ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY DINH DƯỠNG NẶNG

20 12 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:40

ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY DINH DƯỠNG NẶNG ThS Nguyễn Thị Yn Định nghĩa Suy dinh dỡng nặng đợc đề cập loại suy dinh dỡng có phù hai chân, gày mòn nặng (cân nặng so víi chiỊu cao < 70% hc < -3SD), hc có cân nặng / tuổi < 60% so với chuẩn hay -4SD Theo Wellcome: Cân nặng (%) so với chuÈn Phï Cã Kh«ng 60 – 80 Kwashiorko SDD võa nhẹ < 60 Marasmus Kwashiorkor Marasmus Điều trị Hạ đờng huyết Hạ thân nhiệt Mất nớc Rối loạn điện giải Nhiễm khuẩn Phục hồi yếu tố vi lợng Chế độ ăn Hạ đờng huyết Tất trẻ suy dinh dỡng nặng có nguy hạ đờng huyết.Hạ đờng huyết glucose máu < mmol/l (55mg/dl) Nếu đo glucose máu đợc, cần coi tất trẻ suy dinh dỡng nặng có hạ ®êng hut Cho 50 ml glucose 10% hc níc ®êng sucrose (1 thìa cà phê đờng 3,5 thìa canh nớc) uống cho qua sonde dày, sau cho ăn sớm tốt Cho ăn 2h/lần ngày đêm Cho kháng sinh thích hợp Nếu trẻ hôn mê, điều trị glucose tĩnh mạch, điều kiện truyền tĩnh mạch, cho glucose10% nớc đờng sucrose qua sonde dày Hạ đờng huyết Điều trị hạ đờng máu đờng tĩnh mạch: cho 5ml/kg dung dich glucose 10% tiêm tĩnh mạch chậm: Tuổi trọng lợng Lợng dung dịch glucose/ 1lần < th¸ng (
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY DINH DƯỠNG NẶNG , ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY DINH DƯỠNG NẶNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn