Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại NHTMCP Á Châu trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường vốn Việt Nam

183 16 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:20

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU SỰ CẦN THIẾT Là chủ thể kinh tế, NHTM hoạt động mục tiêu lợi nhuận Bên cạnh đó, đặc thù kinh doanh tiền tệ, nhạy cảm với vấn đề rủi ro khoản, nên an toàn hoạt động kinh doanh vấn đề sống đặc thù ngành ngân hàng Đối với NHTM, tín dụng hoạt động đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng, đồng thời hoạt động tiềm ẩn rủi ro lớn, gây vốn mức độ cao, dẫn tới an toàn cho ngân hàng Do vậy, hiệu tín dụng nội dung đặc biệt quan trọng quan tâm hoạt động NHTM nơi, lúc Đối với nước ta, hiệu tín dụng ngân hàng quan trọng phức tạp nhiều nước phát triển Thống kê cho thấy, thu nhập lãi tín dụng nguồn thu chủ yếu ngân hàng, có ngân hàng nguồn thu lên tới 90% thu nhập Trong đó, rủi ro tín dụng tiềm ẩn góc cạnh Bản thân hệ thống NHTM non yếu, qui mơ tài hạn hẹp; trình độ quản lý, công nghệ hạn chế; vấn đề kiểm soát hệ thống nhiều bất cập; lại đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh, cạnh tranh giá để mở rộng qui mô, phạm vi, thị phần… Về môi trường vĩ mô, thời gian gần đây, tác động khủng hoảng tài tồn cầu, cộng yếu nước dẫn tới biến động lớn lạm phát, đầu tư, tăng trưởng kinh tế, kéo theo điều chỉnh nhanh, mạnh sách tiền tệ tín dụng NHNN, cộng biện pháp xiết chặt quản lý tín dụng, quản lý an toàn hệ thống, tái cấu TCTD… có tác động lớn hoạt động NHTM nói chung, lĩnh vực tín dụng, đặc biệt hiệu tín dụng nói riêng Bản thân ngành ngân hàng NHTM nỗ lực nghiên cứu tăng cường quản lý tín dụng, có việc liên tục hồn thiện chế, sách; đổi qui trình, mơ hình hoạt động; áp dụng cơng nghệ đại vào đánh giá, thẩm định, quản lý khách hàng…, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, hạn chế rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ cán NHTM gây ra; tăng cường tính quán xem xét đánh giá tín dụng Khơng nằm ngồi xu hướng phát triển chung, NHTMCP Á Châu trải qua tất vấn đề Nổi lên NHTMCP trẻ, có hệ thống quản trị tiên tiến, đại, có hệ thống quản trị rủi ro tín dụng với hệ thống xếp hạng tín Viết thuê luận văn thạc 1sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 dụng tiên phong kết kinh doanh ấn tượng năm trước đây, song ngân hàng đối mặt với suy giảm chất lượng tín dụng nhanh chóng tác động mơi trường kinh doanh năm gần Khơng dừng đó, qui mơ tín dụng thu hẹp thực sự; lợi nhuận không bảo tồn Những khó khăn gắn liền với biến động môi trường kinh tế vĩ mô, điều chỉnh sách NHNN vấn đề tái cấu các TCTD thời gian qua Các nội dung chưa phân tích cách bản, cụ thể Thêm vào đó, nội dung quản trị NHTM đại, phải kể đến vấn đề khoảng trống kỳ hạn, cấu đồng tiền; chế độ lãi suất… đặc biệt quan tâm, vấn đề có tác động lớn tới chi phí huy động, rủi ro tín dụng, chưa đề cập nghiên cứu hiệu tín dụng Chính vậy, Nghiên cứu sinh lựa chọn chủ đề: “Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu điều kiện cạnh tranh thị trường vốn Việt Nam” để nghiên cứu cho luận án tiến sĩ Mục đích nghiên cứu luận án làm rõ đặc thù môi trường kinh doanh, đặc thù kinh doanh NHTMCP Á Châu, hệ thống quản lý tín dụng hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu thời gian qua, đối chiếu với thông lệ thực trạng đối thủ cạnh tranh, đề xuất hệ thống giải pháp để nâng cao hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu giai đoạn tới MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN Do vấn đề trọng tâm hoạt động ngân hàng, NHTM Việt Nam, nên có nhiều nghiên cứu thực nước chủ đề Nghiên cứu giới thẩm định tín dụng, rủi ro tín dụng, quản trị tín dụng, nợ xấu vấn đề thường xuyên, phổ biến Gần nhiều nghiên cứu xoay quanh vấn đề gắn với khủng hoảng chuẩn Mỹ, nội dung điều tiết để hạn chế nợ chuẩn rủi ro tín dụng, … Nghiên cứu nước đa dạng, việc cập nhật biến động kinh tế xã hội nước, tác động khủng hoảng tài toàn cầu vấn đề quản trị NHTM đại có liên quan tới hiệu tín dụng hạn chế 2.1 Một số nghiên cứu ngồi nước có liên quan tới hiệu tín dụng Nghiên cứu thẩm định tín dụng, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, nợ xấu: Những nghiên cứu tập trung làm rõ chất hoạt động tín dụng, đặc thù Viết thuê luận văn thạc 2sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng, nguyên nhân, việc đo lường rủi ro tín dụng nội dung quản trị, điều hành nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHTM (“Nghiên cứu đặc trưng hoạt động cho vay rủi ro tín dụng”, Jimenez, G Saurina, 2002; “Nghiên cứu quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng”, Bessis,J 1998; Nghiên cứu “Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng”, Ủy ban giám sát BASEL, 2000; “Cẩm nang sách kiểm tra giám sát quản lý rủi ro tín dụng”, Bảo hiểm tiền gửi Mỹ - FDIC; “Quản lý rủi ro tín dụng”, Hiệp hội chuyên gia rủi ro tồn cầu – GARP…; “Giới thiệu mơ hình rủi ro tín dụng”, Luhm, Christain, Ludger Overbeck Christoph Wanger, 2002; “Rủi ro tín dụng: định giá, đo lường quản lý”, NXB Đạihọc Princeton, 2003…) Bên cạnh đó, số nghiên cứu tập trung vào tác động, nguy hại rủi ro tín dụng, khơng việc thu hồi vốn, mà tiềm ẩn rủi ro khủng hoảng (“Rủi ro tín dụng – nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng ngân hàng, Pavla Vodava; “Nợ xấu Đông âu: nhân tố định tác động tới kinh tế, IMF, 2013; “Nghiên cứu nợ xấu tác động bất ổn vĩ mô, IMF, 2011); Nghiên cứu hệ lụy khác vấn đề nợ xấu bên cạnh tác động tới kinh tế, Ngân hàng trung ương Châu âu - ECB, 2013… Nợ xấu tiềm ẩn nguy vốn, cân đối dòng tiền, dẫn tới rủi ro khoản, nên vấn đề nghiên cứu phổ biến giới Do tác động nợ chuẩn, khủng hoảng tài tồn cầu, nợ xấu hệ thống tài gia tăng nhanh chóng việc xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa hệ thống NHTM vấn đề trọng tâm nước Các nghiên cứu nguyên nhân dẫn tới nợ xấu (Keeton, Willian Morris, 1987; nghiên cứu nợ xấu Mỹ (Sinkey, Joseph.f Greeen walt, 1991; nghiên cứu nợ xấu Tây ban nha (Salas Vincene Saurina, 2002); nghiên cứu quan hệ nợ xấu hoạt động ngân hàng (Kwan Eisenbeis, 1994; Hughes Moon, 1995; Reesti 1995); nghiên cứu khả nợ xấu cao dẫn tới việc thu hẹp hoạt động ngân hàng Ấn độ sau khủng hoảng tài 1997, ảnh hưởng tới qui mơ, thị phần hiệu hoạt động tương lai ngân hàng (nghiên cứu Agung et.al.2001) Các nghiên cứu liên quan tới hiệu tín dụng gắn với cho vay chuẩn, dẫn tới khủng hoảng tài Mỹ, châm ngòi cho khủng hoảng tài tồn cầu 2007: Viết thuê luận văn thạc 3sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Kể từ khủng hoảng, nhiều nghiên cứu nợ chuẩn Mỹ thực “Báo cáo khủng hồng tài chính”, Ủy ban quốc gia Mỹ, 2011; “Báo cáo cho vay duwis chuẩn” Bộ phận phát triển nhà thị Mỹ, 2012; “Cho vay trả góp khơng có trách nhiệm mở cửa cho rủi ro”, Goolsbee, Austan, 2007; “tại người cho vay chuẩn lại gặp khó khăn, vướng mắc”, Peterr Coy, 2007; “Sự bùng nổ sụp đổ cho vay chuẩn”, Ngân hàng dự trữ liên bang Dallas, 2007… Những nghiên cứu làm rõ chât cho vay chuẩn, thực chất liên quan tới chất lượng tín dụng người vay hệ lụy kèm Những người vay chuẩn khoản tín dụng chuẩn thực chất người vay khoản nợ có điểm số tín nhiệm thấp, khơng đạt chuẩn, tiềm ẩn nguy khơng trả nợ cao Điều có nghĩa, khả thu hồi vốn nhóm thấp, hiệu tín dụng khơng đảm bảo Nghiên cứu, ban hành nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng: Sau khủng hoảng nợ chuẩn Mỹ, để ngăn chặn tình trạng tái diễn, tăng cường hiệu tín dụng, thể việc tối đa hóa tỷ lẹ thu hồi, FDIC nghiên cứu ban hành 17 nguyên tắc quản lý RRTD Bên cạnh đó, nghiên cứu mơ hình kiểm chứng mức độ chịu đựng rủi ro tín dụng NHTM thực (Stress test of credit risk) Những nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc thực kiểm tra mức độ chịu đựng hệ thống NHTM kịch kinh tế vĩ mô khác nhau, kéo theo chất lượng tín dụng mức định khả chịu đựng NHTM ứng với chất lượng tín dụng – bao gồm qui mơ nợ xấu khả vốn (“Mơ hình kiểm chứng mức độ chịu đựng rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Brazil”, Banco Central Do Brasil, 2010; “Kiểm chứng mức độ chịu đựng rủi ro tín dụng “, Ngân hàng giới, 2013) 2.2 Một số nghiên cứu nước có liên quan - Các nghiên cứu hiệu tín dụng NHTM: Một số nghiên cứu điển hình “Các giải pháp nâng cao hiệu tín dụng NHTM Việt nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Trần Thị Xuân Hương, 2004; “Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ NHTMCP quốc doanh Việt Nam”, Nguyễn Tiên Phong, 2008; “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng NHTMCP Xuất nhập Viết thuê luận văn thạc 4sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Việt Nam”, Vũ Hồi Nam, 2006; “Nâng cao hiệu tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hà nội NHTMCP Quốc tế Việt nam”, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, 2004… Các nghiên cứu chưa cập nhật môi trường kinh doanh ngân hàng năm gần Hơn nữa, nghiên cứu chưa tập trung thích đáng tới nội dung quản trị NHTM đại có tác động đáng kể tới hiệu tín dụng ngân hàng - Một số nghiên cứu chất lượng tín dụng: “Nâng cao chất lượng tín dụng NHTMCP Ngoại thương Việt Nam q trình hội nhập”, Nguyễn Thị Thu Đơng, 2012; “ Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng NHTM Việt nam”, Trần Thị Hồng Hạnh, 1996… Những nghiên cứu đặt trọng tâm việc làm rõ khái niệm, chất, tiêu đo lường chất lượng tín dụng, thực trạng chất lượng tín dụng phạm vi nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp góc độ qui mơ hoạt động, hệ thống thơng tin, sách đầu tư, tiềm lực nguồn vốn… - Một số nghiên cứu hiệu sử dụng vốn: “Nâng cao hiệu sử dụng vốn NHTM địa bàn Hà nội tiến trình hội nhập kinh tế”, Đàm Hồng Phương, 2009; “Giải pháp đa dạng hóa hình thức huy động sử dụng vốn NHTMCP Công thương Việt nam”, Nguyễn Văn Thạnh, 2001; … Nghiên cứu hiệu huy động sử dụng vốn có tính tới việc cân đối huy động sử dụng vốn Tuy vậy, nghiên cứu thực cho năm 1990, không cập nhật với thay đổi kinh tế thời gian qua - Các nghiên cứu rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng “Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng NHTM”, Nguyễn Hữu Thủy; “Các biện pháp NHTM nhằm hạn chế rủi ro cho vay doanh nghiệp”, Lê Thị Hiệp Thương; “Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam”, Lê Thị Huyền Diệu, 2010; “Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương”, Phạm Xn Hòe; “Khung quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam”, TS Phạm Huy Hùng, 2008… Viết thuê luận văn thạc 5sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Những nghiên cứu đặt trọng tâm vào rủi ro tín dụng, định hiệu tín dụng, khơng hồn tồn đồng nghĩa với hiệu tín dụng - Các nghiên cứu vấn đề an toàn cho vay, bảo đảm tiền vay “Đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng NHTM địa bàn thành phố Hồ chí Minh”, Lê Tấn Phước… “Hồn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn NHTM Việt nam”, Trần Thị Kỳ; “Xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế chuyển đổi”, Nguyễn Trọng Hòa, 2009; “Phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ”, TS Phạm Huy Hùng… Đây công cụ đại, triển khai vào hỗ trợ việc thẩm định, đánh giá khách hàng sở ứng dụng phần mềm CNTT vào kinh doanh NHTM Việc nghiên cứu, ứng dụng công cụ không tạo thêm kênh đánh giá, thẩm định khách hàng cho NHTM, mà vấn đề quan trọng đánh giá nhanh, thuận tiện cho khách hàng; đánh giá cách khách quan quán tồn hệ thống Các nội dung nghiên cứu tập trung vào hệ thống tiêu chí đánh giá; trọng số cho tiêu chí nguồn thơng tin đầu vào, vấn đề cập nhật thông tin, làm thông tin… - Các nghiên cứu xử lý nợ xấu: Ở góc độ hẹp hơn, số nghiên cứu tập trung vào việc sử lý nợ xấu: “Nghiên cứu nợ xấu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt nam” (Nguyễn Tuấn Anh, 2004; Bùi Thị Thu Lan, 2005; Vũ Hữu Biên, 2010); “Nghiên cứu nợ xấu NHTMCP Ngoại thương Việt nam” (Nguyễn Thành Đô, 2005; Cù Hoài Thanh, 2010;); “Nghiên cứu nợ xấu ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam” (Nguyễn Huy Hồng, 2007; Nguyễn quốc Việt, 2008) Như vậy, nói nay, nghiên cứu hiệu tín dụng, chất lượng tín dụng, vấn đề rủi ro tín dụng, an tồn tín dụng thực nhiều góc độ khác nhau, thời gian khác Tuy vậy, phần lớn nghiên cứu tập trung vào hiệu tín dụng vấn đề có liên quan thời gian trước Chỉ vài nghiên cứu cập nhật đến năm 2012 Nghiên cứu hiệu tín dụng đặt bối cảnh mở cửa, với nhiều hội phát triển kinh tế nói chung, khu vực tài – ngân hàng nói riêng, đồng thời chịu tác động trực tiếp khủng hoảng Viết thuê luận văn thạc 6sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 tài tồn cầu 2008 điều chỉnh nhanh, mạnh chế, sách vĩ mơ (điển hình sách tín dụng, sách lãi suất, sách quản lý vàng, ngoại hối…) nhằm ổn định kinh tế, hướng tới phát triển bền vững, kéo theo rủi ro lớn khu vực kinh doanh tiền tệ… chưa thực cách Thêm vào đó, nội dung quản trị NHTM đại, có quản trị rủi ro tín dụng từ góc độ cân đối tài sản nợ - tài sản có qui mô, cấu kỳ hạn, cấu đồng tiền, cấu lãi suất… hạn chế Trong lại rủi ro có tác động lớn tới chi phí, lợi nhuận vấn đề khoản ngân hàng thời gian qua NHTMCP Á Châu ngân hàng chịu tác động lớn việc điều chỉnh chế, sách thời gian qua thực tế hiệu tín dụng ngân hàng bị suy giảm đáng kể Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu điều kiện cạnh tranh thị trường vốn Việt Nam” cấp thiết, với mục đích cập nhật vấn đề kinh tế - xã hội gần có tác động tới hiệu tín dụng, đồng thời bao phủ khía cạnh quản trị NHTM đại có tác động đáng kể tới hiệu tín dụng, đặc biệt trường hợp NHTMCP Á Châu, với cố lớn huy động cho vay vàng thời gian qua, tập trung chủ yếu vào khối khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu điều kiện canh tranh thị trường vốn Việt nam Nhiệm vụ nghiên cứu: Để giải mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận án là: · Tổng hợp, làm rõ vấn đề lý luận nâng cao hiệu tín dụng NHTM điều kiện canh tranh thị trường vốn Việt nam · Tổng hợp kinh nghiệm nước liên quan tới nâng cao hiệu tín dụng NHTM · Phân tích thực trạng hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu điều kiện thị trường vốn Việt nam giai đoạn 2007 -2013, xác định cụ thể mặt được, chưa nguyên nhân Viết thuê luận văn thạc 7sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 · Đề xuất quan điểm, hệ thống giải pháp nâng cao hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu bối cảnh thị trường vốn Việt nam giai đoạn tới ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: luận án xác định đối tượng nghiên cứu hiệu tín dụng NHTM điều kiện canh tranh thị trường vốn Việt nam Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận ngồi nước hiệu tín dụng NHTM điều kiện canh tranh thị trường vốn; nghiên cứu thực trạng hiệu tín dụng NHTM Á Châu điều kiện thị trường vốn Việt Nam giai đoạn 2007 – 2013, so sánh với đối thủ cạnh tranh thị trường; Đề xuất giải pháp đến năm 2020 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, xem xét vật, tượng trạng thái phát triển, mở rộng ứng với điều kiện, môi trường có liên quan Phương pháp thống kê so sánh: Sử dụng hệ thống thông tin liệu hoạt đọng ngân hàng, môi trường kinh doanh, từ áp dụng biện pháp phân tích theo chuỗi thời gian, phân tích cấu, phân tích tương quan để rút nhận định có tính chất định lượng vấn đề nghiên cứu Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên sở thông tin, liệu đối tượng nghiên cứu, tài liệu thứ cấp có đối tượng nghiên cứu, tiến hành phân tích định tính, tổng hợp, khái quát vấn đề nghiên cứu NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án tổng hợp làm rõ vấn đề hiệu tín dụng NHTM điều kiện cạnh tranh thị trường vốn Việt Nam, đặc biệt tập trung làm rõ nội hàm hiệu tín dụng sở phân tích khái niệm hiệu kinh doanh, hệ thống tiêu chí đo lường, từ tập trung vào nhân tố có tác đơng tới hiệu tín dụng; Tổng hợp kinh nghiệm nâng cao hiệu tín dụng NHTM số nước giới, số NHTM lớn Việt Nam, điển hình kinh nghiệm tăng cường cơng tác quản trị NHTM thơng qua việc khuyến khích NHTM niêm yết sàn, mở cửa thị trường khu vực tài – ngân hàng chuẩn hóa nghiệp vụ Viết thuê luận văn thạc 8sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 tín dụng Trung quốc; kinh nghiệm nợ chuẩn Mỹ tác động tiêu cực hệ thống chám điểm tự động, 17 nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng FDIC; kinh nghiệm điều chỉnh linh hoạt chế, sách tín dụng tập trung hóa quản lý, điều hành… Vietinbank; Phân tích chi tiết thực trạng hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu điều kiện thị trường vốn Việt nam giai đoạn 2007 – 2013, cung cấp tranh toàn diện hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu góc độ tác động mơi trường kinh doanh; hệ thống quản trị công tác điều hành, tác nghiệp ngân hàng mơi trường kinh doanh có nhiều biến động thời gian qua; rõ mặt đạt được, hạn chế nguyên nhân, từ đề xuất năm nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu giai đoạn đến 2020, vượt qua tình trạng khó khăn kinh tế kèm với nhu cầu tín dụng giảm, chất lượng tín dụng xấu KẾT CẤU LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án kết cấu gồm chương, chi tiết sau: Chương 1: HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG VỐN - LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2013 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NAY TỚI NĂM 2020 Viết thuê luận văn thạc 9sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 CHƯƠNG 1: HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG VỐN - LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM 1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng thương mại điều kiện cạnh tranh thị trường vốn 1.1.1 Các nghiệp vụ tín dụng NHTM 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng NHTM Quan hệ tín dụng hình thành đời từ lâu, chí mối quan hệ tín dụng thơ sơ phát sinh từ sau chế độ cộng sản nguyên thuỷ tan rã Khi chế độ tư hữu tư liệu sản xuất xuất hiện, đồng thời xuất quan hệ trao đổi hàng hóa Thời kỳ này, tín dụng thực hình thức vay mượn vật - hàng hóa Trong kinh tế hàng hố, thời điểm, ln có số người tạm thời thừa vốn, có vốn tạm thời nhàn rỗi có nhu cầu cho vay, có số người tạm thời thiếu vốn, có nhu cầu vay Hiện tượng làm nảy sinh mối quan hệ kinh tế mà nội dung vốn dịch chuyển từ nơi tạm thời thừa sang nơi thiếu với điều kiện hoàn trả có thêm phần dơi ra, biết đến lợi tức, lãi (đối với người chuyển dịch vốn tạm thời nhàn rỗi) chi phí việc sử dụng vốn (đối với người tạm thời thiếu vốn, sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi người tạm thời có vốn nhàn rỗi) Đây quan hệ tín dụng Như tín dụng quan hệ vay mượn chủ thể dựa nguyên tắc hoàn trả kèm theo lợi tức, để thoả mãn nhu cầu hai bên, quan hệ bình đẳng, hai bên có lợi mang tính thoả thuận Nghiên cứu chất tín dụng Mark cho rằng, tín dụng chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị (dưới hình thái tiền tệ hay vật ) thời hạn định từ người sở hữu sang người sử dụng hoàn trả đến hạn với lượng giá trị lớn giá trị ban đầu Khoản dôi gọi lợi tức tín dụng Khác với quan hệ kinh tế khác, chuyển nhượng quan hệ tín dụng chuyển nhượng quyền sử dụng tư thời định mà khơng có chuyển nhượng quyền sở hữu người vay người cho vay Viết thuê luận văn thạc10sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Đối với KHCN, sản phẩm đóng gói cấp tín dụng cho khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh, dịch vụ quản lý tài khoản, dịch vụ vay qua thẻ nhanh chóng tiện lợi giúp xoay vốn nhanh cần vốn gấp hoạt động kinh doanh hay sinh hoạt, dịch vụ ngân hàng điện tử Đối với ngành nghề, khu vực, tùy biến cần thiết kế để cán tín dụng điều chỉnh linh hoạt sản phẩm ứng với nhóm đối tượng KH VIP Về giá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: Do lãi suất kiểm soát NHNN, để chủ động cạnh tranh thị trường, NHTMCP Á Châu nên xây dựng sách lãi suất linh hoạt dựa vào uy tín trả nợ KH, tính khả thi phương án kinh doanh Chính sách lãi suất nên dải Để ưu tiên KH tốt, đem lại lợi ích tổng thể cho ngân hàng lớn, có uy tín, tiềm tương lai, chế độ phí, lãi suất nên dải thấp khung lãi suất Ngược lại, KH đem lại lợi ích tổng thể cho ngân hàng thấp, rủi ro tiềm ẩn, chế độ phí, lãi suất dải cao khung lãi suất Độ dốc khung lãi suất nên thấp nhóm đối tượng Kh tốt, khuyến khích thu hút KH tiềm năng, đem lại lợi ích lớn cho ngân hàng Trong độ dốc cao KH lại, nhằm thể rõ quan điểm hạn chế KH khơng khuyến khích ngân hàng Trong dải lãi suất qui định, giám đốc khối/Hội đồng tín dụng chủ động việc tiếp thị KH đáp ứng điều kiện cụ thể NHTMCP Á Châu, tránh trường hợp bỏ sót KH tốt 3.3.2.5 Nhóm giải pháp quản trị, chiến lược kinh doanh NHTMCP Á Châu a/ Nâng cao lực quản trị toàn diện NHTMCP Á Châu, đặc biệt quản trị tín dụng Quản trị ngân hàng vấn đề sống ngân hàng nói chung, hiệu tín dụng nói riêng, tín dụng hoạt động ngân hàng có liên quan tới tất vấn đề rủi ro, gồm rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro kỳ hạn, rủi ro khoản, rủi ro tác nghiệp Đề án tái cấu ngân hàng có yêu cầu cụ thể việc tái cấu vấn đề quản trị TCTD giai đoạn tới Đối với NHTMCP Á Châu công tác quản trị đạt nhiều thành cơng thời gian qua, điển thực niêm yết cổ phiếu ngân hàng; củng cố Viết thuê luận văn thạc169 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ủy ban Hội đồng quản trị; phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; thực phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo tiêu chí định lượng định tính; củng cố hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ; cấu, xếp lại phận chức kinh doanh, tách bạch phận bán hàng, vận hành; tách bạch phận quan hệ khách hàng, thẩm định tín dụng; đại hóa hệ thống cơng nghệ; phát triển hệ thống thông tin quản lý nội bộ, hạ tầng công nghệ thông tin, NHTMCP Á Châu đơn vị tiên phong việc ký kết hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với tổ chức tài – ngân hàng nước (từ năm 1997, ngân hàng ký hợp đồng trợ giúp kỹ thuật với IFC Ngân hàng Far East Bank and Trust Company –Philippines), mở cửa cho nhà đầu tư nước (năm 2002, ACB bán 5,5 triệu USD cổ phần ngân hàng cho IFC) để tiếp nhận công nghệ tiên tiến, trình độ, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế Đây tảng để NHTMCP Á Châu đạt thành cơng lớn việc phát triển nhanh chóng ngân hàng thời gian qua, với hiệu hoạt động chi nhánh mức cao, lợi nhuận toàn hệ thống tăng bình quân 60% giai đoạn 2007 - 2011, trì rủi ro tín dụng mức tương đối thấp, khoản đảm bảo, thực tế NHTMCP Á Châu nhà tạo lập thị trường liên ngân hàng Tuy vậy, việc phát vi phạm CEO cao cấp NHTMCP Á Châu năm 2012; vấn đề chưa linh hoạt với điều kiện KT-XH xấu đi; vấn đề quản lý toàn diện rủi ro hệ thống tương tác loại rủi ro (rủi ro huy động vàng, chuyển sang VND cho vay, đến thực đóng trạng thái vàng theo định NHNN dẫn tới lỗ lớn) cho thấy quản trị NHTMCP Á Châu nhiều vấn đề, đặc biệt việc vi phạm qui định pháp luật, vấn đề chấp nhận rủi ro mức hoạt động Đây cần phải xem trọng tâm tiến hành củng cố, kiện tồn cơng tác quản trị ngân hàng để ngân hàng đạt mục tiêu kinh doanh, phát triển Với thực trạng, xu hướng chuẩn mực quản trị ngân hàng thị trường, công tác tái cấu quản trị NHTMCP Á Châu thời gian tới nên: Xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cấp ngân hàng theo thông lệ quốc tế; đảm bảo độc lập khách quan chức năng, nhiệm vụ Viết thuê luận văn thạc170 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 quản trị, điều hành, kinh doanh, tránh tình trạng vừa đánh trống vừa thổi còi, ban điều hành vừa điều hành kinh doanh, vừa thực công tác quản trị, đưa định hướng, nguyên tắc hoạt động thuận tiện cho việc điều hành mục tiêu phát triển lâu dài NH…, HĐQT đồng thời thực điều hành, đưa chiến lược, vị rủi ro mục tiêu kinh doanh lợi ích ban điều hành, khơng theo lợi ích cổ đơng Theo thơng lệ quốc tế: HĐQT chịu trách nhiệm chung mục tiêu chiến lược NH, chiến lược rủi ro, quản trị công ty, giám sát hoạt động Ban điều hành, đảm bảo việc thực nghiêm túc chiến lược kinh doanh, chiến lược rủi ro, nguyên tắc giá trị ngân hàng Do đó, HĐQT phải: Phê duyệt giám sát chiến lược kinh doanh chung ngân hàng, có tính tới lợi ích lâu dài ngân hàng, giá trị tài sản cổ đông, người gửi tiền bên có liên quan; Phê duyệt giám sát ngân hàng thực thi: Chiến lược rủi ro tổng thể, có vị rủi ro ngân hàng; Quản lý rủi ro tuân thủ chế, sách quản lý rủi ro; Hệ thống kiểm sốt nội bộ; Khuôn khổ quản trị công ty, nguyên tắc giá trị NH; Hệ thống lương thưởng NH Các vấn đề phải quán với Văn hóa NH cung cấp chuẩn mực phù hợp cho việc ứng xử chuyên nghiệp có trách nhiệm từ HĐQT đến cán kinh doanh; tương ứng với mục tiêu giá trị NH Đạo đức kinh doanh phải xác định rõ hành vi làm không làm, hạn chế tối đa việc chấp nhận rủi ro mức Các chế thông tin, chế tài thưởng phạt, chế độ lợi ích phải phù hợp, khuyến khích, khơi dậy lòng nhiệt huyết, hành vi đắn hạn chế tối đa tiêu cực, dối trá hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh Ban điều hành: Chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động toàn hệ thống phù hợp với chiến lược kinh doanh, vị rủi ro sách HĐQT phê duyệt BGĐ phận nòng cốt chịu trách nhiệm thực trách nhiệm giải trình hoạt động hàng ngày ngân hàng Muốn vậy, BGĐ phải có Viết thuê luận văn thạc171 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 chế, sách thiết lập cấu quản lý có khả giám sát hiệu hoạt động phận hệ thống Củng cố hiệu ban kiểm soát nội bộ: Quán triệt quy định kiểm soát nội tập hợp chế, sách, quy trình, quy định nội bộ, cấu tổ chức tổ chức tín dụng, nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro đạt yêu cầu hoạt động an toàn, lành mạnh TCTD, NHTMCP Á Châu cần củng cố ban kiểm soát nội bộ, đảm bảo tất rủi ro chủ yếu NH có sách, quy trình, phương pháp quản lý có biện pháp kiểm sốt; đồng thời tất sách, quy trình, phương pháp áp dụng thực thi mong đợi Kiểm sốt nội phải trì mơi trường hoat động nội ngân hàng tin cậy, luồng thơng tin tài hoạt động kinh doanh phải kịp thời đầy đủ Mục đích cuối đảm bảo ngân hàng tuân thủ toàn quy định luật lệ hành quy định nội bộ, chế, sách thân NH Để hạn chế hoạt đọng vượt thẩm quyền, hành vi lừa đảo, kiểm sốt nội phải đảm bảo định kinh doanh quan trọng cần phải giám sát theo nguyên tắc mắt (ln phải có cá nhân khác thực hiện) Kiện toàn máy quản lý rủi ro tồn diện ngân hàng Theo đó, phát triển hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực Ủy ban Basel, quản lý tất rủi ro hệ thống, gồm rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường (giá cả, lãi suất, tỷ giá), rủi ro tác nghiệp, rủi ro pháp lý và rủi ro chiến lược Trước hết, cần phải có ủy ban RR thuộc HĐQT, chịu trách nhiệm định vị rủi ro, phân bổ rủi ro cho lĩnh vực định hướng triển khai áp dụng công cụ, biện pháp quản lý rủi ro hệ thống Tổ chức thực vấn đề phận QLRR thuộc máy điều hành, chịu trách nhiệm vấn đề rủi ro kinh doanh thường xuyên, hàng ngày ngân hàng, trì rủi ro tổng thể rủi ro theo ngành nghề, lĩnh vực, khu vực kinh tế thực tế phạm vi vị rủi ro định hướng Ủy ban RR thuộc HĐQT Khối rủi ro quản lý rủi ro tổng thể toàn ngân hàng, chịu trách nhiệm chung vấn đề rủi ro, thực tế, rủi ro hoạt động ngân hàng có liên quan chặt chẽ với Rủi ro thị trường nhanh chóng tác động tới chất lượng tín dụng, rủi ro tín dụng Rủi ro đạo đức, rủi ro tác nghiệp, cuối cùng, ảnh Viết thuê luận văn thạc172 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 hưởng tới rủi ro tín dụng, Khối RR phải đứng đầu giám đốc khối rủi ro Giám đốc khối rủi ro phải tách bạch khỏi chức điều hành trách nhiệm kinh doanh khác, không đội hai mũ, nghĩa chịu trách nhiệm trực tiếp kiêm Tổng giám đốc, Giám đốc Tài hay vị trí quản lý, điều hành cao cấp khác, đảm bảo định kinh doanh kiểm soát mặt rủi ro cách khách quan, độc lập Nói cách khác, khối rủi ro hoạt động với tính chất độc lập, hạn chế hành vi chấp nhận rủi ro mức khối kinh doanh Ngoài việc độc lập với khối kinh doanh, để khối quản lý RR hoạt động hiệu quả, cần phải đảm bảo Giám đốc rủi ro tiếp cận trực tiếp với HĐQT ủy ban RR HĐQT Bộ phận QLRR, đạo giám đốc khối, chịu trách nhiệm xác định, đánh giá, gíam sát, kiểm sốt rủi ro hệ thống phù hợp với vị rủi ro NH HĐQT thiết lập, vậy, cần phải có chế xác định cụ thể vị trí phận rủi ro định kinh doanh, đảm bảo ý kiến cán rủi ro phần thiếu phải suy xét kỹ lưỡng định kinh doanh Để đảm bảo tính khách quan phân tích, đánh giá, kiểm sốt rủi ro định kinh doanh bên cạnh độc lập giám đốc khối rủi ro với vị trí quản lý, điều hành kinh doanh cao cấp, phận rủi ro phải tách bạch với phận kinh doanh Song phải thiết lập chế để phận rủi ro tiếp cận tất hoạt động kinh doanh, kênh thông tin khối kinh doanh để có thơng tin đầu vào Tăng cường lực, chế điều chỉnh định hướng kinh doanh Hội đồng quản trị: HĐQT phận định hướng chiến lược hoạt động ngân hàng, định vấn đề mấu chốt thị trường, khách hàng, phương thức kinh doanh, vị rủi ro, sách rủi ro, hệ thống kiểm sốt, giá trị công ty, hệ thống lương thưởng, vậy, cần phải có lực, trình độ chun mơn, kinh nghiệm phù hợp, để quản trị giám sát hiệu Trình độ, kinh nghiệm chun mơn thành viên HĐQT phải bao gồm vấn đề chủ chốt tài kế tốn, cho vay, hệ thống tốn, lập kế hoạch chiến lược, truyền thơng, quản lý rủi ro, kiểm Viết thuê luận văn thạc173 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 soát nội bộ, kiểm toán vấn đề tuân thủ Để định hướng chiến lược cho ngân hàng, thành viên HĐQT phải có chế thu thập, phân tích, dự đốn xu hướng thị trường có kiến thức phù hợp để hiểu, xem xét nhận định khả xu hướng thị trường, hành vi thành phần tham gia thị trường, môi trường kinh tế - pháp lý có tác động đến hoạt động ngân hàng b/ Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý có tính khả thi cao Điều chỉnh tốc độ tăng trưởng: NHTMCP Á Châu quán triệt nguyên tắc tăng trưởng nhanh – quản lý tốt – hiệu cao, xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh mang tính khả thi Tuy nhiên, ba lúc song hành, đặc biệt bối cảnh kinh tế khó khăn, khách hàng ngân hàng khách hàng dễ tổn thương môi trường cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày liệt Thực tế, việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng NHTMCP Á Châu thời gian qua, mức độ định, có liên quan tới hạn chế mà ngân hàng phải đối mặt Do đặt tốc độ tăng trưởng cao, NHTMCP Á Châu lựa chọn phân khúc khách hàng DNVVN KHCN để tăng trưởng Điều phù hợp năm kinh tế thuận lợi, với tăng trưởng mạnh mẽ khu vực Nếu ngân hàng tập trung vào phân khúc khác, khó có khả tăng trưởng nhanh thời gian qua Một mặt, tăng trưởng khu vực khác, đặc biệt khu vực KT NN thấp nhiều so với khu vực kinh tế nhà nước Mặt khác, ngân hàng khó cạnh tranh với đối thủ NHTM NN, với quan hệ truyền thống kinh nghiệm kinh doanh ngân hàng lâu đời Tuy nhiên, kinh tế xuống, khu vực DNVVN nhóm khách hàng dễ tổn thương khó khăn bùng phát với NHTMCP Á Châu Tiếp đó, theo đuổi mục tiêu tăng trưởng nhanh, NHTMCP Á Châu tăng cường huy động nhiều nguồn vốn, nguồn vàng ngoại tệ hai nguồn có tỷ trọng lớn hẳn so với TCTD khác Điều giúp ngân hàng có khoản lợi nhuận khổng lồ thời gian trước đây, đặt NHTMCP Á Châu vào tình trạng lỗ lớn năm 2012 chế, sách thay đổi Ngoài ra, tăng trưởng nhanh nguyên dẫn gây tác động tiêu cực tới vấn đề thẩm định, quản lý, giám sát tín dụng Viết thuê luận văn thạc174 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Do vậy, NHTMCP Á Châu cần điều chỉnh lại tốc độ tăng trưởng mức độ phù hợp Trên sở cho phép ACB lựa chọn khách hàng linh hoạt hơn, chủ động công tác huy động vốn cân đối hoạt động kinh doanh Điều phù hợp với bối cảnh kinh tế, mục tiêu tái cấu giai đoạn tới, chuyển từ phát triển chiều rộng sang phát triển chiều sâu, giảm mạnh đầu tư, giảm qui mô tổng đầu tư; phát triển cân đối thị trường tài chính, đặc biệt thị trường vốn Nếu NHTMCP Á Châu khơng nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh, điều chỉnh tốc độ tăng trưởng phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh, với định hướng tái cấu kinh tế, ngân hàng khơng xác định trọng tâm, trọng điểm để cạnh tranh hoạt động, đầu tư tràn lan, tiềm ẩn rủi ro không hiệu quả; không cân đối nguồn vốn nhu cầu, dẫn tới lãng phí nguốn vốn (do tín dụng thu hẹp nhanh), hiệu hoạt động tổng thể không cao Trong bối cảnh kinh tế xã hội dự báo nhiều khó khăn, tái cấu kinh tế chuyển hướng phát triển bền vững, với mục tiêu đầu tư giảm đáng kể so với thời gian qua, ngân hàng cần nhanh chóng điều chỉnh tốc độ tăng trưởng, mức cao mức trung bình ngành, tự định, mà phải tuân thủ giới hạn tối đa NHNN đặt cho nhóm TCTD Theo xu nay, mức tối đa không 20% Trong trường hợp cụ thể, NHNN nới trần tín dụng so với giới hạn chung Như vậy, tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng giảm nhiều so với trước Vấn đề phân tích dự báo áp dụng kịch chiến lược kinh doanh NHTMCP Á Châu vận hành phận phân tích dự báo vĩ mơ, thực cơng tác phân tích, dự báo diễn biến kinh tế, ngành lĩnh vực tác động đến NH, KH vay vốn Từ đưa khuyến nghị định hướng, sách cụ thể cho ngành, lĩnh vực, cấp hạn mức cụ thể để chủ động phòng tránh rủi ro, tránh phản ứng chậm, gây lúng túng công tác quản trị rủi ro NH Tuy nhiên, thực tế cho thấy, linh hoạt NHTMCP Á Châu trước thay đổi kinh tế hạn chế Cho tới năm 2012, ngân hàng tập trung vào khu vực DNVVN, khủng hoảng tài tồn cầu suy giảm kinh Viết thuê luận văn thạc175 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 tế nước thể hiển rõ có tác động sâu rộng tới khu vực Với đặc thù dễ tổn thương DNVVN, phân tích vĩ mơ cho thấy điều kiện kinh tế diễn biến không thuận lợi, tác động tới khu vực DNVVN lớn, NHTMCP Á Châu cần linh hoạt việc điều chỉnh danh mục khách hàng Muốn vậy, NHTMCP Á Châu cần có kịch chiến lược Trên sở các điều kiện KT-XH cụ thể, có định hướng kinh doanh tương ứng, kéo theo giải pháp cụ thể sản phẩm, kênh phân phối, bán hàng, nguồn nhân lực Như vậy, rơi vào điều kiện kinh tế nào, NHTMCP Á Châu sẵn sàng cho thay đổi kinh doanh luôn, mà không thời gian để phân tích, tìm hướng thị trường, sản phẩm, kênh phân phối, bán hàng đợi chờ thủ tục phê duyệt hệ thống Tiếp đó, cần thức hóa việc ứng dụng hệ thống cảnh báo sớm liên quan đến dấu hiệu KH thị trường Khi có dấu hiệu thay đổi đáng kể, chế định phải cho phép ngân hàng nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, định hướng kinh doanh thiết lập điều kiện tảng tương ứng với kế hoạch, định hướng kinh doanh 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ Chính phủ có giải pháp đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mơ, tài - tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đây tảng để NHTM hoạt động hiệu quả, đặc biệt hoạt động tín dụng - Chỉ đạo điều hành sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, thận trọng theo nguyên lý thị trường Thực sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, phối hợp hài hòa sách tiền tệ sách tài khóa để kiềm chế lạm phát; hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Định hướng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế - tiết kiệm – đầu tư hợp lý Tiếp tục xử lý tốt mối quan hệ tích lũy tiêu dùng, tiết kiệm đầu tư; có sách khuyến khích tăng tích lũy cho đầu tư phát triển, hướng dẫn tiêu dùng; thu hút hợp lý nguồn lực xã hội để tập trung đầu tư cho hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo tiền đề đẩy mạnh cấu lại kinh tế đổi mơ hình tăng trưởng - Tổ chức điều hành hoạt động thị trường Viết thuê luận văn thạc176 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Cần có chiến lược toàn diện thị trường bối cảnh hội nhập, mở rộng thị trường nước, tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoạt động xuất nhập đặt yêu cầu nâng cao lực cạnh tranh kinh tế, doanh nghiệp hàng hoá Hạn chế nhập siêu, củng cố cán cân toán quốc tế, tăng dự trữ ngoại tệ Quản lý thị trường khắc phục tình trạng mua bán vòng vèo, lũng đoạn thị trường Tăng cường chế điều hành, giám sát hoạt động thương mại đặc biệt mặt hàng thiết yếu Kiểm sốt xử lý tượng đầu cơ, bn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hoá vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm Tiếp tục xây dựng bổ sung hồn thiện mơi trường pháp lý quản lý giá, đảm bảo giá vận động theo chế giá thị trường nằm tầm kiểm soát Nhà nước Kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá quan hệ thương mại nội địa, chống chuyển giá nội bộ, tiêu chuẩn thẩm định giá - Phát triển đồng thể chế thị trường Hình thành phát triển đồng thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường quyền sử dụng đất, thị trường nhà đô thị nhằm giải phóng phát huy nguồn lực đất nước đưa vào đầu tư phát triển kinh tế Xây dựng hoàn thiện hệ thống thị trường tài chính, vận hành theo nguyên tắc thị trường với quy trình cơng nghệ đại, thực tốt chức chu chuyển vốn kinh tế chủ động hội nhập vào thị trường tài khu vực Phát triển số lượng, chất lượng nâng cao tiềm lực tài chính, trình độ chun mơn thể chế tài lên tầm khu vực quốc tế Tái cấu thị trường chứng khoán định chế tài liên quan theo hướng: cấu lại, đa dạng hóa nâng cao chất lượng loại hàng hóa thị trường chứng khốn; cấu lại sở nhà đầu tư theo hướng đa dạng hóa sở nhà đầu tư, mở rộng sở nhà đầu tư có tổ chức, chuyên nghiệp; xếp lại tổ chức kinh doanh chứng khoán kinh doanh bảo hiểm theo hướng nâng cao lực tài chính, chất lượng dịch vụ phòng ngừa rủi ro; phát triển thị trường chứng khốn với tiêu chí niêm yết, giao dịch, công bố thông tin, hệ thống quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo chuẩn mực chung phù hợp với thông lệ quốc tế Viết thuê luận văn thạc177 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Tiếp tục xây dựng hồn thiện khn khổ pháp lý để phát triển đồng thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán, định mức tín nhiệm, tư vấn thẩm định giá, tư vấn thuế, đại lý hải quan Triển khai thực có hiệu Luật kiểm toán độc lập Phối hợp với bộ, ngành liên quan hồn thiện sách để thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt cung cấp an tồn cho xã hội; đa dạng hóa dịch vụ toán, đẩy mạnh ứng dụng toán điện tử - Tăng cường giám sát tài Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, kinh tế giới có biến động khó lường, kinh tế nội địa nhiều yếu kém, mức độ tổn thương cao, cần chủ động giám sát tài vĩ mơ, đảm bảo an ninh tài Kiểm sốt chặt chẽ luồng vốn vào, đặc biệt luân chuyển luồng vốn ngắn hạn Tăng cường mức độ mở rộng hình thức cơng khai tài Hình thành hành lang an tồn tài - tiền tệ quốc gia Duy trì cân đối vĩ mơ vững Thực giám sát từ xa nhằm đánh giá xác tình hình kinh tế - tài vĩ mơ, dự báo xu hướng phát triển, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm nguy làm an ninh tài tiền tệ, kiến nghị giải pháp ngăn chặn khủng hoảng kinh tế tài - tiền tệ, ổn định kinh tế tài vĩ mơ 3.4.2 Kiến nghị với NHNN Hoàn thiện khung pháp lý, thể chế hoạt động tiền tệ ngân hàng Sửa đổi, bổ sung xây dựng hoàn chỉnh khung pháp luật tiền tệ, tín dụng để quan hệ nằm phạm vi luật pháp điều chỉnh, đảm bảo an ninh tài quốc gia Tổ chức quản lý chặt chẽ, đồng có hiệu thị trường tiền tệ, đặc biệt thị trường phái sinh tiền tệ, thị trường ngoại tệ thị trường vàng để huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển; bảo đảm hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng thực cách an toàn, lành mạnh pháp luật Quản lý lãi suất, tỷ giá theo định hướng thị trường; Tăng cường quản lý vàng, ngoại tệ khắc phục tình trạng la hóa kinh tế: Tiếp tục tiến trình tự hóa lãi suất gắn liền với nâng cao lực quản lý ngân hàng nhà nước Hoàn thiện chế điều hành tỷ giá hối đoái theo hướng linh hoạt ngắn hạn ổn định dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến Viết thuê luận văn thạc178 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 khích xuất khẩu, ĐTPT, góp phần ổn định thị trường tài Nâng cao khả chuyển đổi đồng nội tệ Tiếp tục đổi chế, sách quản lý ngoại tệ vàng; triển khai đồng giải pháp khắc phục tình trạng đơ-la hóa kinh tế, giảm dần tiến tới xóa bỏ việc sử dụng ngoại tệ, vàng làm phương tiện toán lãnh thổ Việt Nam, tập trung ngoại tệ vào hệ thống tổ chức tín dụng Phát triển mạnh phương thức tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế Kiện toàn đại hóa hình thức cơng cụ tốn hệ thống ngân hàng, có hệ thống tốn đại ngang tầm khu vực Chuẩn hóa hoạt động NHTM Lành mạnh hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng loại thể chế tài Thực đầy đủ, quán đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” Chỉ đạo giám sát tổ chức tín dụng triển khai thực có hiệu phương án tái cấu, đảm bảo đạt mục tiêu định hướng tái cấu hệ thống tổ chức tín dụng theo Đề án Từng bước áp dụng nguyên tắc tiêu chí đánh giá ngân hàng theo thơng lệ quốc tế Tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để nâng cao chất lượng, giảm thiểu rủi ro tín dụng Tăng cường xử lý nợ xấu nhằm làm cấu lại hoạt động tổ chức tín dụng theo hướng lành mạnh, hiệu Đánh giá xác định đầy đủ thực trạng sở hữu chéo hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tài chính; thực giải pháp ngăn chặn loại trừ ảnh hưởng chi phối tiêu cực vi phạm pháp luật cổ đơng, nhóm cổ đơng chi phối huy động, phân bổ sử dụng vốn tín dụng ngân hàng; hạn chế hành vi thâu tóm, lũng đoạn chi phối ngân hàng thương mại cổ phần gây rủi ro ngân hàng toàn hệ thống ngân hàng Tăng cường công tác quản lý, cấp phép hoạt động mở rộng mạng lưới ngân hàng thương mại; tiếp tục hoàn thiện chế, sách quản lý, tra, giám sát hoạt động ngân hàng Khuyến khích, tạo điều kiện bảo đảm việc theo đuổi thực hành chuẩn mực quản trị ngân hàng, đặc biệt quản trị rủi ro tổ chức tín dụng, phù hợp với thơng lệ quốc tế điều kiện thực tế Việt Nam Hướng dẫn cụ thể sách tín dụng, quản trị tín dụng Viết thuê luận văn thạc179 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Hoạt động tín dụng hoạt động bao trùm hệ thống ngân hàng, đồng thời có tác động sâu rọng tới tồn kinh tế Để định hướng họat động tín dụng hệ thống ngâan hàng thực lành mạnh, hiệu quả, hỗ trợ tốt cho việc thực mục tiêu phát triển KT-XH, NHNN cần có sách tín dụng rõ ràng với hướng dẫn cụ thể, bao trùm toàn vấn đề liên quan đến cấp tín dụng như: Quy mơ, lãi suất, kỳ hạn, đảm bảo, phạm vi, quản lý khoản tín dụng có vấn đề nội dung khác… Định hướng đối tượng tín dụng theo khách hàng, ngành nghề kinh tế, đối tượng ưu tiên, đối tượng hạn chế; nội dung ưu tiên, nội dung hạn chế Định hướng giới hạn áp dụng cho hoạt động tín dụng Đồng thời thiết lập mơi trường nhằm giảm bớt rủi ro hoạt động tín dụng Qui định ngun tắc, mục đích qui trình, tổ chức quản trị tín dụng từ đối tượng vay, sản phẩm, vấn đề quản lý trình vay, quản lý rủi ro tín dụng chế độ báo cáo; Cập nhật phổ biến kinh nghiệm QT RRTD NHTM số nước phát triển giới NHTM VN Viết thuê luận văn thạc180 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở vấn đề lý luận, thực tiễn, nhiệm vụ chiến lược KT-XH đến năm 2020, mục tiêu KT-XH đến 2015, định hướng phát triển thị trường vốn, chương tập trung vào việc đề xuất hệ thống quan điểm, nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu điều kiện cạnh tranh thị trường vốn giai đoạn tới, kiến nghị quan hữu quan Toàn quan điểm, giải pháp đưa sở phân tích lý luận, thực tiễn định hướng phát triển thị trường vốn, có khu vực TCTD, gian đoạn tới, có tính tới thông lệ chung phù hợp với đặc thù thị trường Việt nam Các nhóm giải pháp chương gồm: giải pháp tăng vốn chủ sở hữu; nhóm giải pháp hoạt động cho vay; ngóm giải pháp huy động vốn; nhóm giải pháp củng cố mở rộng thị trường, thị phần; nhóm giải pháp quản trị chiến lược kinh doanh Những giải pháp đề xuất không khắc phục hạn chế tại, mà hướng tới việc cải thiện tồn diện hiệu tín dụng NHTMCP Á Châu thời gian tới Bên cạnh đó, luận án đề xuất số kiến nghị với phủ, NHNN, địa phương có hoạt động ngân hàng ACB để thực hệ thống giải pháp cách hiệu giai đoạn tới Viết thuê luận văn thạc181 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 KẾT LUẬN Hiệu tín dụng ln mối quan tâm tất NHTM, quan QLNN Hiệu tín dụng khơng định lợi nhuận NHTM, đặc biệt điều kiện thu nhập lãi nguồn thu nhập NHTM, mà định ổn định NHTM toàn khu vực tiền tệ ngân hàng Hiệu tín dụng suy giảm, khoản cho vay không quay trở ngân hàng hạn, khơng ngân hàng khơng thu khoản cho vay đó, chịu thất khoản gốc lãi cho vay, mà ngân hàng khơng có nguồn theo kế hoạch để chi trả nghĩa vụ nợ lên kế hoạch, tạo rủi ro khoản tiềm ẩn nguy rút tiền dây chuyền thị trường Cuộc khủng hoảng nợ chuẩn Mỹ gần lan rộng sang thành khủng hoảng tài tồn cầu cho thấy tác động nguy hại khó lường suy giảm hiệu tín dụng NHTM lâu đời, với hệ thống thể chế phát triển giới Ở Việt Nam nói chung, NHTMCP Á Châu nói riêng, hiệu tín dụng tầm kiểm sốt, suy giảm mạnh thời gian gần Câu hỏi đặt phải làm để cải thiện hiệu tín dụng bối cảnh kinh tế vĩ mơ biến động khó lường cạnh tranh ngày tăng NHTM Với quan điểm coi rủi ro tín dụng tính phổ biến, khách quan hoạt động ngân hàng, cần phải đảm bảo mức rủi ro phạm vi chịu đựng được, quản lý NHTM, luận án sâu nghiên cứu vấn đề lý luận, thực trạng, qua đề xuất hệ thống nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng ngắn hạn dài hạn NHTMCP Á Châu điều kiện cạnh tranh thị trường vốn Hệ thống nhóm giải pháp bao trùm nội dung trực tiếp định hiệu tín dụng giải pháp gián tác động tới hiệu tín dụng, tiến tới phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bền vững Tuy nhiên, hiệu tín dụng ngân hàng vấn đề rộng, phức tạp có tác động qua lại với nhiều vấn đề kinh tế, nên phân tích, đánh giá chắn có hạn chế định Nghiên cứu sinh mong nhận ý kiến đóng góp để tiếp tục hồn thiện Luận án Viết thuê luận văn thạc182 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Viết thuê luận văn thạc183 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại NHTMCP Á Châu trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường vốn Việt Nam, Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại NHTMCP Á Châu trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường vốn Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn