NKTN ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỨC ĐỘ NHẠY CẢM KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU Ở TRẺ EM TẠI KHOA TIM MẠCH BV SẢN NHI

37 11 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:19

Nguyễn Văn Nam Đặng Quỳnh Trang Lê Thị Thắm ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỨC ĐỘ NHẠY CẢM KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU TẠI BV SẢN NHI NGHỆ AN 2017- 2018 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐẶT VẤN ĐỀ • NKTN bệnh nhiễm trùng thường gặp trẻ em • 1,7% bé trai 8,4% bé gái mắc bệnh trước tuổi • 15- 41,6% VTBT cấp lần đầu phát triển thành sẹo thận → bệnh thận mạn tính, protein niệu, THA • Triệu chứng khơng rõ ràng, dễ bỏ sót chẩn đốn ĐẶT VẤN ĐỀ • Căn nguyên gây NKTN đa dạng • Tác nhân gây bệnh chủ yếu trực khuẩn gram (-): E Coli, Proteus, Klebsiela, Pseudomonas • Ronald A , NKTN E coli chiếm tỉ lệ 80% • Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nguyễn Thị Yến tỉ lệ 80,9 % ĐẶT VẤN ĐỀ • Tình trạng kháng kháng sinh chủng gây bệnh ngày gia tăng • Cần có nghiên cứu cập nhật biến đổi nguyên VK, thông tin kháng KS VK • →cơ sở lựa chọn KS thích hợp • Tại bệnh viện Sản Nhi N.A năm trở lại chưa có nghiên cứu vấn đề ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu: - Nhận xét đặc điểm LS, CLS bệnh NKTN trẻ em BV SNNA - Xác định nguyên VK mức độ nhạy cảm KS số chủng VK gây bệnh thường gặp TỔNG QUAN TÀI LIỆU Định nghĩa thuật ngữ • NKTN: Tình trạng viêm nhiễm hệ thống tiết niệu, đặc trưng tăng số lượng VK và/ BC niệu • Khơng bao gồm bệnh viêm đường tiết niệu bệnh lây qua đường tình dục Định nghĩa thuật ngữ • Tùy vị trí tổn thương: + NKTN (VTBT) NKTN (VBQ) + Định nghĩa thuật ngữ • NKTN (VTBT): + nhiễm trùng nhu mô thận + triệu chứng tồn thân, chỗ • NKTN (VBQ):+ nhiễm trùng bàng quang, niệu đạo + rối loạn tiểu tiện chủ yếu • VTBT mạn : VTBT > tháng tái phát nhiều lần • VK niệu khơng triệu chứng CƠ CHẾ BỆNH SINH Sự đề kháng tự nhiên thể: - Về giải phẫu - Về sinh lí - Các yếu tố miễn dịch - TP nước tiểu: độ pH, nồng độ thẩm thấu, IgA tiết, Thiếu Glucose- Fe… - CLS: + BC niệu ≥ 2+ (tổng PTNT).Hoặc + VK niệu ≥ 105 cfu/ml (cấy nước tiểu dòng) * Nếu BC niệu ≥ 2+, có dấu hiệu LS YTNC mà VK niệu (-) → chẩn đoán NKTN * Nếu BC niệu 8,5mmol/l >110mol/l n                 Tỉ lệ                 Tế bào niệu XN + BC niệu ++ +++ + HC niệu ++ +++             n             Tỉ lệ Các thăm dò chẩn đốn hính ảnh CĐHA Siêu âm Dấu hiệu Đài bể thận   giãn Bàng quang dày Sỏi BQ, thận Nang thận thận Bình thường Đài bể thận giãn             n               Tỉ lệ Phân bố vi khuẩn Vi khuẩn E.coli Enterococus Klebsiella Proteus Enterobacter Pseudomonas aeruginosa n             Tỉ lệ             Mức độ nhạy cảm KS E.coli XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ... Nhận xét đặc điểm LS, CLS bệnh NKTN trẻ em BV SNNA - Xác định nguyên VK mức độ nhạy cảm KS số chủng VK gây bệnh thường gặp TỔNG QUAN TÀI LIỆU Định nghĩa thuật ngữ • NKTN: Tình trạng vi m nhi m hệ... trạng kháng kháng sinh chủng gây bệnh ngày gia tăng • Cần có nghiên cứu cập nhật biến đổi nguyên VK, thông tin kháng KS VK • →cơ sở lựa chọn KS thích hợp • Tại bệnh vi n Sản Nhi N.A năm trở lại... thống tiết niệu, đặc trưng tăng số lượng VK và/ BC niệu • Khơng bao gồm bệnh vi m đường tiết niệu bệnh lây qua đường tình dục Định nghĩa thuật ngữ • Tùy vị trí tổn thương: + NKTN (VTBT) NKTN (VBQ)
- Xem thêm -

Xem thêm: NKTN ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỨC ĐỘ NHẠY CẢM KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU Ở TRẺ EM TẠI KHOA TIM MẠCH BV SẢN NHI, NKTN ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỨC ĐỘ NHẠY CẢM KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU Ở TRẺ EM TẠI KHOA TIM MẠCH BV SẢN NHI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn