nghiên cứu khoa học bệnh thận trẻ em

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:07

A ĐẶC ĐIÊM CÁ NHÂN A1 Bạn tên ? A2 Giới tính: A3 A4 Năm sinh(dương lịch): Dân tộc A5 Tôn giáo A6 Bạn sinh viên năm mấy? A7 Khu vực sinh sống lâu trước học Đại Học A8 Bạn cảm thấy tình trạng tài thân? nam nữ 2 3 Kinh khác (ghi rõ) không khác(ghi rõ) năm năm hai năm ba năm bốn năm năm năm sáu thành phố/thị xã/thị trấn nơng thơn miền núi/miền biển khơng đủ tiền đóng học phí khơng đủ chi phí sinh hoạt gần đủ ,phải đắn đo chi tiêu đủ B CÁC YẾU TỐ HỌC TẬP B1 Bạn có thấy áp lực với lịch học, lịch trực khơng? B2 Bạn cảm thấy áp lực từ cạnh tranh học tập với bạn? B3 Bạn thấy áp lực kết học tập thân? B4 Bạn cảm thấy hài lòng kết học tập thân? B5 Bạn tự đánh giá áp lực môi trường học tập điểm thang điểm từ 1-10 điểm? điểm hồn tồn khơng áp lực 10 điểm chịu nhiều áp lực Bạn có hài long với ngành bác sỹ đa khoa mà bạn học khơng? Bạn có lập kế hoạch học tập theo tuần, tháng năm không? B6 B7 2 4 có khơng nhiều vừa phải khơng nhiều vừa phải khơng hài lòng hài lòng khơng hài lòng 2 có khơng có khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu khoa học bệnh thận trẻ em, nghiên cứu khoa học bệnh thận trẻ em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn