PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:09

PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM Hãy viết mục đích u cầu chun đề khảo sát quy trình “chăm sóc ni dưỡng heo theo mẹ” Bài làm mục đích -Quan sát nắm bắt thu thập, học hỏi thông tin kỹ thuật quy trình thức ăn dành cho heo mẹ ni - - chế độ chăm sóc thiết kế chổ cho heo nắm bắt thông tin bệnh lí điển hình thường gặp heo theo mẹ cách phòng trị bệnh doanh trại chương trình vaccin loại vaccin cần dùng yêu cầu ghi số liệu ,dữ liệu tiêu so sanh kiến thức thực quy trình chăm sóc nuôi dưỡng ĐẶT VẤN ĐỀ GVHD HSTH Nguyễn Minh Quân Việt Nam đất nước có nơng nghiệp chủ yếu, ngành chăn ni chiếm vị trí quan trọng việc phát triển kinh tế nước nhà Đặc biệt ngành chăn nuôi heo, cung cấp sản lượng lớn thực phẩm cho người, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường nước mà hướng tới thị trường giới , nhiều hộ chăn nuôitừ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển sang chăn nuôi công nghiệp Nhiều mơ hình nơng hộ, trang trại ni heo nái, heo thịt qui mô kinh doanh hàng chục, hàng trăm con,… đạt suất cao Tuy nhiên, khơng gia đình chưa thực đồng biện pháp khoa học kỹ thuật chăn nuôi heo, heo nái, đực giống nên suất đạt chưa cao Nhu cầu thịt heo tăng nhiều số lượng chất lượng, sở chăn nuôi mở rộng việc chọn giống tốt, đàn nái đẻ nhiều con, nuôi sống cao, mau lớn, tỷ lệ nạc nhiều để thực chương trình “nạc hóa đàn heo” vậy, tơi định “Thành lập trang trại nuôi nái sinh sản với quy mô bán công nghiệp 350 nái bản” Mục tiêu dự án nhằm cung cấp số lượng lớn heo giống để ni thịt, có nguồn gốc rõ ràng, bệnh, đạt tỷ lệ nạc cao, để đáp ứng yêu cầu người chăn nuôi thị hiếu sau người tiêu dùng Dự án ứng dụng khâu kỹ thuật chọn giống, tổ chức quản lý, cấu đàn nái, dinh dưỡng thức ăn, chăm sóc ni dưỡng heo nái, đực giống, heo theo mẹ phòng chống số bệnh theo quy trình an tồn sinh học MỤC ĐÍCH - GVHD Tăng thu nhập Cung cấp nguồn thực phẩm ổn định cho thị trường việt nam xuất giới Phát triển nghành chăn nuôi Cung cấp giống HSTH Nguyễn Minh Quân 2.1 Đối Tượng Khảo Sát Thời Gian Và Địa Điểm 2.1.1 Đối Tượng Khảo Sát 2.1.2 Thời Gian 2.1.3 Địa Điểm 2.2 Điều Tra Cơ Bản 2.2.1 Vị Trí Địa Lí ,Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Trại 2.2.2 Nhiệm Vụ ,Chức Năng Hoạt Động ,Cơ Cấu Quản Lí ,Nhân Sự 2.2.3 Con Giống 2.2.4 Chuồng Trại 2.2.5 Thức Ăn 2.2.6 Các Loại Thuốc Thú Y Và Dụng Cụ Trại Đang Sử Dụng 2.2.7 Quy Trình Chăm Sóc Ni Dưỡng 2.2.8 Quy Trình Vệ Sinh Sát Trùng Chuồng Trại 2.2.9 Quy Trình Vaccin Phòng Bệnh Cho Từng Loại Heo 2.3 Cơ Sở Lí Luận Dành cho nái đẻ GVHD HSTH Nguyễn Minh Quân 2.3.1 sinh lí sinh sản tiết sữa heo nái 2.3.2 bệnh thường gặp nái đẻ 2.4 phương pháp thực 2.4.1 nội dung khảo sát - Quy trình chăm sóc nái đẻ đỡ đẻ cắt cắt đuôi tiêm vaccin thiến heo bệnh thường gặp nái đẻ viêm vú ,viêm tử cung ,sót 2.4.2 tiêu khảo sát - số sơ sinh lứa - số sơ sinh sống lứa - tỷ lệ heo sơ sinh sống lứa số sơ sinh sống lứa/số sơ sinh lứa x100 - GVHD Trọng lượng heo sơ sinh số cai sữa tỷ lệ cai sữa ‘’số cai sữa /số sơ sinh sống x100’’ trọng lượng heo cai sữa trọng lượng trung bình heo sơ sinh trọng lượng heo sơ sinh toàn đàn /số sơ sinh trọng lượng trung bình heo cai sữa tỷ lệ mắc bệnh “nái” số mắc bệnh /số nái đàn tỷ lệ khỏi bệnh số nái khỏi bệnh /số nái bệnh x100 2.4.3 phương pháp khảo sát HSTH Nguyễn Minh Quân Tham gia làm việc công nhân trại Quan sát ghi nhận lại quy trình thơng số kĩ thuật Vd thực ghi nhận lại quy trình kĩ thuật quy trình vaccin, quy trình vệ sinh phòng bệnh, ghi nhận lại thông số kĩ thuật thức ăn trọng lượng heo, -Phương pháp xử lí số liệu số liệu thu thập nhập ghi lại vào sổ, xử lí excel thơng thường iii KẾT QUẢ VÀ TAY NGHỀ 3.1 Kết Quả Ghi lại nhận xét - số sơ sinh lứa - số sơ sinh sống lứa - tỷ lệ heo sơ sinh sống lứa số sơ sinh sống lứa/số sơ sinh lứa x100 - Trọng lượng heo sơ sinh số cai sữa tỷ lệ cai sữa ‘’số cai sữa /số sơ sinh sống x100’’ trọng lượng heo cai sữa trọng lượng trung bình heo sơ sinh trọng lượng heo sơ sinh toàn đàn /số sơ sinh trọng lượng trung bình heo cai sữa tỷ lệ mắc bệnh “nái” số mắc bệnh /số nái đàn tỷ lệ khỏi bệnh số nái khỏi bệnh /số nái bệnh x100 nhận xét tiêu 3.2 tay nghề 3.3.1đỡ đẻ 3.2.2 bấm răng, cắt rốn GVHD HSTH Nguyễn Minh Quân kỹ thuật khác Iv kết luận đề nghị 4.1.1những kết đạt đề tài 4.1.2 kết kiến thức chuyên môn tay nghề 4.2 kiến nghị 4.2.1 kiến nghị với sở thực tập 4.2.2 kiến nghị với khoa Heo theo mẹ Cơ sở lí luận 2.3.1 sinh lí heo theo mẹ 2.3.2 bệnh thường gặp heo theo mẹ 2.4 phương pháp thực 2.4.1 nội dung khảo sát - Quy trình chăm sóc heo theo mẹ tiêm vaccin thiến heo bệnh thường gặp heo theo mẹ 2.4.2 tiêu khảo sát heo cai sữa GVHD HSTH Nguyễn Minh Quân khác tiêu khảo sát tay nghề 2.3.1 sinh lí heo cai sữa 2.3.2 bệnh thường gặp nái đẻ 2.4 phương pháp thực 2.4.1 nội dung khảo sát - Quy trình chăm sóc nái đẻ đỡ đẻ cắt cắt tiêm vaccin thiến heo bệnh thường gặp nái đẻ viêm vú ,viêm tử cung ,sót 2.4.2 tiêu khảo sát tr ọng l ợng cai s ữa tr ọng l ợng cai s ữa 60 ng ày t ỷ l ệ nu ôi s ống adg fcr tay ngh ề tiem thuoc uong thuoc tiem vaccin theo doi benh tieu hoa theo doi benh ho hap GVHD HSTH Nguyễn Minh Quân GVHD HSTH Nguyễn Minh Quân ... HSTH Nguyễn Minh Quân 2.3.1 sinh lí sinh sản tiết sữa heo nái 2.3.2 bệnh thường gặp nái đẻ 2.4 phương pháp thực 2.4.1 nội dung khảo sát - Quy trình chăm sóc nái đẻ đỡ đẻ cắt cắt đuôi tiêm vaccin... bệnh “nái” số mắc bệnh /số nái đàn tỷ lệ khỏi bệnh số nái khỏi bệnh /số nái bệnh x100 2.4.3 phương pháp khảo sát HSTH Nguyễn Minh Quân Tham gia làm việc công nhân trại Quan sát ghi nhận lại quy... vaccin, quy trình vệ sinh phòng bệnh, ghi nhận lại thông số kĩ thuật thức ăn trọng lượng heo, -Phương pháp xử lí số liệu số liệu thu thập nhập ghi lại vào sổ, xử lí excel thơng thường iii KẾT QUẢ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM, PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn