D tai nghien cu khoa hc

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:25

Đề tài nghiên cứu khoa học nhiều vấn đề khoa học chứa đựng điều chưa biết chưa rõ xuất tiền đề có khả biết nhằm giải đáp vấn đề đặt khoa học thực tiễn.[1] Hay nói cách khác, đề tài nghiên cứu khoa học đặt yêu cầu lý luận thực tiễn thoả mãn điều kiện: vấn đề khoa học chứa mâu thuẫn biết với chưa biết; có khả giải mâu thuẫn Yêu cầu Một đề tài nghiên cứu khoa học phải có ý nghĩa khoa học nhằm bổ sung nội dung lý thuyết khoa học; làm rõ số vấn đề lý thuyết vốn tồn tại; xây dựng sở lý thuyết xây dựng nguyên lý giải pháp khác kỹ thuật, công nghệ, tổ chức, quản lý… Bên cạnh đó, đề tài phải có tính thực tiễn hỗ trợ xây dựng luận cho chương trình phát triển kinh tế xã hội; nhu cầu kỹ thuật sản xuất; nhu cầu tổ chức, quản lý, thị trường… Đồng thời, phải có tính cấp thiết thời điểm tiến hành nghiên cứu, giải vấn đề nóng bỏng, mang tính thời đem lại giá trị thiết thực cho lý luận thực tiễn, đóng góp cho phát triển khoa học đời sống Tính chất Một đề tài nghiên cứu khao học ln mang tính mẻ, thời sự, hướng vào lĩnh vực hoạt động phức tạp, đa dạng khoa học đời sống, hướng tới vấn đề chưa giải quyểt triệt để lĩnh vực nghiên cứu khoa học đó… Một đề tài nghiên cứu khoa học cần phù hợp với thực tế đem lại hiệu quả; cập nhật, mẻ, phù hợp với xu lên phát triển kinh tế - xã hội, khoa học cơng nghệ; đồng thời đảm bảo tính xác định: mức độ, xác định phạm vi Phân loại Thơng thường, có bốn dạng đề tài sau: đề tài nghiên cứu khoa học bản, đề tài nghiên cứu ứng dụng, đề tài nghiên cứu triển khai đề tài nghiên cứu thăm dò Thuyết minh đề tài Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học đề cương nghiên cứu, mô ta đầy đủ, chi tiết thông tin chung, nội dung, phương pháp để thực đề tài Một đề cương nghiên cứu bao gồm nội dung sau: Tên đề tài Tên đề tài thể ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, phản ánh cô đọng mục tiêu khoa học đề tài Ban chủ nhiệm Ban chủ nhiệm đề tài gồm:   Chủ nhiệm đề tài: người đạo chung, điều hành việc tổ chức thực nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức phân công liên kết lực lượng q trình triển khai; chịu trách nhiệm tồn trình nghiên cứu kết nghiên cứu Thư ký: người giúp việc trực tiếp cho chủ nhiệm, thực thủ tục hành chính, lập kế hoạch, theo dõi hoạt động đề tài, mua sắm văn phòng phẩm trang, thiết bị phục vụ đề tài, theo dõi việc chi tiêu tài toán, liên hệ với cộng tác viên, cá nhân quan phối hợp, tổ chức hội nghị, hội thảo, in ấn tài liệu, đầu mối quan hệ với quan quản lý khoa học Mục tiêu khoa học Mục tiêu khoa học đích mặt nội dung định để thực hiện, trả lời câu hỏi “làm gì?” Mục tiêu thể nhu cầu thực tiễn hay nhận thức mà nhu cầu mà nghiên cứu tiến hành; đồng thời cụ thể hoá định hướng nghiên cứu không diễn giải cụ thể thay cho nội dung cần thực đề tài Tổng quan cần thiết đề tài Đây nội dung thể sơ lược vấn đề nghiên cứu bao gồm giới thiệu vấn đề nghiên cứu, xác định khái niệm chất vật tượng cần làm rõ trình nghiên cứu, những để thực đề tài Đồng thời phân tích sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu, làm rõ mức độ nghiên cứu vấn đề cơng trình khoa học khác giới; nêu rõ lý lựa chọn vấn đề nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chất vật tượng cần xem xét làm rõ đề tài, bao gồm mặt, đặc tính quan hệ tồn vật cần phát hiện; khía cạnh vấn đề nghiên cứu mà người nghiên cứu quan tâm, có nhu cầu tìm hiểu hướng tìm cách giải Nội dung phương pháp nghiên cứu Thuyết minh mô tả nội dung nghiên cứu chủ yếu cần giải trình nghiên cứu để thực mục tiêu khoa học Các nội dung đảm bảo tính logic hệ thống đề tài trình thuyết minh Ở nội dung nghiên cứu bao gồm nội dung khoa học cụ thể nội dung thông tin, nội dung khảo sát, nội dung kỹ thuật, chất lượng, tiêu khoa học kết cần đạt Phương pháp nghiên cứu phương thức thực hiện, biện pháp kỹ thuật sử dụng, hay cách thức tiến hành, bước tổ chức triển khai, phương pháp khoa học để giải nội dung, công việc theo nội dung nghiên cứu Sản phẩm Kết nghiên cứu đề tài khoa học thể dạng nhiều sản phẩm cụ thể như:   Sản phẩm có tiêu định lượng đo đếm được: mẫu, vật liệu, thiết bị, máy móc, giống trồng, vật ni Sản phẩm mang tính chất định tính khó xác định tiêu định lượng cụ thể: quy trình cơng nghệ, phương pháp, giải pháp, mơ hình, đồ, bảng số liệu, hình ảnh, băng đĩa hình Nội dung khác Ngoài ra, thuyết minh thể rõ số nội dung khác liên quan như: phạm vi nghiên cứu, điều kiện nghiên cứu, nguồn lực thực hiện, tác động đời sống, xã hội, ý nghĩa khoa học thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: D tai nghien cu khoa hc, D tai nghien cu khoa hc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn