CH c

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:31

CHỐC I ĐỊNH NGHĨA - Chốc nhiễm trùng da phổ biến vi khuẩn, giới hạn lớp thượng bì - Chốc gồm loại chốc bọng nươc chốc không bọng nước - Nguyên nhân: chủ yếu tụ cầu, liên cầu II CHẨN ĐOÁN 1, Chẩn đốn xác định: a, lâm sàng: -Có đường vào: trùng cắn, trầy sướt, bội nhiễm thủy đậu, ghẻ, - Tổn thương chỗ: mụn nước, mụn mủ Kháng sinh tồn thân đường uống tiêm Một số thuốc ưu tiên lựa chọn: 1, Cephalosporin hệ 1: Cephadroxil, Cephalexin liều 50mg/kg/ngày/ lần 2, Amoxicillin + axit clavunalic liều 50- 80 mg/kg/ngày/ lần 3, kháng dinh diệt tụ cầu Cloxacillin, Oxacillin, 4, Erythromycin, IV TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA NHI ĐỒNG năm 2016 ... thu c ưu tiên lựa ch n: 1, Cephalosporin hệ 1: Cephadroxil, Cephalexin liều 50mg/kg/ngày/ lần 2, Amoxicillin + axit clavunalic liều 50- 80 mg/kg/ngày/ lần 3, kháng dinh diệt tụ c u Cloxacillin,... liều 50- 80 mg/kg/ngày/ lần 3, kháng dinh diệt tụ c u Cloxacillin, Oxacillin, 4, Erythromycin, IV TÀI LIỆU THAM KHẢO PH C ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA NHI ĐỒNG năm 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: CH c , CH c

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn