TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN THỦY LỰC CƠ SỞ

35 13 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:35

B C D Câu 11 A B C D Lực áp suất chất lỏng gây điểm bình Lực áp suất chất lỏng gây lên đáy bình nhỏ Lực áp suất chất lỏng gây lên đáy bình khơng Đại lượng lưu lượng có loại sau: Lưu lượng thể tích, lưu lượng khối lượng lưu lượng mol Lưu lượng thể tích lưu lượng khối lượng Lưu lượng khối lượng Lưu lượng thể tích A Chương II- Vận Chuyển Chất Lỏng Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A Bơm pittông thuộc loại bơm: Bơm thể tích Bơm động lực Bơm khí động Bơm đặc biệt Bơm Ly Tâm thuộc loại bơm: A Bơm động lực Bơm thể tích Bơm khí động Bơm đặc biệt Bơm bánh thuộc loại bơm: A Bơm thể tích Bơm động lực Bơm ly tâm Bơm đặc biệt Bơm cánh trượt thuộc loại bơm: A Bơm thể tích Bơm động lực Bơm đặc biệt Bơm ly tâm Bơm khía thuộc loại bơm: A Bơm thể tích A 26 B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu 10 A B C D Câu 11 Bơm đặc biệt Bơm ly tâm Bơm động lực Bơm màng thuộc loại bơm: Bơm thể tích Bơm ly tâm Bơm động lực Bơm đặc biệt Năng suất bơm là… A Thể tích chất lỏng bơm cung cấp đơn vị thời gian Thể tích nước bơm cung cấp đơn vị thời gian Thể tích chất lỏng bơm cung cấp đơn vị không gian Thể tích chất lỏng bơm cung cấp đơn vị lượng Dựa vào nguyên lý hoạt động người ta phân bơm thành loại sau: Bơm thể tích, bơm động lực bơm khí động Bơm thể tích, bơm ly tâm bơm khí động Bơm Pittong, bơm động lực bơm khí động Bơm thể tích, bơm khí động bơm đặc biệt Hiệu suất bơm là… A Đại lượng đặc trưng cho độ sử dụng hữu ích lượng truyền từ động đến bơm Đại lượng đặc trưng cho độ sử dụng hữu ích lượng truyền từ bơm đến động Đại lượng đặc trưng cho độ sử dụng hữu ích nhiệt lượng truyền từ động đến bơm Đại lượng đặc trưng cho độ sử dụng hữu ích nhiệt lượng truyền từ bơm đến động Công suất bơm là… A Năng lượng tiêu tốn để bơm làm việc Năng lượng tiêu tốn để bơm đẩy chất lỏng Năng lượng tiêu tốn để bơm hút chất lỏng Năng lượng tiêu tốn để bơm tạo cột áp H Trong bơm pittông tác dụng đơn, chu kỳ chuyển động pittông, chất lỏng hút đẩy lần? A 27 A A B C D Câu 12 A B C D Câu 13 A B C D Câu 14 A B C D Câu 15 A B C D Câu 16 A B C D Câu 17 A Một lần A Ba lần Hai lần Không lần Trong bơm pittông tác dụng kép, nửa chu kỳ chuyển động pittông, chất lỏng hút đẩy lần? Một lần A Hai lần Ba lần Không lần Trong bơm bánh thì… Rãnh thực chức xilanh, thực chức pittông Rãnh thực chức pittông, thực chức xilanh Cả rãnh thực chức pittông Cả rãnh thực chức xilanh Điểm làm việc bơm giao điểm đường: A Q – H bơm với Q – H mạng ống Q – H bơm với Q – N mạng ống Q – N bơm với Q – H mạng ống Q – N bơm với Q – N mạng ống Chọn phát biểu bơm pittông bơm ly tâm: A Bơm ly tâm hoạt động cần phải mồi chất lỏng Bơm pittông hoạt động cần phải mồi chất lỏng Cả hai bơm phải mồi chất lỏng trước vận hành Cả hai bơm không cần mồi chất lỏng vận hành Hai bum ghép song song có đặc điểm là: A Cột áp giữ nguyên, lưu lượng tăng Cột áp tăng, lưu lượng tăng Cột áp tăng, lưu lượng giữ nguyên Cột áp lưu lượng khơng đổi Hai bum ghép nối tiếp có đặc điểm là: A Cột áp tăng, lưu lượng giữ nguyên A 28 B C D Câu 18 A B C D Câu 19 A B C D Câu 20 A B C D Câu 21 A B C D Câu 22 A B C D Câu 23 A B C D Cột áp giữ nguyên, lưu lượng tăng Cột áp tăng, lưu lượng tăng Cột áp lưu lượng không đổi So với bơm ly tâm, bơm pittông có ưu điểm gì? Tiết kiệm lượng, hiệu suất cao Năng suất cao, áp suất cao Ít tốn kém, hiệu suất tương đối cao Công suất lớn So với bơm ly tâm, bơm pittơng có nhược điểm gì? A Lưu lượng không đều, không truyền động trực tiếp Số vòng quay lớn Khơng thể bơm chất lỏng độ nhớt cao Năng suất thấp với áp suất lớn So với bơm pittơng, bơm ly tâm có nhược điểm gì? A Hiệu suất thấp, khả tự hút Lưu lượng khơng Số vòng quay lớn Khơng thể bơm chất lỏng bẩn So với bơm pittơng, bơm ly tâm có ưu điểm gì? A Cấu tạo đơn giản, truyền động trực tiếp từ động Trong trường hợp suất thấp cho áp suất cao Tiết kiệm lượng Hiệu suất cao Để khắc phục tượng xâm thực bơm ly tâm cách: A Giảm chiều cao hút bơm Giảm chiều cao đẩy bơm Giảm áp suất hút bơm Giảm áp suất đẩy bơm Hp đơn vị cơng suất, viết tắt từ đây? A Horse Power House Power Hose Power Horse Powder A 29 Câu 24 A B C D Câu 25 A B C D Câu 26 A B C D Câu 27 Chọn biểu thức đúng: 1Hp = 745,7 W 1Hp = 745,7 kW 1Hp = 0,7457 W 1Hp = 7,457 kW Áp suất toàn phần bơm là… Đại lượng đặc trưng cho lượng riêng bơm truyền cho đơn vị A trọng lượng chất lỏng Đại lượng đặc trưng cho nhiệt lượng riêng bơm truyền cho đơn vị trọng lượng chất lỏng Đại lượng đặc trưng cho lượng riêng bơm truyền cho đơn vị nhiệt lượng chất lỏng Đại lượng đặc trưng cho lượng riêng bơm nhận từ đơn vị trọng lượng chất lỏng Áp dụng phương trình Bernuli viết cho mặt cắt: H  Z  Z1   A P2  P1 22  12    hf g 2g P2  P1 là… g H  Z  Z1   Năng lượng để thắng lại chênh lệch áp suất mặt thoáng chất lỏng Năng lượng để khắc phục động ống hút ống đẩy Năng lượng bơm tạo để thắng lại tổng trở lực đường ống Năng lượng để khắc phục chiều cao hình học Áp dụng phương trình Bernuli viết cho mặt cắt: H  Z  Z1   Trong đó: A B P2  P1 22  12    hf g 2g Trong đó: (Z2-Z1) là… Năng lượng để khắc phục chiều cao hình học Năng lượng để thắng lại chênh lệch áp suất mặt thoáng chất lỏng Năng lượng để khắc phục động ống hút ống đẩy Năng lượng bơm tạo để thắng lại tổng trở lực đường ống Áp dụng phương trình Bernuli viết cho mặt cắt: Trong đó: A B C D Câu 28 A A P2  P1 22  12    hf g 2g 22  12 2g là… Năng lượng để khắc phục động ống hút ống đẩy Năng lượng để thắng lại chênh lệch áp suất mặt thoáng chất lỏng 30 A C D Câu 29 A B C D Năng lượng để khắc phục chiều cao hình học Năng lượng bơm tạo để thắng lại tổng trở lực đường ống Áp dụng phương trình Bernuli viết cho mặt cắt: H  Z  Z1   P2  P1 22  12    hf g 2g Trong đó:  h f là… Năng lượng bơm tạo để thắng lại tổng trở lực đường ống Năng lượng để khắc phục động ống hút ống đẩy Năng lượng để thắng lại chênh lệch áp suất mặt thoáng chất lỏng Năng lượng để khắc phục chiều cao hình học A Chương II – Vận Chuyển Chất Lỏng (Khó) Câu Câu Câu Câu Câu Trong hệ thống quy trình cơng nghệ, người ta thường hay thiết kế bồn cao vị, sao? Ổn định lưu lượng, trì tuổi thọ bum Ổn định lưu lượng Tiết kiệm lượng Tăng tuổi thọ bum Chiều cao hút bơm không phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Tổn thất trở lực ống đẩy A Tổn thất trở lực ống hút Áp suất tác dụng lên bể hút Lực ỳ chất lỏng Trong tính tốn bơm pittơng, khoảng chạy pittông xác định dựa vào thông số nào? Đường kính tay quay A Đường kính pittơng Đường kính xilanh Bán kính pittơng xilanh Để tăng chiều cao hút bơm ly tâm, ta phải làm gì? Giảm trở lực ống hút đảm bảo độ kín Giảm trở lực ống đảm bảo khơng có khí lọt vào hệ thống Tăng trở lực ống đẩy đảm bảo độ kín Giảm trở lực ống đẩy đảm bảo độ kín Đối với bơm ly tâm quan hệ số vòng quay lưu lượng theo tỉ lệ 31 A Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 bậc mấy? Đối với bơm ly tâm quan hệ số vòng quay cột áp toàn phần theo tỉ lệ bậc mấy? Đối với bơm ly tâm quan hệ số vòng quay cơng suất theo tỉ lệ bậc mấy? Bơm thể tích bơm mà việc hút đẩy chất lỏng nhờ: A A A Thay đổi thể tích khơng gian làm việc Thay đổi thể tích chất lỏng Thay đổi áp suất chất lỏng Thay đổi vận tốc chất lỏng Bơm ly tâm bơm mà việc hút đẩy chất lỏng nhờ: A Lực ly tâm tạo chất lỏng guồng quay Áp lực tạo chất lỏng chuyển động tịnh tiến Lực ly tâm tạo chất lỏng chuyển động tịnh tiến Áp lực tạo chất lỏng chuyển động quay Nguyên nhân gây tượng xâm thực A Do tăng giảm đột ngột thể tích bọt khí Do tăng giảm đột ngột áp suất Do tăng giảm đột ngột thể tích chất lỏng Do va đập thủy lực, bào mòn kết cấu kim loại Đặc tuyến bơm biểu diễn mối quan hệ giữa: A Q – N, Q – H, Q –  Q – H, Q – , H–  A 32 Câu 12 A B C D Câu 13 A B C D Câu 14 A B C D Câu 15 A B C D Q – N, Q – H, H–  Q – N, Q – , H–  Tác hại tượng xâm thực gì? Gây rung máy, va đập thủy lực bào mòn kết cấu kim loại A Va đập thủy lực Không bơm Giảm suất Đối với bơm ly tâm, hoạt động chất lỏng từ bể hút đến bơm nhờ: Sự chênh lệch áp suất bể hút tâm bánh guồng A Sự chênh lệch áp suất ống hút ống đẩy Sự chênh lệch áp suất ống đẩy tâm bánh guồng Sự chênh lệch áp suất bể hút ống đẩy Đối với bơm ly tâm, hoạt động chất lỏng từ tâm bánh guồng theo cánh hướng dòng đến vỏ bơm nhờ: Lực ly tâm cung cấp lượng A Sự chênh lệch áp suất bể hút tâm bánh guồng Sự chênh lệch áp suất ống đẩy tâm bánh guồng Cánh hướng dòng cung cấp lượng Công suất bơm xác định theo công thức sau: gQH 1000 gQH N 100 gQH N 1000 gQ N 1000 N Chương III-Vận Chuyển Chất Khí Câu Máy nén pittơng hoạt động dựa nguyên tắc nào? Giảm thể tích buồng làm việc Roto quay tròn Lực qn tính ly tâm Thay đổi vận tốc chuyển động qua ống loa hình nón cụt 33 A Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Máy nén tua bin hoạt động dựa nguyên tắc nào? Lực quán tính ly tâm Giảm thể tích buồng làm việc Roto quay tròn Thay đổi vận tốc chuyển động qua ống loa hình nón cụt Máy nén loại quay tròn hoạt động dựa nguyên tắc nào? A Roto quay tròn Giảm thể tích buồng làm việc Lực qn tính ly tâm Thay đổi vận tốc chuyển động qua ống loa hình nón cụt Máy nén loại phun tia hoạt động dựa nguyên tắc nào? A Thay đổi vận tốc chuyển động qua ống loa hình nón cụt Giảm thể tích buồng làm việc Roto quay tròn Lực qn tính ly tâm Máy nén khí có tỷ lệ áp suất đầu cuối (hay độ nén) khoảng? 3÷1000 1,1÷3 1÷1,1 Nhỏ Máy thổi khí có tỷ lệ áp suất đầu cuối (hay độ nén) khoảng? 1,1÷3 3÷1000 1÷1,1 Nhỏ Quạt khí có tỷ lệ áp suất đầu cuối (hay độ nén) khoảng? A 1÷1,1 1,1÷3 3÷1000 Nhỏ Để tạo độ chân khơng thấp, ta dùng thiết bị sau đây? A Quạt, máy thổi khí A 34 A A Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Quạt Máy thổi khí Bơm pittơng Để tạo độ chân khơng lớn, ta dùng thiết bị sau đây? Bơm pittông, bơm roto Quạt Máy thổi khí Quạt, máy thổi khí Quạt ly tâm quạt mà việc vận chuyển khí nhờ: A Lực ly tâm tạo chất khí guồng quay Áp lực tạo chất khí chuyển động tịnh tiến Lực ly tâm tạo chất khí chuyển động tịnh tiến Áp lực tạo chất khí chuyển động quay Quạt ly tâm áp suất thấp tạo áp lực khoảng sau đây? A 6÷100mmHg 100÷200mmHg 200÷1000mmHg Nhỏ 6mmHg Quạt ly tâm áp suất vừa tạo áp lực khoảng sau đây? A 100÷200mmHg 6÷100mmHg 200÷1000mmHg Nhỏ 6mmHg Quạt ly tâm áp suất cao tạo áp lực khoảng sau đây? A 200÷1000mmHg 100÷200mmHg 6÷100mmHg Nhỏ 6mmHg Quạt hướng trục thường sử dụng trường hợp nào? A Lưu lượng lớn áp suất nhỏ (
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN THỦY LỰC CƠ SỞ, TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN THỦY LỰC CƠ SỞ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn