THẦY PHAN VĨNH PHÚC CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG

23 22 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:32

NCS TIẾN SỸ TRUYỀN THƠNG -LỰC SỸ-ĐẠO DIỄN • TRUYỀN THƠNG – SỰ KIỆN • ĐIỆN ẢNH-TRUYỀN HÌNH-MARKETING ĐÀO TẠO TẠI CÁC SỞ BAN NGÀNH • NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN: • SỞ VHDL QUẢNG NAM, KIÊN GIANG GIẢNG DẠY • • • • • • • • GIÁM ĐỐC SÁNG LẬP CMS MULTIMEDIA • CEO UNICORP-HOA HẬU HỒN VŨ VIỆT NAM • GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH CÁT TIÊN SA • GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TẬP ĐỒN ĐẤT VIỆT VAC • HOA HẬU HỒN VŨ VIỆT NAM • BƯỚC NHẢY HỒN VŨ • TỔ ÂM YÊU THƯƠNG • AI SẼ THÀNH SAO • NGƯỜI HÁT TÌNH CA • ĐẤU TRƯỜNG ÂM NHẠC • HÀNH TRÌNH LỘT XÁC • CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN XÃ HỘI • HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ HÌNH • HUY CHƯƠNG BẠC THỂ HÌNH TRẺ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẠNG CÂN 70KG • HUY CHƯƠNG ĐỒNG THỂ HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẠNG CÂN 80KG • • • • • • • • • • PHAN VĨNH PHÚC • • VINHPHUC_NN@YAHOO.COM CMSGROUP.VN@GMAIL.COM • • • • • HTTPS://CMSMULTIMEDIABLOG.WORDPRESS.COM/ HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/CMSGROUPDOTVN HTTPS://CMSMULTIMEDIAVN.WIXSITE.COM/CVPHANVINHPHUC/ABOUT-ME HTTPS://KYNA.VN/GIANG-VIEN/PHAN-VINH-PHUC HTTPS://EDUMALL.VN/USERS/PHUCPV ... HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/CMSGROUPDOTVN HTTPS://CMSMULTIMEDIAVN.WIXSITE.COM/CVPHANVINHPHUC/ABOUT-ME HTTPS://KYNA.VN/GIANG-VIEN /PHAN- VINH- PHUC HTTPS://EDUMALL.VN/USERS/PHUCPV ... HÌNH • HUY CHƯƠNG BẠC TH HÌNH TRẺ TH NH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẠNG CÂN 70KG • HUY CHƯƠNG ĐỒNG TH HÌNH TH NH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẠNG CÂN 80KG • • • • • • • • • • PHAN VĨNH PHÚC • • VINHPHUC_NN@YAHOO.COM... ÂM YÊU TH ƠNG • AI SẼ TH NH SAO • NGƯỜI HÁT TÌNH CA • ĐẤU TRƯỜNG ÂM NHẠC • HÀNH TRÌNH LỘT XÁC • CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN XÃ HỘI • HUẤN LUYỆN VIÊN TH HÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦY PHAN VĨNH PHÚC CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG, THẦY PHAN VĨNH PHÚC CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn