xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi hợi

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:37

GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Hợi(Phải tu tâm mới bền)Tuy tâm đầu ý hợp nhưng vợ chồng thường hay bệnh hoạnCông danh rạng rỡ song e gặp bước thăng trầm không lường đượcĂn ở có âm đức thì kháVóc ngà tươi thắm kém phaiMá hồng nhợt nhạt, tóc dài cũng thưaThủy chung một mối tình chungVàng phai đá nát vẫn còn thương nhauĐừng cho trăng tủi hoa sầuTrăm năm giữ một nhịp cầu mà thôi GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Hợi (Phải tu tâm bền) Tuy tâm đầu ý hợp vợ chồng thường hay bệnh hoạn Công danh rạng rỡ song e gặp bước thăng trầm không lường Ăn có âm đức Vóc ngà tươi thắm phai Má hồng nhợt nhạt, tóc dài thưa Thủy chung mối tình chung Vàng phai đá nát thương Đừng cho trăng tủi hoa sầu Trăm năm giữ nhịp cầu mà
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi hợi, xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi hợi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn