BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM Bài 2: BƠM – GHÉP BƠM LY TÂM

10 15 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:24

Họ Và Tên: Lê Huỳnh Như Thứ 5, ngày 31 tháng 03 năm 2016 MSSV: 14051491 BÁO CÁO THỰC HÀNH KTTP2 Lớp: DHTP10A Bài 2: BƠM – GHÉP BƠM LY TÂM Nhóm: Tổ:  Thí nghiệm 1: Xác định thông số đặc trưng bơm 1 Xác định đại lượng Ví dụ: Q = 10 (l/phút) 0.000167 = 172597.04 Pa = -9316.32 Pa = 98066.5 Pa  Đặc tuyến thực bơm Ta có: H = Trong đó: Vì: (lưu lượng đầu vào đầu nhau) H=  Đặc tuyến mạng ống Ta có: Trong đó: Vì: áp suất đầu vào đầu trình khảo sát đặt thùng nên chiều cao đầu vào đầu ống nên Do: 4000 < Re < 100000  Chế độ chảy xoáy   16445191.60 *(m) Q (l/p) Q (m3/s) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 P hút (Pa) P đẩy (Pa) -9316.32 172597.04 -9806.65 166713.05 -11767.98 160829.06 -12748.65 149061.08 -14709.98 141215.76 -17651.97 127486.45 -20593.97 117679.80 -23535.96 -28439.29 98066.50 78453.20 -31381.28 58839.90 0.000167 0.000250 0.000333 0.000417 0.000500 0.000583 0.000667 0.000750 0.000833 0.000917 Bảng 1: Bảng xử lý số liệu Bơm K 16445191.6 16342804.6 16279296.9 16234505.6 16200495.9 16173401.5 16151074.2 16132207.7 16115953.92 16101733.8 H (m) Hmo (m) 18.799 0.456811 18.249 1.021425 17.849 1.808811 16.749 2.818491 16.150 4.050124 15.050 5.503449 14.350 7.178255 12.651 11.151 9.074367 11.191635 9.452 13.529929 Biểu đồ Ø Đặc tuyến thực Bơm ( H – Q ) H (m) Biểu đồ biểu diễn đặc tuyến thực Bơm 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0.000 50 17 00 83 67 33 17 25 5 16 33 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 Q (m3/s) Ø Đặc tuyến mạng ống Bơm ( Hmo – Q ) Hmo (m) Biểu đồ biểu diễn đặc tuyến mạng ống Bơm 16.000000 14.000000 12.000000 10.000000 8.000000 6.000000 4.000000 2.000000 0.000000 67 250 333 17 500 583 667 750 833 917 0 00 000 000 000 000 000 000 00 0.00 00 0 0 0 0 Q (m3/s) Ø Điểm làm việc Bơm ( Giao điểm đường H – Hmo ) H - Hmo (m) Biểu đồ biểu diễn điểm làm việc Bơm 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0.000 50 50 33 67 33 17 67 17 00 83 5 0 00 000 000 000 000 000 000 00 00 0.00 0 0 0 0 Q (m3/s) H (m) Hmo (m)  Thí nghiệm 2: Xác định thơng số đặc trưng bơm nối tiếp Q (l/p) Q (m3/s) P hút (Pa) P đẩy (Pa) K H (m) Hmo (m) 30 35 40 42.5 0.000500 0.000583 0.000667 0.000708 -15690.64 -17651.97 -20593.97 -22555.30 279489.53 264779.55 242224.26 227514.28 18602131.73 18602130.01 18602128.59 18602127.97 30.345 29.045 27.046 25.746 45 0.000750 -23535.96 220649.63 18602127.39 25.146 50 0.000833 -27458.62 196133.00 18602126.36 23.047 55 0.000917 -31381.28 166713.05 18602125.45 20.448 60 0.001000 -35303.94 130428.45 18602124.65 17.149 65 0.001083 -37265.27 117679.80 18602123.94 16.050 70 0.001167 -43149.26 61781.90 18602123.29 10.951 4.650533 6.329891 8.267613 9.333359 10.46369 12.91814 15.63095 18.60212 21.83165 25.31955 Bảng 2: Bảng xử lý số liệu Bơm nối tiếp Ø Đặc tuyến thực Bơm nối tiếp ( H – Q ) Biểu đồ biểu diễn đặc tuyến thực Bơm nối tiếp 35.000 30.000 25.000 H (m) 20.000 15.000 10.000 5.000 0.000 50 67 00 00 83 08 33 17 5 7 08 16 0 0 0 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 Q (m3/s) Ø Đặc tuyến mạng ống Bơm nối tiếp ( Hmo – Q ) Biểu đồ biểu diễn đặc tuyến mạng ống Bơm nối tiếp 30.000000 25.000000 Hmo (m) 20.000000 15.000000 10.000000 5.000000 0.000000 50 67 08 17 83 67 33 00 50 58 7 0 0 0 0 1 00 00 00 00 0.00 00 00 0.00 00 00 0 0 0 0 Q(m3/s) Ø Điểm làm việc Bơm nối tiếp ( Giao điểm đường H – Hmo ) H - Hmo (m) Biểu đồ biểu diễn điểm làm việc Bơm nối tiếp 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0.000 0 50 58 75 16 66 70 83 91 00 08 0 0 0 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 Q (m3/s) H (m) Hmo (m)  Thí nghiệm 3: Xác định thơng số đặc trưng bơm song song Q (l/p) Q (m3/s) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 0.00050 0.00058 0.00066 0.00075 0.00083 0.00091 0.00100 0.00108 0.001167 P hút (Pa) P đẩy (Pa) K H (m) Hmo (m) -13729.31 152003.08 18326566.87 17.149 4.581642 -16671.31 147099.75 18326564.39 16.949 6.236123 -20593.97 137293.10 18326562.34 16.350 8.145139 -21574.63 132389.78 18326560.61 15.950 -27458.62 120621.80 18326559.13 15.350 -29419.95 114737.81 18326557.82 14.950 -31381.28 107873.15 18326556.67 14.450 -35303.94 93163.18 18326555.64 13.351 -43149.26 73549.88 18326554.70 12.151 Bảng 3: Bảng xử lý số liệu Bơm song song Ø Đặc tuyến thực Bơm song song ( H – Q ) 10.30869 12.72677 15.39939 18.32655 21.50824 24.94447 Biểu đồ biểu diễn đặc tuyến thực Bơm song song 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 H (m) 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0.000 50 67 33 00 83 67 17 50 58 0 0 00 00 01 01 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 Q (m3/s) Ø Đặc tuyến mạng ống Bơm song song ( Hmo – Q ) Biểu đồ biểu diễn đặc tuyến mạng ống Bơm song song 30.000000 25.000000 Hmo (m) 20.000000 15.000000 10.000000 5.000000 0.000000 50 83 00 67 33 17 00 83 67 5 0 0 00 00 00 01 01 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 Q (m3/s) Ø Điểm làm việc Bơm song song ( Giao điểm đường H – Hmo ) Biểu đồ biểu diễn điểm làm việc Bơm song song 30.000 25.000 H - Hmo (m) 20.000 15.000 10.000 5.000 0.000 50 83 17 67 00 67 33 00 83 5 0 0 00 00 00 01 01 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 Q (m3/s) H (m) Hmo (m)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM Bài 2: BƠM – GHÉP BƠM LY TÂM, BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM Bài 2: BƠM – GHÉP BƠM LY TÂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn