BỆNH án NGHIÊN cứu ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỨC ĐỘ NHẠY CẢM KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU Ở TRẺ EM TẠI KHOA TIM MẠCH BV SẢN NHI

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:19

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU (Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhiễm khuẩn tiết niệu trẻ em mức độ nhạy cảm kháng sinh số vi khuẩn gây bệnh thường gặp) Hành Họ tên: Mã số bệnh nhân: Giới: Nam Nữ Tuổi Địa chỉ: Ngày khám: Lý vào viện: Chẩn đoán tuyến trước: Đã dùng kháng sinh: Có□ ………… Loại KS: Không □ Nội dung 2.1 Triệu chứng lâm sàng * Sốt (nhiệt độ cao nhất): Kèm theo rét run < 38.50C □ Có □ ≥ 38,50C □ Khơng □ * Rối loạn tiểu tiện: Đái dắt: Có □ Khơng □ Đái đục: Có □ Khơng □ Đái khó: Có □ Khơng □ Đái máu: Có □ Khơng □ Đái rỉ: □ Khơng □ Đái đau/Khóc đái: Có□; Khơng □ Có *Triệu chứng khác Tiêu chảy: Có □ Khơng □ Nơn: Có□ Đau bụng: Có □ Khơng □ Đau vùng thắt lưng: Có □ Viêm đường hơ hấp: Có □ Khơng □ Khơng □ Co giật: Có □ Khơng □ Khơng □ * Các ngun nhân gây ứ đọng nước tiểu Hẹp bao quy đầu: Có □ Khơng □ Dị dạng thận- tiết niệu: Có □ Loại dị dạng Không □ Sỏi tiết niệu: Có □ Khơng □ 2.2 Triệu chứng cận lâm sàng * XN máu CLS Kết Hemoglobin ≥ 110g/l Bạch cầu : ≥20.000 BCTT ≥50% CRP ≥30mg/l Ure >8,5mmol/l Creatinin >110mol/l * Kết nước tiểu Chỉ số SL hồng cầu Bạch cầu Protein Nitrit Kết 1(+) Có 2(++) Khơng * Chẩn đốn hình ảnh - Siêu âm: Bình thường: Có □ Khơng □ Kích thước thận: Bình thường □ Nhỏ □ Phân biệt tủy vỏ: rõ □ □ 3(+++) Nhu mô: Tăng âm □ Giảm âm □ Đài bể thận giãn: Có □ Khơng □ Bàng quang dày: Có □ Khơng □ Sỏi BQ,thận: Có □ Khơng □ Nang thận: Có □ Khơng □ thận: Có □ Khơng □ * Cấy nước tiểu Mọc vi khuẩn: Có □ Khơng □ dương tính □ âm tính Vi khuẩn… * ESBL: □ * Kháng sinh đồ S: nhạy cảm: I; Trung gian; R: kháng Kháng sinh Ampicilline Amo+A.clavulanic Piperacillin+Tazobactam Cefotaxime Ceftazidim Cefepime Ertapenem Imipenem Meropenem Amikacine Gentamycine Ciprofloxacine S I R Kháng sinh Norfloxacine Fosmicin Nitrofurantoin Trimethoprim+Sulfamethoxazol Ticarcillin+ A.clavulanic Cephalothine Cefuroxim Cefoperazone Ceftriaxone Tobramycine Chloramphenicol S I R ... Mọc vi khuẩn: Có □ Khơng □ dương tính □ âm tính Vi khuẩn… * ESBL: □ * Kháng sinh đồ S: nhạy cảm: I; Trung gian; R: kháng Kháng sinh Ampicilline Amo+A.clavulanic Piperacillin+Tazobactam Cefotaxime... Cefotaxime Ceftazidim Cefepime Ertapenem Imipenem Meropenem Amikacine Gentamycine Ciprofloxacine S I R Kháng sinh Norfloxacine Fosmicin Nitrofurantoin Trimethoprim+Sulfamethoxazol Ticarcillin+ A.clavulanic
- Xem thêm -

Xem thêm: BỆNH án NGHIÊN cứu ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỨC ĐỘ NHẠY CẢM KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU Ở TRẺ EM TẠI KHOA TIM MẠCH BV SẢN NHI , BỆNH án NGHIÊN cứu ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỨC ĐỘ NHẠY CẢM KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU Ở TRẺ EM TẠI KHOA TIM MẠCH BV SẢN NHI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn