ẢNH HƯỞNG CỦA GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

207 26 0
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:48

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG BỬU KIẾM ẢNH HƢỞNG CỦA GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI ĐẾN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG BỬU KIẾM ẢNH HƢỞNG CỦA GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI ĐẾN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Võ Xuân Vinh TS Trần Phƣơng Thảo Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án “ẢNH HƯỞNG CỦA GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM” cơng trình nghiên cứu riêng tơi thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Võ Xuân Vinh TS Trần Phương Thảo Các kết nghiên cứu luận án trung thực Các số liệu mà luận án sử dụng tài liệu tham khảo, kế thừa tác giả trích dẫn, tham chiếu đầy đủ Đồng thời, nội dung luận án chưa công bố cơng trình Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoa học luận án Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Đặng Bửu Kiếm Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 iv LỜI CẢM ƠN Lời từ tận tim, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới thầy GS.TS Nguyễn Đơng Phong thầy PGS.TS Võ Xuân Vinh tài trợ học phí cho tơi học nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Tơi xin chân thành cảm ơn hai thầy tin tưởng, động viên giúp đỡ Đặc biệt, lần xin cảm ơn thầy Võ Xuân Vinh dìu dắt giúp đỡ tơi nhiều từ lúc tơi học viên cao học Tôi xin trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn 2, cô Trần Phương Thảo tin tưởng, hướng dẫn cho lời khuyên bổ ích suốt q trình tơi làm luận án Tơi xin cảm ơn tất thầy cô Hội đồng đánh giá luận án từ cấp Đề cương cấp Phản biện kín cho tơi hạn chế đóng góp ý kiến giá trị để tơi hồn thành tốt luận án Tơi cảm thấy đời may mắn tự hào học trò thầy Tơi xin cảm ơn người gia đình tơi tin tưởng hỗ trợ để tơi có điều kiện tốt theo học nghiên cứu sinh Tôi xin cảm ơn em Phan Đặng Bảo Anh hỗ trợ hiệu chỉnh thuật ngữ tiếng Anh Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè khóa ln động viên hỗ trợ tơi thực tốt luận án Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 Đặng Bửu Kiếm Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa AAR Average Abnormal Return (lợi nhuận bất thường trung bình) AAV Average Abnormal Volume (khối lượng bất thường trung bình) AD Announcement Date (ngày thơng báo) CAAR Cumulative Average Abnormal Return (lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy) CD Change date (ngày thực hoán đổi danh mục) EMH Efficient Market Hypothesis (lý thuyết thị trường hiệu quả) ETF Exchange Traded Fund (quỹ đầu tư số) FTSE FTSE Vietnam Index IAH Investor awareness hypothesis (lý thuyết nhận thức đầu tư) ICLH Information cost and liquidity hypothesis (lý thuyết khoản/ Chi phí thơng tin) IH Information signaling hypothesis (lý thuyết tín hiệu thơng tin) ISH Imperfect substitute hypothesis (lý thuyết thay không hoàn hảo) MAAV Mean Average Abnormal Volume (khối lượng giao dịch bất thường trung bình cho ngày) MDH Mixture of distributions hypothesis (lý thuyết phân phối hỗn hợp) PPH Price Pressure Hypothesis (lý thuyết áp lực giá) NĐTNN Nhà đầu tư nước ngồi TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTCK Thị trường chứng khoán UBCK Ủy ban chứng khoán UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước VN Index Chỉ số chứng khoán Việt Nam VNM Market Vectors Vietnam ETF Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Giá trị tài sản quản lý ETFs giới 20 Bảng 2.2 Mười quỹ đầu tư số (ETFs) lớn toàn cầu năm 2016 .21 Bảng 2.3 Các điều kiện thay đổi cổ phiếu danh mục quỹ FTSE VNM 25 Bảng 2.4 Tổng hợp lý thuyết .35 Bảng 2.5 Tổng hợp kết nghiên cứu trước 48 Bảng 2.6 Tổng hợp nghiên cứu trước phản ứng thị trường thơng qua giá cổ phiếu với thơng báo hốn đổi cổ phiếu danh mục quỹ số 49 Bảng 2.7 Tổng hợp nghiên cứu trước phản ứng thị trường thông qua khối lượng giao dịch với thơng báo hốn đổi cổ phiếu danh mục quỹ số 50 Bảng 2.8 Các giả thuyết nghiên cứu phản ứng giá khối lượng với kiện thay đổi cổ phiếu danh mục quỹ ETFs xem xét hiệu ứng ngắn hạn 53 Bảng 2.9 Giả thuyết nghiên cứu phản ứng giá khối lượng giao dịch với kiện thay đổi cổ phiếu danh mục quỹ ETFs xem xét hiệu ứng lâu dài 55 Bảng 2.10 Các giả thuyết nghiên cứu cho nhóm vấn đề thứ hai luận án 61 Bảng 3.1 Phương pháp kiểm định cho giả thuyết nghiên cứu 79 Bảng 3.2 Tổng hợp kiện thay đổi cổ phiếu danh mục hai quỹ FTSE VNM mẫu nghiên cứu 83 Bảng 3.3 Tổng hợp kiện giao dịch bất thường NĐTNN 84 Bảng 4.1 Phản ứng giá với thông tin thêm loại cổ phiếu khỏi danh mục FTSE 88 Bảng 4.2 Phản ứng khối lượng giao dịch với thông tin thêm loại cổ phiếu khỏi danh mục FTSE 90 Bảng 4.3 Phản ứng giá khối lượng giao dịch với thông báo giảm t trọng cổ phiếu danh mục quỹ FTSE 99 Bảng 4.4 Tổng hợp thay đổi giá khối lượng giao dịch với thông tin thêm, loại giảm t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục FTSE 105 Bảng 5.1 Kết kiểm định lợi nhuận bất thường xung quanh kiện thêm cổ phiếu loại cổ phiếu khỏi danh mục quỹ VNM 108 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 vii Bảng 5.2 Phản ứng khối lượng giao dịch với thông tin thêm loại cổ phiếu khỏi danh mục quỹ VNM 111 Bảng 5.3 Kết kiểm định lợi nhuận bất thường xung quanh kiện tăng t trọng giảm t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục quỹ VNM 120 Bảng 5.4 Phản ứng khối lượng giao dịch với thông tin tăng giảm t nắm giữ cổ phiếu danh mục quỹ VNM 123 Bảng 5.5 Tổng hợp thay đổi giá khối lượng giao dịch với thông tin thêm, loại giảm t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục quỹ VNM 132 Bảng 5.6 Tổng hợp kết so sánh phản ứng giá khối lượng với thông tin thay đổi cổ phiếu danh mục quỹ FTSE với VNM 134 Bảng 6.1 Phản ứng giá với kiện giao dịch mua bất thường NĐTNN 136 Bảng 6.2 Phản ứng giá với kiện giao dịch mua bất thường ngày mua ròng NĐTNN 138 Bảng 6.3 Phản ứng giá với kiện giao dịch bán bất thường NĐTNN 141 Bảng 6.4 Phản ứng giá với kiện giao dịch bán bất thường ngày bán ròng NĐTNN 142 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Số lượng ETFs giới giai đoạn 2003 – 2016 .19 Hình 2.2 Giá trị tài sản quản lý ETFs giới giai đoạn 2010 – 2016 20 Hình 2.3 Sự thay đổi giá cổ phiếu với thông tin thay đổi cổ phiếu danh mục quỹ theo diễn giải lý thuyết thay khơng hồn hảo (ISH) 32 Hình 2.4 Lược đồ nghiên cứu 51 Hình 2.5 Tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm trước ảnh hưởng khối lượng giao dịch đến giá cổ phiếu 60 Hình 3.1 Độ dài thời gian cho khung 66 Hình 3.2 Độ dài thời gian khung 73 Hình 4.1 Lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy cho kiện thêm cổ phiếu loại cổ phiếu khỏi danh mục quỹ FTSE 95 Hình 4.2 Khối lượng giao dịch bất thường trung bình lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy với kiện thêm cổ phiếu vào danh mục FTSE 96 Hình 4.3 Khối lượng giao dịch bất thường trung bình lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy với kiện loại cổ phiếu khỏi danh mục FTSE 97 Hình 4.4 Lợi nhuận bất thường trung bình xung quanh thơng báo giảm t trọng cổ phiếu danh mục quỹ FTSE .101 Hình 4.5 Khối lượng giao dịch bất thường lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy với kiện giảm t trọng cổ phiếu danh mục FTSE 103 Hình 5.1 Lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy cho kiện thêm cổ phiếu loại cổ phiếu khỏi danh mục quỹ VNM 117 Hình 5.2 Khối lượng giao dịch bất thường lợi nhuận giao dịch bất thường trung bình tích lũy với kiện thêm cổ phiếu vào danh mục VNM 118 Hình 5.3 Khối lượng giao dịch bất thường lợi nhuận giao dịch bất thường trung bình tích lũy với kiện loại cổ phiếu khỏi danh mục VNM 119 Hình 5.4 Lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy cho kiện tăng t trọng nắm giữ giảm t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục quỹ VNM 129 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ix Hình 5.5 Khối lượng giao dịch bất thường lợi nhuận giao dịch bất thường trung bình tích lũy với kiện tăng t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục VNM 130 Hình 5.6 Khối lượng giao dịch bất thường lợi nhuận giao dịch bất thường trung bình tích lũy với kiện giảm t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục VNM .131 Hình 6.1 Lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy với kiện mua bất thường mua bất thường ngày mua ròng NĐTNN 139 Hình 6.2 Lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy với kiện bán bất thường bán bất thường ngày bán ròng NĐTNN .143 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 x DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Số liệu tài khoản cá nhân thị trường chứng khoán Việt Nam xv Phụ lục Danh sách cổ phiếu nắm giữ quỹ FTSE xvii Phụ lục Danh sách cổ phiếu nắm giữ quỹ VNM xviii Phụ lục Phản ứng giá với thông tin thêm loại cổ phiếu khỏi FTSE xx Phụ lục Phản ứng giá với thông tin giảm t trọng cổ phiếu FTSE xxii Phụ lục Phản ứng giá với thông tin thêm loại cổ phiếu VNM xxiv Phụ lục Phản ứng giá với thông tin tăng, giảm t trọng cổ phiếu VNM xxvi Phụ lục Tổng hợp chi tiết kết nghiên cứu luận án xxviii Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xx Phụ lục Phản ứng giá với thông tin thêm loại cổ phiếu khỏi FTSE Date T Sự kiện thêm cổ phiếu vào danh mục (Inclusion) AAR t stat z stat Sự kiện loại cổ phiếu khỏi danh mục (Exclusion) AAR t stat z stat AD-15 AD-14 AD-13 AD-12 AD-11 AD-10 AD-9 AD-8 AD-7 AD-6 AD-5 AD-4 AD-3 AD-2 AD-1 AD AD+1 AD+2 AD+3 AD+4 AD+5 AD+6 AD+7 AD+8/CD-1 CD CD+1 CD+2 CD+3 CD+4 CD+5 CD+6 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 11 12 13 14 15 0,87% 2,30** 2,05** 0,62% 1,63 0,73 0,13% 0,33 -0,26 -0,14% -0,37 1,06 1,18% 3,11*** 1,72* 0,07% 0,18 1,06 -0,09% -0,23 -0,59 1,08% 2,85*** 0,73 0,33% 0,88 -0,59 0,72% 1,88* 0,73 0,41% 1,09 1,39 1,05% 2,76** 1,39 1,66% 4,37*** 1,72* 0,29% 0,77 -0,92 -0,44% -1,15 0,73 -0,19% -0,50 -0,92 -0,71% -1,88* -3,55*** -0,22% -0,58 0,07 -1,30% -3,43*** -1,57 -0,01% -0,01 0,07 -0,08% -0,21 -0,59 0,66% 1,73* 1,06 0,72% 1,89* 2,05** 0,63% 1,66* 0,73 1,61% 4,24*** 1,72 -0,31% -0,82 -1,90* -0,39% -1,03 0,40 0,03% 0,07 0,40 0,13% 0,33 -0,26 0,04% 0,12 -0,26 0,64% 1,69* 0,40 -0,04% -0,13 -0,69% -2,22** 0,31% 1,00 -0,13% -0,41 0,06% 0,21 -0,16% -0,52 -0,11% -0,34 -1,09% -3,52*** 0,36% 1,17 0,64% 2,06** 0,22% 0,72 -0,51% -1,65 0,02% 0,05 -0,30% -0,96 -0,17% -0,56 0,05% 0,17 -0,07% -0,22 0,22% 0,72 -0,36% -1,15 -0,30% -0,96 -0,54% -1,75 -0,51% -1,64 -0,80% -2,60*** 0,79% 2,54*** -0,41% -1,33 2,73% 8,84*** 0,73% 2,38*** 0,63% 2,05** 0,08% 0,27 0,84% 2,71*** -0,28% -0,91 t CAAR t stat z stat CAAR t stat z stat AD-15 to AD -1 AD to CD-1 CD to CD+6 AD to CD+6 AD-15 to CD+6 7,74% -0,51% 1,75% 1,24% 8,99% 2,20** -0,33 0,99 0,59 2,11** 1,77* -0,21 0,12 0,45 2,10** -1,58% -1,51% -0,41% 4,33% 2,82% -1,62 -0,88 -0,72 3,17*** 1,52 0,03 -1,21 0,34 3,44*** 1,27 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -0,36 -2,21** 0,57 0,26 0,26 -0,05 -0,36 -1,29 0,26 1,49 1,80* -0,05 0,26 -0,67 -0,67 -0,67 0,26 1,49 -1,29 -1,29 -0,36 -0,36 -0,67 0,88 -0,05 4,27*** 0,88 1,49 -0,98 2,11** -0,98 xxi Ghi chú: AD, CD tương ứng ngày thông báo ngày thực hốn đổi (ngày thơng báo ngày 0, ngày thực ngày 9); AAR lợi nhuận bất thường trung bình, CAAR lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy *, **, *** tương ứng có ý nghĩa thống kê mức 10%, 5% 1% Lợi nhuận bất thường ước lượng theo phương pháp ước lượng lợi nhuận kỳ vọng dựa mô hình điều chỉnh theo thị trường rủi ro Nguồn: tính tốn tác giả từ mẫu liệu nghiên cứu Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxii Phụ lục Phản ứng giá với thông tin giảm tỷ trọng cổ phiếu FTSE Date AD-15 AD-14 AD-13 AD-12 AD-11 AD-10 AD-9 AD-8 AD-7 AD-6 AD-5 AD-4 AD-3 AD-2 AD-1 AD AD+1 AD+2 AD+3 AD+4 AD+5 AD+6 AD+7 AD+8/CD-1 CD CD+1 CD+2 CD+3 CD+4 CD+5 CD+6 CD+7 CD+8 CD+9 CD+10 CD+11 CD+12 CD+13 CD+14 T -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 AAR 0,39% 0,54% 0,40% 0,03% 0,37% 0,07% -0,30% -0,07% 0,40% 0,21% 0,16% -0,09% -0,02% 0,30% -0,05% -0,25% -0,11% 0,15% -0,09% 0,79% -0,84% -0,73% -0,95% -0,64% -1,07% 2,02% 0,73% -0,15% 0,40% 0,62% 0,30% -0,29% 0,58% 0,19% -0,14% -0,18% -0,20% -0,03% 0,26% t stat 0,92 1,29 0,96 0,06 0,89 0,16 -0,71 -0,16 0,96 0,50 0,38 -0,21 -0,04 0,72 -0,12 -0,58 -0,26 0,36 -0,21 1,88* -2,00** -1,73 -2,25** -1,53 -2,55*** 4,82*** 1,73* -0,35 0,95 1,47 0,71 -0,70 1,37 0,44 -0,34 -0,42 -0,48 -0,06 0,61 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 z stat -0,27 2,24** 0,81 0,81 1,53 0,45 -0,99 -0,27 0,45 1,17 0,81 -0,27 -1,35 -0,63 0,09 -0,63 -0,27 1,89* 0,09 1,53 -2,43*** -2,79*** -0,99 0,09 -2,07** 3,68*** 0,45 -0,63 1,17 1,17 -0,27 -0,27 0,81 -0,27 -0,99 -0,63 0,09 1,89* -0,27 xxiii CD+15 24 0,22% 0,52 -0,27 -0,21% -0,50 -0,99 CD+16 25 CD+17 26 0,58% 1,38 0,45 CD+18 27 -0,13% -0,31 -0,27 CD+19 28 0,06% 0,15 -0,27 CD+20 29 0,09% 0,21 0,45 CD+21 30 0,48% 1,13 0,09 T CAAR t stat z stat AD-15 to AD -1 2,34% 1,36 0,09 AD to CD-1 -2,66% -1,80* -0,63 CD to CD+21 4,11% 1,64 -0,27 1,45% 0,47 -0,63 AD to CD+21 3,79% 0,92 0,45 AD-15 to CD + 21 Ghi chú: AD, CD tương ứng ngày thơng báo ngày thực hốn đổi (ngày thông báo ngày 0, ngày thực ngày 9); AAR lợi nhuận bất thường trung bình, CAAR lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy *, **, *** tương ứng có ý nghĩa thống kê mức 10%, 5% 1% Lợi nhuận bất thường ước lượng theo phương pháp ước lượng lợi nhuận kỳ vọng dựa mơ hình điều chỉnh theo thị trường rủi ro Nguồn: tính tốn tác giả từ mẫu liệu nghiên cứu Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxiv Phụ lục Phản ứng giá với thông tin thêm loại cổ phiếu VNM Date T Thêm cổ phiếu vào danh mục quỹ VNM AAR t stat Z stat AD-15 AD-14 AD-13 AD-12 AD-11 AD-10 AD-9 AD-8 AD-7 AD-6 AD-5 AD-4 AD-3 AD-2 AD-1 AD AD+1 AD+2 AD+3 CD CD+1 CD+2 CD+3 CD+4 CD+5 CD+6 CD+7 CD+8 CD+9 CD+10 CD+11 CD+12 CD+13 CD+14 CD+15 CD+16 CD+17 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0,04% 0,06 -0,63% -1,02 -0,18% -0,28 0,04% 0,06 0,72% 1,16 -0,29% -0,47 0,27% 0,43 0,81% 1,30 -0,58% -0,93 0,15% 0,24 -0,40% -0,64 -0,65% -1,05 0,06% 0,10 -0,30% -0,49 0,12% 0,19 3,67% 5,92*** 0,30% 0,48 -1,29% -2,09** -1,04% -1,68* 0,26% 0,43 -2,64% -4,26*** -0,40% -0,65 -0,01% -0,02 -0,05% -0,09 -1,30% -2,10** -0,68% -1,10 0,18% 0,29 0,16% 0,26 -0,23% -0,37 -0,66% -1,06 -0,39% -0,62 0,36% 0,59 -1,23% -1,98 -0,97% -1,56 -0,14% -0,22 0,12% 0,19 0,20% 0,32 -0,03 0,52 -1,15 -0,59 -1,15 1,08 -1,15 -2,26** 1,08 -1,15 -0,59 1,08 1,08 1,08 -0,59 -2,26** -0,03 1,64* 0,52 -1,15 3,31*** 1,08 0,52 -0,59 2,75*** 1,64* -0,03 -0,03 0,52 1,08 1,64* -1,15 1,08 0,52 -0,03 1,08 -1,15 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Loại cổ phiếu khỏi danh mục quỹ VNM AAR t stat Z stat 0,01% -0,38% 0,03% -0,14% -0,11% 0,85% -0,52% -0,10% 0,01% -0,44% 0,41% 0,21% -0,14% -0,43% -0,46% -2,61% 0,11% 0,77% 1,85% 0,33% 0,40% 0,71% -0,06% 0,17% 0,65% 0,25% 0,10% 0,65% 0,29% -0,96% -0,56% 0,09% -0,53% 0,17% 0,75% 0,30% -0,31% 0,01 -0,61 0,05 -0,22 -0,18 1,36 -0,83 -0,17 0,02 -0,70 0,66 0,34 -0,22 -0,69 -0,73 -4,18*** 0,18 1,23 2,97*** 0,52 0,64 1,13 -0,09 0,27 1,04 0,40 0,16 1,04 0,46 -1,53 -0,90 0,15 -0,84 0,27 1,20 0,49 -0,50 0,56 -0,65 -0,05 0,56 -0,05 1,16 -1,26 -0,65 0,56 -0,65 0,56 0,56 -0,05 -1,26 -0,05 -1,86* 0,56 0,56 2,37*** -0,05 0,56 0,56 0,56 0,56 1,16 0,56 -0,05 0,56 -0,05 -1,26 -1,26 1,16 -1,26 -0,05 1,16 -0,05 0,56 xxv CD+18 CD+19 CD+20 CD+21 CD+22 CD+23 CD+24 CD+25 CD+26 AD-15 to AD-1 AD to CD-1 CD to CD+11 AD to CD+11 AD to CD+26 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -0,18% -0,92% 0,11% 0,04% -0,54% 0,05% -0,32% -0,39% -0,83% -0,29 -1,49 0,18 0,07 -0,87 0,09 -0,52 -0,64 -1,33 0,52 2,19** 0,52 0,52 1,64* 1,08 0,52 0,52 1,64* -0,05% 0,61% 0,79% 0,11% -0,06% 0,43% 0,66% 0,23% 0,25% -0,08 0,97 1,26 0,17 -0,10 0,68 1,05 0,37 0,39 -0,05 0,56 -0,05 -0,05 -0,65 0,56 0,56 0,56 -0,65 T CAAR t stat Z stat CAAR t stat Z stat -0,84% -0,41 -0,03 1,63% 1,77* 0,52 -5,75% -2,97** -2,26** -4,12% -1,38 -1,70* -8,75% -4,08*** -2,82*** -1,20% 0,12% 1,97% 2,09% 5,53% -0,45 0,06 1,10 0,35 2,11** -0,65 0,56 1,16 -0,05 -0,05 [-15,-1] [0,3] [4,15] [0,15] [0,30] Ghi chú: AD, CD tương ứng ngày thơng báo ngày thực hốn đổi; AAR lợi nhuận bất thường trung bình, CAAR lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy *, **, *** tương ứng có ý nghĩa thống kê mức 10%, 5% 1% Lợi nhuận bất thường ước lượng theo phương pháp ước lượng lợi nhuận kỳ vọng dựa mơ hình điều chỉnh theo thị trường rủi ro Nguồn: tính tốn tác giả từ mẫu liệu nghiên cứu Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxvi Phụ lục Phản ứng giá với thông tin tăng, giảm tỷ trọng cổ phiếu VNM Date AD-15 AD-14 AD-13 AD-12 AD-11 AD-10 AD-9 AD-8 AD-7 AD-6 AD-5 AD-4 AD-3 AD-2 AD-1 AD AD+1 AD+2 AD+3 CD CD+1 CD+2 CD+3 CD+4 CD+5 CD+6 CD+7 CD+8 CD+9 CD+10 CD+11 CD+12 CD+13 CD+14 CD+15 CD+16 CD+17 T Tăng tỷ trọng cổ phiếu danh mục VNM AAR2 t stat Z stat Giảm tỷ trọng cổ phiếu danh mục VNM AAR2 t stat Z stat -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0,24% 0,16% 0,35% 0,30% -0,08% 0,05% 0,11% 0,01% 0,19% 0,00% -0,01% -0,29% 0,13% -0,03% -0,22% 1,27% 0,59% -0,30% 0,41% 0,74% -0,95% -0,52% -0,39% -0,19% -0,35% -0,02% 0,27% 0,12% -0,28% 0,21% -0,21% -0,16% -0,12% -0,39% 0,25% 0,32% -0,36% -0,47% -0,08% -0,44% 0,20% 0,21% -0,12% -0,39% -0,47% 0,12% -0,08% -0,27% -0,26% 0,01% 0,15% 0,23% -0,54% -0,08% -0,08% 0,09% -0,79% 1,01% -0,24% 0,13% -0,03% -0,28% -0,14% 0,10% 0,24% -0,09% -0,06% -0,06% 0,03% -0,29% 0,15% 0,12% -0,02% -0,07% 0,90 0,59 1,28 1,09 -0,28 0,19 0,39 0,03 0,71 -0,02 -0,04 -1,08 0,48 -0,11 -0,82 4,66*** 2,19** -1,10 1,53 2,71*** -3,49*** -1,90* -1,45 -0,70 -1,30 -0,08 0,99 0,42 -1,04 0,77 -0,79 -0,57 -0,46 -1,44 0,91 1,19 -1,31 -1,66* -0,02 -1,89* -0,25 -0,02 -0,02 -0,72 0,45 -0,95 1,39 -0,49 1,62 -0,49 0,45 0,69 -3,30*** -1,89* 1,39 -1,66* -1,89* 2,33*** 2,33*** 1,86* 1,15 2,79*** 0,22 -1,66* -0,49 2,33*** -1,42 0,69 1,62 0,69 0,69 0,45 -0,25 2,79*** Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -1,76* -0,32 -1,66* 0,77 0,81 -0,47 -1,45 -1,78 0,44 -0,32 -1,03 -0,97 0,03 0,58 0,87 -2,02** -0,29 -0,31 0,35 -2,96*** 3,82*** -0,92 0,48 -0,12 -1,04 -0,53 0,38 0,91 -0,34 -0,24 -0,23 0,10 -1,10 0,58 0,45 -0,06 -0,25 -1,12 -0,91 -0,51 1,90* 1,30 -0,31 -2,73*** -2,73*** 0,09 -0,51 -0,91 -2,32** -0,31 0,29 0,90 -2,53*** -1,72* -0,91 1,10 -1,72* 3,52*** -0,51 0,70 0,90 -0,91 -1,32 0,70 -0,11 -0,11 0,70 0,29 -0,11 -1,52 0,70 0,29 -0,71 0,29 xxvii CD+18 CD+19 CD+20 CD+21 CD+22 CD+23 CD+24 CD+25 CD+26 AD-15 to AD-1 AD to CD-1 CD to CD+11 AD to CD+11 AD to CD+26 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T [-15,-1] [0,3] [4,15] [0,15] [0,30] -0,33% -0,36% -0,56% -0,31% 0,07% -0,31% -0,34% 0,13% 0,11% CAAR2 0,90% 1,98% -1,59% 0,39% -1,98% -1,22 -1,31 -2,05** -1,16 0,26 -1,14 -1,26 0,46 0,39 t stat 1,10 3,49*** -1,91* 0,24 -1,94 0,45 2,09** 1,86* 0,92 0,22 -0,02 0,69 -1,19 0,69 Z stat 1,39 3,73*** -1,66* 0,45 -1,19 -0,06% 0,31% 0,08% -0,20% -0,39% -0,40% 0,07% -0,12% 0,04% CAAR2 -1,66% -0,60% -0,21% -0,81% -1,56% -0,22 1,17 0,31 -0,75 -1,46 -1,49 0,25 -0,44 0,14 t stat -2,09** -1,43 -0,32 -0,85 -2,10** 0,50 1,10 -0,11 -0,31 -2,32** -0,71 1,30 -0,31 0,29 Z stat -1,72* -1,72* 0,29 -0,11 -0,51 Ghi chú: AD, CD tương ứng ngày thông báo ngày thực hoán đổi; AAR lợi nhuận bất thường trung bình, CAAR lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy *, **, *** tương ứng có ý nghĩa thống kê mức 10%, 5% 1% Lợi nhuận bất thường ước lượng theo phương pháp ước lượng lợi nhuận kỳ vọng dựa mô hình điều chỉnh theo thị trường rủi ro Nguồn: tính tốn tác giả từ mẫu liệu nghiên cứu Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxviii Phụ lục Tổng hợp chi tiết kết nghiên cứu luận án Câu hỏi nghiên cứu Nhóm vấn đề thứ Thứ nhất, giá cổ phiếu có thay đổi mức (tồn lợi nhuận bất thường) thông báo thêm cổ phiếu vào danh mục quỹ ETFs? Thứ hai, giá cổ phiếu có thay đổi mức (tồn lợi nhuận bất thường) thông báo loại cổ phiếu khỏi danh mục quỹ ETFs? Hiệu ứng Hiệu ứng lâu dài Phƣơng Kỳ vọng Kết nghiên cứu ngắn hạn Giả thuyết pháp kiểm Phƣơng Hiệu ứng định Phƣơng trình Hiệu ứng lâu dài Hiệu ứng ngắn hạn Hiệu ứng lâu dài trình ngắn hạn Phản ứng thị trƣờng thông qua giá khối lƣợng giao dịch quỹ đầu tƣ số nƣớc ngồi (ETFs) cơng bố thơng tin hốn đổi danh mục cổ phiếu quỹ AAR[AD-15]: 1,08% AAR[AD-4]: 0,69% AAR[AD-11]:1,27% AAR[AD-8]:1,03% CAAR[AD-15 to AD-1]: H1.1:Tồn lợi nhuận bất AAR[AD-4]:1,19% Phương 8,79%; thường với thông tin thêm cổ AAR[AD-3]:1,77% AARt # CAAR (t1; t2) # pháp nghiên AARt > CAAR (t1; t2) > CAAR [AD-15 to phiếu vào danh mục quỹ AAR[AD+3]:-1,10% cứu kiện CD+6]: 11,16%; FTSE AAR[AD+6]:0,79% AAR[AD+7]:0,78% AAR[CD-1]: 0,68% AAR[CD]:1,63% H1.2: Tồn lợi nhuận bất thường với thông tin thêm cổ phiếu vào danh mục quỹ VNM H2.1: Tồn lợi nhận bất thường với thông tin loại cổ phiếu khỏi danh mục quỹ FTSE AARt # AARt # CAAR (t1; t2) # CAAR (t1; t2) # Phương pháp nghiên cứu kiện Phương pháp nghiên cứu kiện AARt > AARt CAAR (t1; t2) < Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 AAR[AD]: 3,74%; AAR[AD+2]: -1,20%; AAR[CD+1]: -2,51%; AAR[CD+5]: -1,18% AAR[AD-14]: 0,81%; AAR[AD-8]: -1,31%; AAR[AD-4]: -0,62%; AAR[AD+3]: -0,54%; AAR[AD+5]: -0,74%; AAR[AD+6]: -0,65%; AAR[AD+7]: -0,96%; AAR[CD+1]: 2,56%%; CAAR[CD to CD+11]: 4,49%; CAAR[AD to CD+26]: 6,10% CAAR[AD-15 to AD-1]: -3,61%; CAAR[AD to CD-1]: -3,07%; CAAR[CD to CD+6]: 3,28%; CAAR[AD-15 to CD+6]: -0,34%; xxix Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết Hiệu ứng ngắn hạn Phƣơng trình Hiệu ứng lâu dài Phƣơng trình Phƣơng pháp kiểm định Kỳ vọng Hiệu ứng ngắn hạn Hiệu ứng lâu dài Kết nghiên cứu Hiệu ứng ngắn hạn Hiệu ứng lâu dài AAR[CD+2]: 0,60%; AAR[CD+5]: 0,67%; H2.2: Tồn lợi nhuận bất thường với thông tin loại cổ phiếu khỏi danh mục quỹ VNM Thứ ba, giá cổ phiếu có thay đổi mức (tồn lợi nhuận bất thường) thông báo tăng t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục quỹ ETFs? Thứ tư, giá cổ phiếu có thay đổi mức (tồn lợi nhuận bất thường) thông báo giảm t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục quỹ ETFs? H3.2: Tồn lợi nhuận bất thường với thông tin tăng t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục quỹ VNM H4.1: Tồn lợi nhận bất thường với thông tin giảm t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục quỹ FTSE H4.2: Tồn lợi nhuận bất thường với thông tin giảm t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục quỹ VNM AARt # AARt # AARt # AARt # CAAR (t1; t2) # Phương pháp nghiên cứu kiện CAAR (t1; t2) # Phương pháp nghiên cứu kiện CAAR (t1; t2) # Phương pháp nghiên cứu kiện CAAR (t1; t2) # Phương pháp nghiên cứu kiện AARt AARt AAVt > AAVt > AAVt > MAAV (t1; t2) > AAVt > MAAV (t1; t2) > AAVt > MAAV (t1; t2) > Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Kết nghiên cứu Hiệu ứng ngắn hạn AAV[AD-7]: 0,43; AAV[AD-6]: 0,62; AAV[AD-2]: 0,45; AAV[AD+3]: 0,47; AAV[AD+6]: 0,49; AAV[AD+7]: 0,78; AAV[CD-1]: 1,2; AAV[CD]: 1,85; AAV[CD+1]: 0,75; AAV[CD+2]: 0,53; AAV[CD+4]: 0,47; AAV[CD+5]: 1,11; AAV[AD]: 1,03; AAV[AD+1]: 0,83; AAV[CD]: 2,31; AAV[CD+3]: -0,28; AAV[CD+4]: -0,46; AAV[CD+5]: -0,34; AAV[CD+6]: -0,37; AAV[CD+8]: -0,36; AAV[CD+9]: -0,51; … AAV[AD-6]: 0,27; AAV[AD]: 0,54; AAV[AD+2]: 0,67; AAV[AD+3]: 1,12; AAV[AD+4]: 0,76; AAV[AD+5]: 1,08; AAV[AD+6]: 1,24; AAV[AD+7]: 1,37; AAV[CD-1]: 2,57; Hiệu ứng lâu dài MAAV[AD-15 1]: 0,295; MAAV[AD to 0,474; MAAV[CD to 0,741; MAAV[AD to 0,591; MAAV[AD-15 CD+6]: 0,152; to ADCD-1]: CD+6]: CD+6]: to MAAV[AD to CD-1]: 0,49; MAAV[CD+1 to CD+11]: -0,34; MAAV[CD+1 to CD+26]: -0,39; MAAV[AD to CD+26]: -0,19; MAAV[AD to CD-1]: 1,05; MAAV[CD to CD+6]: 2,93; MAAV[AD to CD+6]: 1,87; MAAV[AD-15 to CD+6]: 0,32; xxxi Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết Hiệu ứng ngắn hạn Phƣơng trình Hiệu ứng lâu dài Phƣơng trình Phƣơng pháp kiểm định Kỳ vọng Ngắn hạn Lâu dài phiếu khỏi danh mục quỹ ETFs? Hiệu ứng ngắn hạn Hiệu ứng lâu dài AAV[CD]: 5,73; AAV[CD+1]: 2,25; AAV[CD+2]: 2,17 AAV[CD+3]: 3,15; AAV[CD+4]: 2,50; AAV[CD+5]: 2,56; AAV[CD+6]: 2,14; H6.2: Tồn khối lượng giao dịch bất thường với thông tin loại cổ phiếu khỏi danh mục quỹ VNM Thứ bảy, khối lượng giao dịch cổ phiếu có thay đổi mức (tồn khối lượng giao dịch bất thường) thông báo tăng t trọng Kết nghiên cứu H7.2: Tồn khối lượng giao dịch bất thường với thông tin tăng t trọng cổ phiếu danh mục quỹ VNM AAVt # AAVt # AAVt # MAAV (t1; t2) # Phương pháp nghiên cứu kiện AAVt # MAAV (t1; t2) # Phương pháp nghiên cứu kiện AAVt > AAVt > AAVt > MAAV (t1; t2) > AAV[AD]: 0,83; AAV[AD+2]: 2,31; AAV[CD-1]: 0,89; AAV[CD]: 5,04; AAV[CD+1]: 1,32; AAV[CD+2]: 1,32; AAV[CD+3]: 1,56; AAV[CD+4]: 0,79; AAV[CD+5]: 0,92; AAV[CD+6]: 0,62; AAV[CD+7]: 0,51; AAV[CD+8]: 0,48; AAV[CD+9]: 0,49; AAV[CD+11]: 0,59; AAV[CD+12]: 0,72 MAAV[AD-15 to AD1]: -0,18; MAAV[AD to CD-1]: 1,07; MAAV[CD+1 to CD+11]: 0,82; MAAV[CD+1 to CD+26]: 0,43; MAAV[AD to CD+26]: 0,67; AAVt > MAAV (t1; t2) > AAV[AD]: 0,48; AAV[AD+1]: 0,24; AAV[AD+2]: 0,33; AAV[CD-1]: 0,42; AAV[CD]: 1,61; AAV[CD+12]: 0,29 MAAV[AD to CD-1]: 0,37 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxxii Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết Hiệu ứng ngắn hạn Phƣơng trình Hiệu ứng lâu dài Phƣơng trình Phƣơng pháp kiểm định Kỳ vọng Ngắn hạn Lâu dài Kết nghiên cứu Hiệu ứng ngắn hạn Hiệu ứng lâu dài nắm giữ cổ phiếu danh mục quỹ ETFs? Thứ tám, khối lượng giao dịch cổ phiếu có thay đổi mức (tồn khối lượng giao dịch bất thường) thông báo giảm t trọng nắm giữ cổ phiếu danh mục quỹ ETFs? H8.1: Tồn khối lượng giao dịch bất thường với thông tin giảm t trọng cổ phiếu danh mục quỹ FTSE H8.2: Tồn khối lượng giao dịch bất thường với thông tin giảm t trọng cổ phiếu danh mục quỹ VNM AAVt # AAVt # AAVt # MAAV (t1; t2) # AAVt # MAAV (t1; t2) # Phương pháp nghiên cứu kiện Phương pháp nghiên cứu kiện AAVt > AAVt > AAVt > MAAV (t1; t2) > AAVt > MAAV (t1; t2) > Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 AAV[AD-11]: 0,3; AAV[AD-8]: 0,20; AAV[AD-3]: 0,21; AAV[AD-2]: 0,35; AAV[AD]: 0,33; AAV[AD+1]: 0,20; AAV[AD+4]: 0,39; AAV[AD+5]: 0,51; AAV[AD+6]: 0,24; AAV[AD+7]: 0,32; AAV[CD-1]: 0,58; AAV[CD]: 1,48; AAV[CD+1]: 0,62; AAV[CD+2]: 0,42; AAV[CD+3]: 0,55; … AAV[CD]: 2,22; AAV[CD+2]: 0,28; AAV[CD+3]: 0,55; AAV[CD+6]: 0,25; AAV[CD+7]: 0,28; AAV[CD+12]: 0,40; AAV[CD+13]: 0,31; AAV[CD+14]: 0,27; AAV[CD+15]: MAAV[AD to CD-1]: 0,30; MAAV[CD to CD+21]: 0,48; MAAV[AD to CD+21]: 0,43; MAAV[AD-15 to CD+21]: 0,31; MAAV[CD+1 to CD+11]: 0,24; MAAV[CD+1 to CD+26]: 0,27; MAAV[AD to CD+26]: 0,31; xxxiii Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết Hiệu ứng ngắn hạn Phƣơng trình Hiệu ứng lâu dài Phƣơng trình Phƣơng pháp kiểm định Kỳ vọng Ngắn hạn Lâu dài Kết nghiên cứu Hiệu ứng ngắn hạn Hiệu ứng lâu dài 0,41; AAV[CD+16]: 0,31; … Nhóm vấn đề thứ hai Thứ nhất, thông tin hàm chứa khối lượng mua bất thường nhà đầu tư nước thông tin tốt hay xấu? Thứ hai, thông tin hàm chứa khối lượng mua bất thường nhà đầu tư nước ngồi ngày mua ròng thơng tin tốt hay xấu? Thứ ba, thông tin hàm chứa khối lượng bán bất thường nhà đầu tư nước ngồi thơng tin tốt hay xấu? Thơng tin hàm chứa giao dịch mua bán bất thƣờng cổ phiếu nhà đầu tƣ nƣớc thị trƣờng chứng khốn Việt Nam khơng xem xét đến việc cơng bố thông tin H9: Tồn lợi nhuận bất thường dương xung quanh ngày giao dịch Phương mua bất thường nhà pháp đầu tư nước ngồi (thơng AARt # CAAR (t1; t2) # nghiên AARt > CAAR (t1; t2) > tin hàm chứa khối cứu lượng mua bất thường kiện nhà đầu tư nước tin tốt) H10: Tồn lợi nhuận bất thường dương xung quanh giao dịch mua bất Phương thường ngày mua pháp ròng (thơng tin hàm chứa AARt # CAAR (t1; t2) # nghiên AARt > CAAR (t1; t2) > khối lượng mua bất cứu thường ngày mua kiện ròng nhà đầu tư nước ngồi tin tốt) H11: Tồn lợi nhuận bất thường âm xung Phương quanh ngày giao dịch pháp bán bất thường nhà AARt # CAAR (t1; t2) # nghiên AARt
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, ẢNH HƯỞNG CỦA GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn