Vận dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao khả năng nhận thức cho trẻ mẫu giáo lớn qua hoạt động chắp ghép tại trường mầm non văn khê – mê linh – hà nội

73 17 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== NGUYỄN THỊ HƯƠNG VẬN DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHẬN THỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN QUA HOẠT ĐỘNG CHẮP GHÉP TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN KHÊ- MÊ LINH- HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non Người hướng dẫn khoa học ThS PHẠM NGỌC THỊNH Hà Nội - 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== NGUYỄN THỊ HƯƠNG VẬN DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHẬN THỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN QUA HOẠT ĐỘNG CHẮP GHÉP TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN KHÊ- MÊ LINH- HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non Người hướng dẫn khoa học ThS PHẠM NGỌC THỊNH Hà Nội - 2018 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy, Cô giáo khoa Giáo dục Mầm non hết lòng tận tình giảng dạy suốt trình em học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Phạm Ngọc Thịnh, người nhiệt tình hướng dẫn em suốt q trình thực đề tài khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn cán giáo viên, nhân viên trường Mầm non Văn Khê – Mê Linh – Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng, song kiến thức vơ hạn mà lực cá nhân có hạn, khơng tránh khỏi nhiều thiếu xót Em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ giáo bạn đọc để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Xuân Hòa, Ngày tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Hương LỜI CAM ĐOAN Khóa luận kết cố gắng, tìm tòi thân tơi q trình học tập nghiên cứu trường Đại học Sư phạm Hà Nội với hướng dẫn tận tình Thầy Phạm Ngọc Thịnh Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu đề tài" Vận dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao khả nhận thức cho trẻ mẫu giáo lớn qua hoạt động chắp ghép trường Mầm non Văn Khê – Mê Linh – Hà Nội ” khơng có trùng lặp với đề tài khác Nếu sai tơi xin chịu hồn trách nhiệm! Xuân Hòa, Ngày tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Hương DANH MỤC VIẾT TẮT - SPHN: Sư phạm Hà Nội - KHXH: Khoa học xã hội - ĐHSP Đại học Sư phạm - ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội - NXB: Nhà xuất - ĐHSP TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - TS: Tiến sĩ - SL: số lượng - %: Tỉ lệ phần trăm - TCHT: Trò chơi học tập MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Khách thể nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 5 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận 6.2 Phương pháp quan sát 6.3 Phương pháp điều tra 6.4 Phương pháp thực hành Giả thuyết khoa học Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP QUA HOẠT ĐỘNG CHẮP GHÉP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHẬN THỨC CHO TRẺ – TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN KHÊ – MÊ LINH – HÀ NỘI Cơ sở lí luận việc sử dụng trò chơi học tập qua hoạt động chắp ghép nhằm nâng cao khả nhận thức cho trẻ – tuổi trường mầm non văn khê – mê linh – hà nội 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Hoạt động chắp ghép trẻ Mầm non 1.2.1 Khái quát hoạt động chắp ghép 1.2.2 Hoạt động chắp ghép trẻ – tuổi 10 1.2.3 Vai trò hoạt động chắp ghép phát triển trẻ 11 1.3 Đặc điểm trẻ – tuổi 13 1.3.1 Đặc điểm tâm – sinh lý trẻ 5-6 tuổi 13 1.3.1.1 Đặc điểm sinh lí trẻ 5-6 tuổi 13 1.3.1.2 Đặc điểm tâm lí trẻ 5-6 tuổi 14 1.4 Hoạt động chắp ghép nhằm nâng cao khả nhận thức cho trẻ – tuổi 15 1.4.1 Khái niệm nhận thức nhận thức trẻ 15 1.4.2 Giai đoạn phát triển nhận thức cho trẻ Mầm non 16 1.4.3 Hoạt động chắp ghép nhằm nâng cao khả nhận thức cho trẻ -6 tuổi 17 Cơ sở thực tiễn việc vận dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao khả nhận thức cho trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Văn khê – Mê linh – Hà nội 18 2.1 Thực trạng vận dụng trò chơi học tập qua hoạt động chắp ghép nhằm nâng cao khả nhận thức cho trẻ -6 tuổi trường Mầm non Văn Khê – Mê Linh – Hà Nội 19 2.1.1 Thực trạng sở vật chất đội ngũ giáo viên trường Văn Khê 19 2.1.2 Thực trạng tổ chức hoạt động chắp ghép 19 2.1.2.1 Chương trình tổ chức hoạt động chắp ghép 19 2.1.2.2 Điều tra thực trạng nhận thức giáo viên phát triển khả nhận thức cho trẻ – tuổi qua hoạt động chắp ghép việc sử dụng trò chơi học tập 25 2.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG 30 Tiểu kết chương 31 CHƯƠNG 2: NGUYÊN NHÂN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHẬN THỨC CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON VĂN KHÊ QUA HOẠT ĐỘNG CHẮP GHÉP BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP 32 2.1 Nguyên nhân thực trạng 32 2.2 Đề xuất số biện pháp phát triển khả nhận thức cho trẻ – tuổi qua hoạt động chắp ghép việc vận dụng trò chơi học tập 33 2.2.1 Cơ sở định hướng cho việc đề xuất 33 2.2.2 Các giải pháp phát triển khả nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động chắp ghép việc vận dụng trò chơi học tập 33 Tiểu kết chương 46 CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM 47 3.1 Mục đích thực nghiệm 47 3.2 Nội dung phương pháp tổ chức thực nghiệm 47 3.4.1 Kết thực nghiệm khảo sát 48 3.4.2 Kết thực nghiệm tác động 48 3.4.3 Kết thực nghiệm kiểm chứng 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 Kết luận 51 Một số kiến nghị sư phạm 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng Nhận thức giáo viên việc tổ chức hoạt động chắp ghép 25 Bảng Những điều kiện phát huy khả nhận thức trẻ thông qua hoạt động chắp ghép việc sử dụng trò chơi học tập 26 Bảng Mức độ việc phát triển khả nhận thức trẻ – tuổi thông qua hoạt động chắp ghép 26 Bảng Bảng đánh giá thái độ hứng thú trẻ tham gia hoạt động chắp ghép 28 Bảng Kết đánh giá sản phẩm trẻ qua tiêu chí 29 Bảng 6: Mức độ hứng thú trẻ tham gia hoạt động chắp ghép 47 Bảng : Kết thực nghiệm kĩ 49 Bảng 8: Kết sau thực nghiệm 50 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hoạt động tạo hình có vai trò lớn nhận thức cho trẻ Đây hoạt động vô hấp dẫn với trẻ Với phong phú thể loại vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép… hoạt động tạo hình giúp trẻ có hội tìm hiểu, nghiên cứu đối tượng miêu tả để có hiểu biết, hình dung đối tượng đó, từ trẻ xây dựng đối tượng Hoạt động tạo hình phương tiện để phát triển tư duy, trí nhớ, tưởng tượng… điều giúp tăng thêm vốn hiểu biết thân trẻ Những sản phẩm nghệ thuật trẻ ngây thơ “trẻ con”, non nớt tưởng tượng kì diệu, tự tìm kiếm, thử nghiệm nhờ thỏa mãn nhu cầu khám phá chưa biết, nhu cầu tạo đẹp không ngừng nảy nở phát triển trẻ Chính vậy, hoạt động tạo hình nói chung hoạt động chắp ghép nói riêng mảnh đất màu mỡ để ươm mầm nảy nở mầm mống sáng tạo, phát triển tình yêu với đẹp, thể sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú trẻ Bên cạnh mơn tạo hình, phương pháp dạy học tổ chức trò chơi đặc biệt sử dụng trò chơi học tập giúp ích nhiều thường thực vận dụng học tìm hiểu tác phẩm nghệ thuật, bày mẫu lựa chọn mẫu vẽ, trò chơi ghép hình, vẽ tranh nhanh, vẽ màu…Học sinh có điều kiện để bộc lộ ý kiến riêng mình, tăng khả hợp tác lực làm việc cá nhân trường Mầm non Trò chơi học tập nhũng trò chơi có luật tổ chức nhằm giúp trẻ củng cố , khắc sâu mửo rộng hiểu biết đối tượng, rèn luyện số kĩ ( quan sát, so sánh, phân tích, phân loai, phân nhóm,…) Cùng với học tập, giao lưu với bạn bè, vui chơi nhu cầu thiếu niên học sịnh Lý luận thực tiễn chứng tỏ : biết tổ Nhóm đối chứng (ĐC) Nhóm Trước TN Nhóm thực nghiệm (TN) Sau TN Trước TN Sau TN Loại Loại Loại Loại Loại Loại Loại Loại Loại Loại Loại Loại tốt TB tốt TB tốt TB tốt TB Số lượng 7 7 10 Tỉ lệ(%) 30 35 35 30 35 35 25 35 40 40 45 15 Bảng 8: Kết sau thực nghiệm Sau sử dụng biện pháp nhằm phát triển khả nhận thức thông qua hoạt động chắp ghép việc sử dụng TCHT ta thấy kĩ hoạt động, khả tạo sản phẩm, khả nhận thức trẻ tăng lên Trước thực nghiệm có 25% ( trẻ) đạt loại tốt sau thực nghiệm có trẻ đạt loại tốt chiếm 40% Trẻ đạt loại trước thực nghiệm trẻ sau thực nghiệm tăng 10% Loại trung bình trước thực nghiệm chiếm 40% sau thực nghiệm trẻ chiếm 15% Từ kết cho thấy giáo viên tìm tòi, nghiên cứu, sử dụng phương pháp, biện pháp trình giáo dục trẻ giúp trẻ phát triển cách toàn diện Từ kết thực nghiệm cho thấy biện pháp đưa nhằm phát triển khả nhận thức cho trẻ thông qua hoạt động chắp ghép việc sử dụng trò chơi học tập hoàn toàn KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trẻ em chủ nhân tương lai đất nước, lớp người kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc việc chăm sóc giáo dục trẻ cần thiết Một mục tiêu giáo dục Mầm non giáo dục trẻ “thông minh, ham hiểu biết, thích khám phá tìm tòi, có số kĩ cần thiết bước vào trường phổ thông để tiến tới lĩnh hội kiến thức sâu rộng” Trẻ Mầm non tiếp thu kiến thức thông qua hoạt động Hoạt động tạo hình nói chung hoạt đơng chắp ghép nói riêng phận quan trọng, tạo điều kiện vào việc phát triển khả nhận thức có tác dụng góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện cho trẻ Hoạt động chắp ghép bồi dưỡng hứng thú, tìm kiếm, khám phá, tự tích lũy vốn biểu tượng Trẻ tích cực, tự giác tìm hiểu sống giới xung quanh Khơng bồi dưỡng khả tri giác không gian, tri giác thẩm mỹ, nét độc đáo đặc trưng hoạt động chắp ghép tập cho trẻ biết nhận xét đánh giá vẻ đẹp sản phẩm bạn, Hình thành khả độc lập tổ chức hoạt động, hợp tác hoạt động tập thể Hoạt động chắp ghép trẻ hoạt động nhận thức qua hoạt động trẻ bộc lộ khả tưởng tượng sáng tạo qua tính nhanh nhẹn, linh hoạt, độc đáo… Những đặc điểm tâm lý lộ suốt trình hoạt động sản phẩm trẻ Vì để bồi dưỡng khả thể nét đặc thù vật cần giúp trẻ tập so sánh, đối chiếu phận chúng với hình học tìm giống khác giứa chúng từ nhận vẻ đa dạng, phong phú hình Giúp trẻ định hướng khơng gian, tập cho trẻ xác định vị trí đặt chi tiết cấu trúc vật nhiều tư khác Để bồi dưỡng khả nhận thức cho trẻ cần tăng cường nội dung miêu tả theo chủ đề, theo dự định riêng phù hợp với khả nhận thức trẻ Một số kiến nghị sư phạm Đối với nhà trường giáo viên Mầm non - Nhận thức ý nghĩ tầm, quan trọng việc bồi dưỡng khả nhận thức cho trẻ Quan tâm đến việc nghiên cứu, phát hiện, bồi dưỡng khả nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi - Tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc, tham quan, khám phá giới xung quanh tích lũy vốn sống Cần có đầu tư thích đáng sở vật chất để trẻ có mơi trường hoạt động thống mát, có phương tiện hoạt động phong phú, đa dạng đầy đủ - Tổ chức lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho giáo viên Mầm non Tích cực đổi cách đồng khâu trình dạy học mục tiêu giảng dạy, nội dung, phương pháp, phương thức đánh giá theo hướng khuyến khích trẻ nhận thức - Giáo viên phải chủ động săp xếp cách hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tất trẻ đươc tham giam hoạt động chắp ghép tao hình hoạt động góc Đồng thời có theo dõi sát trẻ hướng dẫn chu đáo, kịp thời đánh giá theo hướng động viên khuyến khích trẻ tích cực tưởng tượng Đối với gia đình - Tơn trọng ý kiến trẻ, tạo điều kiện tốt để trẻ học tập phát huy khả nhận thức - Phát bồi dưỡng khiếu cho trẻ TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm – Trịnh Dân – Nguyễn Thị Hoài – Đinh Văn Vang, Giáo dục học (tập 2), NXB Đại học sư phạm Hà Nội (2005) Lê Thanh Thủy, Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB Đại học Sư Phạm (2012) 3.Nguyễn Quốc Toản (chủ biên), Mĩ thuật phương pháp dạy học mĩ thuật, NXB Đại học Sư phạm (2004) Nguyễn Quốc Toản (chủ biên), Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình, NXB Sư phạm (2006) Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên), Giáo dục học Mầm Non vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm (2005) Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên), Tâm lý học lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội (1993) Kế hoạch giảng dạy lớp – tuổi trường mầm non Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc Tác giả Đặng Nhật Hồng, Tạo hình phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em – Làm đồ chơi – Quyển 1,2, NXB ĐHQGHN Tác giả Lê Thanh Thủy, Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB ĐHSP 10.Tác giả Nguyễn Quốc Toản, Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục 11.Ngô Hiểu Huy, Phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ – tuổi, NXB Phụ nữ 12 Nguyễn Minh, Nghệ thuật nuôi dạy trẻ đỉnh cao, NXB Thư viện Quốc gia Việt Nam PHỤ LỤC PHỤ LỤC TRANH MINH HỌA Một số hình ảnh hoạt động chắp ghép trẻ trước thực nghiệm Ảnh 1: Sản phẩm chắp ghép trẻ Ảnh 2: Sản phẩm chắp ghép Một số hình ảnh hoạt động chắp ghép trẻ sau thực nghiêm Ảnh 3: Tranh chắp ghép từ vật liệu thiên Ảnh 4: Tranh chắp ghép từ hình PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Với mong muốn đóng góp phần nhỏ vào việc phát huy khả nhận thức trẻ - tuổi thông qua hoạt động chắp ghép, thực đề tài: “Sử dụng trò chơi học tập qua hoạt động chắp ghép nhằm nâng cao khả nhận thức cho trẻ – tuổi trường Mầm non Văn Khê – Mê Linh – Hà Nội ” Rất mong nhận hợp tác nhiệt tình Xin vui lòng đánh dấu( x) vào ý cô chọn Phần 1: Thông tin cá nhân - Giáo viên lớp:…………………… Trường………………………… - Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Sau đại học - Thâm niên công tác 0-5 năm  5-10 năm  Trên 10 năm Phần 2: Nội dung khảo sát Câu 1: Hoạt động chắp ghép phát triển toàn diện trẻ?  Quan trọng  Bình thường  Khơng quan trọng Câu 2: Những điều kiện phát huy khả nhận thức trẻ thông qua hoạt động chắp ghép việc sử dụng trò chơi học tập? Đồng ý Khơng đồng ý Chuẩn bị vốn kiến thức, kinh ngiệm, kĩ hoạt động, hứng thú trước vào hoạt động chắp ghép Tăng cường cho trẻ tham gia hoạt động chắp ghép nhiều hình thức khác Tăng cường cho trẻ tiếp xúc với vật tượng xung quanh trẻ Một số giáo án dạy thực nghiệm GIÁO ÁN: HOẠT ĐỘNG CHẮP GHÉP Chủ đề: Thế giới động vật Tên bài: Chắp ghép hình học thành hình vật Lứa tuổi: 5-6 tuổi Thời gian: 30 – 35 phút Số lượng trẻ: 20 trẻ I Mục đích, yêu cầu Kiến thức - Trẻ biết gọi tên, nhận dạng hình học (hình vng, hình tròn, hình tam giác…) - Trẻ biết hình dạng vật - Trẻ ghép hình học thành hình vật - Trẻ biết chơi trò chơi học tập Kĩ - Rèn kỹ quan sát, ý, ghi nhớ cho trẻ - Rèn kĩ cắt, dán, chắp ghép cho trẻ Thái độ - Trẻ biết giữ gìn sản phẩm làm - Trẻ biết u q, chăm sóc vật II Chuẩn bị Hình thức tổ chức Trò chơi “Tay khéo, tay đẹp” chia làm đội Chuẩn bị * Đồ dùng cô - Đoạn video vật - Mơ hình trang trại vật chắp ghép từ hình học - Mũ gấu mũ gấu xám cho hai đội * Đồ dùng trẻ - Giấy màu, kéo, hồ dán - Bàn ghế đủ cho trẻ III Nội dung hoạt động TT hoạt Hoạt động cô Hoạt động trẻ Phương động tiện Hoạt Hoạt động Gây hứng thú Video động - Cho trẻ xem đoạn video - Trẻ ý xem (4 vật vật phút) - Đàm thoại với trẻ + Trong đoạn video có - Con gà, mèo, vật gì? ngựa, thỏ… + Những vật bác nơng - có dân có đáng u khơng? Trong trang trại bác nơng dân có nhiều vật đáng yêu không, trang trại lớp có vật đáng u không Và điều đặc biệt vật ghép dán từ hình mà lớp học Cơ mời lớp thăm quan Hoạt Hoạt động 2: Hƣớng dẫn trẻ Mơ hình động quan sát trang (7 - Cô cho trẻ quan sát đàm - Trẻ quan sát trại phút) thoại vật + Trang trại có - Con mèo, chắp vật gì? chim bồ câu, ghép từ ngựa… + Đây gì? hình học - Con mèo + Nhận xét xem mèo cô - Thân mèo hình ghép từ hình nào? tam giác, đầu mèo hình vng, hai tai mèo hình tam giác… + Đây gì? - Con ngựa + Con ngựa đƣợc ghép từ - Thân ngựa hình hình gì? chữ nhật, đầu hình tam giác, chân hình tam giác + Đố lớp có đơi tai - Con thỏ dài đuôi ngắn? + Lớp cho biết thỏ - Thân hình chữ đƣợc ghép nhƣ nào? nhật, đầu hình tròn, hai tai hình tam giác Hoạt Hoạt động 3: Hƣớng dẫn làm động Bây lớp ý Giấy (5 quan sát cô chắp ghép màu,kéo phút) vật từ hình học , keo, - Giáo viên hướng dẫn trẻ làm từ - Trẻ quan sát vật cách chắp ghép hình học Hoạt Hoạt động 3: Thực hành động - Lớp có muốn làm - Có (13 vật đáng u khơng phút) - Cơ chia lớp thành hai đội chơi - Trẻ lắng nghe đội thỏ bơng, thỏ xám tham gia trò chơi “tay khéo, tay đẹp” nhiệm vụ hai đội cắt chắp ghép hình thành vật đáng yêu Đội làm sản phẩm đẹp thời gian nhanh đội giành chiến thắng - Trẻ tham gia hoạt - Cô cho trẻ chơi chơi động cô hướng dẫn trẻ, gợi ý cho trẻ chi tiết, gợi mở thêm cho trẻ Hoạt Hoạt động 4: Đánh giá động - Cô cho trẻ quan sát sản phẩm - Trẻ trả lời phẩm (6 hai đội bàn trẻ phút) - Hướng dẫn đánh giá + Các thấy thích đội - Trẻ trả lời - Con mèo Sảm nào? + Vì thích? + Đội bạn chắp ghép hình gì? Và hình gì? - Cơ nhận xét tun dương đẹp, khuyến khích, khích lệ chưa đẹp - Cơ cho trẻ hát “ Gà trống mèo cún con” kết thúc tiết học - Trẻ hát GIÁO ÁN: HOẠT ĐỘNG CHẮP GHÉP Chủ đề: Động vật Tên bài: Chắp ghép côn trùng từ vật liệu thiên nhiên Lứa tuổi: – tuổi Thời gian 30 – 35 phút Số lượng: 20 trẻ I Mục đích, yêu cầu Kiến thức - Trẻ biết số côn trùng - Trẻ chắp ghép côn trùng từ vật liệu thiên nhiên Kỹ - Rèn kỹ quan sát, ý, ghi nhớ cho trẻ - Rèn kỹ chắp, dán, chắp ghép cho trẻ việc sử dụng trò chơi học tập Thái độ - Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động - Trẻ yêu quý sản phẩm làm II Chuẩn bị Hình thức tổ chức Ngoài lớp học Hội thi: “Bé khéo tay không nào” Chuẩn bị * Đồ dùng cô - Tranh số côn trùng - Một số vật liệu thiên nhiên (lá cây, cành cây, hoa…) * Đồ dùng trẻ - Giấy màu loại, bút chì, keo, kéo, màu vẽ - Một số vật liệu thiên nhiên III Nội dung hoạt động TT hoạt Hoạt động cô Hoạt động trẻ động Phương tiện Hoạt Hoạt động 1: Gây hứng thú Các động - Cô trẻ dạo quanh - Trẻ dạo cô côn trùng (3 sân trường cô cho trẻ quan phút) sát đàm thoại sân côn trùng sân trường trường (ong, bướm, kiến…) Hoạt Hoạt động 2: Hướng dẫn Bức tranh động trẻ - Lớp mở hội thi “Bé trùng (8 khéo tay không nào” chắp ghép phút) có muốn tham gia - Trẻ lắng nghe từ vật liệu không? thiên Thể lệ thi nhiên - Có chắp ghép trùng mà u thích từ cánh hoa mà cô vừa nhặt Bạn chắp ghép nhiều côn trùng ngộ nghĩnh đánh u - Xem gì, xem bạn giành chiến thắng - Đoán xem, đoán xem - Con sâu, bướm - Đây tranh cô tham gia thi - Con sâu có thân - Trong tranh có cắt hình trùng nào? tròn xếp lại với - Bạn nhận xét sâu - Thân cành cây, cô nào? cánh cánh hoa hồng, hai râu cánh hoa cúc - Con bướm đỏ ghép từ gì? - Ơng mặt trời cách hoa hồng, có bơng hoa - Để tranh đẹp trang trí thêm hình - Trẻ trả lời gì? - Trẻ trả lời - Con chắp ghép trùng gì? - Chắp ghép nào? Hoạt Hoạt động 3: Hướng dẫn Tranh động làm - Giáo viên hướng dẫn trẻ - Trẻ ý quan sát trùng (6 làm chắp ghép côn vật phút) trùng từ vật liệu tự nhiên thiên nhiên Hoạt Hoạt động 4: Tổ chức côn từ liệu động hƣớng dẫn thực hành - Lớp sẵn sàng - Rồi (12 tham gia vào hội thi chƣa phút) - Cô cho trẻ thực hành - Trẻ hứng thú thực hành - Cô bao quát lớp, hƣớng dẫn, gợi ý tƣởng cho trẻ, gợi ý chi tiết Hoạt Hoạt động 5: Tổ chức Sản phẩm động hƣớng dẫn đánh giá trẻ - Cô treo sản phẩm trẻ (6 lên giá phút) - Hƣớng dẫn đánh giá - Con thích nhất? - Trẻ trả lời - Vì thích - Trẻ trả lời nhất? - Bài bạn có - Con côn trùng nào, bạn chắp kiến… ghép từ vật liệu nào? - Cô nhận xét tuyên dƣơng đẹp, khuyến khích chƣa đẹp - Cô cho trẻ hát “ Chị - Trẻ hát ong nâu em bé” kết thúc tiết học ong, bƣớm, ... học tập nhằm nâng cao khả nhận thức cho trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Văn Khê – Mê Linh – Hà nội 2.1 Thực trạng vận dụng trò chơi học tập qua hoạt động chắp ghép nhằm nâng cao khả nhận thức cho. .. TẬP QUA HOẠT ĐỘNG CHẮP GHÉP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHẬN THỨC CHO TRẺ – TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN KHÊ – MÊ LINH – HÀ NỘI Cơ sở lí luận việc sử dụng trò chơi học tập qua hoạt động chắp ghép nhằm. .. trẻ – tuổi trường Mầm non Văn Khê – Mê Linh – Hà Nội Vì vậy, tơi thấy đề tài Vận dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao khả nhận thức cho trẻ mẫu giáo lớn qua hoạt động chắp ghép trường Mầm non Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao khả năng nhận thức cho trẻ mẫu giáo lớn qua hoạt động chắp ghép tại trường mầm non văn khê – mê linh – hà nội , Vận dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao khả năng nhận thức cho trẻ mẫu giáo lớn qua hoạt động chắp ghép tại trường mầm non văn khê – mê linh – hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn