xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi mùi

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 16:11

ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi MÙI(Thiên lý tương phùng)Như cá long môn hóa rồng, vợ chồng hoag thuận, đồng sức đồng lòngSanh con được khoa danh rạng rỡVinh hiển hậu laiLong môn sanh quý tửHổ huyệt xuất công hầuChâu Trần này có, Châu Trần nào hơnTrăm năm chẳng lỗi nhịp đờnCùng hòa một khúc, hương lòng thắm ai ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi MÙI (Thiên lý tương phùng) Như cá long mơn hóa rồng, vợ chồng hoag thuận, đồng sức đồng lòng Sanh khoa danh rạng rỡ Vinh hiển hậu lai Long môn sanh quý tử Hổ huyệt xuất công hầu Châu Trần có, Châu Trần Trăm năm chẳng lỗi nhịp đờn Cùng hòa khúc, hương lòng thắm
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi mùi, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi mùi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn