ra; chi tiết ống nối, giằng, nắp, vỏ tháo trước, cụm tháo sau - Các chi tiết tháo cần tập trung theo cụm, chi tiết lắp lẫn phân theo chủng loại, chi tiết khơng lắp lẫn theo cần đánh dấu để tránh lẫn lộn cac lắp 3.2 Quy trình tháo, lắp hệ thống làm mát - Với động có quy trình tháo lắp riêng, quy trình chung động tháo lắp hệ thống làm mát bao gồm bước sau: +Bước 1: Xả nước làm mát động qua van xả nước két nước +Bước 2: Tháo ống nối hệ thống làm mát đến khoang két nước làm mát Các ống nối ống mềm nối với cút động nhờ đai-vít, ta sử dụng tốcnơvít để tháo đai vít +Bước 3: Tháo két nước làm mát, quạt gió +Bước 4: Tháo dây đai dẫn động bơm nước, tháo bơm nước khỏi động +Bước 5: Tháo van nhiệt +Bước 6: Thao tác lắp chi tiết, phận ngược với trình tháo Tháo, lắp nhận dạng hệ thống làm mát 4.1 Xác định loại hệ thống làm mát, phận hệ thống - Xác định loại hệ thống làm mát động cơ: Làm mát bốc hơi, đối lưu hay cưỡng - Tháo chi tiết hệ thống làm mát theo quy trình trên, rửa - Xác định tên số lượng chi tiết, phận hệ thống làm mát - Đánh giá tình trạng kỹ thuật chi tiết, phận hệ thống 4.2 Lập phiếu kiểm tra phận hệ thống làm mát - Kiểm tra phận hệ thống làm mát lập phiếu báo cáo phận hệ thống PHIẾU KIỂM BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG LÀM MÁT Ngày…… tháng…… năm… Họ tên:……………… Lớp: ……………… TT Nội dung kiểm tra Tình trạng kỹ thuật Số lượng Bơm nươc Van nhiệt Két làm mát Quạt gió Các đường ống dẫn nước Các nội dung khác 39 CÂU HỎI ÔN TẬP: Câu 1: Trình bày nhiệm vụ phân loại hệ thống làm mát? Câu 2: Vẽ sơ đồ cấu tạo nêu nguyên lý làm việc hệ thống làm mát nước tuần hoàn cưỡng bức? Câu 3: Giải thích nhiệt độ thích hợp động là: Câu 4: Nhiệt độ nước làm mát động xác định đâu? Câu 5: Trình bày cấu tạo nguyên tắc hoạt động chi tiết, phận hệ thống làm mát nước tuần hồn cưỡng bức? Câu 6: Thực cơng việc tháo, nhận dạng chi tiết, phận hệ thống bơi trơn mơ hình động cơ? 40 BÀI 5: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LÀM MÁT Giới thiệu chung Bảo dưỡng hệ thống làm mát nhằm đảm bảo cho hệ thống làm mát hoạt động bình thường, động khơng bị hỏng, công suất động đảm bảo công tác thực định kỳ sau thời gian làm việc định động Mục tiêu bài: - Trình bày mục đích, nội dung yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống làm mát - Bảo dưỡng hệ thống làm mát đúng quy trình, quy phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật - Chấp hành đúng quy trình, quy phạm nghề cơng nghệ tơ - Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ học viên Nội dung học: Mục đích, yêu cầu bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống làm mát (HTLM) - Mục đích bảo dưỡng kỹ thuật HTLM trì tình trạng kỹ thuật tốt HTLM, ngăn ngừa hư hỏng xảy ra, thấy trước hư hỏng để kịp thời sửa chữa, đảm bảo cho HTLM hoạt động với độ tin cậy cao - Bảo dưỡng kỹ thuật phải hồn thành khối lượng nội dung cơng việc định trước theo định ngạch nhà nước ban hành Ngày thực tế bảo dưỡng kỹ thuật theo u cầu chẩn đốn kỹ thuật Nội dung bảo dưỡng - Bảo dưỡng kỹ thuật gồm bảo dưỡng kỹ thuật thường xuyên ( bảo dưỡng kỹ thuật ngày) bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ Trong bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ lại phân cấp sau: Bảo dưỡng kỹ thuật cấp I bảo dưỡng kỹ thuật cấp II  Nội dung thao tác cấp bảo dưỡng kỹ thuật: - Bảo dưỡng hàng ngày chủ yếu người lái xe thực trước sau vận hành xe, nội dung bao gồm công việc sau: +Kiểm tra độ kín hệ thống làm mát cách quan sát toàn bên động +Kiểm tra mức nước làm mát +Bổ sung thêm nước làm mát vào hệ thống +Kiểm tra siết chặt lại đầu nối ống dẫn nước +Kiểm tra, điều chỉnh truyền động đai +Bảo dưỡng định gara trung tâm bảo dưỡng, nội dung gồm công việc bảo dưỡng hàng ngày thêm công việc sau: +Kiểm tra tượng tắc két nước +Thông rửa hệ thống làm mát +Kiểm tra van nhiệt +Kiểm tra sửa chữa bơm nước +Kiểm tra, sửa chữa quạt gió +Sửa chữa két nước Bảo dưỡng hệ thống làm mát 3.1 Bảo dưỡng thường xuyên +Kiểm tra bổ sung nước làm mát: - Được thực trước khởi hành xe, xe có bình nước phụ ta bổ xung nước làm mát đến mức quy định, khơng có ta bổ xung nước vào két nước đến cổ lỗ đổ nước Nước sử dụng phải có thành phần nhà chề tạo quy định, khơng có ta bổ xung nước mềm Nếu dùng nước đúng quy định sau hai năm phải thay nước làm mát lúc bị phân huỷ khơng khả chống ăn mòn, chống đóng cặn 41 - - Mức nước két nằm khoảng cách miệng két nước từ (15–20)mm Thiếu ta bổ sung thêm nước làm mát +Kiểm tra tượng rò rỉ hệ thống làm mát - Quan sát bên hệ thống làm mát, xem có tượng rò rỉ nước làm mát ngồi khơng Hoặc cho động làm việc, quan sát gầm xe xem có nước làm mát bị rò rỉ đâu khơng.Nếu có ta tiến hành sửa chữa +Kiểm tra, điều chỉnh truyền đai - Bộ truyền đai động thường dẫn động đồng thời quạt gió, bơm nước, máy phát điện số thiết bị khác Khi phát đai có số tượng sau tiến hành thay đai mới: xơ sợi, bị mòn bóng, có vết xước mặt bên, nứt vỡ Bánh đai dẫn động bơm nước-quạt gió phải nằm mặt phẳng với buli trục khuỷu lệch ta phải chỉnh lại - Trong trình làm việc, sau thời gian ta phải kiểm tra điều chỉnh độ căng dây đai truyền động Công việc tiến hành sau: +Bước 1: Kiểm tra độ võng dây đai Hình 5.1: Kiểm tra độ căng dây đai - Ta dùng dụng cụ đo dùng tay ấn với lực 3Kg vào dây đai, độ võng dây đai từ (10-15)mm +Bước 2: Điều chỉnh độ căng dây đai thông qua cấu điều chỉnh, tùy vào loại động mà cấu điều chỉnh khác 3.2 Bảo dưỡng định ky 3.2.1 Kiểm tra tượng rò rỉ hệ thống làm mát - Khi nhận thấy nước làm mát bị tiêu hao nhanh rò rỉ, ta phải nhanh chóng tìm hiểu ngun nhân bên bên ngồi hệ thống để kịp thời sửa chữa - Việc quan sát trực tiếp phận bên hệ thống làm mát để xác định tượng rò rỉ hệ thống làm mát nói phần bảo dưỡng thường xuyên phần ta kiểm tra tượng rò rỉ hệ thống phương pháp khác sau  Kiểm tra độ kín khí nén: - Cho mực nước két thấp xuống khoảng 15mm, sau bơm khí vào két nén với áp suất không 25Kpa (2,5 kG/cm2) so với áp suất làm việc két nước, giữ áp suất vòng vài phút khơng có tượng tụt áp suất hệ thống đảm bảo kín khí, ngược lại hệ thống bị rò rỉ ta phải kiểm tra phương pháp khác để xác định vị trí bị rò rỉ 42 Hình 5.2: Kiểm tra độ kín hệ thống làm mát  Kiểm tra rò rỉ tia cực tím: - Pha vào nước làm mát chất phát quang cho máy chạy vài phút nước tuần hồn tồn hệ thống, sau tắt mày, dùng đèn chiếu tia cực tím vào chỗ nghi ngờ dễ dàng phát rò rỉ có xuất màu xanh chất phát quang phát  Kiểm tra khí cháy lọt vào hệ thống làm mát: - Nếu có tượng lọt khí từ xilanh vào hệ thống làm mát, ta kiểm ta qua thơng nắp két nước, cho động nổ nối đường ống thơng vào bình thuỷ tinh đựng nước có khí sụt lên nhiều chứng tỏ có tượng lọt khí từ xylanh vào đường nước Ngồi ta kiểm tra tượng máy phân tích khí thải +Thơng rửa hệ thống làm mát - Mục đích việc thơng rửa hệ thống làm mát tẩy rửa chất ăn mòn, để tránh chi tiết động bị ăn mòn tẩy cáu cặn bám thành chi tiết truyền nhiệt bình thường - Động làm việc bình thường khơng có trục trặc sau năm sau 50.000 km (một hai thông số đến trước) ta tiến hành thơng rửa hệ thống làm mát Hoặc chưa đến hai thơng số mà hệ thống làm mát có tượng tắc, nước làm mát bẩn chúng ta phải tiến hành thơng rửa nước làm mát - Để thông rửa người ta thường sử dụng nước rửa hố chất kết hợp tạo dòng nước mạnh lưu thơng hệ thống Nước rửa hóa chất hay sử dụng sau: +Dung dịch 100g Na2CO3 ngậm nước + 2g K2Cr2O7 + lít nước +Dung dịch 2,5% HCl + 97,5% nước; +Dung dịch 100 g H2PO4 + 50g CrO3 + lít nước +Dung dịch axít lactíc 60g/l - Đối với động có thân làm hợp kim nhôm chúng ta không nên dùng nước rửa hố chất có gốc axít để tránh tượng ăn mòn, sử dụng ta phải pha thêm hố chất chống ăn mòn - Nếu hệ thống làm mát bị đóng nhiều cặn đá vơi ta nên dùng dung dịch a-xít, cặn bùn hay cặn dầu ta dùng dung dịch potasse  Quy trình thơng rửa: 43 - Quy trình thực theo phương pháp tuần hồn kín dung dịch hố chất, quy trình thực sau: +Bước1: Xả hệ thống làm mát +Bước2:Tháo van nhiệt hệ thống làm mát +Bước3: Pha dung dịch nước hóa chất, đổ vào hệ thống làm mát ngâm thời gian Pha dung dịch nước hoá chất theo tỷ lệ định ghi bao bì nước tẩy rửa +Bước4: Cho động cho làm việc tốc độ nhanh khoảng thời gian 20 phút, chú ý theo dõi nhiệt độ không để nước sôi +Bước5: Dừng động chờ cho nước nguội xả nước khỏi hệ thống +Bước6: Rửa lại hệ thống nước theo phương pháp tuần hồn nói trên, rửa lại dung dịch K2Cr2O7 nồng độ (0,5-1)% nhiệt độ (70-80)0C để trung hoà hết chất ăn mòn, sau rửa lại lần cuối nước +Bước7: Sau cơng việc tẩy rửa hồn thành, ta đổ nước làm mát vào hệ thống trước lắp van nhiệt lắp xong van nhiệt đổ nước được, để tránh hiệt tượng kẹt khí, khơng điền đầy nước hệ thống van nhiệt đóng Cho động chạy gần đến nhiệt độ bình thường van nhiệt mở dừng máy, kiểm tra lại mức nước hệ thống, chưa đủ điền đầy đến mức yêu cầu - Một phương pháp thông rửa hệ thống làm mát hiệu ngâm hệ thống dung dịch nước tẩy rửa sau xả đi, sau tháo ống nối khoang két nước vào động cơ, dùng bơm nước bơm vào đường ống này, nước vào động đến két nước ngoài, nước tuần hoàn ngược với chiều làm việc hệ thống, cáu cặn bán thành chi tiết bị bong Tiếp tục bơm nước thơi CÂU HỎI ƠN TẬP: Câu 1: Trình bày mục đích, yêu cầu bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống làm mát? Câu 2: Trình bày nội dung thao tác cấp bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống làm mát? Câu 3: Trình bày phương pháp kiểm tra thượng rò rỉ hệ thống làm mát? Câu 4: Trình bày trình tự thơng rửa hệ thống làm mát? Câu 5: Thực công việc bảo dưỡng hệ thống làm mát mơ hình động 44 BÀI 6: SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÀM MÁT Giới thiệu chung Ở này, em tìm hiểu hư hỏng thường gặp hệ thống làm mát tìm phương pháp sửa chữa thay phù hợp Mục tiêu bài: - Phát biểu tượng, nguyên nhân sai hỏng phương pháp kiểm tra, sửa chữa hệ thống làm mát - Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa hệ thống làm mát đúng quy trình đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nhà chế tạo quy định - Chấp hành đúng quy trình, quy phạm nghề cơng nghệ tơ - Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ học viên Nội dung học: Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hệ thống làm mát 1.1 Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 1.1.1 Sự rò rỉ nước tiêu hao nước làm mát nhanh - Hiện tượng rò rỉ nước tiêu hao nước làm mát nhanh rò rỉ nước khỏi hệ thống dễ thấy việc phải bổ xung nước thường xuyên thấy ướt ỏ nơi xe đỗ lâu - Nguyên nhân do: + Bơm nước bị nứt vỡ va chạm, đệm lắp với thân máy bị hỏng + Két nước bị thủng hở mối hàn, nắp két nước 1.1.2 Nước sôi, động nóng - Nguyên nhân do: +Bơm nước bị mòn, hỏng khơng bơm đủ lưu lượng cần thiết thiết kế làm giảm hiệu làm mát hệ thống +Rơ le khớp nối tự động dẫn động quạt gió làm việc khơng đúng, làm cho quạt quay không đúng tốc độ thiết kế lúc động làm việc +Nước hệ thống làm mát bị rò rỉ qua két nước mà khơng bổ xung kịp thời nguyên nhân làm cho động làm việc nóng +Két nước bị tắc (tắc phần): đóng cặn chất khống thành ống ống nước tản nhiệt bị bẹp làm cản trở nước lưu thông qua két giảm truyền nhiệt thành ống: cánh tản nhiệt giàn ống bị dập va đập làm cản trở khí thối qua két để làm mát két Các hư hỏng làm cho khả làm mát nước két giảm +Các ống nối dẫn nước vào két từ két bị bẹp làm cản trở lưu thơng tuần hồn nước qua két +Van nhiệt bị liệt vị trí ln đóng khơng mở to đường nước qua két, làm cho nước không làm nguội 1.1.3 Động làm việc ồn - Ngun nhân do: +Trục bơm nước q mòn, độ rơ lớn, bánh công tác bơm bị vỡ, puli dẫn động nứt vỡ, đai trùng lệch hai puli +Cánh quạt gió bị biến dạng, bulơng lắp quạt gió lỏng, khớp nối quạt bị mòn 1.1.4 Thời gian chạy ấm lâu - Nguyên nhân chủ yếu đường nước két mở to van hắng nhiệt van nhiệt bị kẹt vị trí mở to - 45 - Hiên tượng kéo dài gây mài mòn nhanh động cơ, tổn nhiên liệu tăng nhiễm khí thải động lạnh, hệ thống điều khiển điện tử động điều khiển cấp hỗn hợp đậm nhiên liệu bình thường 1.1.5 Chỉ số đồng hồ ln nằm ngồi khoảng quy định - Ngồi ngun nhân hư hỏng nói trên, tượng do: +Đồng hồ hỏng +Cảm biến nhiệt độ hỏng 1.2 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa 1.2.1 Bơm nước  Kiểm tra bơm nước xe: - Cho động hoạt động, mở nắp két nước Nếu nước bên chuyển động chứng tỏ bơm nước làm việc, tăng ga lớn nước chuyển động nhanh tốt Nếu nước bên không chuyển động chứng tỏ bơm nước không làm việc, tăng ga lớn nước chuyển động nhẹ bơm nước yếu Hình 6.1: Bơm nước - Kiểm tra tượng rò rỉ nước qua lỗ thăm thân bơm, kiểm tra độ rơ ngang trục bơm cách nới lỏng đai truyền lắc ngang puli, quay trục bơm nhẹ nhàng để kiểm tra độ trơn trụ vòng bị bánh cơng tác Nếu bơm có tượng chảy nước, làm việc gây ồn trục bơm lỏng, rơ cần phải tháo xuống kiểm tra cụ thể để sửa chữa thay  Kiểm tra bơm tháo rã: - Kiểm tra trục bơm xem có gãy khơng, bạc đạn tốt hay khơng, cánh bơm có mòn, gày hay khơng - Kiểm tra phớt làm kín xem có tốt khơng - Kiểm tra vú mỡ có bị nghẹt khơng - Kiểm tra thân bơm có bị nứt vỡ hay khơng  Quạt gió dẫn động khí - Kiểm tra cánh quạt: cánh quạt bị nứt gãy phải thay mới, bị cong vênh nhẹ cần nắn lại bàn gá, đảm bảo góc nghiêng cánh điểm tương ứng cánh nằm mặt phẳng Sau sửa chữa, cần kiểm tra cân tĩnh quạt - Kiểm tra khớp nối thuỷ lực: cần phải kiểm tra tượng rò rỉ dầu mức dầu bầu chứa (thường dầu silicon), thiếu phải bổ sung kiểm tra tình trạng làm việc khớp để sửa chữa thay Cần phải thay sửa chữa khớp nối có tượng hư hỏng sau đây: 46 +Khớp nối không làm việc: Hiện tượng thấy động nóng quạt khơng chạy mà quay ngược, quay xuội tự +Ổ trục khớp nối mòn rơ lớn kẹt +Rò rỉ dầu bụi bẩn kết bám xung quanh chỗ đệm bao kín + Trục quạt bị lắc rung trình làm việc, trường hợp khớp nối nối quạt với trục bơm nước tượng rung mòn ổ trục khớp mòn ổ trục bơm nước  Quạt gió dẫn động điện - Kiểm tra mơ tơ điện:kiểm tra cách ngắt đầu dây nối quạt khỏi mạch điện xe nối trực tiếp với nguồn điện acquy tốt bên ngoài, quạt chạy bình thường Nếu khơng mơ tơ bị hỏng ta phải sửa chữa lại thay - Kiểm tra hoạt động rơ le nhiệt:kiểm tra cách kiểm tra nhiệt độ lúc rơ le đóng ngắt mạch nhiệt kế dụng cụ đo điện vạn ơm kế hình 6.2 Rơ le đóng ngắt nhiệt độ khơng đúng quy định phải thay rơ le Hình 6.2: Kiểm tra làm việc rơ le nhiệt điều khiển quạt gió (1) bếp gia nhiệt; (2) thùng nước; (3) nhiệt kế; (4) rơ le nhiệt cần kiểm tra; (5) đồng hồ điện vạn ôm kế 1.2.2 Két làm mát  Kiểm tra độ kín áp suất mở van nắp két nước: Hình 6.3: Kiểm tra nắp két nước - Dùng bơm tay có đồng hồ áp suất, thực bơm nén khí từ từ vào nắp két nước thông qua đồ gá, quan sát đồng hồ xem áp suất mở van nắp két nước, sau ta lại bơm lại với áp suất thấp áp suất mở van nắp két nước, giữ áp suất vài phút khơng có tượng tụt áp chứng tỏ van nắp két nước làm việc tốt 47 - Kiểm tra áp suất mở van cách lắp nắp két lên đầu bơm hút, dùng tay kéo piston để tạo sức hút, đạt giá trị (0,7-1,0) at mà van mở đạt yêu cầu  Kiểm tra tượng tắc két nước: - Nếu két nước có biểu tắc (nhiệt độ nước cao, mở nắp két kiểm tra thấy nước trào ra, đặc biệc tăng tốc động nước trào mạnh) Sờ tay cảm giác nhiệt độ, nhiệt độ khoang khoang két nước chênh lệch lớn - Có thể kiểm tra tượng tắc két nước phương pháp sau: +Xả nước động tháo hai ống nối phía phía két khỏi động bịt kín hai đầu nối két +Đổ nước vào đầy két mở nút bịt đầu ống nối phía +Quan sát tượng nước chảy ra, nước két phải chảy hết nhanh vòng vài giây Nếu thấy lưu lượng nước chảy nhỏ khả thông qua ống tháo (chảy không mạnh) két bị tắc phần, cần phải thông rửa két  Phương án sửa chữa két nước: - Két nước bị thủng tắc nhiều phải gỡ mối hàn phần ống tản nhiệt với khoang phía phía để tách phần giàn ống sửa chữa - Dùng que sắt dẹt phù hợp để thông cặn ống dùng mỏ thiết hàn vá ống bị thủng - Nếu ống bị thủng nằm dãy hàn vá hàn tịt lại hai đầu Số lượng ống cho phép hàn tịt không 10% tổng số ống két - Các cánh tản nhiệt bị bẹp, dập cần phải nắn lại Sau thông rửa xử lý ống bị thủng tắc, két nước hàn lại kiểm tra độ kín lần cuối 1.2.3 Van nhiệt - Van nhiệt thường có ghi nhiệt độ van bắt đầu mở trân thân van giúp cho việc kiểm tra thay thuận tiện - Kiểm tra làm việc van thực sau: +Bước 1: Tháo van nhiệt khỏi động (van lắp ống nước nắp máy), tẩy rửa làm cặn bám van +Bước 2: Chuẩn bị nhiệt kế xác, bình nước (bình suốt, có đáy kim loại tốt nhất) phương tiện đun nước +Bước 3: Treo van nhiệt chìm lơ lửng bình nước cắm nhiệt kế để đo nhiệt độ nước, chú ý không để van nhiệt kế chạm đáy bình (hình6.4), đun nước nóng lên, quan sát van nhiệt kế - Van phải bắt đầu mở gần nhiệt độ ghi thân van mở hoàn toàn nhiệt độ cao nhiệt độ ghi thân van 150C - Đối với hệ thống làm mát thông thường (làm mát nhiệt độ 85-950C), nhiệt độ lúc van bắt đầu mở thường vào khoảng (80-85)0C nhiệt độ lúc van mở hồn tồn vào khoảng (95-100)0C - 48 Hình 6.4: Kiểm tra nhiệt độ làm việc van nhiệt (1) mặt bếp điện; (2) bình nước; (3).van nhiệt; (4) móc treo; (5) nhiệt kế +Bước 4: Để nước nguội kiểm tra nhiệt độ van đóng hồn tồn, nhiệt độ thấp nhiệt độ ghi thân van 50C van phải đóng hồn tồn - Đối với hệ thống làm mát thơng thường, van phải đóng hồn tồn nhiệt độ (7580)0C - Có thể kiểm tra nhiệt độ lúc van nhiệt bắt đầu mở mà không cần tháo van khỏi động cách dùng thiết bị chẩn đoán xe dùng đồng hồ nhiệt độ nước theo dõi nhiệt độ nước thời gian chạy ấm máy Trong thời gian này, nhiệt độ nước tăng dần van nhiệt mở Sau giảm nhanh khoảng 50C trước tăng trở lại - Một cách kiểm tra đơn giản sờ tay vào ống nước nối van nhiệt két nước, van nhiệt đóng ống lạnh, van mở ống nóng lên, xác định thời điểm mở van nhìn đồng hồ nước để xem nhiệt độ lúc mở van có đúng khơng - Nếu van nhiệt đóng, mở nhiệt độ khơng đúng với yêu cầu cần phải thay van Quy trình kiểm tra sửa chữa 2.1 Quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống làm mát sau: +Bước 1: Tháo hệ thống làm mát từ xe xuống +Bước 2: Vệ sinh phận hệ thống +Bước 3: Tháo rời vệ sinh phận bơm nước, quạt gió dẫn động +Bước 4: Kiểm tra phận theo phương pháp nêu +Bước 5: Sửa chữa hư hỏng phận hệ thống +Bước 6: Lắp phận lại lắp lên động Quy trình lắp ngược với quy trình tháo 2.2 Quy trình sửa chữa bơm nước hệ thống làm mát +Bước 1: Xả làm mát động +Bước 2: Tháo ống nước lắp với bơm +Bước 3: Nới lỏng dây đai +Bước 4: Tháo quạt gió +Bước 5: Tháo bulông bắt giữ bơm lấy bơm khỏi động +Bước 6: Tháo puli tháo vỏ bơm, tháo cánh bơm +Bước 7: Tháo vòng hãm ổ trục bơm dùng máy ép để ép cụm trục bơm tháo rời chi tiết 49 +Bước 8: Kiểm tra phận trục bơm, bạc đạn, cánh bơm, thân vỏ bơm… +Bước 9: Sửa chữa hư hỏng bơm +Bước 10: Lắp bơm lại, chú ý thay đệm mới, siết bu lông chặt Sửa chữa phận chi tiết hệ thống làm mát 3.1 Sửa chữa bơm nước - Sau tháo rời vệ sinh chi tiết, ta tiến hành kiểm tra lập phiếu kiểm tra bơm nước sau: PHIẾU KIỂM TRA BƠM NƯỚC Ngày…… tháng…… năm… Họ tên:……………… Lớp: ……………… TT Nội dung kiểm tra Thân vỏ bơm Cánh bơm Trục bơm Bạc đạn Đệm làm kín Tình trạng kỹ thuật Biện pháp sửa chữa - Bơm sửa chữa thay phận hư hỏng xong, ta lặp lại, kiểm tra lưu lượng áp suất làm việc băng thử trước lắp lên động 3.2 Sửa chữa quạt gió - Sau tháo rời vệ sinh chi tiết, ta tiến hành kiểm tra lập phiếu kiểm tra quạt gió sau: PHIẾU KIỂM TRA QUẠT GIÓ Ngày…… tháng…… năm… Họ tên:……………… Lớp: ……………… TT Nội dung kiểm tra Motor điện (Khớp thủy lực) Cánh quạt Rơ le nhiệt Nội dung khác Tình trạng kỹ thuật Biện pháp sửa chữa - Quạt gió sửa chữa thay phận hư hỏng xong, ta lặp lại, lắp lên động 3.3 Sửa chữa két làm mát - Sau tháo, vệ sinh két làm mát ta tiến hành kiểm tra lập phiếu kiểm tra sau: PHIẾU KIỂM KÉT LÀM MÁT Ngày…… tháng…… năm… Họ tên:……………… Lớp: ……………… 50 TT Nội dung kiểm tra Bề két làm mát Độ kín két làm mát Nắp két nươc Tình trạng kỹ thuật Biện pháp sửa chữa - Sửa chữa hư hỏng két làm mát xong, ta tiến hành lắp lại két làm mát lên động CÂU HỎI ÔN TẬP: Câu 1: Trình bày tượng, nguyên nhân hư hỏng hệ thống làm mát? Câu 2: Trình bày phương pháp kiểm tra sửa chữa bơm nước, két nước, van hàng nhiệt, quạt gió? Câu 3: Lập phiếu kiểm tra bơm nước động TOYOTA 3A 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quốc Việt - Động đốt máy kéo nông nghiệp - Tập1,2,3 - NXB HN2005 Trịnh Văn Đạt, Ninh Văn Hoàn, Lê Minh Miện-Cấu tạo sửa chữa động ô tô - xe máy-NXB Lao động - Xã hội-2007 Nguyễn Oanh-Kỹ thuật sửa chữa ô tô động nổ đại-NXB GTVT-2008 Nguyễn Tất Tiến, Đỗ Xn Kính-Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ-NXB Giáo dục-2009 52 ... tiết, phận hệ thống bơi trơn mơ hình động cơ? 19 BÀI 2: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BÔI TRƠN Giới thiệu chung Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn nhằm đảm bảo cho hệ thống bơi trơn hoạt động bình thường, động không... đảm bảo động hoạt động bình thường 1.2 Phân loại - Trong thực tế vào vật liệu làm mát người ta phân hệ thống làm mát thành hai loại làm mát khơng khí làm mát nước 1.2.1 Hệ thống làm mát khơng... động cơ, dễ sử dụng, nhược điểm khó điều chỉnh nhiệt độ tải trọng động không thay đổi, hiệu làm mát thấp - 30 Hình 4.1: Hệ thống làm mát khơng khí 1.2.2 Hệ thống làm mát nước - Hệ thống làm mát
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH BD SC HỆ THỐNG BÔI TRƠN VÀ LÀM MÁT ĐỘNG CƠ, GIÁO TRÌNH BD SC HỆ THỐNG BÔI TRƠN VÀ LÀM MÁT ĐỘNG CƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn