xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi thân

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 16:17

ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi THÂN(Tùng nhất nhì chung)Vợ chồng toại nguyện, danh phận rõ ràng. Có nhiều người ganh ghét đố kị, vợ chồng có bất hòa nhưng cũng được bình anVợ chồng hay tranh cãi nhưng chung sống đến giàCon cái tuy có tài song thường trắc trở khoa danhCâu khô nghe sấm nứt chồiĐạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thươngTrăm năm vẹn đạo can trườngTuy không xướng họa nhưng thông cảm nhiều ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi THÂN (Tùng nhì chung) Vợ chồng toại nguyện, danh phận rõ ràng Có nhiều người ganh ghét đố kị, vợ chồng có bất hòa bình an Vợ chồng hay tranh cãi chung sống đến già Con có tài song thường trắc trở khoa danh Câu khô nghe sấm nứt chồi Đạo chồng nghĩa vợ giận lại thương Trăm năm vẹn đạo can trường Tuy không xướng họa thông cảm nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi thân, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi thân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn