CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

13 17 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:50

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2012 Phần I: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Điều dưỡng trưởng hệ thống khám chữa bệnh bao gồm: Điều dưỡng trưởng Sở Y tế, Điều dưỡng trưởng bệnh viện, Điều dưỡng trưởng khối Điều dưỡng trưởng khoa Hiện nước ước tính có 15000 Điều dưỡng trưởng Điều tra Cục Quản lý khám chữa bệnh Hội Điều dưỡng Việt Nam cho thấy có tới gần 50% Điều dưỡng trưởng đương nhiệm lựa chọn từ điều dưỡng viên giỏi chuyên môn chưa đào tạo quản lý điều dưỡng Một số trưởng phòng Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa học lớp quản lý điều dưỡng trước chế quản lý bệnh viện quy định Quy chế bệnh viện có nhiều thay đổi nên đa số Điều dưỡng trưởng chưa cập nhật kiến thức kỹ Để triển khai thực Thông tư số 07/2011/TT-BYT công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi hội nhập lĩnh vực điều dưỡng nay, giải pháp thiết yếu đào tạo chuẩn hố trình độ Điều dưỡng trưởng bệnh viện Điều dưỡng trưởng khoa Vì vậy, BYT ban hành Chương trình Tăng cường lực Quản lý điều dưỡng, văn số 6520/BYT-K2ĐT ngày 27 tháng năm 2012 Đây Chương trình đào tạo cho tất Điều dưỡng trưởng khoa bệnh viện Trên sở Chương trình quản lý điều dưỡng Bộ Y tế ban hành, học tập kinh nghiệm đào tạo điều dưỡng trưởng nước để cập nhật kiến thức kỹ cho điều dưỡng trưởng, khuôn khổ Dự án hợp tác Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) JICA phát triển nguồn nhân lực khám chữa bệnh, Bộ Y tế ban hành Chương trình đào tạo tăng cường lực quản lý điều dưỡng Chương trình có tham gia Hội Điều dưỡng Việt Nam Mục tiêu khóa học nhằm chuẩn bị cho người Điều dưỡng trưởng có lực tham gia xây dựng sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu giảng dạy cho Điều dưỡng có hiệu Học viên sau hồn thành khố học trở thành giảng viên dạy mơn quản lý điều dưỡng Chương trình đào tạo thiết kế sở đánh giá nhu cầu học tập điều dưỡng trưởng, gồm chủ đề đây: - Chủ đề 1: Các kỹ lãnh đạo hiệu - Chủ đề 2: Các kỹ quản lý thiết yếu - Chủ đề 3: Các kỹ quản lý an toàn người bệnh chất lượng chăm sóc - Chủ đề 4: Các kỹ đào tạo, giao tiếp nghiên cứu Khoá học tổ chức thành đợt học theo chủ đề, phương pháp giảng dạy theo nguyên tắc “dạy học tích cực” “học đôi với hành” Giảng viên gồm người có kinh nghiệm lĩnh vực quản lý, thực hành, nghiên cứu điều dưỡng lĩnh vực xây dựng sách y tế Chương trình tài liệu Hội Điều dưỡng Việt Nam đề nghị khuôn khổ Dự án Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực hệ thống khám chữa bệnh, Ban soạn thảo góp ý Hội đồng chun mơn Bộ Y tế xem xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành để áp dụng nước MỤC TIÊU Đào tạo người Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng kỹ thuật viên trưởng trở thành người quản lý lãnh đạo điều dưỡng có tầm nhìn, tham gia xây dựng sách y tế, tổ chức chăm sóc người bệnh, hướng dẫn lâm sàng, thực hành điều dưỡng dựa vào chứng giao tiếp hiệu Kiến thức 1) Trình bày phong cách lãnh đạo hiệu 2) Nhận điểm mạnh, yếu phong cách lãnh đạo thân 3) Trình bày chương trình hành động quốc gia tăng cường công tác điều dưỡng, hộ sinh giai đoạn 2012-2020 4) Trình bày biện pháp thực Thơng tư 07/TT-BYT cơng tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh 5) Trình bày phương pháp quản lý dựa vào kết 6) Mơ tả quy trình quản lý: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá cơng tác điều dưỡng, hộ sinh 7) Trình bày nội dung quản lý nhân lực quản lý trang thiết bị y tế 8) Trình bày phương pháp quản lý giảng dạy lâm sàng lượng giá đào tạo liên tục 9) Mô tả biện pháp thúc đẩy thực hành dựa vào chứng 10) Thảo luận Bộ tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc người bệnh bệnh viện Kỹ 1) Áp dụng kỹ quản lý lãnh đạo điều hành chăm sóc 2) Lập kế hoạch cơng tác chăm sóc người bệnh đơn vị theo phương pháp quản lý dựa vào kết 3) Xây dựng chương trình tham gia hoạt động phát triển nhân viên 4) Áp dụng kỹ giao tiếp hiệu 5) Tổ chức công tác chăm sóc người bệnh theo yêu cầu Bộ Y tế Thái độ 1) Vận dụng đắn sách hành vào việc điều hành quản lý chăm sóc 2) Cam kết thực đổi phạm vi trách nhiệm giao 3) Ln có ý thức đảm bảo an toàn người bệnh ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: Học viên tham dự khoá học phải có đủ điều kiện sau đây: 1) Là Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên trưởng, trưởng phó Bộ mơn điều dưỡng tương đương 2) Có trình độ cao đẳng trở lên * Đối với trường hợp khác phải bệnh viện lựa chọn giới thiệu tham gia khóa học để chuẩn bị cán nguồn THỜI GIAN ĐÀO TẠO: Thời gian đào tạo ngày liên tục 14 buổi (tương đương 56 tiết học) 5.1 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: Chương trình tổng quát Số TT Chủ đề Tổng số thời gian Tổng Lý Thực số tiết thuyết hành Chủ đề 1: Các kỹ lãnh đạo hiệu Chủ đề 2: Các kỹ quản lý thiết yếu 17 10 Chủ đề 3: An toàn người bệnh quản lý chất lượng 10 Chủ đề 4: Đào tạo liên tục, giao tiếp nghiên cứu điều dưỡng 17 13 Khai mạc, định hướng, kiểm tra, bế mạc 05 05 TỔNG THỜI GIAN 56 39 17 Ghi chú: Mỗi ngày tiết; thời gian tiết: 50 phút 5.2 Chương trình chi tiết CHỦ ĐỀ CÁC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ Tổng số tiết: Tổng số tiết lý thuyết: Tổng số tiết thực hành: Mục tiêu chủ đề Sau hoàn thành chủ đề, học viên có khả năng: 1) Phân biệt khác lãnh đạo quản lý 2) Phân tích phong cách lãnh đạo hiệu liên hệ thực tế 3) Trình bày phẩm chất lãnh đạo hiệu phẩm chất chưa phù hợp người lãnh đạo Nội dung chủ đề phân bổ thời gian Chủ đề Tổng số thời gian Bài 1: Các phong cách Lãnh đạo quản lý - Khái niệm quản lý lãnh đạo, giống khác quản lý lãnh đạo Tổng số tiết Lý thuyết Thực hành 2 - Đặc điểm phong cách lãnh đạo - Liên hệ phong cách lãnh đạo thân nhận vấn đề hạn chế cần đổi Bài 2: Những phẩm chất Lãnh đạo hiệu - Các phẩm chất thành công người lãnh đạo - Những phẩm chất không phù hợp với người lãnh đạo, quản lý - Liên hệ thực tế phẩm chất thiết yếu người điều dưỡng trưởng TỔNG CHỦ ĐỀ CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ THIẾT YẾU Tổng số tiết: 17 Tổng số tiết lý thuyết: 10 Tổng số tiết thực hành: 1) 2) 3) 4) 5) Mục tiêu chủ đề Sau hoàn thành chủ đề , học viên có khả năng: Trình bầy phương pháp quản lý dựa vào kết Trình bầy quy trình giải vấn đề Phân tích trạng lập kế hoạch công tác điều dưỡng Kỹ giám sát hiệu Mô tả nội dung quản lý nhân lực quản lý trang thiết bị y tế Nội dung chủ đề phân bổ thời gian Chủ đề Tổng số thời gian Bài 3: Quản lý dựa vào kết - Khái niệm quản lý dựa vào kết Tổng số tiết Lý thuyết Thực hành 2 2 - Một số thuật ngữ quan trọng liên quan đến phương pháp quản lý dựa vào kết - Phân tích sơ đồ chuỗi kết - Các tiêu chí để đo lường kết đạt - Áp dụng phương pháp quản lý dựa vào kết để lập kế hoạch công tác đơn vị Bài 4: Kỹ giải vấn đề - Định nghĩa vấn đề - Các vấn đề thường gặp công tác điều dưỡng, chăm sóc người bệnh - Quy trình giải vấn đề - Ứng dụng quy trình để giải vấn đề ưu tiên công tác điều hành chăm sóc người bệnh Bài 5: Phân tích trạng kỹ lập kế hoạch công tác điều dưỡng - Phương pháp phân tích SWOT áp dụng phân tích trạng cơng tác điều dưỡng - Định nghĩa vai trò lập kế hoạch - Quy trình lập kế hoạch - Các loại kế hoạch áp dụng Điều dưỡng Bài 6: Kỹ giám sát 2 2 1 17 10 - Khái niệm tầm quan trọng hoạt động giám sát - Nguyên tắc, phương pháp, hình thức bước giám sát - Nguyên tắc xây dựng bảng kiểm dùng cho hoạt động giám sát Bài 7: Quản lý nhân lực - Tầm quan trọng công tác quản lý nhân lực - Cơ sở để xây dựng kế hoạch nhân lực - Phương pháp tuyển dụng, tuyển chọn sử dụng nhân viên - Nguyên tắc xây dựng lịch làm việc nội dung lịch làm việc - Nguyên tắc đánh giá, trả cơng khuyến khích người lao động Bài 8: Quản lý thiết bị - y dụng cụ - vật tư y tế tiêu hao - Tầm quan trọng công tác quản lý trang thiết bị, y dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao - Quy trình quản lý trang thiết bi, y dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao - Các giải pháp quản lý trang thiết bị, y dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao TỔNG CHỦ ĐỀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tổng số tiết Tổng số tiết lý thuyết Tổng số tiết thực hành 1) 2) 3) 4) : 10 :7 :3 Mục tiêu Sau hồn thành chủ đề, học viên có khả năng: Trình bày chương trình quốc gia tăng cường cơng tác điều dưỡng, hộ sinh giai đoạn 2011-2020 Trình bày định nghĩa nguyên tắc chất lượng Trình bày số cấu thành Bộ tiêu chuẩn chăm sóc người bệnh bệnh viện áp dụng bệnh viện Trình bày trạng giải pháp toàn cầu an toàn người bệnh Nội dung chủ đề phân bổ thời gian NỘI DUNG SỐ TIẾT Bài 9: Kế hoạch tăng cường công tác điều dưỡng, hộ sinh Xu hướng điều dưỡng Những thành tựu Điều dưỡng việt Nam Những khó khăn, thách thức Những mục tiêu kế hoạch Các giải pháp Bài 10: Nội dung giải pháp thực Thông tư 07/TT-BYT “Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh bệnh viện” - Sự cần thiết xây dựng thông tư - Nội dung Thơng tư bao gồm: ngun tắc chăm sóc người bệnh; nhiệm vụ chun mơn chăm sóc người bệnh; điều kiện bảo đảm cơng tác chăm sóc người bệnh; trách nhiệm thi hành cá nhân liên quan Tổng số tiết Lý thuyết Thực hành 1 - Nội dung biện pháp để tăng cường thực nhiệm vụ: tư vấn giáo dục sức khoẻ cho NB; chăm sóc thể chất cho NB; theo dõi NB ghi hồ sơ bệnh án; hoạt động hiệu Hội đồng Điều dưỡng Bài 11: Các phương pháp đánh giá chất lượng chăm sóc - Các đặc điểm chất lượng CSNB 2 2 10 - Các chuẩn chất lượng CSNB - Đo lường chất lượng CSNB khách quan khoa học Bài 12: An toàn người bệnh: trạng giải pháp - Định nghĩa an toàn người bệnh - Các quy định pháp lý an toàn người bệnh - Hiện trạng an toàn người bệnh - Các giải pháp toàn cầu an tồn người bệnh - Văn hóa an tồn bệnh viện - Thiết lập hệ thống quản lý nguy bệnh viện TỔNG CHỦ ĐỀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC, GIAO TIẾP VÀ NGHIÊN CỨU Tổng số tiết Tổng số tiết lý thuyết Tổng số tiết thực hành : 17 : 13 :4 Mục tiêu Sau hồn thành chủ đề, học viên có khả năng: 1) Phân tích vai trò điều dưỡng trưởng việc quản lý đào tạo liên tục 2) Trình bày đặc điểm, nguyên tắc dạy - học tích cực cho người lớn 3) Áp dụng phương pháp dạy học tích cực 4) Trình bày phương pháp lượng giá, đánh giá kỹ thuật xây dựng loại tests lượng giá 5) Trình bày quy định y đức giao tiếp ứng xử 6) Thực hành kỹ gây thiện cảm kìm chế cảm xúc giao tiếp với người bệnh, người nhà 7) Mô tả khung đề cương báo cáo nghiên cứu khoa học Nội dung chủ đề phân bổ thời gian NỘI DUNG SỐ TIẾT Bài 13: Quản lý đào tạo liên tục vai trò điều dưỡng trưởng - Vai trò Điều dưỡng trưởng đào tạo liên tục Tổng số tiết Lý thuyết Thực hành 2 1 - Các quy định thực hành sau tốt nghiệp đào tạo liên tục - Các thành phần chương trình đào tạo liên tục - Các quy định xây dựng thẩm định chương trình tài liệu đào tạo liên tục Bài 14 Đặc điểm học tập người lớn - Đặc điểm học tập người lớn - Nguyên tắc học tập người lớn - Trao đổi kinh nghiệm dạy học người lớn 10 - Áp dụng lý thuyết học tập người lớn vào việc dạy - học Bài 15: Các kỹ thuật dạy - học tích cực 1 1 1 1 - Giải thích sơ đồ q trình dạy-học - Mơ tả mức độ học tập kiến thức, kỹ thái độ - Lựa chọn áp dụng phương pháp dạy- học phù hợp với người lớn Bài 16: Lượng giá đánh giá học tập - Khái niệm lượng giá, đánh giá - Mục đích, yêu cầu lượng giá, đánh giá - Các phương pháp lượng giá, đánh giá - Cách viết câu hỏi lượng giá Bài 17: Đại cương giao tiếp giới thiệu văn quy định y đức - Khái niệm giao tiếp - Vai trò giao tiếp - Các hình thức giao tiếp - Nội dung cụ thể về chế độ giao tiếp sở khám chữa bệnh (Ban hành kèm theo Quyết định số: 4031 /2001/ QĐBYT, ngày 27 tháng năm 2001 Bộ trưởng Bộ Y tế Bài 18: Nghệ thuật gây thiện cảm giao tiếp - Khái niệm vai trò kỹ gây thiện cảm giao tiếp - Các yếu tố gây thiện cảm giao tiếp - Một số yếu tố liên quan đến kỹ tạo thiện cảm giao tiếp Bài 19: Vai trò nghiên cứu khoa học thực hành dựa vào chứng 11 - Định nghĩa nghiên cứu khoa học - Vai trò nghiên cứu Điều dưỡng - Các giải pháp tăng cường nghiên cứu Điều dưỡng - Khái niệm đặc trưng thực hành dựa vào chứng - Quy trình bước phương thức áp dụng thực hành dựa chứng Bài 20: Xây dựng đề cương viết báo cáo nghiên cứu khoa học 4 17 13 - Các bước quy trình nghiên cứu - Thành phần nội dung phần Đề cương nghiên cứu - Cách viết phần báo cáo khoa học - Cách viết phần tóm tắt báo khoa học - Cách viết tài liệu tham khảo TỔNG Phần II: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Đọc tài liệu Thuyết trình ngắn tích cực hố học viên Phát vấn Thảo luận nhóm Đề tài nhóm áp dụng thí điểm quy trình nghiên cứu Học theo senario ( tình lâm sàng ) Trình bày kết nhóm cá nhân buổi Đóng vai Bảng kiểm Trò chơi Nhận xét, đánh giá buổi học trước vào đầu buổi TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN - Giảng viên lớp TOT Trung ương: + Có kinh nghiệm cơng tác quản lý điều dưỡng + Có kinh nghiệm dạy học lâm sàng 12 + Có kinh nghiệm xây dựng sách quản lý y tế - Giảng viên cho lớp TOT đơn vị + Giảng viên đào tạo khố học TOT + Có khả dạy học + Có kinh nghiệm quản lý điều dưỡng TÀI LIỆU Khố đào tạo sử dụng nguồn tài liêu thống Bộ Y tế Hội Điều dưỡng Việt nam ban hành biên soạn, qua hỗ trợ Dự án ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC CẦN THIẾT - Bảng - phấn, bảng trắng, bút dạ, bảng lật, giấy A0 - Giấy A4, kéo, băng dích, hồ dán, bút - Máy tính có kết nối máy chiếu đa + chiếu - Phòng học đủ rộng, bố trí bàn ghế linh hoạt để chia làm việc nhóm - Băng Video, hình ảnh - Thành lập địa email chung lớp để Ban tổ chức thông tin kế hoạch học tập để học viên gửi tập Trung tâm Hội Điều dưỡng Việt Nam - TỔ CHỨC KHĨA HỌC Học viên: bố trí lớp khoảng 25 người, tối đa 30 người Giảng viên: có giảng viên chính, trợ giảng Cán tổ chức phục vụ lớp học Thơng tin trước khố học: Giấy thông báo gửi tới đơn vị trước tháng để đơn vị đăng ký học viên Gửi giấy mời trước đợt học tập đường Bưu điện Email CHỨNG CHỈ Học viên hoàn thành khoá học đủ thời gian đạt yêu cầu cấp chứng hồn thành khóa đào tạo “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG ” Điều kiện cấp chứng chỉ: - Không vắng buổi học (trong tổng số 14 buổi) - Hoàn thành tập cá nhân tập nhóm theo yêu cầu ban tổ chức - Điểm chủ đề kiểm tra cuối khoá đạt yêu cầu, bao gồm: + Bài tập cá nhân lập kế hoạch: 15% + Bài tập cá nhân xây dựng hướng dẫn an toàn người bệnh: 15% + Điểm thi kiểm tra cuối khoá học: 80% 13
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn