BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP CÓ TRẢ LỜI

20 16 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:24

Phụ lục 1: BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP Câu 1: Điện trở xoay chiều điện trở chiều sợi dây dẫn có giống khơng? Tại sao? Điện trở xoay chiều điện trở chiều sợi dây dẫn giống vì: Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện điện trở suất (hay chất dây dẫn) không phụ thuộc vào hiệu điện hai đầu dòng điện Cơng thức tính điện trở R=U/I suy từ định luật Ơm Điện trở tính theo cơng thức sau: R =ρ.L / S - Trong ρ điện trở xuất phụ thuộc vào chất liệu dây dẫn - L chiều dài dây dẫn - S tiết diện dây dẫn - R điện trở, đơn vị Ohm Câu 2: Trình bày nguyên lý làm việc, sơ đồ nguyên lý máy biến điện áp kiểu tụ, nêu giải thích thơng số biến điện áp? Tại không để ngắn mạch thứ cấp biến điện áp vận hành? - Nguyên lý làm việc: TU kiểu tụ dùng phân áp tụ để lấy phần điện áp cao (thường từ 10, 15KV) đưa vào cuộn sơ cấp điện áp lấy cuộn thứ cấp cung cấp cho thiết bị đo lường, bảo vệ - Cấu tạo: Gồm hai tụ điện mắc nối tiếp, đấu nối tiếp vào lưới cao áp, cuộn dây sơ cấp đấu song song với tụ chịu điện áp từ 10, 15KV Cuộn thứ cấp quấn mạch từ với cuộn sơ cấp cung cấp điện áp thích hợp theo u cầu - Trong vận hành khơng ngắn mạch đầu thứ cấp TU: Do TU cung cấp tín hiệu áp, cơng suất máy bé nên bị ngắn mạch thứ cấp TU bị cháy tức - Các thơng số máy biến điện áp + Tỷ số biến đổi điện áp định mức: kdm  U1dm : Điện áp sơ cấp định mức U 2dm : Điện áp thứ cấp định mức + Sai số điện áp: U %  kdm U  U1 x 100 U1 U1dm U 2dm Sai số điện áp có tổn thất bên máy nên điện áp đo bên thứ cấp kdm U khác với điện áp thực tế bên sơ cấp U1 + Cấp xác: sai số lớn trị số điện áp làm việc điều kiện: F = 50Hz, U1 = 0.9+1,1 U dm + Phụ tải thứ cấp thay đổi từ 0,25 đến định mức + Cos  = 0,8 + Cấp xác chế tạo theo mức sau: 0,2; 0,5; 1,0, 3,0 - Phụ tải TU: công suất biểu kiến mạch thứ cấp với giả thiết điện áp thứ cấp định mức U 2dm S , Với Z  r  x tổng trở mạch TU Z Câu : Trước thao tác chuyển điểm đấu từ sang khác phải lưu ý gì? - Kiểm tra bảo vệ so lệch cái, cô lập bảo vệ so lệch (nếu cần thiết) theo quy định đơn vị quản lý vận hành - Kiểm tra máy cắt dao cách ly liên lạc hai đóng Cắt điện mạch điều khiển máy cắt liên lạc thao tác dao cách ly thực chỗ thời gian thao tác dao cách ly để chuyển điểm đấu - Theo dõi thay đổi trào lưu cơng suất, dòng điện qua máy cắt liên lạc Lựa chọn bước thao tác chuyển điểm đấu từ sang khác hợp lý để tránh tải máy cắt liên lạc Đơn vị quản lý vận hành phải lập phiếu thao tác mẫu áp dụng cho thao tác chuyển đổi Phiếu thao tác mẫu ghi rõ trình tự bước thao tác thứ nhị thứ phù hợp với sơ đồ mạch thứ nhị thứ trạm điện Câu : Nguyên lý làm việc chức chống hư hỏng máy cắt (50BF), nêu trường hợp khởi tạo bảo vệ, vẽ sơ đồ logic chức 50BF với sơ đồ làm việc bảo vệ lỗi MC với giám sát ngưỡng dòng, sơ đồ làm việc bảo vệ lỗi MC với giám sát tiếp điểm MC - Bảo vệ lỗi hư hỏng máy cắt làm việc nguyên tắc phát lỗi máy cắt có cố xảy phát lệnh cắt máy cắt xung quanh nhằm ngăn ngừa cố phát triển - Để bảo vệ lỗi hư hỏng máy cắt tác động cần có 02 điều kiện sau : + Bảo vệ tác động + Dò hư hỏng máy cắt - Đối với hệ rơle nay, việc xác định máy cắt bị hư hỏng dựa nguyên tắc : + Kiểm tra dòng điện (chảy qua máy cắt đó) qua rơle trì sau thời gian đặt kể từ lúc có lệnh cắt máy cắt từ bảo vệ + Và/hoặc kiểm tra máy cắt không chuyển trạng thái (dựa vào tiếp điểm phụ máy cắt) - Các bảo vệ khởi tạo lỗi máy cắt từ rơle bảo vệ khác rơle có trang bị bảo vệ lỗi máy cắt - Các rơle kỹ thuật số nay, chức bảo vệ lỗi hư hỏng máy cắt, có, chức bảo vệ rơle đa chức Vì đa số sử dụng việc khởi tạo chức lỗi máy cắt bảo vệ rơle và/ từ bảo vệ rơle khác * Sơ đồ làm việc bảo vệ lỗi MC với giám sát ngưỡng dòng Tin hieu cat tu ro le B/F Start >1 & Lenh cat tu ben ngoai S B/F Trip T - B/F Lenh cat cac MC lien quan R B/F Start I< B/F & Off B/F ro le B/F Off * Sơ đồ làm việc bảo vệ lỗi MC với giám sát tiếp điểm MC Tin hieu cat tu ro le B/F Start >1 Lenh cat tu ben ngoai & S R B/F Trip T - B/F Lenh cat cac MC lien quan B/F Start 52A & Off B/F ro le B/F Off Câu : Nêu nội dung kiểm tra xem xét bên ngồi MBA theo Quy tình vận hành sửa chữa MBA EVN ban hành? Nội dung cơng việc kiểm tra, xem xét bên ngồi máy biến áp bao gồm: Kiểm tra bề mặt sứ cách điện, sứ đầu vào (có rạn nứt, bẩn, chảy dầu) Kiểm tra vỏ máy biến áp có ngun vẹn có bị rỉ dầu khơng Kiểm tra mầu sắc dầu bình dầu phụ, mức dầu bình dầu phụ sứ có dầu, áp lực dầu sứ áp lực Kiểm tra trị số nhiệt kế, áp kế Kiểm tra trang bị làm mát trang bị tái sinh dầu liên tục Kiểm tra rơ le hơi, van an tồn, mặt kính ống phòng nổ, vị trí van rơle bình dầu phụ Kiểm tra thiết bị báo tín hiệu Kiểm tra đầu cáp, dẫn, điểm nối xem tiếp xúc có bị phát nóng khơng Kiểm tra hệ thống nối đất 10.Kiểm tra tiếng kêu biến áp có bình thường khơng 11.Kiểm tra màu sắc hạt hút ẩm bình thở 12.Kiểm tra tình trạng buồng biến áp: cửa sổ, cửa vào, lỗ thông hơi, đèn chiếu sáng, lưới chắn 13 Kiểm tra trang bị phòng, chữa cháy Câu : Trình bày sơ đồ nguyên lý vai trò tủ chỉnh lưu hệ thống ắc quy trạm biến áp? Hãy giải thích trạm biến áp 110kV tủ chỉnh lưu khơng thể thay vai trò hệ thống ắc quy? - Sơ đồ nguyên lý tủ chỉnh lưu dạng số : Nguồn vào tủ chỉnh lưu thường dùng điện áp 380VAC, thông qua Cầu chỉnh lưu Thristor, xác định thứ tự pha, mạch lọc phận phụ trợ khác sau đưa nguồn 220VDC ổn định - Vai trò tủ chỉnh lưu: Nguồn accu phận thiếu nhà máy điện, trạm biến áp, cung cấp không gián đoạn nguồn điện DC để nuôi rơ le, thiết bị đo lường, điều khiển thiết bị khác Dàn accu có điện áp dung lượng tùy theo phụ tải, thông thường điện áp 220VDC, 110VDC 48VDC Do tính chất quan trọng hệ thống điều khiển, bảo vệ giám sát nên việc đảm bảo cung cấp nguồn điện chiều liên tục không gián đoạn yêu cầu cần thiết Do đó, dàn accu thường sử dụng với hai tủ chỉnh lưu, chế độ làm việc chế độ dự phòng -Trong trạm biến áp tủ chỉnh lưu khơng thể thay vai trò hệ thống accu cố nguồn AC tủ chỉnh lưu không làm việc được, lúc sử dụng nguồn accu trạm để cung cấp cho thiết bị Câu : Nêu trường hợp phải tách Máy biến áp (hoặc kháng điện) khỏi vận hành: - Có tiếng kêu mạnh khơng có tiếng phóng điện MBA - Sự phát nóng MBA tăng lên bất thường liên tục điều khiện làm mát bình thường khơng bị q tải - Dầu tràn ngồi máy qua bình dầu phụ, vỡ kính phòng nổ dầu phun qua van an toàn - Mức dầu hạ thấp mức quy định tiếp tục hạ thấp - Màu sắc dầu thay đổi đột ngột - Các sứ bị rạn, vỡ, bị phóng điện bề mặt, áp lực dầu sứ kiểu kín khơng nằm quy định nhà chế tạo, đầu cốt bị nóng đỏ - Kết phân tích dầu cho thấy dầu không đạt tiêu chuẩn - Các trường hợp bất thường khác theo yêu cầu Đơn vị quản lý vận hành Câu : Thế tải bình thường tải cố? - Quá tải bình thường thời gian mức độ tải phụ thuộc vào đồ thị phụ tải ngày, nhiệt độ môi trường làm mát mức độ non tải thấp điểm - Quá tải cố tải có thời gian phụ thuộc vào bội số dòng điện tải Câu 9: Thế máy biến áp tự ngẫu ? Nêu ưu - khuyết điểm máy biến áp tự ngẫu so với máy biến áp thơng thường có cơng suất ? a/ Máy biến áp tự ngẫu máy biến áp dây quấn thứ cấp phận dây quấn sơ cấp, nên liên hệ qua hỗ cảm dây quấn sơ cấp thứ cấp liên hệ trực tiếp với điện Dây quấn sơ cấp máy biến áp tự ngẫu nối song song với lưới điện dây quấn thứ cấp nối trực tiếp với lưới điện b/ Ưu- Khuyết điểm máy biến áp tự ngẫu so với máy biến áp thông thường công suất *) Ưu điểm: - Tiêu hao vật liệu giá thành MBA tự ngẫu nhỏ so với MBA cuộn dây cơng suất - Kích thước trọng lượng MBA tự ngẫu nhỏ so với MBA cuộn dây công suất - Tổn hao công suất MBA tự ngẫu nhỏ so với MBA cuộn dây công suất làm việc chế độ hạ áp - Hiệu suất cao, tổn hao điện áp dòng điện từ hóa MBA tự ngẫu nhỏ MBA cuộn dây - Điện kháng cuộn cao áp trung áp MBA tự ngấu nhỏ so với MBA cuộn dây nên việc điều chỉnh điện áp MBA tự ngẫu dễ dàng *) Nhược điểm: - Chỉ dùng hai mạng điện cao áp trung áp nối đất trực tiếp Nếu trung tính hai mạng điện áp không nối đất, chạm đất pha mạng điện cao áp, điện áp pha mạng cao áp tăng lên √3 lần, điện áp pha mạng trung áp lớn √3 lần nhiều - Do có liên hệ điện cn cao áp trung áp nên sóng q điện áp truyền từ cao áp sang trung áp ngược lại Vì đầu cao áp trung áp MBA tự ngẫu phải đặt chống sét van - Do điện kháng cuộn cao áp trung áp nhỏ nên dòng điện ngắn mạch mạng điện áp lớn so với dùng MBA cuộn dây Câu 10: Trình bày loại sơ đồ nối điện: tứ giác, hai cái, hai có vòng, nêu ưu, nhược điểm sơ đồ: Tham khảo tài liệu Nhà máy điện Câu 11: Tụ bù có vai trò việc giảm tổn thất điện lưới điện (nêu cơng thức tính tổn thất cơng suất, giải thích) ? Hiện lưới điện xử dụng 02 cách bù: bù ngang bù dọc Tụ bù ngang Tụ bù dọc - Là phương pháp nối nhánh rẽ tụ - Là phương pháp nối tiếp tụ điện điện tĩnh vào lưới truyền tải phân phối tĩnh vào đường dây tải điện dùng - Tác dụng tụ bù ngang bù công suất truyền tải xa phản kháng đường dây, để nâng cao hệ - Tác dụng tụ bù dọc nhằm thay đổi số công suất, dẫn đến tăng khả tải công giá trị điện kháng đường dây, mục đích suất tác dụng đường dây giúp giảm tổn để giảm tổn thất điện áp đường dây thất truyền tải góp phần điều chỉnh, ổn giúp tăng độ ổn định điện áp hệ thống định điện áp mạng cung cấp có cố a) Đối với bù ngang: bù công suất phản kháng truyền tải đường dây Cơng thức tính tổn thất công suất trước bù: P = (P2+Q2) R /U2 Cơng thức tính tổn thất cơng suất sau bù: Pbù = (P2+(Q-Qbù ))2 R /U2 Trong : P : tổn thất công suất tác dụng ĐZ trước bù Pbù : tổn thất công suất tác dụng ĐZ sau bù P, Q : công suất tác dụng, phản kháng ĐZ R, X: điện trở, điện kháng ĐZ - So sánh tổn thất công suất trước sau bù : Pbù < P b) Đối với bù dọc: thay đổi giá trị điện kháng đường dây Công suất tác dụng truyền tải ĐZ trước bù: P = U1 U2 /(Xl – XC) Công suất tác dụng truyền tải ĐZ sau bù: Pbù = U1 U2 /(Xl – (XC + Xbù)) Trong : U1, U2 : điện áp đầu cuối ĐZ XL : cảm kháng ĐZ XC : dung kháng ĐZ Xbù : dung kháng tụ bù - So sánh công suất truyền tải ĐZ trước sau bù : Pbù > P Câu 12 : Nêu quy định điều chỉnh điện áp Máy biến áp lực theo Quy trình xử lý cố HTĐ Quốc Gia? Nếu khơng có quy định riêng theo u cầu nhà chế tạo, máy biến áp áp sau: a) Trong điều kiện vận hành bình thường: - Máy biến áp vận hành lâu dài với điện áp cao không 5% điện áp định mức tương ứng với đầu phân áp điều kiện máy biến áp không bị tải; không 10% điện áp định mức tương ứng với đầu phân áp điều kiện tải qua máy biến áp không 25% công suất định mức máy biến áp; - Máy biến áp vận hành ngắn hạn (dưới 06 24 giờ) với điện áp cao không 10% điện áp định mức tương ứng với đầu phân áp điều kiện máy biến áp không bị tải b) Trong điều kiện cố: - Các máy biến áp tăng áp hạ áp, máy biến áp tự ngẫu điểm trung tính khơng có đầu phân áp không nối với máy biến áp điều chỉnh nối tiếp phép làm việc lâu dài với điện áp cao không 10% điện áp định mức điều kiện máy biến áp không bị tải; - Đối với máy biến áp tự ngẫu điểm trung tính có đầu phân áp nối với máy biến áp điều chỉnh nối tiếp, mức tăng điện áp cho phép xác định theo số liệu nhà chế tạo c) Không cho phép điện áp vận hành vượt 20% so với điện áp định mức đầu phân áp tương ứng, Nhân viên vận hành nhà máy điện, trạm điện trung tâm điều khiển phải thực tách máy biến áp khỏi vận hành để tránh hư hỏng 2 Nhân viên vận hành nhà máy điện, trạm điện trung tâm điều khiển xử lý áp máy biến áp theo trình tự sau: a) Trường hợp máy biến áp có điều áp tải, tự chuyển nấc phân áp để máy biến áp không bị áp vượt mức cho phép quy định Khoản Điều này, sau báo cáo Cấp điều độ có quyền điều khiển; b) Trường hợp máy biến áp có nấc phân áp cố định, phải báo cáo cho Cấp điều độ có quyền điều khiển máy biến áp bị áp giới hạn cho phép Điều độ viên điều khiển điện áp theo Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia Bộ Công Thương ban hành để máy biến áp thuộc quyền điều khiển không bị điện áp cho phép Câu 13 : So sánh ưu khuyết điểm lưới điện có chế độ làm việc điểm trung tính khác (trực tiếp nối đất hay cách đất)? a/ Chế độ làm việc điểm trung tính trực tiếp nối đất: - Ưu điểm: Khi trung tính trực tiếp nối đất, cách điện cần thiết kế theo điện áp pha chế độ (bình thường hay chạm đất) điện áp dây dẫn không vượt điện áp pha Như đầu tư cho cách điện giảm - Khuyết điểm: + Chạm đất pha ngắn mạch, dòng điện lớn, rơle tác động cắt nhanh đường dây bị cố, độ tin cậy cung cấp điện thấp + Dòng điện chạm đất pha lớn phí đầu tư cho thiết bị, hệ thống nối đất tăng + Dòng chạm đất pha lớn dòng ngắn mạch ba pha số trường hợp b/ Chế độ làm việc điểm trung tính cách đất: - Ưu điểm: + Dòng chạm đất pha nhỏ nên cho phép lưới điện tiếp tục làm việc thời gian ngắn (không giờ) Tăng độ tin cậy cung cấp điện liên tục + Dòng điện chạm đất pha nhỏ phí đầu tư (theo dòng) cho thiết bị giảm - Khuyết điểm: + Cách điện phải thiết kế theo điện áp dây (do chạm đất pha, điện áp 02 pha lại tăng lên điện áp dây) tăng chi phí đầu tư cho cách điện + Dòng điện dung nơi ngắn mạch lớn nên sinh hồ quang, đốt cháy cách điện dẫn đến ngắn mạch nhiều pha Câu 14 : Nêu ý nghĩa, sơ đồ nguyên lý nguyên lý làm việc sơ đồ cắt liên động trực tiếp DTT (Direct Transfer Trip) dùng rơle khoảng cách? SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẮT TRỰC TIẾP (DTT) - Nguyên lý làm việc: Cắt liên động trực tiếp, thường dùng kết hợp bảo vệ khoảng cách đường dây cao áp có nguồn cung cấp Vùng bảo vệ Z1 BVKC thông thường đạt 80-90% chiều dài ĐZ, để đảm bảo cắt nhanh ĐZ cố nằm vùng Z1 người ta phối hợp với chức DTT (hoặc PTT) Khi cố nằm vùng Z1 rơle A thuộc vùng Z1 rơle B (sự cố đầu trạm B, thuộc ĐZ AB), lúc có rơle B tác động với thời gian vùng Z1, rơle đầu A tác động với thời gian vùng Z2 lớn Để phối hợp thời gian tác động, rơle đầu B truyền tín hiệu DTT (cắt trực tiếp), đầu A nhận tín hiệu cắt MC mà khơng cần điều kiện khác, thời gian truyền tín hiệu cắt MC nhỏ nhiều so với thời gian vùng Z2 - Nhược điểm: Tính chọn lọc không cao, dễ tác động nhầm cố không nằm vùng bảo vệ Câu 15 : Nêu ý nghĩa, sơ đồ nguyên lý nguyên lý làm việc sơ đồ truyền tín hiệu cho phép PTT (Permissive Transfer Trip) dùng rơle khoảng cách? - Do sơ đồ DTT có độ tin cậy khơng cao nên thường sử dụng sơ đồ PTT (cắt với điều kiện cho phép) để phối hợp với BVKC, có 02 loại sơ đồ: PUTT POTT a/ Sơ đồ PUTT: Figure 2-56 Operation scheme of the permissive underreach transfer trip method via Z1B (PUTT) a/ Sơ đồ nguyên lý PUTT: Cắt có điều kiện cho phép, ứng dụng kết hợp với chức Z 1B (vùng mở rộng) BVKC: Trong sơ đồ bảo vệ trạm A, B ban đầu sử dụng vùng Z1 thơng thường BVKC (có phối hợp tự chuyển sang vùng Z1B có tín hiệu cho phép) - Khi cố nằm vùng Z1 thông thường rơle đầu A, B lúc rơle đầu A, B cắt với thời gian Z1 - Khi cố nằm vùng Z1 đầu A khơng thuộc Z1 đầu B (vị trí cố nằm sát đầu A) Rơle đầu A phát tín hiệu cho phép đến đầu B xuất tín hiệu cắt máy cắt đầu A Đầu B nhận tín hiệu cho phép đầu A chuyển từ vùng Z1 sang Z1B, vùng Z1B rơle đầu nhận cố thuộc phạm vị nên xuất tín hiệu cắt máy cắt đầu B - Nếu cố ngồi ĐZ AB hai rơle khơng phát cố nên không tác động b/ Sơ đồ nguyên lý POTT: - Khác với sơ đồ PUTT, sơ đồ POTT ban đầu bảo vệ đầu A, B vùng Z1B (vùng nằm bao trùm ĐZ AB) - Khi cố nằm ĐZ AB: rơle đầu A, B nhận cố đồng thời gửi tín hiệu cho phép đến đầu đối diện hai rơle xuất lệnh cắt - Khi cố nằm ĐZ AB thuộc vùng Z1B rơle đầu A (sát đầu trạm B, ĐZ AB): rơle đầu A phát tín hiệu cho phép đến đầu B, đầu B nhận tín hiệu đầu A không phát cố (do ngược hướng) nên khơng gửi tín hiệu cho phép lại đầu A Tại đầu A phát cố khơng có tín hiệu cho phép từ đầu B nên không xuất lệnh cắt ĐZ đảm bảo khơng cắt nhầm có cố ngồi SƠ ĐỒ POTT Câu 16 : Ý nghĩa phép đo tổn hao điện mơi (vẽ đồ thị vectơ dòng áp)? Hãy nêu yếu tố ảnh hưởng tới việc đo hệ số tổn hao (tgδ) : Đo tgδ phương pháp phổ biến để xác định tình trang cách điện thiết bị Tgδ tỉ số thành phần tác dụng Itd dòng điện qua chất cách điện đặt vào điện áp xoay chiều thành phần phản kháng Ipk dòng điện Thành phần tác dụng gây tổn thất phát nóng, thành phần phản kháng dòng điện nạp xả tụ điện chu kỳ dòng điện xoay chiều Dòng I td tiêu để đánh giá tình trạng cách điện thiếu xót bên mức độ ẩm cách điện ảnh hưởng đến trị số dòng Itd Tuy nhiên, thành phần phụ thuộc vào kích thước thiết bị Vì riêng thành phần I td chưa phản ánh đầy đủ tình trạng cách điện thiết bị được, muốn đánh giá xác người ta dùng tỉ số thành phần dòng điện: tgδ = Itd/Ipk Các thiết bị có kích thước có tỉ số thay đổi theo biến đổi tương đối thành phần tác dụng so với thành phần phản kháng, thân thay đổi thể thiếu sót cách điện Ipk phụ thuộc vào kích thước điện dung hình học, thay đổi dù cách điện tốt hay xấu Itd biến đổi ion hóa nội bọt khơng khí tạp chất xen vào, điện áp lớn Itd lớn (phụ thuộc vào tình trạng chất cách điện) Do tgδ thể tình trạng cách điện điện mơi P = U.Itd = U.I Cosφ (vì cosφ = Itd/I) Q= U.Ipk = U.I.sinφ ( sinφ = Ipk/I) Có : I = ω.C.U , nên P = U2 ω.Ctd Cosφ , Q = U2 ω.Cpk sinφ Do : tgδ = sinφ / Cosφ = Q/P = Ctd/ Cpk Các trị số: U, C, ω khơng đổi, dó tgδ tính theo phần trăm: tgδ% = 100 tgδ *) Tgδ phụ thuộc vào nhiệt độ điện áp đặt vào - Tgδ phụ thuộc vào nhiệt độ: nhiệt độ tăng điện trở cách điện giảm xuống làm cho tổn thất tăng lên Tgδsự phụ thuộc mức độ ion hóa - Tgδ phụ thuộc vào điện ápUđược giải thích trị số điện áp, mức độ ion hóa tăng mạnh điện áp lớn mức giới hạn (Uth điện áp tới hạn, bắt đầu có ion hóa) Itd I Ipk δ φ Ut U Đương thê hiên Tgδ phuhthuôc vao điên Tgδ góc phụ góc lệch pha dòng điện điện áp đặt vào chất điện môi Câu 17: Nêu xử lý nhân viên vận hành xuất cố theo Quy trình XLSC HTĐ quốc gia (theo Quy trình XLSC HTĐ quốc gia) Câu 18 : Trình bày phân tích phương thức bảo vệ đường dây 220kV trạm : trình bày theo thực tế đơn vị *) Ví dụ ĐZ 220kV trạm 220kV Dung Quất : - Phương thức bảo vệ cho đường dây 220KV trạm T2DQ đươc bảo vệ hai rơ le bảo vệ khoảng cách Sel 421-1 Sel 421-2 Khi bảo vệ làm việc cắt máy cắt 231 - Hai rơ le lấy áp bảo vệ từ đường dây TU271, TU272 - Hai rơ le lấy dòng bảo vệ từ ngăn lộ tổng - Trong hai bảo vệ khoảng cách Sel 421-1 Sel 421-2 kích hoạt chức sau : + F21/21N : Chức khoảng cách pha- đất +F79 : Chức tự động đóng lặp lại +F68 : Chức dao động công suất +F67/67N : Chức dòng có hướng pha- đất +F50/51 : Chức q dòng pha cắt nhanh cắt có thời gian +F50/51N : Chức q dòng cắt nhanh cắt có thời gian pha-đất +SOTF : Chức chống đóng vào điểm cố +F25 : Chức kiểm tra hòa +F74 : Chức giám sát mạch cắt +FR : Chức ghi cố +BCU : Chức điều khiển mức ngăn +F85 : Chức truyền cắt lên trạm 500KV Dốc Sõi - Chức F85 làm việc bảo vệ khoảng cách đường dây 220KV Sel 421-1 Sel 421-2 trạm sảy cố nằm vùng làm việc lúc rơ le khép tiếp điểm cắt máy cắt 231 đồng thời khép tiếp F85 gửi tín hiệu lên trạm 500KV Dốc sõi để cắt máy cắt đầu đường dây bên tín hiệu cáp quang Ngược lai xảy cố vùng trạm 500KV Dốc sõi làm việc lúc khép F85 gửi tín hiệu xuống trạm 220KV Dung Quất để cắt máy cắt 231 tín hiệu cáp quang Câu 19 : Trình bày phân tích phương thức bảo vệ đường dây 110kV trạm: trình bày theo thực tế đơn vị *) Ví dụ ĐZ 110kV trạm 220kV Dung Quất : Đường dây 110kV trạm đươc bảo vệ hai rơ le: - 01 rơle bảo vệ khoảng cách SEL 421 gồm chức sau : 21/21N, 79, 68, 67/67N, 50/51, 50/51N, SOTF, 25, 74, FR, BCU - 01 rơle bảo vệ dòng SEL 451 gồm chức sau : 67/67N, 50/51, 50/51N, SOTF, 25, 74, FR, BCU + F21/21N: Chức khoảng cách pha - đất + F79: Chức tự động đóng lặp lại + F68: Chức dao động công suất + F67/67N: Chức q dòng có hướng pha - đất + F50/51: Chức dòng pha cắt nhanh cắt có thời gian + F50/51N: Chức q dòng chạm đất cắt nhanh cắt có thời gian + SOTF: Chức chống đóng vào điểm cố + F25: Chức kiểm tra hòa + F74: Chức giám sát mạch cắt + FR: Chức ghi cố + BCU: Chức điều khiển mức ngăn Khi có cố đường dây bảo vệ khoảng cách bảo vệ dòng khởi động, bảo vệ khoảng cách làm việc xuất lệnh cắt máy cắt đường dây trước cố vùng vùng bảo vệ khoảng cách bảo vệ q dòng có hướng làm bảo vệ dự phòng thời gian cắt bảo vệ khoảng cách vùng 0s, vùng 0.3s Bảo vệ q dòng có hướng thời gian cắt cấp 3s, cấp 1.2s Câu 20 : Ý nghĩa chức đóng lặp lại máy cắt đường dây? Nêu yêu cầu chung chức đóng lặp lại? * ý nghĩa chức đóng lặp lại máy cắt đường dây: - Theo kinh nghiệm vận hành, đa số ngắn mạch xảy đường dây truyền tải điện ngắn mạch thoáng qua nên tự tiêu tan cắt nhanh đường dây thiết bị bảo vệ rơle Cắt nhanh đường dây làm cho hồ quang sinh vị trí ngắn mạch bị tắt khơng có khả gây hư hỏng cản trở việc đóng trở lại đường dây để cung cấp điện Hư hỏng tự tiêu tan gọi thống qua Đóng trở lại đường dây có hư hỏng thống qua thường thành công - Những hư hỏng đường dây đứt dây dẫn, vỡ sứ, ngã trụ … tự tiêu tan, chúng gọi hư hỏng tồn Khi đóng trở lại đường có xảy ngắn mạch tồn đường dây lại bị cắt lần nữa, việc đóng trở lại không thành công - Để giảm thời gian ngừng cung cấp điện cho hộ tiêu thụ, thao tác đóng trở lại đường dây cách tự động nhờ thiết bị TỰ ĐỘNG ĐÓNG TRỞ LẠI (TDL) cần thiết Áp dụng TDL có hiệu đường dây có nguồn cung cấp phía, trường hợp TDL thành cơng khôi phục nguồn cung cấp điện *) Yêu cầu chung chức TDL: Tùy điều kiện cụ thể, sơ đồ TDL dùng cho đường dây thiết bị điện khác khác tất thiết bị TDL phải thỏa mãn yêu cầu sau: - Tác động nhanh: Thời gian tác động TDL cần phải nhỏ tốt để đảm bảo thời gian ngừng cung cấp điện nhỏ Ở đường dây có nguồn cung cấp từ phía tác động nhanh TDL để rút ngắn thời gian khơi phục tình trạng làm việc bình thường mạng điện Tuy nhiên thời gian TDL bị hạn chế điều kiện khử ion hồn tồn mơi trường chỗ ngắn mạch nhằm đảm bảo TDL thành cơng: Tkhử ion < TTDL - TDL phải tự động trở vị trí ban đầu sau tác động để chuẩn bị cho lần làm việc sau - Sơ đồ TDL cần phải đảm bảo số lần tác động định trước không tác động lặp lặp lại Phổ biến loại TDL lần, có số trường hợp người ta sử dụng TDL hai lần, ba lần - Khi thao tác máy cắt tay TDL khơng đươc tác động: Khi đóng máy cắt tay, MC bị cắt lâp tức bảo vệ rơ le, chứng tỏ đóng máy cắt vào ngắn mạch tồn tại, lúc việc đóng trở lại chắn khơng thành cơng Sơ đồ TDL cần tính đến khả cấm TDL trường hợp máy cắt bị cắt số bảo vệ như: bảo vệ máy biến áp, máy phát điện tác động… Câu 21 : Điện áp ngắn mạch UN% gì? Cách làm thí nghiệm để xác định điện áp ngắn mạch UN%? a/ Trên biển nhãn mác máy biến áp thường ghi UN % UK % : Điện áp ngắn mạch điện áp xuất nội cuộn dây máy biến áp máy biến áp mang tải định mức I2= I2đm Điện áp ngắn mạch ký hiệu U N có đơn vị tính (kV) (V) gọi điện áp ngắn mạch tuyệt đối Điện áp ngắn mạch máy biến áp xác định thơng qua thí nghiệm ngắn mạch, biết điện áp ngắn mạch tuyệt đối U N ta xác định điện áp ngắn mạch tương đối (%) UN% = 100 Điện áp ngắn mạch gây tổn thất công suất ngắn mạch, tổn thất cơng suất ngắn mạch tính sau: ∆PN = UN I2đm Như vậy: - Điện áp ngắn mạch UN % cho biết tổn thất điện nội cuộn dây máy biến áp - Tổn thất công suất ngắn mạch ∆PN phụ thuộc vào tình trạng mang tải máy biến áp Do cuộn dây máy biến áp thường quấn dây đồng nên ∆PN gọi tổn thất đồng *) Cách thí nghiệm để xác định điện áp ngắn mạch UN%: nối sơ đồ hình sau: - Nối cuộn dây thứ cấp qua đồng hồ ampemet để đo dòng ngắn mạch - Cuộn dây sơ cấp máy biến áp đấu vào máy biến áp đo lường, tăng dần điện áp phía sơ cấp ampemet trị số dòng điện định mức cuộn dây thứ cấp lúc điện áp thị đồng hồ vơnmet điện áp ngắn mạch Câu 22: Giải thích nguyên nhân gây ổn định hệ thống điện: Khi HTĐ làm việc bình thường ta ln có : Pphát = Ptiêu thụ (bỏ qua tổn thất HT) Thực tế, HTĐ có thời điểm dao động đó: Pphát # Ptiêu thụ - Với dao động nhỏ, đường đặc tính cơng suất HTĐ khơng thay đổi Nếu sau có dao động nhỏ hệ thống có khả tự trở trạng thái ổn định ban đầu: Hệ thống có ổn định tĩnh Nếu sau có dao động nhỏ hệ thống trở trạng thái ổn định ban đầu : Hệ thống ổn định tĩnh - Với dao động lớn (nguyên nhân cố ngắn mạch, thao tác đường dây mang tải lớn, máy phát điện cơng suất lớn…), đường đặc tính cơng suất HTĐ thay đổi Nếu sau có dao động lớn hệ thống có khả tự trở lại trạng thái ổn định mới: Hệ thống có ổn định động, sau có dao động lớn hệ thống khơng thể trở lại ổn định với trạng thái ổn định mới: Hệ thống ổn định động - Hệ thống rơi vào trạng thái ổn định nguyên nhân sau: + Những kích động nhỏ hệ thống xuất yêu cầu công suất phụ tải thay đổi hay thay đổi đầu phân áp trạm biến áp + Những kích động lớn việc tải đột ngột lý đó; tình trạng q tải đường dây cố thay đổi cấu trúc mạng lưới + Yêu cầu cung cấp công suất phản kháng phụ tải yếu tố dẫn đến dao động điện áp + Các điều kiện vận hành hệ thống như: khoảng cách nguồn phụ tải xa, đồ thị phụ tải không thuận lợi, phối hợp thiết bị bảo vệ chưa hiệu Câu 23: Giải thích Chức SOTF bảo vệ khoảng cách dùng Role kỹ thuật số? Nguyên tắc làm việc chức SOTF? Khi đóng điện vào đường dây cố nguyên nhân khách quan chủ quan thường hay xảy gây hậu nghiêm trọng thiết bị người Các cố dù lớn hay nhỏ cần cô lập tức thời Vì mà có mạch gia tốc bảo vệ SOTF để cô lập cố cách nhanh dù xảy hình thức (thực tế BV dòng cắt nhanh) Điều kiện ban đầu MC mở: Rơle phát MC trạng thái mở vào ngưỡng dòng, thơng qua tiếp điểm phụ MC Sau đóng MC, tiếp điểm phụ MC chuyển trạng thái đồng thời gửi tín hiệu start vào Input rơle để kích hoạt chức SOTF Nếu có cố SOTF cắt MC với thời gian giây Nếu khơng có cố sau thời gian đặt chức SOTF tự động trở Câu 24: Giải thích tụ điện đấu vào mạch điện xoay chiều có dòng điện chạy qua, đấu vào nguồn điện chiều khơng có dòng điện chạy qua? Tụ điện làm việc theo nguyên lý nạp – xả, đấu tụ điện vào mạch điện xoay chiều, thay đổi mang tính chu kỳ chiều độ lớn điện áp xoay chiều, khiến cực tụ điện tiến hành nạp – xả điện theo chu kỳ Dòng điện xả - nạp dòng điện xoay chiều chạy qua tụ điện Khi đấu tụ điện vào mạch điện chiều, chiều điện áp chiều không thay đổi theo chu kỳ, thời điểm đấu vào có dòng điện nạp thời gian ngắn, nạp điện xong khơng dòng điện chạy qua nữa, cho nên, dòng điện chiều khơng thể chạy qua tụ điện Câu 25: Phân biệt điện áp khí điện áp nội hệ thống điện? Nêu trường hợp gây điện áp nội bộ? - Quá điện áp khí sét đánh vào đường dây, trạm biến áp (hoặc đánh vòng) gây điện áp sét đánh gây cảm ứng lên đường dây, thiết bị điện - Còn điện áp nội có thay đổi chế độ làm việc hệ thống điện như: hai ĐZ vận hành song song cắt ĐZ làm ĐZ lại bị áp… - Các trường hợp gây điện áp nội bộ: + Do thao tác: Những thao tác đóng/cắt phần tử hệ thống điện chế độ làm việc bình thường, đóng/cắt đường dây, cắt MBA + Do thân hệ thống: Những tình trạng cố khác hệ thống chạm đất, ngắn mạch, sét đánh gây phóng điện trì, đứt dây, Câu 26: Trình bày nguyên lý làm việc, sơ đồ nguyên lý máy biến dòng điện, nêu giải thích thơng số máy biến dòng điện? Tại khơng để hở mạch thứ cấp máy biến dòng điện vận hành? a/ Nguyên lý làm việc máy biến dòng(TI): Căn vào hình 4-1a ta thấy dòng sơ cấp I sc chạy qua cuộn dây tạo khung dẫn từ từ thông biến đổi 1, từ thông cắt ngang vòng dây cuộn thứ cấp tạo chúng suất điện động cảm ứng Nếu ta nối tải với cuộn thứ cấp xuất dòng thứ cấp Itc có chiều ngược với dòng sơ cấp I sc Dòng thứ cấp tạo từ thông 2 ngược chiều với 1, kết khung từ xuất từ thông tổng 0= 1- 2, có cường độ vài phần trăm 1 Từ thông tổng 0 tạo suất điện động Etc cuộn thứ cấp vượt trước 0 góc 900 Trên hình 4-1b trình bày đồ thị vectơ biến dòng điện: Giữa vectơ -I tc vectơ Isc tồn góc  gọi sai số pha biến dòng Như góc lệch pha I tc Isc nhỏ 1800 Dòng kích từ tổng đại số vectơ dòng sơ cấp thứ cấp, có giá trị nhỏ vectơ bù Tổng trở cuộn thứ cấp kể tải thường nhỏ so với cuộn sơ cấp sơ đồ thay ta quy hai cuộn dây cấp điện áp thấp Vì vậy, biến đổi tổng trở tải không làm ảnh hưởng đến dòng thứ cấp: biến dòng làm việc nguồn dòng  Sơ đồ nguyên lý làm việc máy biến dòng(TI): Isc 0 1 2 Itc A Itc.Rtc Itc.Xtc Etc Vtc -Itc Ikt  Isc 0 Hình 4-1: Sơ đồ nguyên lý (a) đồ thị vectơ biến dòng điện (b) *) Nêu giải thích thơng số máy biến dòng điện (TI): Ikt Ikt0 Ikt90 - Hệ số biến đổi dòng điện định mức tỉ số vòng dây TI: Kdm = I1dm I dm Trong : I1đm I2đm dòng điện định mức phía sơ thứ cấp TI I1đm tiêu chuẩn hóa theo cấp, I2đm = 1A 5A Khi khoảng cách từ TI đến dụng cụ đo lường lớn ta dùng loại Iđm = 1A để giảm tiết diện dây dẫn phía thứ cấp Dòng sơ cấp đo nhờ TI xác định sau: I1 = Kđm.I2 Trong đó: I1 dòng sơ cấp cần đo lường, I dòng thứ cấp đo lường Thường thang đo đồng hồ nối vào TI người ta chia theo trị số K đm.I2đm Một đại lượng đặc trưng khác TI tỷ số vòng dây cuộn dây sơ cấp thứ cấp: Kw = W1 W2 Để bù lại dòng từ hóa cho máy biến dòng tăng độ xác thường người ta chọn Kđm > Kw - Sai số TI Giá trị Kđm.I2 đo đuợc thường khác dòng điện sơ cấp cần đo độ lớn góc pha, hiệu số hai đại lượng trị số gọi sai số dòng điện TI I = KđmI2 - I1 I âm dương thực tế thường tính theo phần trăm sau: I% = Kdm   100 [%] I1 Góc lệch pha vectơ dòng điện sơ cấp thứ cấp gọi sai số góc TI (I), dương âm, K đm.I2 vượt trước I1 I dương ngược lại sai số góc âm - Phụ tải TI: Phụ tải TI tổng trở tất dụng cụ dây dẫn nối vào mạch thứ cấp tính  : Z = x  r = Zdụng cụ + Zdây dẫn Khi cho z cần phải cho cos2 Khi tăng thêm dụng cụ đo lường nối thứ cấp phụ tải TI tăng dụng cụ đo lường nối vào TI theo phương pháp nối nối tiếp Phụ tải định mức : Là phụ tải lớn mà không làm cho sai số TI vượt giá trị qui định cấp xác xét SđmT = Zđm.I22đm (VA) - Cấp xác TI: Cấp xác BI sai số lớn dòng điện làm việc điều kiện: + Tần số 50 Hz + Phụ tải thứ cấp thay đổi từ (0,25 - 1)Sđm + Máy biến dòng có cấp xác 0,2 để cung cấp cho đồng hồ mẫu dùng phòng thí nghiệm Cấp xác (1, 3) dùng để cung cấp cho dụng cụ đo lường để bảng, riêng cơng tơ dùng cấp xác 0,5 Riêng Rơle tuỳ theo yêu cầu loại bảo vệ mà dùng cấp xác TI cho thích hợp b/ Giải thích vận hành không để hở mạch cuộn thứ cấp TI: Biến dòng điện xem có sơ đồ tương đương I I(t) Z1 I2 Zm Im Z’2 nguồn dòng, ta hình vẽ bên dưới: Z’t (Sơ đồ tương đương TI quy sơ cấp) Trong đó: Z1: tổng trở nội phía sơ cấp TI Z’2: tổng trở phía thứ cấp quy đổi sơ cấp TI Zm: tổng trở nhánh từ hoá TI Z’t : tổng trở tải TI Với Zm >>Z’2 - Từ sơ đồ tương đương ta có: I = I m + I2 Lưu ý: I phụ thuộc tải động lực, không phụ thuộc tải CT (Zt) * Khi TI có tải: I = Im + I2 Mặt khác theo điều kiện làm việc TI, tổng trở tải Z t nhỏ (gần ngắn mạch) nên: Z’t + Z’2  Z’2
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP CÓ TRẢ LỜI, BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP CÓ TRẢ LỜI, Đơn vị quản lý vận hành phải lập phiếu thao tác mẫu áp dụng cho thao tác chuyển đổi thanh cái. Phiếu thao tác mẫu này ghi rõ trình tự các bước thao tác nhất thứ và nhị thứ phù hợp với sơ đồ mạch nhất thứ và nhị thứ của trạm điện.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn