APSO tài liệu tham khảo

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:10

SỞ Y TẾ NGHỆ AN BỆNH VIỆN SẢN NHI SIÊU ÂM TIM DOPPLER MÀU (Echocardiographie) Mã Y tế : Họ tên Bệnh nhân: Click here to enter text Giới: Năm sinh: Click here to enter text Choose an item Cân nặng: Click here to enter text.kg.Chiều cao:Click here to enter text.cm Bs.KB: Khoa : Ngày làm siêu âm: Chẩn đoán: Click here to enter text ĐMC (mm) NT (mm) Thất trái (mm) IVSd Dd LVPWd 1.Van Hai lá: Thanh mảnh Click here to enter IVSs E/A: text Thất phải (mm) % Ds LVPWs FS EF Choose an item Chênh áp nhĩ trái- thất trái tối đa(mmHg) Tối đa: Click here to enter text .Trung bình: Click here to enter text Hở hai lá: Choose an item Type: Click here to enter text Chiều dài trước/ ĐK vòng van (mm): Click here to enter text 2.Van Động mạch chủ: Thanh mảnh Click here Đk Hở chủ gốc/ ĐK vòng van (mm): Click Chênh áp TT- ĐMC (mmHg) Tối đa: Click here to enter text .Trung bình: Click here to enter text Hở van ĐMC: Choose an item 3.Van Động mạch phổi: Chênh áp TP – ĐMP (mmHg): Không có to enter text here to enter text Choose an item Thân: (N = mm) Nhánh Trái (N = mm) Nhánh Phải (N= mm) Van Ba lá: Thanh mảnh Hở ba lá: Choose an item Choose an item Gradient tâm thu: Click here to enter text Vòng van : mm Màng ngồi tim: khơng có dịch Động mạch chủ (mm): Lên:Click here to enter text Quai: Click here to enter text.Eo: Click here to enter text.Bụng: Click here to enter text.TMCdưới: Click here to enter text Kết luận:  Situs Solitus  APSO type Quai ĐMC quay Levocardie : Choose an item , kích thước Click here to enter text.mm, o Thông liên thất phần o o shunt hai chiều ĐMC cưỡi ngựa vách liên thất Click here to enter text.% Không lỗ van ĐMP, vị trí van ĐMP màng xơ Vòng van Choose an item Choose an item trái Choose an item , nhánh Choose an item , thân có thấy hợp lưu ĐMP Khoa Tim Mạch Bệnh viện sản nhi Nghệ An Điện Thoại ( 038)844 129) Địa 19 tôn thất tùng, TP Vinh Nghệ An Website: sannhinghean.vn o Thất phải dày Choose an item , bề dày thành tự thất phải Click here to enter text.mm  Còn ống động mạch mm Có nhiều tuần hoàn bàng hệ cấp máu cho ĐMP Choose an item  Không thấy bất thường mạch vành vắt ngang phần phễu  Thất trái không giãn , chức tâm thu thất trái Choose an item (EF = Click here to enter text.%) Bác sỹ thực Choose an item Khoa Tim Mạch Bệnh viện sản nhi Nghệ An Điện Thoại ( 038)844 129) Địa 19 tôn thất tùng, TP Vinh Nghệ An Website: sannhinghean.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: APSO tài liệu tham khảo, APSO tài liệu tham khảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn