E CF 1e AD 1e a7 01 a1 1e CD

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:25

Câu hỏi ôn tập KTTP1 – Phần Cơ học Câu 10 CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Khối lượng riêng, Thể tích riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng? Định nghĩa Áp suất loại áp suất: dư, chân không, tuyệt đối, thủy tĩnh? Đơn vị đo? Áp suất thủy tĩnh có đặc điểm gì? Chiều cao pezomet gì? Định nghĩa Độ nhớt động học, động lực? Đơn vị? Nhiệt độ ảnh hưởng đến độ nhớt chất lỏng ? Chuẩn số Reynold chuẩn số đặc trưng cho trình gì?Các chế độ chảy chất lỏng? Điều kiện dòng liên tục chất lỏng chảy ống? Ứng dụng nguyên tắc Ống Pito, màng chắn, Ventury? Các loại trở lực nguyên nhân? CHƯƠNG 2: VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG, CHẤT KHÍ VÀ NÉN KHÍ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bơm thể tích, bơm ly tâm bơm mà việc hút đẩy chất lỏng nhờ yếu tố gi? Định nghĩa Công suất bơm? Trong bơm pittong tác dụng đơn kép, chu kỳ chuyển động pittong, chất lỏng hút đẩy lần? Bơm bánh chức rãnh gì? Nguyên nhân gây tượng xâm thực? Đường đặc tuyến bơm biểu diễn mối quan hệ đại lượng nào? Khi ghép bơm song song, bơm nối tiếp? Nguyên tắc hoạt động máy nén Pittông? Nguyên tắc hoạt động máy nén Tuabin? Nguyên tắc hoạt động máy nén loại quay tròn? Nguyên tắc hoạt động máy nén loại phun tia? Máy nén khí có tỷ lệ áp suất đầu cuối (hay độ nén) khoảng nào? Máy thổi khí có tỷ lệ áp suất đầu cuối (hay độ nén) khoảng nào? Quạt khí có tỷ lệ áp suất đầu cuối (hay độ nén) khoảng nào? Để tạo độ chân không thấp, ta dùng thiết bị nào? Để tạo độ chân không lớn, người ta thường dùng thiết bị nào? Nguyên tắc hoạt động Quạt ly tâm? Quạt ly tâm áp suất thấp tạo áp lực khoảng nào? Quạt ly tâm áp suất vừa tạo áp lực khoảng nào? Quạt ly tâm áp suất cao tạo áp lực khoảng nào? Quạt hướng trục thường sử dụng điều kiện nào? Quá trình nén đẳng nhiệt gì? Quá trình nén đoạn nhiệt gì? Quá trình nén đa biến gì? Trong trình đa biến xảy tượng gì? Máy nén pittơng có cấu tạo giống thiết bị nào? Trong máy nén pittơng pittơng chuyển động nào? Thiết bị có độ nén khí lớn 3? Thiết bị có độ nén khí từ 1,1-3 với áp suất cuối khoảng 1,1-3atm gọi thiết bị gì? Thiết bị có độ nén khí từ 1-1,1 với áp suất cuối khơng q 1,12atm gọi thiết bị gì? Tỉ lệ áp suất cuối áp suất đầu máy nén gọi gì? 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Trong máy nén pittơng, vị trí chết gì? Trong máy nén pittơng, khoảng hại gì? Đối với máy nén pittông nhiều cấp người ta tiến hành làm nguội trung gian sau cấp nhằm mục đích gì? Đối với máy nén pittơng nhiều cấp thực tế số cấp không vượt bao nhiêu? Cấu tạo quạt ly tâm? Cơng nén q trình đa biến trình nén khác? Trong q trình nén đoạn nhiệt nhiệt độ khí thay đổi nào? Trong trình đoạn nhiệt nén tồn nhiệt lượng nào? Về cấu tạo, máy nén pittông phải thỏa mãn yêu cầu so với bơm pittông? Khi ta tiến hành q trình nén nhiều cấp có làm lạnh trung gian? Trong trình đẳng nhiệt nén giữ cho nhiệt độ khí khơng đổi cách nào? CHƯƠNG 3: PHÂN RIÊNG HỆ KHÔNG ĐỒNG NHẤT (LẮNG + LỌC) 10 11 12 13 Nêu khái niệm Bụi, Huyền phù, Nhũ tương? Lắng gì? Trường lực trình lắng thường trường lực nào? Vận tốc lắng biến đổi trình lắng? Tốc độ cân gì? Nêu chế độ lắng? Cách phân loại chế độ lắng? Năng suất thiết bị lắng phụ thuộc địa lượng nào? Để giảm thời gian lắng ta thường làm gì? Khi gọi Cyclon, Máy ly tâm? Chuẩn số Frude đặc trưng cho đánh giá gì? Lọc gì? Động lực trình lọc gì? Tăng động lực trình lọc cách nào? CHƯƠNG 4: KHUẤY CHẤT LỎNG 10 11 12 13 14 15 Mục đích q trình khuấy trộn ? Cánh khuấy mái chèo, cánh khuấy chân vịt,cánh khuấy tuabin thường sử dụng để khuấy chất lỏng có độ nhớt nào? Cánh khuấy chân vịt thường sử dụng để khuấy chất lỏng có khối lượng riêng nào? Đại lượng đặc trưng cho trình khuấy trộn gì? Cường độ khuấy trộn? Nếu ứng dụng trình khuấy trộn để tạo huyền phù hiệu suất khuấy trộn đặc trưng bỡi gì? Cơng suất làm việc ? Cơng thức tính chuẩn số Renoyls? Khuấy khí nén thường dùng để khuấy chất lỏng có độ nhớt nào? Khí nén thường dùng trình khuấy trộn gì? Ống dẫn khí nén thiết bị khuấy trộn thường đặt đâu thiết bị? Cách bố trí ống thiết bị khuấy trộn khí nén? Đại lượng cần lưu ý thiết kế hệ thống thiết bị khuấy trộn chất lỏng khí nén? Tấm chặn sử dụng thiết bị khuấy trộn có tác dụng gì? Phân loại cấu khuấy? Tìm hiểu cánh khuấy học thuộc cấu khuấy nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: E CF 1e AD 1e a7 01 a1 1e CD, E CF 1e AD 1e a7 01 a1 1e CD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn