Tận dụng và xử lí phế liệu trong công nghệ sản xuất bia

37 24 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:35

Tận dụng xử lí phế liệu BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM  TIỂU LUẬN MƠN XỬ LÍ PHẾ PHỤ LIỆU TRONG CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM Đề tài : Tận dụng xử lí phế liệu cơng nghệ sản xuất bia GVHD: Lê Hương Thủy Lớp: DHTP10A ( chiều thứ 2, tiết – 8) Nhóm: TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô Viện cơng nghệ sinh học - thực phẩm hết lòng truyền đạt cho chúng em kiến thức quý giá tất môn học, từ môn chuyên ngành ngành công nghệ thực phẩm Đặc biệt Cô Lê Hương Thủy, giảng viên trường đại học Cơng nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy cho chúng em kiến thức sâu rộng mơn :” Xử lí phế phụ liệu công nghệ thực phẩm” Với khả chuyên môn cô, cô cho chúng em biết nhiều việc xử lí phế phụ liệu công nghệ thực phẩm, đặc biệt công nghệ sản xuất bia Đồng thời, với hướng dẫn Cơ, chúng em hồn thành tiểu luận thuận lợi Một lần chúng em xin chân thành cảm ơn Cô Chúng em cố gắng để hoàn thành tiểu luận Tuy nhiên khơng thể tránh khỏi sai sót, mong Cơ thơng cảm góp ý thêm cho chúng em NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Tp Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2017 DANH SÁCH THÀNH VIÊN Họ Và Tên Huỳnh Loan Mã Số Sinh Viên 14033101 Đặng Minh Tâm Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thoan Nguyễn Thị Hồng Thu 14046111 14033581 14078851 14014801 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tổng quan phế phụ liệu sản xuất bia .2 1.1 Hiện trạng xử lí phế phụ liệu sản xuất bia 1.2 Các quy định Việt Nam giới quản lí xử lí phế phụ liệu Các phế phụ liệu quy trình cơng nghệ sản xuất bia .4 2.1 Mầm malt [6] 2.2 Bã malt 2.3 Nấm men bia 10 2.4 CO2 14 2.5 Cặn protein .15 2.6 Các phế liệu hạt [17] .16 Các sản phẩm tận dụng từ phế phụ liệu thực phẩm 16 3.1 Chế biến men chiết xuất từ bã nấm men: yeast extract [18] 16 3.2 Sản xuất chất ổn định từ mầm malt 20 3.3 Sản xuất thức ăn cho bò sữa từ bã malt 22 3.4 Sản xuất chế phẩm protein từ việc tận dụng cặn protein .25 3.5 Thu hồi CO2 26 Xử lí nước thải 26 4.1 Các nguồn nước thải [19] 26 4.2 Quy trình xử lí nước thải 28 4.3 Mơ tả quy trình .28 KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 MỞ ĐẦU Như biết biết, bia, rượu sản phẩm thiếu sống ngày, sản phẩm mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, ln có mặt bữa tiệc gia đình, bạn bè Ngồi sản phẩm bia, rượu mang nét văn hóa riêng vùng, miền, quốc gia Chính vậy, năm gần đây, ngành cơng nghệ thực phẩm nói chung ngành cơng nghệ chế biến rượu, bia nói riêng có bước phát triển nhanh đem lại giá trị to lớn mặt kinh tế cho đất nước Nhiều công ty, nhà máy sản xuất rượu, bia hình thành, cho nhiều loại bia, rượu ngon phục vụ cho nhu cầu người, tầng lớp Tuy nhiên, với phát triển đó, để lại nhiều hệ tiêu cực cho môi trường, ngày cho lượng cặn bã lớn malt bia, bã bia, cặn protein,… gây ô nhiễm mơi trường khơng khí, nguồn nước, gây ảnh hưởng ngược lại tới sống người Vì thế, nhiều kĩ sư công nghệ thực phẩm tiến hành nghiên cứu, sâu vào tìm hiểu rõ tính chất, ưu từ phế liệu ngành sản xuất bia Từ xử lí tận dụng phế phụ liệu nhiều loại sản phẩm mới, góp phần làm giàu cho đất nước góp phần vào phát triển ngành cơng nghệ thực phẩm nước nhà Đồng thời để hiểu rõ q trình xử lí tận dụng phế phụ liệu sản xuất bia, chúng em sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu đề tài 1 Tổng quan phế phụ liệu sản xuất bia 1.1 Hiện trạng xử lí phế phụ liệu sản xuất bia Hiện giới có 25 nước sản xuất bia với sản lượng 100 tỷ lít/năm.Trong Mỹ, Đức nước sản xuất 10 tỷ lít/năm,Trung Quốc tỷ lít/năm Thống kê bình quân mức tiêu thụ bia số nước công nghiệp tiên tiến năm 2004 sau:Cộng hòa Czech 150 lít/người/năm, Đức khoảng 115 lít/người/năm, Úc có khoảng 110 lít/người/năm… [1] Bia đưa vào Việt Nam từ năm 1890 với có mặt nhà máy Bia Sài Gòn nhà máy Bia Hà Nội…như ngành bia Việt Nam có lịch sử 100 năm Năm năm trở lại đây, tác động nhiều yếu tố tốc độ tăng trưởng GDP, tốc độ tăng dân số, tốc độ đô thị hóa, tốc độ đầu tư…mà ngành cơng nghiệp bia phát triển với tốc độ tăng trưởng cao Chẳng hạn năm 2003, sản lượng bia đạt 1290 triệu lít, tăng 20,7% so với năm 2002, đạt 79% so với cơng suất thiết kế, tiêu thụ bình qn đầu người đạt 16 lít/năm, nộp cho ngân sách nhà nước khoảng 3650 tỷ đồng [2] Ở Việt Nam, trình sản xuất bia thải nhiều loại phế liệu phế liệu hạt, mầm malt, bã malt, cặn protein, nấm men bia CO Ngoài CO2 nguồn phế liệu sử dụng để làm tăng chất lượng bia bã malt, mầm malt nấm men bia nguồn phế liệu có ý nghĩa quan trọng thực phẩm thức ăn gia súc số lượng giá trị dinh dưỡng nấm men bia thu từ nhà máy bia lớn Ước tính trung bình 1000 lít bia thu 1,5kg nấm men khơ chứa khoảng 700g protein Năm 2005 sản lượng bia nước đạt 1.5 tỷ tương ứng với 18 triệu sinh khối nấm men thải Đến năm 2010 sản lượng bia nước đạt 2,5 tỷ lít nấm men thải 30 triệu Như vậy, lượng protein có chất lượng cao từ nấm men thải trình sản xuất bia tận dụng khơng nhỏ tránh tình trạng thải ngồi gây nhiễm mơi trường [3] Bã malt ướt trung bình chiếm 115-130% trọng lượng hạt đưa dịch hóa 2, tấn/1000dcl (decalit) bia thành phẩm.Trong công nghiệp chế biến bia, phế liệu nấm men khô chiếm 3-5% trọng lượng malt thu khoảng 90kg/1 nghìn decalit bia sản xuất Sản lượng cặn houblon ép chiếm khoảng 35kg/1000 decalit bia Với lượng phế liệu lớn vậy, cơng ty sản xuất bia tìm giải pháp để xử lí lượng phế liệu Lượng nấm men, mầm malt, bã malt thải từ nhà máy bia có phần nhỏ bán cho hộ chăn nuôi gia sử sử dụng làm thức ăn trực tiếp lại thải bên ngồi mơi trường Trong đó, ngành thức ăn chăn nuôi lại phải nhập hàng triệu khô đậu tương nguyên liệu giàu đạm khác Do mà có nghiên cứu xử lí phế liệu từ sản xuất đời sản xuất nấm men bia tinh khiết làm thuốc bổ dưỡng chữa bệnh, sản xuất thức ăn gia súc từ bã malt, nấm men bia, mầm malt cặn protein giàu dưỡng chất, sản xuất chất ổn định, axit lactic từ mầm malt hay nghiên cứu thu enzyme proteza từ mầm malt chiết nước… 1.2 Các quy định Việt Nam giới quản lí xử lí phế phụ liệu Trên giới, vấn đề quản lí xử lí phế phụ liệu quan tâm Ở nước khác có quy định rõ ràng chất thải rắn Các doanh nghiệp, cơng ty giới có xây dựng cho riêng hệ thống xử lí chất thải loại phế phụ liệu đạt tiêu chuẩn Ở Việt Nam, nhà nước có sách, quy định xử lí chất thải rắn phế phụ liệu Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 9/04/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn, Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 Chính phủ phí BVMT chất thải, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 phủ quản lý chất thải phế liệu, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 nhiều văn khác [4] Các quy định chất thải rắn phế phụ liệu nêu cách rõ ràng Các chất thải rắn sinh hoạt phải có khu vực chứa riêng giao cho cơng ty Môi trường xử lý Các chất thải phế liệu từ q trình sản xuất cần có khu vực tập trung chất thải công ty phế liệu đưa đến nơi để xử lí sản xuất sản phẩm khác Đối với chất rắn nguy hại cần phải công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xử lý Môi trường Tương Lai Xanh để thu gom xử lý theo quy định pháp luật quản lý chất thải Nước thải sản xuất nhà máy bia có hệ thống xử lí nước thải đạt theo tiêu chuẩn quốc tế có nhiệm vụ xử lý yếm khí (anaerobic), hiếu khí (aerobic), đảm bảo thông số đạt tiêu chuẩn Bộ Công Thương Bộ Tài Nguyên Môi trường quy định [5] Các phế phụ liệu quy trình cơng nghệ sản xuất bia 2.1 Mầm malt [6] Mầm malt phần vụn, tách thời gian sấy xử lý thời gian tách mầm Mầm malt vật chất có chứa nhiều chất dinh dưỡng có giá trị Tất hạt ngũ cốc, ươm mầm với kiểm soát chặt chẽ điều kiện kỹ thuật (độ ẩm, nhiệt độ mức độ thơng gió), sử dụng cơng nghệ sản xuất bia gọi chung mạch nha hay malt (như malt thóc, malt bắp, malt lúa mì…) Malt sản phẩm chế biến từ loại hạt hòa thảo đại mạch, tiểu mạch, thóc, ngơ…sau cho nảy mầm điều kiện nhân tạo sấy đến độ ẩm định với điều kiện bắt buộc Malt loại bán thành phẩm giàu chất dinh dưỡng: 16 – 18% chất thấp phân tử dễ hòa tan hệ enzym đặc biệt phong phú, chủ yếu amylaza proteaza Malt đại mạch nguyên liệu để sản xuất loại bia Qúa trình quan trọng mà qua hạt đại mạch trở thành hạt malt nảy mầm Qúa trình nảy mầm để hoạt hóa, tích lũy khối lượng hoạt lực hệ enzim có hạt đại mạch Hệ enzyme động lực chủ yếu để phân cắt hợp chất cao phân tử nội nhũ thành sản phẩm hòa tan bền vững vào nước để trở thành chất chiết dịch đường Và mầm malt phế phụ liệu q trình cơng nghệ sản xuất bia mà cần phải tận dụng để bảo vệ môi trường tăng thêm lợi nhuận 2.1.1 Thành phần hóa học mầm malt (%) Bảng 2.1.1 Thành phần hóa học mầm malt Chỉ số Malt màu Malt Malt đậm màu nghiền sơ Nước Protein Lipit Chất hòa tan khơng 7.03 30.88 1.63 43.87 nhạt 8.80 30.06 1.95 44.53 10.07 34.18 2.23 35.18 có chứa nito Xenluloza Tro 9.64 6.95 8.64 6.02 11.42 7.05 2.1.2 Phân loại mầm malt Có loại mầm malt: mầm malt ướt mầm malt khô Trong công nghiệp chế biến bia, phế liệu mầm khô chiếm 3-5% trọng lượng malt thu khoảng 90 kg nghìn decalit bia sản xuất 2.1.3 Tính chất mầm malt [7] Mầm malt tạo q trình sản xuất bia có hàm lượng chất dinh dưỡng cao Trong mầm malt có enzyme khác nhau, có khả thúc đẩy lên men dịch đường Mầm malt cung cấp toàn lượng glucid (chủ yếu dạng tinh bột) để chuyển hóa thành đường, từ đường chuyển hóa thành cồn chất khác Mầm malt chứa đầy đủ enzym amilaza để thủy phân tinh bột Nếu sử dụng phế liệu nhiều lượng enzyme cung cấp khơng đầy đủ ta buộc phải bổ sung enzym từ bên vào, chủ yếu enzym từ vi sinh vật Mầm malt cung cấp đủ lượng protein có chứa hệ enzym proteaza để thủy phân chúng Trong giai đoạn ươm mầm, hệ enzym hoạt hóa mạnh mẽ Khi chuyển phân Những chất khơng hồ tan sử dụng để bổ sung vào thức ăn gia súc chất tạo mùi  Cô đặc: giai đoạn gồm bước xen kẻ với giai đoạn lọc Dung dịch gia nhiệt để nước bốc đạt nồng độ cuối 70 – 75% vật chất khô Suốt giai đoạn trình tạo hương tiếp tục diễn nhờ cô đặc chất nhiệt độ, cần lưu ý để nhiệt độ lên 55 gây mùi khét cho sản phẩm Các thiết bị sử dụng trình sản xuất:  Thiết bị ly tâm  Thiết bị sấy thăng hoa  Thiết bị lọc Hình 3.1.2.1 Máy sấy thăng hoa 18 Hình 3.1.2.2 Máy ly tâm 3.2 Sản xuất chất ổn định từ mầm malt 3.2.1 Sơ đồ sản xuất 19 3.2.2 Mơ tả quy trình Mầm malt nghiền khô cho nhiều sản phẩm đường khác nhau:  Chiết rượu: mầm malt sau nghiền khô, tiến hành chiết rượu, sau đem dịch chiết sấy nhiệt độ thấp (30 – 32 ) ta thu sản phẩm  Chiết dung môi khác: mần sau nghiền khô, tiến hành chưng cất dung môi, kết tinh tạo thành sản phẩm Sản phẩm thu xử lí mầm chất dễ hấp thụ (acid amin, dịch đặc lipid – vitamin) 20 Các thiết bị sử dụng trình sản xuất:  Thiết bị nghiền  Thiết bị chiết  Thiết bị chưng cất  Thiết bị sấy Hình 3.2.2.1 Thiết bị chiết xuất dung mơi 21 Hình 3.2.2.2 Máy chưng cất nhiều cột 3.3 Sản xuất thức ăn cho bò sữa từ bã malt  Quy trình sản xuất Bã malt tươi Sấy Nghiền Bột cá, cám gạo, bã đậu nành, bã sắn, bột xương, ure Phối trộn Ép viên Sản phẩm 22  Mơ tả quy trình - Bã malt bia tươi có chứa khống, vitamin (chủ yếu vitamin B) đặc biệt hàm lượng đạm bã cao Do bã malt coi loại thức ăn bổ sung đạm Hơn nữa, thành phần xơ bã malt dễ tiêu nên có tác dụng kích thích vi sinh vật phân giải xơ cỏ phát triển Ngồi bã malt chứa sản phẩm lên men có tác dụng kích thích tính ngon miệng kích thích tiết sữa tốt - Sấy: Làm giảm độ ẩm bã malt xuống khỏang 10% để thuận tiện cho việc bảo quản sử dụng Nếu bã malt ướt dễ bị phân giải làm dinh dưỡng tăng độ chua - Nghiền: Để thuận lợi cho công đoạn phối trộn làm cho cấu trúc sản phẩm dễ định hình - Phối trộn: Mặc dù bã malt loại phụ phẫm có giá trị dinh dưỡng cao, lượng bã malt phần ăn bò cần tính tốn khơng q ½ lượng thức ăn tinh (cứ 4.5 kg bã malt có giá trị tương đương với 1kg thức ăn tinh) Lưu ý khơng nên cho ăn 15 kg/con/ngày ăn q nhiều làm giảm tỷ lệ tiêu hóa chất xơ - Ép viên: Dễ dàng cho việc bảo quản sử dụng  Thiết bị sử dụng - Máy sấy Hình 3.3.1 Máy sấy 23 - Máy nghiền Hình 3.3.2 Máy nghiền - Máy phối trộn Hình 3.3.3 Máy phối trộn - Máy tạo viên Hình 3.3.4 Máy tạo viên 24 3.4 Sản xuất chế phẩm protein từ việc tận dụng cặn protein  Quy trình sản xuất Cặn protein Xử lý kiềm, pH = 10.5-13 Lọc Xử lý acid, pH = 2.5-4.5 Cô đặc Chế phẩm protein 25 3.5 Thu hồi CO2  Quy trình sản xuất CO2 Rửa với nước KMno4 Làm khô Bảo quản  Mô tả quy trình: Tất thùng lên men phải làm kín trang bị van an toàn phận thu hồi bọt CO làm cách rửa với nước KMnO4 Sau nén máy nén khí đưa làm khô silicagen làm lạnh làm lại lần Đơi người ta cho thêm chất thơm Khí CO2 thành phẩm bảo quản 5at, CO lỏng 20at Xử lí nước thải 4.1 Các nguồn nước thải [19] Có thể nói, nước thải đối tượng cần quan tâm xử lý nhà máy bia Vì lượng nước thải phát sinh lớn có mức độ nhiễm cao chất hữu cơ, chất độc hại từ trình rửa vỏ trai, vỏ thùng…Nước thải sản xuất bia bao gồm: 26  Nước làm lạnh, nước ngưng: nguồn nước thải gần khơng gây nhiễm, có khả tuần hồn tái sử dụng  Nước thải từ phận nấu, đường hoá: chủ yếu nước vệ sinh thùng nấu, bể chứa, sàn nhà… nên chứa bã malt, tinh bột, bã hoa, chất hữu cơ…  Nước thải từ hầm lên men: nước vệ sinh thiết bị lên men, thùng chứa, đường ống, sàn nhà, xưởng sản xuất… có chứa bã men chất hữu cơ…  Nước thải từ công đoạn rửa chai: dòng thải có độ nhiễm lớn q trình sản xuất bia Về nguyên lý chai để đóng bia rửa qua bước: rửa với nước nóng, rửa dung dịch kiềm lỗng nóng (1 – 3% NaOH), tiếp rửa bẩn nhãn bên ngồi chai cuối phun kiềm nóng rửa bên bên ngồi chai, sau rửa nước nóng nước lạnh Do dòng thải q trình rửa chai có độ pH cao làm cho dòng thải chung có giá trị pH cao, khơng kiểm sốt làm chết vi sinh vật bể xử lý vi sinh Vì vậy, trước đưa nước thải vào hệ thống xử lý cần có bể điều hòa, trung hòa Thành phần hữu gây ô nhiễm nước thải sản xuất bia bao gồm protein amino axit từ nguyên liệu nấm men, hydrat cacbon (dextrin đường) pectin tan không tan, axit hữu cơ, rượu… từ nguyên liệu sản phẩm rơi vãi Ngoài nước thải từ khu vực sản xuất, nguồn nhiễm khác nước thải sinh hoạt thải từ nhà vệ sinh, nhà bếp phục vụ cán công nhân viên Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa cácthành phần ô nhiễm BOD, SS, N, P, vi sinh vật với có mức độ nhiễm trung bình Nước thải không xử lý hợp lý gây tác động xấu đến môi trường người Một nguồn khác nước mưa chảy tràn Nước mưa chảy tràn theo chất thải trình sản xuất khác cặn dầu, đất cát, rác thải… Nguồn nước coi nguồn nước quy ước cho phép xả trực tiếp vào nguồn thải sau xử lý 27 4.2 4.3 Quy trình xử lí nước thải Mơ tả quy trình - Nước thải từ công đoạn sản xuất theo mương dẫn tự chảy hệ thống xử lý tập trung Nước thải chảy qua song chắn rác để loại bỏ tạp chất rắn kích thước lớn Sau chảy vào hố thu bơm lên bể điều hòa Tại bể điều hòa, bổ sung hóa chất nhằm điều chỉnh pH tạo điều kiện cho bể UASB phía sau hoạt động hiệu Ngồi ra, bể bố trí hệ thống phân phối khí để hòa trộn chất bẩn ngăn cản trình lắng cặn bể.[20] 28 - Tại bể UASB, tác dụng VSV kị khí, chất hữu hòa tan nước phân hủy chuyển hóa thành khí Các hạt bùn cặn bám vào bọt khí va phải chắn vỡ ra, khí lên thu vào hệ thống thu khí, cặn rơi xuống đáy tuần hoàn lại Phần bùn dư đưa sang bể chứa bùn [21] - Tại bể Aerotank, lắp đặt hệ thống phân phối khí đáy bể để nước thải trộn với bùn hoạt tính tạo mơi trường cho vi sinh vật hiếu khí phát triển Q trình phân hủy chất hữu thực vi sinh vật hiếu khí tạo thành CO2, nước sinh khối - Tại bể lắng xảy trình lắng chất rắn lơ lửng bơng bùn hoạt tính nước Bùn hoạt tính bơm sang bể chứa bùn để bơm tuần hoàn lại cho bể Aerotank, phần lại chuyển qua bể nén bùn - Bùn tạo từ bể UASB, bể lắng bơm bể chứa bùn, sau bơm lên bể nén bùn Bùn sau nén đưa sang máy ép bùn, bùn thải thu gom để chôn lấp làm phân bón Nước sinh từ bể nén bùn tuần hoàn hố gom - Nước khỏi bể lắng qua bể khử trùng nhằm tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh Nước khỏi hệ thống đạt tiêu chuẩn xả thải nguồn tiếp nhận 29 KẾT LUẬN Việc thực đề tài hội tốt để tìm hiểu thực tế việc vận dụng phế liệu Việt Nam Xử lí phế phụ liệu sản xuất bia nói riêng ngành sản xuất thực phẩm nói chung vừa đem lại lợi ích có giá trị kinh tế vừa góp phần giảm thiểu chất thải cho môi trường môi trường Mỗi ngày nhà máy sản xuất thực phẩm thải lượng lớn loại cặn, bã lớn; khơng có biện pháp xử lí chất thải tất chúng bị thải trực tiếp môi trường Cứ tiếp tục vậy, qua nhiều ngày, nhiều năm môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, người sống sao? Cần có biện pháp xử lí hiệu để khai thác hết giá trị phế phụ liệu ngành sản xuất thực phẩm 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/quy-trinh-san-xuat-bia-34692.html http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/822/hien-trang-va-giai-phap-quan-ly-tai-sudung-rac-thai-sinh-hoat-khu-vuc-do-thi-tai-thanh-pho-thai-ng [2].http://text.123doc.org/document/1030630-nghien-cuu-tan-dung-phe-thai-biasau-qua-trinh-len-men-lam-thuc-an-chan-nuoi.htm [3].http://luanvan.co/luan-van/tan-dung-phe-lieu-cua-cong-nghe-che-bien-ruou-bia1992/ [4] http://moitruongviet.edu.vn/tinh-hinh-quan-ly-ran-tai-viet-nam-de-xuat-cacgiai-phap-tang-cuong-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-chat-thai/ [5].http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/822/hien-trang-va-giai-phap-quan-ly-tai-sudung-rac-thai-sinh-hoat-khu-vuc-do-thi-tai-thanh-pho-thai-ng [6] http://tailieu.vn/tag/malt-dai-mach.html [7] http://luanvan.co/luan-van/do-an-cong-nghe-san-xuat-bia-tu-nguyen-lieu-thaythe-malt-dai-mach-2640/ [8] http://sbbvietnam.com.vn/MALT-BIA-MCH-NHA-a16.html [9] http://bahembiakho.blogspot.com/ [10] http://baotintuc.vn/xa-hoi/bien-ba-men-bia-thanh-thuc-pham-chuc-nang20140320102418687.htm 31 [11] ] http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-nghien-cuu-san-xuat-nuoc-cham-tu-ba-maltbia-va-banh-dau-dau-phong-11430/ [12] Nấm men – wikipedia Tiếng Việt https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A5m_men [13] http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-tan-dung-phe-lieu-cua-cong-nghe-che-bienruou-bia-9778/ [14] http://luanvan.co/luan-van/tan-dung-phe-lieu-cua-cong-nghe-che-bien-ruoubia-1992/ [15], [16] http://tailieu.vn/doc/luan-van-nghien-cuu-tan-dung-ba-men-bia-de-chebien-men-chiet-xuat-dung-lam-thanh-phan-bo-sung-vao-676945.html [17] http://tailieu.vn/doc/luan-van-nghien-cuu-tan-dung-ba-men-bia-de-che-bienmen-chiet-xuat-dung-lam-thanh-phan-bo-sung-vao-676945.html [18] http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/khoa-hoc-tu-nhien/sinhhoc/nghien-cuu-tan-dung-ba-men-bia-de-che-bien-men-chiet-xuat-dung-lamthanh-phan-bo-sung-vao-moi-truong-nuoi-cay-vi-sinh.html#act=auth [19] http://moitruongviet.edu.vn/nguon-o-nhiem-tu-san-xuat-bia-va-bien-phapgiam-thieu/ [20] http://hoabinhxanh.vn/xu-ly-nuoc-thai-san-xuat-bia/ [21] http://xulymoitruong.com/xu-ly-nuoc-thai-nha-may-san-xuat-bia-1815/ 32 ... Tổng quan ph ph liệu sản xuất bia .2 1.1 Hiện trạng x lí ph ph liệu sản xuất bia 1.2 Các quy định Việt Nam giới quản lí x lí ph ph liệu Các ph ph liệu quy trình cơng... cơng ty ph liệu đưa đến nơi để x lí sản xuất sản ph m khác Đối với chất rắn nguy hại cần ph i công ty TNHH Thương mại Dịch vụ X lý Môi trường Tương Lai Xanh để thu gom x lý theo quy định ph p... Sản xuất chế ph m protein từ việc tận dụng cặn protein  Quy trình sản xuất Cặn protein X lý kiềm, pH = 10.5-13 Lọc X lý acid, pH = 2.5-4.5 Cô đặc Chế ph m protein 25 3.5 Thu hồi CO2  Quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tận dụng và xử lí phế liệu trong công nghệ sản xuất bia, Tận dụng và xử lí phế liệu trong công nghệ sản xuất bia, Các phế phụ liệu trong quy trình công nghệ sản xuất bia, Các sản phẩm tận dụng từ phế phụ liệu thực phẩm, Xử lí nước thải

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn