20 Add-on Firefox Hỗ Trợ đắc lực cho Web Designers

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:23

Page | 20 Add-on Firefox Hỗ Trợ đắc lực cho Web Designers Nguyễn Khoa Nam DH13TH Page | Mục lục Nguyễn Khoa Nam DH13TH Page | Web Developer Add-on Web Developer 1.1.6 Add-on Web [Developer] bổ sung thêm menu công cụ Firefox – trình duyệt có đầy đủ cơng cụ phát triển web tuyệt vời giúp cho việc thi ết kế web bạn trở nên dễ dàng hơn.Web Developer cho phép bạn vơ hiệu hóa tính trang web ( JavaScript, màu sắc trang, ) để chỉnh sửa [CSS] th ời gian thực Download: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/web-developer/ Firebug Firebug cho phép bạn làm điều “tìm yếu tố [HTML] ẩn trang web” tích hợp vơ số cơng cụ phát triển vào Firefox trước đầu ngón tay bạn Với Firebug, bạn chỉnh sửa gỡ lỗi HTML, [JavaScript] [CSS] thời gian thực, tìm lý bạn nhận thông báo lỗi pesky Download: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firebug/ Nguyễn Khoa Nam DH13TH 3.ColorZilla 2.0.2 Page | Add-on Firefox ColorZilla Bây giờ, với nút bấm, bạn dễ dàng lấy RGB, hex chí có thơng tin yếu tố DOM điều chỉnh ColorZilla cung cấp cho bạn khả phóng to trang đo khoảng cách hai điểm trang web mà bạn xem Đó thật điều tuyệt vời Download: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/colorzilla 4.Screengrab Add-on Firefox Screengrab Đã lần bạn nhấn phím “print screen” q trình sử dụng web Thay làm thứ theo cách với Screengrab bạn nhanh chóng dễ dàng lấy ảnh chụp toàn hình, phần trang hay tồn cửa sổ mà bạn tìm kiếm số tùy chọn khác Download: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/screengrab-fix-version/ Nguyễn Khoa Nam DH13TH 5.Linkchecker Page | Tiện ích kiểm tra liên kết hợp lệ không tiện ích “sử dụng ngày”, cơng cụ có giá trị sưu tập bạn Download: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/linkchecker/ 6.Window Resizer 1.0 Add-on Firefox Window Resizer Với việc sử dụng tiện ích nhỏ này, bạn kiểm tra kích thước hình bạn muốn mà khơng cần phải sử dụng máy tính khác Thử nghiệm trang web hay dự án kích cỡ hình khác định trình làm việc bạn Add-on đơn giản cho phép bạn làm điều Cửa sổ hỗ trợ thay đổi kích thước với độ phân giải 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 800, 1280 × 1024 1600 × 1200 Thật tiện lợi phải không nào! Download : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/window-resizer/ Nguyễn Khoa Nam DH13TH 7.IEViewer Page | Add-on Firefox IEViewer Chạy thử trang web với trình duyệt Internet Explorer Firefox mà khơng cần IE View tạo để kiểm tra nhanh chóng việc làm dự án bạn xuất trình duyệt IE, giúp bạn phát nhanh vấn đề xảy Download: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ie-view/ (Lưu ý: Tương tự IE View Safari View Đây tiện ích đáng giá để tải về) 8.Dummy Lipsum Add-on Firefox Dummy Lipsum Dummy Lipsum addon Firefox cho phép bạn tạo đoạn text giả (dummy text) “Lorem Ipsum” ( lấy từ trang web Lorem Ipsum) Download: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/dummy-lipsum/ Nguyễn Khoa Nam DH13TH 9.HTML Page | 7Validator 0.8.5.6 Add-on HTML Validator Thay sử dụng công cụ riêng biệt website để xác nhận HTML trang, bạn tải tiện ích add-on để có thêm xác nhận HTML bên Firefox HTML Validator cho bạn thấy số lượng lỗi trang HTML biểu tượng trạng thái bạn lướt web, làm cho q trình đánh dấu lỗi nhanh chóng dễ dàng Download: addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/html-validator/ 10.MeasureIt Add-on Firefox MeasureIt Với cơng cụ MeasureIt, bạn nhanh chóng dễ dàng rút thước để đo lường (bằng pixel, chiều rộng chiều cao) thứ trang web MeasureIt cơng cụ chắn đẩy nhanh trình làm vi ệc bạn Download: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/measureit/ Nguyễn Khoa Nam DH13TH 11.Codetch Page | Add-on Firefox Codetch Với tiện ích bạn chỉnh sửa tập tin bạn mà khơng cần rời khỏi trình duyệt web bạn Làm việc lite tiện dụng avatar Dreamweaver, với chức cần thiết để thiết lập Download:https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/codetch/ 12 Webpage Screenshot Add-on Firefox Webpage Screenshot Không giống phần addon khác, Fireshot cung cấp công cụ chỉnh sửa thích, để người dùng nhanh chóng sửa đổi ảnh chụp web thích văn chèn vào thích đồ họa Các công cụ đặc biệt hữu ích cho nhà thiết kế web, tester content checker Download: https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/fireshot/ Nguyễn Khoa Nam DH13TH 13.Page Font | 9Finder Add-on Firefox Font Finder Với tiện ích bạn tìm phơng chữ sử dụng trang web Đơn giản thêm tiện ích vào Firefox, đánh dấu văn mà bạn muốn biết phơng chữ, kích phải vào “Font Finder” Rất thuận tiện cho người thi ết kế người thích phong chữ! Download: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/font-finder/ 14 CSS Viewer Addon CSS Viewer Khi bạn cần xác định định dạng CSS thẻ div hay button,….thì CSS Viewer công cụ hỗ trợ đắt lực cho bạn Một cách nhanh chóng hiệu Download: https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/css-viewer/ Nguyễn Khoa Nam DH13TH 15.CSS Page |Usage 10 Add-on Firefox CSS-USAGE CSS Usage phần mở rộng Firebug (do yêu cầu bạn phải cài đặt Firebug) phát quy tắc khơng dùng CSS Nó hoạt động cách xác định CSS mà bạn sử dụng không sử dụng, phần khơng cần thiết loại bỏ để giữ cho tập tin CSS trở nên nhẹ Download:https://addons.mozilla.org/en-Us/firefox/addon/css-usage/ 16 Page Speed Add-on Firefox Page Speed Page Speed trình duyệt mở rộng (dành cho Firefox Chrome) phát triển Google Nó phân tích trang web cho bạn biết cách cải thi ện để tăng t ốc độ trang web Download:https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/apptelemetry/ Nguyễn Khoa Nam DH13TH 17.Page HTML | 11 Validator Add-on Firefox HTML Validator Đây tiện ích Firefox giúp đảm bảo bạn viết HTML cách xác Nó kiểm tra việc đánh dấu bạn đạt tiêu chuẩn Và có lỗi khơng phù hợp tiện ích nói cho bạn biết nguyên nhân để bạn cập nhật mã Download:https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/html-validator/ 18 IE Tab Add-on Firefox IE Tab Những nhà thiết kế web quan tâm đến khả tương thích trình duyệt IE Tab tiện ích cho phép bạn xem trang web cách s d ụng Internet Explorer mà khơng cần phải khỏi Firefox Bạn cần click phải vào trang web sau chọn “View Page in IE Tab” menu Download:https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/ie-tab-2-ff-36/ Nguyễn Khoa Nam DH13TH 19.Page SEO| 12 Doctor Add-on Firefox SEO Doctor Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm giai đoạn bắt đầu việc thiết kế, HTML d ễ dàng mở để thay đổi SEO Doctor công cụ thuận tiện cho việc kiểm tra SEO trang web SEO Doctor cho bạn thang điểm từ đến 100% làm bật trang web, tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm Một tính gọn nhẹ bạn xuất liệu cho bảng tính để phân tích ghi chép Download:https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/seo-doctor/ 20.FireFTP Add-on FireFTP FireFTP giúp bạn khơng phải lo lắng sở hữu trình ứng dụng FTP thứ Addon tuân theo giấy phép mã nguồn mở gồm tất bạn cần để quản trị liệu FireFTP gồm có: Nguyễn Khoa Nam DH13TH Page | 13 * Hỗ trợ giao thức SSL/TLS/SFTP/CHMOD * Nhiều cách thức chuyển tập tin lên máy chủ * Hỗ trợ kiểm tra trạng thái thường kỳ chuyển tập tin * Hỗ trợ IPv6 * Tuyệt đối an tồn 100% * Đồng hóa thư mục * Hỗ trợ FXP support Download:https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/684 Cảm ơn bạn quan tâm đọc để có thêm động lực viết ngày có nhiều viết hay bổ ích để bạn tham khảo.Trong thời gian tới tìm tòi bổ sung thêm s ố v ấn đề hay hơn.Xin chào! Nguyễn Khoa Nam DH13TH
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 Add-on Firefox Hỗ Trợ đắc lực cho Web Designers, 20 Add-on Firefox Hỗ Trợ đắc lực cho Web Designers

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn