THIẾT kế hệ THỐNG bài tập TIẾNG VIỆT lớp 11 THEO TIẾP cận PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

9 16 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 19:09

THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 11 THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Using learners’competence based approach for designing Vietnameses exercises in grade 11 TS TÔN QUANG CƯỜNG PHẠM THỊ THU HƯƠNG Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt Thiết kế nội dung, chương trình giáo dục theo định hướng phát triển lực đầu người học xu hướng quan tâm thực tiễn giáo dục Việt Nam giới Trong đó, tiếng Việt phân mơn mang tính thực hành cao, có tính liên mơn chương trình Ngữ văn THPT, đóng góp trực tiếp vào q trình hình thành lực giao tiếp, sáng tạo, xử lý tình HS Các tập môn tiếng Việt cần thiết kế cách có hệ thống, theo nguyên tắc khoa học, bám sát định hướng lực HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học Summary Competence based education program designing approach has been a popular tendency in Vietnam and global educational practice As an interdisciplinary, practical and important part of Language Arts in secondary education, Vietnamese plays a vital role for communicative, creative and problem solving competencies development for learnrs Designing exercises system in Vietnamese based on specific competencies can be used as an appropriate way for quality and effectiveness improvement in Language Arts teaching process Keywords: Learners’ competencies, competence based approach exercises design, Language Arts teaching Đặt vấn đề Trong vài năm gần đây, trình đổi phương pháp dạy học đặt nhiều hội thách thức cho hướng tiếp cận dạy học Ngữ văn nhà trường phổ thông Một mục tiêu trọng tâm đổi dạy học giúp cho học sinh tiếp thu học cách hiệu phù hợp với lực học sinh Môn Tiếng Việt phân mơn mang tính thực hành, u cầu học sinh phải thực hóa hệ thống kĩ sử dụng ngôn ngữ cấp độ cảnh giao tiếp khác Tuy nhiên, qua khảo sát chương trình nội dung sách giáo khoa hành thấy phần lớn tập mơn Tiếng Việt chương trình Trung học Phổ thơng (THPT) mang tính thực tế, đặc biệt tập vận dụng, tập tăng khả sáng tạo, xử lý tình cho học sinh (HS) Quá trình học sinh thực tập phần thường mang tính rập khn theo mẫu, thiếu hội để thể lực sử dụng ngôn ngữ giao tiếp Năng lực dạy học định hướng lực HS 2.1 Năng lực - số khái niệm Khái niệm lực (competence/performance) có nguồn gốc tiếng Latin “competentia” xuất nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác như: tâm lý học, triết học, xã hội học, giáo dục học, kinh tế học,… Có nhiều chuyên gia cố gắng định nghĩa khái niệm lực Ngày nay, khái niệm lực hiểu theo nhiều nghĩa khác Có thể dẫn số định nghĩa tiêu biểu lực như: - Từ điển Tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, NXB Đà Nẵng, 2007 định nghĩa: lực khả năng, điều kiện chủ quan tự nhiên sẵn có để thực hoạt động phẩm chất tâm lý sinh lý tạo cho người có khả hình thành loại hoạt động với chất lượng cao Tại Hội nghị chuyên đề lực Hội đồng châu Âu, sau phân tích nhiều định nghĩa lực, F.E Weinert (OECD) kết luận: Xuyên suốt môn học lực thể hệ thống khả năng, thành thạo kĩ thiết yếu, giúp người đủ điều kiện vươn tới mục đích cụ thể (1) Cũng diễn đàn này, J Coolahan (UB châu Âu) cho rằng: lực xem “những khả dựa sở tri thức, kinh nghiệm, giá trị thiên hướng người phát triển thông qua thực hành GD” (2) Hay, Năng lực tổ hợp kĩ cá nhân đảm bảo thực dạng hoạt động (3) Năng lực thuộc tính tâm lý phức hợp, điểm hội tụ nhiều yếu tố tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sẵn sàng hành động trách nhiệm (4) Các tác giả nêu khẳng định: “Năng lực khả thực hiện, hành động người không đơn kiến thức định”, nói đến lực phải biết làm (know-how), hiểu (know-what) Năng lực đầu (competency) có mối quan hệ biện chứng mật thiết với kết cuối (outcome) người học kết số lực, ngược lại, lực diễn đạt cách đầy đủ cho kết cụ thể [8] Có nhiều cách phân loại lực khác nhà giáo dục thuộc OECD (Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế) dự án Điều chỉnh cấu trúc giáo dục Châu Âu (TUNING Education Structure in Europe) đề xuất phân loại lực cần hình thành người học kỉ XXI theo nhóm lớn, bao gồm: nhóm lực chung (generic) nhóm lực chuyên biệt/năng lực cụ thể (specific) Chương trình giáo dục OECD đề xuất nhóm lực then chốt, nước khối EU xác lập nhóm lực chính, nhiều quốc gia giới đưa hệ thống lực người học theo xu toàn cầu, bối cảnh giáo dục cách tiếp cận đặc trưng nước 2.2 Dạy học theo định hướng lực HS Từ năm 90 kỉ XX, giới tồn hai cách tiếp cận chủ yếu chương trình giáo dục, bao gồm: tiếp cận nội dung chủ đề (content/topic based approach) tiếp cận kết đầu (outcome-based approach) Ngồi ra, “Chương trình dạy học định hướng phát triển lực coi tên gọi khác hay mơ hình cụ thể hố chương trình định hướng kết đầu ra, công cụ để thực giáo dục định hướng điều khiển đầu ra” [8] Xây dựng hệ thống lực (chuẩn) đầu triển khai dạy học theo tiếp cận lực (TCNL) trình phức tạp, kết hợp nhiều cơng đoạn như: dự báo, phân tích, thiết kế, triển khai, quản lí, hiệu chỉnh, , đó, nhấn mạnh đến “khả thực hành động” người học mối tương quan với “nhu cầu thực tế nhà sử dụng lao động sở dự báo thay đổi yêu cầu mới” [2] Nếu coi lực đầu “hình ảnh người tốt nghiệp” dạy học TCNL thiết kế trình tạo nên “hình ảnh” Như vậy, q trình dạy học TCNL (chuẩn) đầu bao hàm thành tố sau: - Sự mô tả cụ thể chân dung người tốt nghiệp chương trình đào tạo; - Xác lập lực cần thiết cần hình thành cho HS; - Chi tiết hóa lực thành kĩ cho HS; - Q trình rà sốt, kiểm chứng (xem sơ đồ 1) Xác định lực (NL, NLCB, KN) Thiết kế nhiệm vụ thực Xác định tiêu chí thực hành động Thiết kế tiêu chí đánh giá (Rubrics) Xác định giá trị mức cần đạt Thiết kế hoạt động dạy học Kiểm tra Đánh giá Xây dựng hệ thống tập NL: Năng lực chung NLCB: Năng lực chuyên biệt KN: Kĩ Sơ đồ 1: Triển khai dạy học TCNL Nhìn vào sơ đồ ta thấy, quy trình dạy học theo định hướng lực HS tiến hành theo bước: Xác định lực (trong đó, cụ thể hóa đến lực bản, hệ thống kĩ năng,…) Sau xác định lực tiến hành thiết kế nhiệm vụ thực (phải trả lời câu hỏi: HS làm để hình thành kĩ năng?) Tiếp theo tiến hành thiết lập tiêu chí thực tiêu chí kiểm tra, đánh giá (hay gọi Rubrics) Dựa sở đó, GV thiết kế hoạt động dạy học xây dựng hệ thống tập minh chứng tiêu biểu hướng đến mục tiêu trang bị cho HS lực thực nhiều tri thức có tính tái Hệ thống lực dành cho môn Tiếng Việt THPT Theo thống kê chương trình gần PGS.TS Đỗ Ngọc Thống 11 nước theo hướng tiếp cận NL, có 35 NL khác Tuy nhiên, từ thống kê này, thấy số NL chung nhiều nước đề xuất/lựa chọn Cụ thể lực sau (5): Tư phê phán, tư logic Giao tiếp, làm chủ ngơn ngữ Tính tốn, ứng dụng số Đọc-viết (literacy) Làm việc nhóm - quan hệ với người khác Công nghệ thông tin- truyền thông (ICT) Sáng tạo, tự chủ Giải vấn đề Tuy nhiên, dựa vào tiêu chuẩn chung chương trình, quốc gia giới đề xuất (OECD), dựa vào yêu cầu, mục đích chương trình Ngữ văn THPT chuẩn kiến thức - kĩ mơn Ngữ văn (Tiếng Việt) tạm đề xuất hệ thống lực riêng dành cho phân môn Tiếng Việt Mặt khác, lực chia thành lực cụ thể hóa thành hệ thống kĩ thiết kế tập, cụ thể: - Năng lực làm chủ ngôn ngữ gồm: giao tiếp, đọc - viết, vấn trả lời vấn, sử dụng biện pháp tu từ, sử dụng phong cách ngơn ngữ hồn cảnh,… - Năng lực giải vấn đề gồm: trình bày vấn đề, đưa nhiều phương án giải vấn đề, sáng tạo sử dụng ngôn ngữ,… - Năng lực tư phê phán, tư logic - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin Hệ thống lực chung dành cho môn Tiếng Việt xây dựng dựa hệ thống lực chung bổ sung thêm số lực cần thiết cho môn học lược bỏ bớt lực không cần thiết Hệ thống lực đưa cụ thể hóa thành tầng bậc lực kĩ khác (xem sơ đồ 2) N: Năng lực, K: Kĩ năng; BT: Bài tập Sơ đồ 2: Phân tầng hệ thống lực Hệ thống tập Tiếng Việt hành nguyên tắc thiết kế hệ thống tập theo định hướng lực HS Với số lượng 13 bài, 18 tiết thực hành, luyện tập chiếm 50% tổng số họctrong chương trình tiếng Việt lớp 11 hành Tuy nhiên, với tên gọi học “thực hành, luyện tập”, thực tế qua khảo sát tập, nhận thấy, “hầu hết hệ thống tập Tiếng Việt sách giáo khoa Ngữ Văn chương trình phổ thông chủ yếu dùng để minh họa lý thuyết tiếng Việt mà HS vừa học, nặng thực hành ngôn ngữ học mà chưa thể rõ nét nguyên tắc giáo dục học dạy học thực hành tiếng Việt” [7] Các tập “chỉ dừng lại mức vận dụng kiến thức để phân tích, nhận diện, so sánh, đối chiếu, thay yếu tố hay hoàn chỉnh văn bản, sửa chữa lỗi,… mà chưa có tập yêu cầu HS vận dụng kiến thức để tạo lập văn (đoạn văn) có sử dụng kiến thức vừa học” [1] Trong mơn Tiếng Việt, có dạng tập đặc trưng mà nhà khoa học khơng nhắc đến, hướng tới hoạt động giao tiếp rèn luyện kĩ giao tiếp ngôn ngữ Các dạng tập tiếng Việt mà đưa theo định hướng lực HS hướng đến đa dạng linh hoạt bên cạnh dạng tập đặc thù tiếng Việt Để dễ hình dung phân định hơn, chúng tơi xác định mơ hình tập áp dụng mức hình thành kiến thức, kĩ cho HS là: tập nhận biết, tập thông hiểu, tập vận dụng (xem sơ đồ 3) Sơ đồ 3: Hệ thống tập tiếng Việt theo định hướng lực HS Trong dạng tập điển hình Bài tập nhận biết Bài tập thơng hiểu có mức độ hình thành kĩ mức thấp, chủ yếu dừng lại mức nhớ, hiểu áp dụng kiến thức Mục đích loại tập làm sáng tỏ có tác dụng củng cố khái niệm quy tắc ngôn ngữ Những kĩ HS rèn luyện mức độ thấp chưa nhiều, vậy, dạng tập khơng chúng tơi lựa chọn với tần suất cao hệ thống tập hình thành lực Ngồi ra, chương trình tiếng Việt lớp 11 chủ yếu thực hành nghĩa từ sử dụng, thành ngữ điển cố,… nên việc áp dụng dạng tập mức nhận biết thơng hiểu có số lượng hạn chế Hệ thống Bài tập vận dụng kết hợp nhiều yếu tố từ dễ đến khó, mức yêu cầu khác Bài tập vận dụng đặt tình có vấn đề cần phải giải đòi hỏi tư kích thích suy nghĩ độc lập học sinh câu hỏi mở, câu hỏi liên hệ đời sống Trên tinh thần tích hợp với Văn học Làm văn, có tập mang tính chất tổng hợp khái quát vấn đề Văn - Tiếng Việt - Tập làm văn đơn vị kiến thức, bài, chương Năng lực học sinh hình thành thực dạng tập là: NL làm chủ ngôn ngữ; NL giải vấn đề; NL tư phê phán, tư logic; NL sử dụng cơng nghệ thơng tin;…Vì trọng đến kĩ năng, lực học sinh nên tập dạng chiếm số lượng lớn hệ thống tập mà người viết xây dựng Bên cạnh đó, hình thức thể dạng tập phong phú các dạng khác: tập tự luận; tập định dạng văn bản, video, hoạt động; tập nhà, tập lớp;… Bài tập vận dụng chia làm hai mức rõ rệt là: Bài tập Vận dụng thành thạo Bài tập vận dụng sáng tạo Trong đó, Bài tập Vận dụng thành thạo gồm dạng như: tạo lập sản phẩm theo mẫu, tạo lập sản phẩm theo yêu cầu định hay tập sửa chữa Học sinh dựa sở tri thức chung tri thức riêng ngôn ngữ để vận dụng, sáng tạo nên sản phẩm ngôn ngữ mang dấu ấn cá nhân Sau hoàn thành loại tập này, học sinh hình thành nên nhiều lực tổng quát Bài tập vận dụng sáng tạo loại tập yêu cầu cao kĩ năng, khả thực HS Các em dựa tri thức chung riêng ngôn ngữ để vận dụng, sáng tạo nên sản phẩm ngôn ngữ mang dấu ấn cá nhân Sau hoàn thành loại tập này, HS hình thành nhiều lực tổng quát Dạng tập vận dụng sáng tạo đưa nhiều tình có vấn đề gắn liền với sống, với thực tế giao tiếp ngôn ngữ, đòi hỏi HS phải tư để giải vấn đề theo cách riêng mình, phát triển lực sử dụng ngôn ngữ cá nhân, phù hợp với thực hành tiếng Việt (chiếm 60% chương trình tiếng Việt lớp 11), có số lượng nhiều hệ thống tập Tiếng Việt định hướng lực HS Kết luận Trong thời đại hội nhập toàn cầu nay, giáo dục đào tạo phải thường xuyên cập nhật, đổi để tiến kịp xu tồn giới Vì vậy, Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng Đề án đổi toàn diện giáo dục Việt Nam sau năm 2015 hướng tới đào tạo theo lực HS Việc thiết kế hệ thống tập theo lực người học cần thiết cho trình dạy học kiểm tra, đánh giá Hệ thống tập Tiếng Việt theo định hướng lực HS gồm dạng tập khác như: trắc nghiệm, tự luận, định dạng văn bản, video, thực hoạt động giao tiếp lời nói văn bản, gồm tập lớp nhà Từ GV HS lựa chọn dạng tập để rèn luyện phát triển kĩ sử dụng ngôn ngữ theo mức độ khác phù hợp với lực HS Hệ thống tập Tiếng Việt theo định hướng lực đồng thời phương tiện hiệu giúp GV tích cực hóa dạy, đổi phương pháp dạy học tăng cường hứng thú, chủ động người học, rèn luyện kĩ lực sử dụng tiếng Việt bối cảnh giao tiếp thực tế hàng ngày Chú thích (1), (2) (5) Đỗ Ngọc Thống (2011), Xây dựng chương trình giáo dục phổ thơng theo định hướng tiếp cận lực Tạp chí Tia sáng ngày tháng (3) Nguyễn Quốc Trịnh (2011), Dạy học phát triển lực cho HS trung học phổ thông với tốn tiếp cận chương trình đánh giá HS quốc tế (PISA) Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (4) Website: http://phanminhchanh.info/home/day-hoc-theo-huong-phat-trien-nang-luc-hocsinh\ Tài liệu tham khảo Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán (2010), Phương pháp dạy học tiếng Việt NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Tơn Quang Cường (2012), Thiết kế chương trình đào tạo theo tiếp cận lực đầu Tạp chí Giáo dục, số 298, kì tháng 11, tr 28-31 Đặng Thành Hưng (2010), Nhận diện đánh giá kĩ Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 62, tháng 11 Nguyễn Hữu Trí (2011), Các lý luận thực tiễn lựa chọn phương pháp dạy học Kỷ yếu hội thảo khoa học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Tường Vy (2013), Đổi giáo dục đào tạo theo hướng tiếp cận lực hội nhập Nguồn: website: giaoducthoidai.vn ngày tháng Website: http://123doc.vn/document/203561-thiet-ke-he-thong-bai-tap-tieng-viet Ton Quang Cuong, “Enhancing ICT-embedded Competences in Applying Project-based Learning (PjBL) Method”, International Journal of Multidisciplinary Educational Research, Vol 1, Issue 6, Dec 2012 ISNN 2277-7881 Quebec Educational Reform (2005) - www.6swlauriersb.qc.ca ... đồ 2) N: Năng lực, K: Kĩ năng; BT: Bài tập Sơ đồ 2: Phân tầng hệ thống lực Hệ thống tập Tiếng Việt hành nguyên tắc thiết kế hệ thống tập theo định hướng lực HS Với số lượng 13 bài, 18 tiết thực... dục Việt Nam sau năm 2015 hướng tới đào tạo theo lực HS Việc thiết kế hệ thống tập theo lực người học cần thiết cho trình dạy học kiểm tra, đánh giá Hệ thống tập Tiếng Việt theo định hướng lực. .. (Tiếng Việt) tạm đề xuất hệ thống lực riêng dành cho phân môn Tiếng Việt Mặt khác, lực chia thành lực cụ thể hóa thành hệ thống kĩ thiết kế tập, cụ thể: - Năng lực làm chủ ngôn ngữ gồm: giao tiếp,
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế hệ THỐNG bài tập TIẾNG VIỆT lớp 11 THEO TIẾP cận PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH , THIẾT kế hệ THỐNG bài tập TIẾNG VIỆT lớp 11 THEO TIẾP cận PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn