04.Thiết kế áo đường cứng

21 18 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:32

04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng04.Thiết kế áo đường cứng 3/9/2012 NGUYỄN VIỆT HƯNG Khái niệm chung  Mặt đường có lớp móng mặt làm bê tơng xi măng    Mặt đường bê tông xi măng đổ chỗ Móng bê tơng xi măng mặt đường bê tông nhựa Mặt đường bê tông xi măng lắp ghép  Độ cứng lớn  Cường độ không phụ thuộc vào biến đổi nhiệt độ  Nguyên lý thiết kế   Tấm đàn hồi Ảnh hưởng nhiệt độ nhân tố khác gây bê tông 3/9/2012 Mặt đường BTXM đổ chỗ Móng BTXM lớp mặt bê tông nhựa 3/9/2012 Mặt đường BTXM lắp ghép 3/9/2012 Cấu tạo mặt đường BTXM  Tấm BTXM: có tác dụng thu nhận hết tải trọng  Lớp móng: làm cho BTXM ổn định, giảm lực xung kích xe chạy qua khe nối  Ngăn ko cho nước thấm xuống đường (chiều rộng lớp móng phải lớn lớp mặt đường 30 đến 50 cm)   Đất nền: ko có tác dụng chịu lực chủ yếu phải ổn định đề tránh tải trọng lún ko góc cạnh tăng tải trọng xung kích xe chạy qua khe nối (30 cm lớp móng phải đạt độ chặt k 98 đến 1, tiếp 30 cm phải đạt k 95 3/9/2012 Lớp ngăn cách lớp tạo phẳng  Giảm ma sát đáy BTXM mặt lớp nhằm giúp cho BTXM dịch chuyển tự co giãn ảnh hưởng nhiệt độ  Có tác dụng ngăn ko cho nước từ khe nối thấm xuống làm giảm cường độ lớp bên  Có tác dụng giữ nước để tạo điều kiện cho q trình hydrat hóa BTXM loại mặt đường đổ chỗ 3/9/2012 Cấu tạo khe nối  Khe co  Khe giãn  Khe dọc Khe co 3/9/2012 Khe giãn Khe dọc 3/9/2012 Thanh truyền lực Số ngoặc tương ứng với BTXM đặt lớp móng gia cố chất liên kết vơ Kích thước ngàm 3/9/2012 Khoảng cách khe ngang Chiều rộng khe co, giãn yêu câu vật liệu chèn khe Chiều rộng khe co chèn khe mastic nhựa thường lấy từ 8-12 mm Vật liệu chèn khe phải đảm bảo tính ổn định lâu dài, dính bám với bề mặt bê tơng, khơng thấm nước, trời lạnh khơng dòn, trời nóng khơng chảy 3/9/2012 Cấu tạo kích thước trường hợp đặc biệt  Trên đường cấp I, II chiều dài (cự li khe co ngang) nên giảm đến 3.5, 4, tương ứng với bề dày 18, 20, >22 cm trường hợp sau để phòng nứt lún không đều:   Nền đắp cao từ đến m Trong đoạn chuyển tiếp từ đắp sang đường đào phạm vi chuyển tiếp 20-40 m  Trên đoạn đắp qua vùng đất yếu than bùn đắp cao m đoạn dự đốn lún không (các đoạn lân cận hai bên cống sau mố cầu) BTXM cần bố trí thêm lưới cốt thép từ 1.6 đến 2.3 kg/m2 Ưu điểm mặt đường BTXM  Cường độ cao, thích hợp với tải trọng xe nặng  Độ phẳng, độ nhám tốt  Ổn định nhiệt nước tốt (cường độ thay đổi nhiệt độ thay đổi  Tuổi thọ lâu năm 10 3/9/2012 Nhược điểm mặt đường BTXM  Quá trình thi cơng phức tạp  Q trình bảo dưỡng khó khăn  Dễ bị hư hỏng thấm nước vị trí khe nối  Dễ bị nứt gãy đặt móng khơng tốt Hư hỏng góc 11 3/9/2012 Hư hỏng cạnh Số liệu thiết kế  Quy mơ giao thơng năm tính toán tương lai (quy     định 20 năm mặt đường cứng) Khả cung cấp vật liệu dọc tuyến (ví dụ xi măng, đá v.v.) Điều kiện khí hậu (nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ ngày) Số liệu phục vụ luận chứng kinh tế kỹ thuật (đơn giá xây dựng địa phương, giá thành khai thác, khối lượng vận chuyển v Các thơng số tính tốn đất loại vật liệu dùng làm kết cấu áo đường (hoặc kết cấu mặt đường cũ) 12 3/9/2012 Tải trọng tính tốn tiêu chuẩn Tải trọng tính tốn tiêu chuẩn quy định thống tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211 – 06 nhân thêm hệ số xung kích T¶i träng trơc tÝnh toán tiêu áp lực tính toán lên mặt ường kính vệt bánh xe, D chuẩn, P (kN) đường, p (Mpa) (cm) 100 0.6 33 120 0.6 36 Tải trọng xe đặc biệt Xe nhiều bánh Xe xích 13 3/9/2012 Hệ số chiết giảm cường độ Cường độ chịu kéo uốn cho phép BTXM cường độ chịu uốn giới hạn nhân với hệ số chiết giảm cường độ Tính tốn chiều dày BTXM 14 3/9/2012 Hệ số α1 (Tải trọng tác dụng 15 3/9/2012 Trình tự tính tốn chiều dày  Giả định chiều dày h BTXM  Tra hệ số α dựa vào tỷ số E/Ech móng (Ech móng xác định theo 22 TCN 211 – 06 với đường kính tương đương vệt bánh xe Dm=D+h (cm)  Chọn hệ số α lớn đưa vào cơng thức tính tốn chiều dày h  Lặp lại q trình tính tốn khác biệt h tính tốn h giả định chấp nhận  So sánh h tính tốn với chiều dày tối thiểu BTXM Kiểm toán chiều dày BTXM tác dụng xe nặng cá biệt 16 3/9/2012 17 3/9/2012 Kiểm toán với ứng suất nhiệt Khi nhiệt độ mặt mặt bê tơng chênh Δt độ C bê tơng nảy sinh ứng suất vồng tính theo công thức sau Et C x  C y t 1  Et C y  C x t n  1  Et  c  C x t 1  1        Trong đó: 1 ứng suất vồng theo hướng dọc n ứng suất vồng theo hướng ngang c ứng suất vồng theo hướng dọc cạnh  Hệ số poisson =0.15 C x , C y Các hệ số có trị số thay đổi theo L/l B/l,  (tra tốn đồ) Mơ đun đàn hồi bê tông chịu tác dụng chênh lệch nhiệt độ lâu dài, thường 0.6 Eb với Eb mô đun đàn hồi bê tông Hệ số dãn dài nhiệt độ bê tông, = 10E-5 l Bán kính độ cứng bê tơng Et l  0.6h3 Eb Echm ứng suất tổng cộng lớn tải trọng nhiệt độ gây BTXM phải nhỏ cường độ chịu kéo uốn vật liệu BTXM 18 3/9/2012 Kiểm toán lớp móng mặt đường BTXM Lớp móng mặt đường BTXM phải đảm bảo đất phía khơng phát sinh biến dạng dẻo  am   ax  kC Trong đó:  am  ax C K  K ' K1 ứng suất cắt trượt hoạt tải sinh ứng suất trọng lượng thân lớp kết cấu phía gây Lực dính tiêu chuẩn đất K’ hệ số xét đến ảnh hưởng lặp lại tải trọng K1 hệ số xét đến không đồng điều kiện làm việc mặt đường cứng theo chiều dài đường 19 3/9/2012 Xác định  am Trường hợp khe khơng có truyền lực Xác định  am Trường hợp khe có truyển lực 20 3/9/2012 Xác định  ax 21 ... vật liệu dùng làm kết cấu áo đường (hoặc kết cấu mặt đường cũ) 12 3/9/2012 Tải trọng tính tốn tiêu chuẩn Tải trọng tính toán tiêu chuẩn quy định thống tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211... lượng thân lớp kết cấu phía gây Lực dính tiêu chuẩn đất K’ hệ số xét đến ảnh hưởng lặp lại tải trọng K1 hệ số xét đến không đồng điều kiện làm việc mặt đường cứng theo chiều dài đường 19 3/9/2012...3/9/2012 Mặt đường BTXM đổ chỗ Móng BTXM lớp mặt bê tông nhựa 3/9/2012 Mặt đường BTXM lắp ghép 3/9/2012 Cấu tạo mặt đường BTXM  Tấm BTXM: có tác dụng thu nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: 04.Thiết kế áo đường cứng, 04.Thiết kế áo đường cứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn