HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VĂN VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC CPC – eOffice 6.0

39 16 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:25

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƠNG VĂN VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC CPC – eOffice 6.0 ĐÀ NẴNG 08/2014 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 MỤC LỤC I Mục đích chương trình II Qui trình quản lý văn đến Lưu đồ Mô tả I Qui trình quản lý văn Lưu đồ Mơ tả quy trình II Thao tác chương trình Vào chương trình Menu Công văn 2a Nhập công văn đến 2c Đang xử lý 14 2d Đã xử lý 16 2e Nhập công văn 16 2f Công văn 17 2g Chuyển nhầm 18 Menu Công việc 19 3a Giao việc 19 3b Chưa thực 20 3c Đang thực 23 3d Đã thực 24 3e Việc giao 25 3f Xem để biết 26 3g Việc giao nhầm 26 3h Ủy quyền 26 Công văn nội 26 4a Lập công văn đến 26 4b Lập công văn 27 4c Theo dõi công văn đến/đi 28 Menu Danh bạ 28 Menu Tủ tài liệu 29 6a Giới thiệu: 29 6b Hướng dẫn thao tác: 29 Menu Văn Đảng 33 Menu Hệ thống 33 8a Thay mật khẩu: 34 8b Cập nhật Danh mục: 34 8c Danh mục nhân viên 35 Tiện ích khác 36 9a Gửi email 36 9b Tìm kiếm Cơng văn đến: 36 9c Tìm kiếm Công văn đi: 37 9d Tổng hợp công văn 38 9e Tổng hợp công việc 38 Trang Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Trang Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƠNG VĂN VÀ ĐIỀU HÀNH CƠNG VIỆC (CPC eOffice) Mục đích chương trình I - Thực chuyển, fax hồ sơ, tài liệu nhanh chóng hiệu nhờ mã hoá trang hồ sơ, tài liệu thành File văn - Tiết kiệm chi phí Photo, cấp phát hồ sơ, tài liệu đến Bộ phận - Giúp cho lãnh đạo Đơn vị Bộ phận giám sát việc giao nhiệm vụ, thực báo cáo tiến độ công việc Bộ phận toàn thể thành viên Đơn vị - Lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ, tài liệu nhanh chóng khoa học Qui trình quản lý văn đến II Lưu đồ Các bước thực Trách nhiệm Bước Văn thư Đơn vị Bước Giám đốc Bước Trình tự cơng việc Chức thực chương trình eOffice Tiếp nhận văn “đến” Nhập công văn đến Chuyển đạo/ Chỉ đạo giải Chuyển giải Chỉ đạo Phó giám đốc Chỉ đạo giải Chỉ đạo Bước Trưởng phòng, ban, đơn vị Phân cơng xử lý công văn Phân giải Bước CV được phân công Xử lý công văn đến Thực công việc Trang Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Mô tả Bước 1: Tiếp nhận văn "đến" Văn thư Đơn vị tiếp nhận làm thủ tục tiếp nhận văn đến theo Quy chế CTVT sau: a) Phân loại theo đơn vị gửi; khối quan gửi; mức độ khẩn, mật ; b) Đóng dấu "đến" vào khoảng trống mục trích yếu khoảng trống đầu văn bản; ghim Phiếu xử lý công văn, ghi số CV, ngày đến Đơn vị vào dấu “đến” Phiếu xử lý CV; c) Nhập vào hệ CPC-eOffice máy tính liệu tất công văn đến: số hiệu CV, số đến, ngày gửi, ngày nhận, quan gửi, trích yếu CV, loại tài liệu,…; Bước 2: Trình Giám đốc đạo giải a) Giám đốc kiểm tra thông tin liên quan đến lĩnh vực chuyển cho phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực giải b) Hoặc Giám đốc đạo trực tiếp đến phòng ban (Thực Bước 3) Bước 3: Lãnh đạo đơn vị đạo giải a) Lãnh đạo đạo giải giấy - Văn thư Đơn vị chuyển trực tiếp văn lên Giám đốc để có ý kiến xử lý - Giám đốc sau xem xét văn bản, ghi ý kiến đạo, đơn vị thời hạn giải "Phiếu giải văn đến" - Văn thư Đơn vị cập nhật thông tin đạo vào chương trình CPC – eOffice b) Lãnh đạo đạo giải máy tính Lãnh đạo đơn vị vào mục công văn chưa giải thấy công văn mà văn thư đơn vị vừa cập nhật Bước Lãnh đạo đơn vị chọn đạo nhập ý kiến đạo, chọn phòng ban thực phòng ban liên quan; Trang Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Bước 4: Phân công xử lý công văn: Căn ý kiến đạo Lãnh đạo Đơn vị, trưởng phòng ban phân cơng nhiệm vụ cho nhân viên phòng ban thực hiện; Bước 5: Xử lý công văn đến Các nhân viên được phân công giải tiến hành nghiên cứu CV, thu thập tài liệu, văn tham khảo tiến hành biện pháp xử lý thích hợp, báo cáo kết xử lý cho lãnh đạo đơn vị I Qui trình quản lý văn Lưu đồ Các bước thực Trách nhiệm Trình tự cơng việc Bước Chun viên được phân công Tiếp nhận yêu cầu Bước Chuyên viên được phân công Nghiên cứu dự thảo văn Bước Lãnh đạo phòng ban Trình ký văn Bước Giám đốc Người được ủy quyền Chức thực chương trình eOffice Tìm kiếm mẫu biểu Duyệt, ký Bước Văn thư Đơn vị Ban hành phát hành văn Bước Chuyên viên được phân công Lưu hồ sơ Cập nhật cơng văn Mơ tả quy trình Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu Trang Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 - Chun viên được phân cơng giải công việc tiếp nhận yêu cầu Lãnh đạo đơn vị Bước 2: Nghiên cứu soạn thảo công văn Chuyên viên được phân công thực công việc sau: a) Nghiên cứu tài liệu liên quan đến vụ việc cần giải quyết, tham khảo mẫu biểu chương trình eOffice; b) Soạn thảo CV máy tính theo quy định thể thức văn bản; c) Chuẩn bị Phiếu trình giải cơng việc Bước 3: Trình ký văn - Lãnh đạo phòng ban kiểm tra nội dung thể thức trước ký Trường hợp công văn chưa đạt yêu cầu, chuyên viên thụ lý tiếp tục chỉnh, sửa lặp lại bước từ bước - Văn thư phòng ban chuyển Văn thư Đơn vị làm thủ tục ban hành Bước 4: Duyệt ký công văn Đối với công văn đạt yêu cầu, Lãnh đạo Đơn vị ký vào CV có chữ ký nháy Lãnh đạo phòng ban Đối với công văn chưa đạt yêu cầu, chuyên viên thụ lý tiếp tục chỉnh, sửa lặp lại bước từ bước Bước 5: Ban hành phát hành công văn a) Ban hành CV Văn thư Đơn vị thực công việc sau: - Cấp số CV ghi ngày ban hành CV - Đóng dấu toàn CV - Lưu 01 gốc Văn thư (bản có chữ ký nháy) - Chuyển chuyên viên thụ lý 01 công văn gốc để lưu đơn vị soạn thảo b) Phát hành CV đi: Trang Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 - Văn thư Đơn vị cập nhật cơng văn vào chương trình eOffice gửi trực tiếp đến Server đơn vị có cài chương trình eOffice - Văn thư đơn vị làm thủ tục chuyển trực tiếp CV đến địa đơn vị theo yêu cầu công văn Bước 6: Lưu hồ sơ công việc a) Văn thư lưu văn phụ lục (nếu có); b) Chuyên viên được phân công giải lưu vào Hồ sơ công việc: II Thao tác chương trình Vào chương trình Để chạy chương trình, vào trình duyệt nhập địa trang web: (Ví dụ: http://10.72.0.16/QLCV địa thay đổi tùy theo đơn vị) Người dùng thực Login Hình 1.1 Hình 1.1 – Giao diện Login Nếu quên mật anh (chị) nhấn vào Quên mật nhấn nút Chương trình gửi lại user & password cho anh (chị) qua email Hình 1.2 Hình 1.2 – Giao diện Lấy lại mật Trang Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Sau login với user password được cấp, hình xuất giao diện làm việc hình 1.3 Hình 1.3- Giao diện vào chương trình Menu Công văn 2a Nhập công văn đến Chức văn thư đơn vị cập nhật trường hợp công văn đến giấy, văn thư đơn vị scan cập nhật vào chương trình Trường hợp cơng văn đến được chuyển trực tiếp chương trình eoffice, văn thư đơn vị không cần phải scan lại mà thực bước 2b Màn hình nhập cơng văn đến: (Hình 2a.1) Nhập cơng văn tiến hành theo trình tự sau: - Nhập thơng tin lên ô liệu cần thiết - Bấm nút lệnh Lưu (Trong trường hợp không muốn ghi nhận thông tin chọn Trở để trở trạng thái ban đầu.) Danh sách trường liệu cần nhập: Trang Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Hình 2a.1 – Giao diện nhập cơng văn đến + Số công văn: Nhập số công văn đến + Loại cơng văn: Lựa chọn danh sách Ta cập nhật loại công văn Hệ thống/Danh mục loại công văn + Ngày công văn: Ngày tháng ghi công văn + Ngày đến: Ngày nhận được công văn (Thông thường ngày nhập công văn) + Đối tượng: Chọn đối tượng cơng văn Ta cập nhật đối tượng Hệ thống/Danh mục đối tượng + Số đến: Số lưu nội bộ, số được đánh tự động theo đối tượng + Ngày cập nhật: Được lấy ngày hệ thống Server, ngày không sửa được + Mã sổ lưu: Chọn sổ lưu công văn Ta cập nhật sổ lưu Hệ thống/Danh mục sổ lưu công văn + Độ khẩn công văn, độ bảo mật: Lựa chọn danh sách + Cơ quan ban hành: Ta nhập tên chọn từ danh sách + Trích yếu: Trích yếu nội dung công văn + File nội dung: Chọn file scan nội dung cơng văn + Trình lãnh đạo: Chọn phòng lãnh đạo để trình Thơng thường Phòng Giám đốc Sau Giám đốc chuyển giải cho Phó Giám đốc đạo trực tiếp Phòng ban thực Trang 10 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Hình 3d.2 – Giao diện sửa thông tin công việc thực - Xem thực hiện: Xem tình trạng cơng việc Đang thực hay Đã hoàn thành tất thành viên được giao - Lưu tủ tài liệu: (Trình bày Menu Tủ tài liêu) - Gửi email: (Trình bày Các phần khác) 3e Việc giao Lãnh đạo phòng ban vào menu Việc giao để xem công việc giao cho người thực (Có thể thống kê từ ngày đến ngày) Hình 3e.1 Hình 3e.1 – Danh sách công việc giao Trang 25 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 3f Xem để biết Khi nhắp chọn menu này, hình xuất danh sách phòng ban xem để biết 3g Việc giao nhầm Khi nhắp chọn menu này, hình xuất danh sách công việc giao nhầm 3h Ủy quyền - Một user được cấp quyền Giao việc có chức ủy quyền - Ủy quyền/Hủy ủy quyền giao việc từ ngày đến ngày Chỉ ủy quyền cho cá nhân phòng ban (Các cá nhân không giữ chức tổ trưởng hay trưởng nhóm trực thuộc phòng ban này) Cơng văn nội 4a Lập công văn đến Chọn menu Công văn nội bộ/Lập công văn đến xuất giao diện Hình 4.1 Trang 26 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Hình 4.1- Lập cơng văn đến - Chỉ được chuyển cơng văn đến phòng/tổ cấp cấp - Mục thường dùng trường hợp: Cơng văn từ bên ngồi gửi tới phòng ban (Điện lực, phòng ban Cty điện lực) mà khơng qua văn thư đơn vị (Công ty điện lực) 4b Lập công văn Chọn menu Công văn nội bộ/Lập công văn xuất giao diện Hình 4.2 - Cơng văn nội gửi phòng ban ngang cấp - Công văn nội gửi công ty: dùng trường hợp Điện lực gửi công văn Công ty điện lực qua đường văn thư Trang 27 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Hình 4.2- Lâp cơng văn 4c Theo dõi công văn đến/đi - Chọn menu Công văn nội bộ/Theo dõi công văn đến/đi xuất giao diện Hình 4.3 Hình 4.3 – Giao diện theo dõi cơng văn đến/đi - Người dùng Sửa/ xóa cơng văn nội gửi phòng ban công văn đến nội Nhấn Xem thực để Xem tình hình thực cơng văn đó: + Khi sửa cơng văn nhấn nút chương trình xóa cơng văn cũ gửi lại công văn theo thông tin vừa thay đổi + Nếu nhấn nút chương trình xóa cơng văn gửi - Người dùng Xóa cơng văn nội gửi Công ty Menu Danh bạ Trang 28 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Khi nhắp chọn menu này, hình xuất lần lượt danh bạ menu Cập nhật danh bạ Có loại danh bạ: - Danh bạ eOffice danh bạ được lấy trực tiếp từ số liệu nhân viên chương trình eOffice số điện thoại email nhân viên tự cập nhật chương trình Chat Admin cập nhật web eOffice mục Hệ thống/DM Nhân viên - Danh bạ khác danh bạ đơn vị tự định nghĩa cập nhật menu Cập nhật danh bạ (xem hình 4.1) Hình 4.1 - Danh bạ Menu Tủ tài liệu 6a Giới thiệu: Tủ tài liệu điện tử (TTLĐT) nơi lưu trữ tài liệu được số hóa thành file văn được tổ chức khoa học theo thư mục người dùng tự định nghĩa Các tài liệu được trích trực tiếp từ văn CPC-eOffice chọn file từ bên TTLĐT được xây dựng nhằm mục đích tạo mơi trường lưu trữ tài liệu thơng minh, truy cập lúc nơi nhiều thiết bị khác PC, Máy tính bảng, Smart phone,… TTLĐT thay cho tủ tài liệu truyền thống giúp tiết kiệm chi phí, khơng gian lưu trữ thời gian tìm kiếm Có loại TTLĐT: Tủ tài liệu Đơn vị: Lưu trữ tài liệu chung cho toàn đơn vị văn thư đơn vị cập nhật Toàn thể cá nhân toàn đơn vị nhì thấy tra cứu văn TTLĐT đơn vị không giới hạn dung lượng sử dụng Tủ tài liệu Phòng ban: Mỗi phòng ban có 01 TTLĐT dùng chung, văn thư Phòng/Ban tạo được cập nhật Văn Thư Phòng/Ban Lãnh đạo Phòng/Ban CBCNV Phòng/Ban có quyền xem tất tài liệu Phòng/Ban khơng có quyền xem TTLĐT Phòng/Ban khác Dung lượng lưu trữ văn bên ngồi TTLĐT Phòng/Ban 2GB Tủ tài liệu cá nhân: Mỗi CBCNV có 01 TTLĐT riêng, cá nhân tự tạo cập nhật Dung lượng lưu trữ văn bên TTLĐT CBCNV 200MB 6b Hướng dẫn thao tác: Hình 5b.1 Để cập nhật TTLĐT ta thực theo bước sau: * Bước 1: Tạo tổ chức thư mục lưu trữ Tủ tài liệu: Trang 29 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Chọn menu Tủ tài liệu Chọn TTLĐT tương ứng từ menu Chọn nút lệnh Quản lý ngăn tủ 3 Hình 5b.1- Menu tủ tài liệu Sau nhấn Quản lý ngăn tủ, xuất giao diện Hình 5b.2 Tại đây, Anh/Chị lần lượt tạo thư mục lưu tài liệu thao tác sau: - Để tạo thư mục cấp với thư mục chọn, ta chọn nút lệnh Thêm cấp Ban đầu chưa có thư mục thư mục cấp thư mục - Để tạo thư mục thư mục chọn ta chọn Thêm cấp Anh/Chị nhập đầy đủ thông tin sau chọn Lưu Trong Chịu trách nhiệm người Phòng/Ban được phép cập nhật tài liệu vào thư mục Trang 30 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Hình 5b.2- Quản lý ngăn tủ tài liệu phòng ban * Bước 2: Lưu trữ tài liệu: Bước được thực sau định nghĩa thư mục Bước Có hai cách chọn nguồn tài liệu: Tài liệu lấy trực tiếp từ văn CPC-eOffice Tại mục công văn hay công việc, sau chọn văn bản, Anh/Chị chọn nút lệnh sau chọn TTLĐT tương ứng, chọn thư mục, nhập đầy đủ thơng tin chọn lưu Hình 5b.3- Lưu vào tủ tài liệu (văn CPC-eOffice) Tài liệu lấy từ bên Để lưu trữ tài liệu từ bên ngoài, ta lần lượt thực bước sau: Chọn tủ tài liệu, sau chọn nút lệnh Trang 31 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Hình 5b.4- Lưu vào tủ tài liệu (Tài liệu lấy từ bên ngoài.) Nhấn nút Browse… để chọn file tài liệu, nhập đầy đủ thơng tin sau chọn Lưu Chú ý: Giới hạn dung lượng sử dụng tài liệu bên theo mức sau: - Tủ tài liệu Đơn vị: không giới hạn (Tùy thuộc vào đĩa cứng) - Tủ tài liệu Phòng ban: Giới hạn 2GB cho Phòng/Ban - Tủ tài liệu Cá nhân: Giới hạn 200MB cho cá nhân Trang 32 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 * Bước 3: Thao tác Sửa/Xóa/Di chuyển tài liệu Định vị trỏ công văn chọn nút lệnh hay Stick chọn vào (1 hay nhiều công văn lúc) chọn nút lệnh để di chuyển/copy tài liệu qua ngăn tủ khác Menu Văn Đảng Lưu ý: Chỉ thực Văn phòng Đảng ủy Tổng cơng ty Menu Hệ thống Hình 8.1 – Giao diện làm việc vào menu Hệ thống Đây công việc mà người người quản trị chương trình phải thao tác (ngay sau cài đặt chương trình lần đầu) bao gồm:  Thay mật  Danh mục đối tượng  Danh mục Phòng ban  Danh mục Nhân viên Trang 33 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0  Danh mục Chức vụ  Danh mục Sổ lưu công văn  Danh mục Loại công văn Cách cập nhật sau: 8a Thay mật khẩu: Để thay mật người dùng, ta chọn vào mục Thay mật xuất sau: Hình 8a.1 – Thay mật Ta nhập lại mật cũ nhập lần mật sau chọn nút Lưu 8b Cập nhật Danh mục: Chọn danh mục tương ứng xuất sau: (Hình 8b.1) Hình 8b.1 – Giao diện nhập Danh mục chức vụ Để thêm Chức vụ ta chọn nút Thêm, xuất sau: Trang 34 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Hình 8b.2 – Nhập danh mục chức vụ Nhập đầy đủ thơng tin, sau chọn nút Lưu Để sửa thơng tin, từ danh sách ta chọn dòng muốn sửa, sau nhấn nút Sửa Tiếp theo ta sửa lại thông tin nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin Các danh mục khác cập nhật tương tự 8c Danh mục nhân viên Vào menu Hệ thống/DM Nhân viên xuất Hình 8c.1 Hình 8c.1- Cập nhật danh mục nhân viên - Trong chương trình chia nhóm đối tượng: + Lãnh đạo đơn vị, Văn thư đơn vị + Lãnh đạo phòng ban, Văn thư phòng ban + Nhân viên - Nếu Lãnh đạo đơn vị được cấp quyền (thơng thường Giám đốc) thì: Trang 35 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 + Có quyền chuyển công văn cho lãnh đạo khác (thông thường Phó giám đốc) đạo + Phạm vị thấy công văn: Thấy tất công văn đến đi, trừ cơng văn chưa chuyển Các Phó giám đốc thấy công văn giám đốc chuyển đạo để đạo cơng việc Phó giám đốc - Thơng thường lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng ban được cấp quyền Tiện ích khác 9a Gửi email Hình 8a.1 – Giao diện gửi email Nhập thơng tin hình (Lưu ý * nội dung bắt buộc nhập), Sau nhấn nút Gửi Email để thực 9b Tìm kiếm Cơng văn đến: Giao diện sau: (Hình 9b.1) Trang 36 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Hình 9b.1 – Tìm kiếm cơng văn đến - Từ ngày: Nhập vào ngày bắt đầu (Nếu không chọn vào mục Từ ngày xem không giới hạn thời gian từ ngày); - Đến ngày: Nhập vào ngày cuối (Nếu không chọn vào mục Đến ngày xem không giới hạn thời gian đến ngày); - Phòng ban: Chọn danh mục hệ thống phòng được nhận CV; - Cá nhân: Chọn cá nhân được giao việc; - Đối tượng: Chọn danh mục hệ thống; - Tìm kiếm: Anh (Chị) không nhớ được CV đến từ ngày phòng nhận nên chọn Tất khơng chọn Từ ngày, Đến ngày Tại mục Tìm kiếm nhập vào từ mà có Số CV Trích yếu - Chọn nguồn gốc cơng văn - Bổ sung chức tìm kiếm cơng văn theo điều kiện lưu TTL phòng ban hay chưa sau cho phép lưu TTL (Lưu hàng loạt); - Bổ sung chức di chuyển công văn ngăn tủ loại tủ tài liệu khác Lưu ý: Chỉ có Văn thư phòng ban lãnh đạo phòng ban thực được chức lưu TTL từ tìm kiếm Nhấn nút Tổng hợp để thực tìm kiếm Nhấn Xuất Excel để xuất kết tìm kiếm excel 9c Tìm kiếm Cơng văn đi: Giao diện sau: (tương tự tìm kiếm công văn đến) Trang 37 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Hình 8c.1 – Tìm kiếm cơng văn 9d Tổng hợp cơng văn Tổng hợp tình trạng thực cơng văn phòng ban Hình 8d.1 – Tổng hợp công văn 9e Tổng hợp công việc Tổng hợp tình hình thực cơng việc cá nhân phòng ban Ta chọn phòng ban sau chọn tổng hợp xuất bảng tổng hợp số lượng công việc tháng, chưa giải quyết, giải quyết, giải Để biết chi tiết công việc chưa giải cá nhân, từ danh sách tổng hợp trên, ta chọn cá nhân sau nhấn nút Xem chi tiết cơng việc chưa xử lý Trang 38 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 6.0 Hình 9e.1 – Tổng hợp cơng việc Trang 39 ... trường hợp: Cơng văn từ bên ngồi gửi tới phòng ban (Điện lực, phòng ban Cty điện lực) mà không qua văn thư đơn vị (Công ty điện lực) 4b Lập công văn Chọn menu Công văn nội bộ/Lập công văn xuất... Hình 4.2 - Cơng văn nội gửi phòng ban ngang cấp - Công văn nội gửi công ty: dùng trường hợp Điện lực gửi công văn Công ty điện lực qua đường văn thư Trang 27 Hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice... chương trình Để chạy chương trình, vào trình duyệt nhập địa trang web: (Ví dụ: http://10.72.0.16/QLCV địa thay đổi tùy theo đơn vị) Người dùng thực Login Hình 1.1 Hình 1.1 – Giao diện Login Nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VĂN VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC CPC – eOffice 6.0, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VĂN VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC CPC – eOffice 6.0

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn