60 câu trắc nghiệm môn phát triển kỹ năng cá nhân BKTTN3 chương trình EHOU

21 34 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 21:33

1 Trang chủ Dropbox là: Chọn câu trả lời: a dropbox.vn b www.dropbox.vn c www.dropbox.com d dropbo.com Khi gửi thư điện tử phần sau bắt buộc phải có? Chọn câu trả lời: a Chủ đề b File đính kèm c Nội dung thư d Người nhận Thời gian lưu trữ file Mediafire là: Chọn câu trả lời: a năm b Khơng giới hạn Vì thực tế: Thời gian lưu file Mediafire: Không giới hạn (chỉ cần đăng nhập tài khoản file tài khoản có nhiều người Download khơng bị xóa), c 10 năm d 15 năm 4.Giới hạn tập tin tải lên Google Drive là: Chọn câu trả lời: a 4GB b 8GB c 10GB d 6GB Mạng xã hội ảo thông dụng Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Friendster b Facebook Thực tế: Mạng xã hội ảo ứng dụng Internet vô phổ biến giới Nước ta nay, c Twitter d Netlog Để tự bảo vệ chống lại virus, bạn nên: Chọn câu trả lời: a Tải phần mền không rõ nguồn gốc máy tính cá nhân mà khơng kiểm tra độ an tồn b Trao đổi liệu với máy tính nhiễm virus c Truy cập website bị cảnh báo có mã độc d Cài đặt phần mềm chống virus Vì: Để có chế độ bảo vệ tốt nhất, người dùng nên chọn cho loại phần mềm chống virus có quyền Câu sau sai? Chọn câu trả lời: a Thông thường, tường lửa đặt khu vực ranh giới mạng nội cơng ty bên ngồi b Trong quan tổ chức lớn, hệ thống tường lửa thiết lập vận hành đội ngũ khơng có trình độ cơng nghệ thơng tin c Tường lửa hệ thống bao gồm phần cứng phần mềm có mục đích chống lại xâm nhập trái phép từ Internet d Bất kỳ thông tin muốn khỏi công ty từ ngồi chuyển vào có ngăn chặn kiểm soát từ tường lửa Khả đồng liệu cách nhanh chóng, tiện lợi không muốn bị giới hạn file Upload là: Chọn câu trả lời: a Mediafire b Google Drive c Dropbox d Google Drive Dropbox Nhược điểm Dropbox là: Chọn câu trả lời: a Dung lượng lưu trữ miễn phí chưa hỗ trợ xem chỉnh sửa văn giao diện web b Đối với hình ảnh, khơng hỗ trợ xem trước dạng thu nhỏ c Khả đồng liệu không tốt d Dung lượng lưu trữ miễn phí nhiều 10 Về khả cộng tác file, làm việc tương tác với tài liệu trực tuyến thì: Chọn câu trả lời: a Google Drive Dropbox chiếm ưu b Mediafire chiếm ưu c Google Drive chiếm ưu d Dropbox chiếm ưu 11 Để tự bảo vệ chống lại virus, bạn nên: Chọn câu trả lời: a Tải phần mền khơng rõ nguồn gốc máy tính cá nhân mà khơng kiểm tra độ an tồn b Cài đặt phần mềm chống virus Vì: Để có chế độ bảo vệ tốt nhất, người dùng nên chọn cho loại phần mềm chống virus có quyền c Trao đổi liệu với máy tính nhiễm virus d Truy cập website bị cảnh báo có mã độc 12 Thời gian lưu trữ file Mediafire là: Chọn câu trả lời: a 15 năm b năm c 10 năm d Khơng giới hạn 13 Thư điện tử có tên tiếng Anh là? Chọn câu trả lời: a Gmail b Hot mail c Email d Yahoomail 14 Giới hạn tập tin tải lên Dropbox Chọn câu trả lời: a 400Mb upload trình duyệt khơng giới hạn upload ứng dụng Dropbox b 200Mb upload trình duyệt không giới hạn upload ứng dụng Dropbox c 300Mb upload trình duyệt không giới hạn upload ứng dụng Dropbox d 500Mb upload trình duyệt không giới hạn upload ứng dụng Dropbox 15 Ưu điểm dịch vụ lưu trữ liệu trực tuyến là: Chọn câu trả lời: a Giúp tránh nguy liệu ổ cứng bị hỏng bị virus phá hủy, liệu upload lưu trữ nơi khác mạng Đây là: Phương pháp lưu trữ liệu hữu ích mà bạn dễ dàng sử dụng liệu lúc nơi giúp bạn tránh nguy liệu ổ cứng bị hỏng bị virus phá hủy, b Không thể chia sẻ chỉnh sửa tài liệu chia sẻ với người khác mạng c Có thể gây tốn chi phí việc mua cứng hay usb dùng để lưu trữ liệu d Không thể truy cập liệu lúc nơi cách nhanh chóng thuận tiện, khơng bị phụ thuộc vào vị trí địa lý 16 Trang chủ Dropbox là: Chọn câu trả lời: a dropbo.com b dropbox.vn c www.dropbox.com d www.dropbox.vn 17 Dung lượng lưu trữ miễn phícủa Google Driver là: Chọn câu trả lời: a 15GB b 20GB c 10GB d 5GB 18 Chương trình sau chương trình diệt virus? Chọn câu trả lời: a Skype b Anti-Virus Vì: Chương trình Anti - Virus Chương trình diệt Virus? c FoxitReader d Visual Studio 19 Khi gửi thư điện tử phần sau bắt buộc phải có? Chọn câu trả lời: a File đính kèm b Nội dung thư c Chủ đề d Người nhận 20 Mạng xã hội ảo thông dụng Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Friendster b Netlog c Facebook Thực tế: Mạng xã hội ảo ứng dụng Internet vô phổ biến giới Nước ta nay, d Twitter 21 Câu sau sai? Chọn câu trả lời: a Thông thường, tường lửa đặt khu vực ranh giới mạng nội công ty bên ngồi b Bất kỳ thơng tin muốn khỏi cơng ty từ ngồi chuyển vào có ngăn chặn kiểm sốt từ tường lửa c Tường lửa hệ thống bao gồm phần cứng phần mềm có mục đích chống lại xâm nhập trái phép từ Internet d Trong quan tổ chức lớn, hệ thống tường lửa thiết lập vận hành đội ngũ khơng có trình độ cơng nghệ thơng tin 22 Về khả cộng tác file, làm việc tương tác với tài liệu trực tuyến thì: Chọn câu trả lời: a Dropbox chiếm ưu b Google Drive Dropbox chiếm ưu c Google Drive chiếm ưu d Mediafire chiếm ưu 23 Dung lượng lưu trữ miễn phí củaDropbox là: Chọn câu trả lời: a Gb tăng thêm giới thiệu thành viên khác sử dụng Dropbox (tối đa 16 Gb/1 tài khoản) b 2.5 Gb tăng thêm giới thiệu thành viên khác sử dụng Dropbox (tối đa 16 Gb/1 tài khoản) c 1.5 Gb tăng thêm giới thiệu thành viên khác sử dụng Dropbox (tối đa 16 Gb/1 tài khoản) d Gb tăng thêm giới thiệu thành viên khác sử dụng Dropbox (tối đa 16 Gb/1 tài khoản) 24 Dung lượng lưu trữ cho tài khoản miễn phí Mediafire là: Chọn câu trả lời: a 50GB b 70GB c 80GB d 60GB 25 Nhược điểm Dropbox là: Chọn câu trả lời: a Dung lượng lưu trữ miễn phí nhiều b Dung lượng lưu trữ miễn phí chưa hỗ trợ xem chỉnh sửa văn giao diện web c Khả đồng liệu không tốt d Đối với hình ảnh, khơng hỗ trợ xem trước dạng thu nhỏ Phản hồi 26 Dung lượng lưu trữ miễn phícủa Google Driver là: Chọn câu trả lời: a 15GB b 10GB c 20GB 27 Chương trình sau chương trình diệt virus? Chọn câu trả lời: a FoxitReader b Anti-Virus Vì: Chương trình Anti - Virus Chương trình diệt Virus? c Skype d Visual Studio 28 Mạng xã hội ảo thông dụng Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Friendster b Twitter c Facebook Thực tế: Mạng xã hội ảo ứng dụng Internet vô phổ biến giới Nước ta nay, d Netlog 29 Email viết tắt từ ? Chọn câu trả lời: a Electronic mail b Elearning mail c Internet mail d End mail 30 Mã hoá là: Chọn câu trả lời: a Cách thức để lưu trữ thông tin b Cách thức để lấy thông tin c Cách thức để “che dấu” thơng tin Vì: Mã hóa sử dụng để tăng cường tính bảo mật cho thơng điệp mà có người gửi đọc thơng điệp d Cách thức để hủy thông tin 31 Dung lượng lưu trữ miễn phícủa Google Driver là: Chọn câu trả lời: a 15GB b 5GB c 10GB d 20GB 32 Khả đồng liệu cách nhanh chóng, tiện lợi không muốn bị giới hạn file Upload là: Chọn câu trả lời: a Dropbox b Google Drive Dropbox c Google Drive d Mediafire 33 Về khả cộng tác file, làm việc tương tác với tài liệu trực tuyến thì: Chọn câu trả lời: a Mediafire chiếm ưu b Google Drive Dropbox chiếm ưu c Google Drive chiếm ưu d Dropbox chiếm ưu 34 Giới hạn tập tin tải lên Google Drive là: Chọn câu trả lời: a 8GB b 10GB c 6GB d 4GB 35 Ưu điểm dịch vụ lưu trữ liệu trực tuyến là: Chọn câu trả lời: a Không thể chia sẻ chỉnh sửa tài liệu chia sẻ với người khác mạng b Không thể truy cập liệu lúc nơi cách nhanh chóng thuận tiện, khơng bị phụ thuộc vào vị trí địa lý c Có thể gây tốn chi phí việc mua cứng hay usb dùng để lưu trữ liệu d Giúp tránh nguy liệu ổ cứng bị hỏng bị virus phá hủy, liệu upload lưu trữ nơi khác mạng Đây là: Phương pháp lưu trữ liệu hữu ích mà bạn dễ dàng sử dụng liệu lúc nơi giúp bạn tránh nguy liệu ổ cứng bị hỏng bị virus phá hủy, 36 Email viết tắt từ ? Chọn câu trả lời: a Internet mail b Elearning mail c End mail d Electronic mail 37 Thời gian lưu trữ file Mediafire là: Chọn câu trả lời: a 15 năm b Không giới hạn Vì thực tế: Thời gian lưu file Mediafire: Khơng giới hạn (chỉ cần đăng nhập tài khoản file tài khoản có nhiều người Download khơng bị xóa), c năm d 10 năm 38 Chương trình sau chương trình diệt virus? Chọn câu trả lời: a FoxitReader b Visual Studio c Anti-Virus Vì: Chương trình Anti - Virus Chương trình diệt Virus? d Skype 39 Mã hố là: Chọn câu trả lời: a Cách thức để hủy thông tin b Cách thức để lưu trữ thông tin c Cách thức để lấy thông tin d Cách thức để “che dấu” thơng tin Vì: Mã hóa sử dụng để tăng cường tính bảo mật cho thơng điệp mà có người gửi đọc thơng điệp 40 Để tự bảo vệ chống lại virus, bạn nên: Chọn câu trả lời: a Cài đặt phần mềm chống virus Vì: Để có chế độ bảo vệ tốt nhất, người dùng nên chọn cho loại phần mềm chống virus có quyền b Tải phần mền khơng rõ nguồn gốc máy tính cá nhân mà khơng kiểm tra độ an tồn c Trao đổi liệu với máy tính nhiễm virus d Truy cập website bị cảnh báo có mã độc 41 Câu sau sai? Chọn câu trả lời: a Tường lửa hệ thống bao gồm phần cứng phần mềm có mục đích chống lại xâm nhập trái phép từ Internet b Thông thường, tường lửa đặt khu vực ranh giới mạng nội cơng ty bên ngồi c Bất kỳ thơng tin muốn khỏi công ty từ ngồi chuyển vào có ngăn chặn kiểm soát từ tường lửa d Trong quan tổ chức lớn, hệ thống tường lửa thiết lập vận hành đội ngũ khơng có trình độ công nghệ thông tin 42 Email viết tắt từ ? Chọn câu trả lời: a Internet mail b Elearning mail c Electronic mail d End mail 43 Ưu điểm dịch vụ lưu trữ liệu trực tuyến là: Chọn câu trả lời: a Có thể gây tốn chi phí việc mua cứng hay usb dùng để lưu trữ liệu b Không thể chia sẻ chỉnh sửa tài liệu chia sẻ với người khác mạng c Giúp tránh nguy liệu ổ cứng bị hỏng bị virus phá hủy, liệu upload lưu trữ nơi khác mạng Đây là: Phương pháp lưu trữ liệu hữu ích mà bạn dễ dàng sử dụng liệu lúc nơi giúp bạn tránh nguy liệu ổ cứng bị hỏng bị virus phá hủy, d Không thể truy cập liệu lúc nơi cách nhanh chóng thuận tiện, khơng bị phụ thuộc vào vị trí địa lý 44 Trang chủ Dropbox là: Chọn câu trả lời: a dropbox.vn b www.dropbox.com c dropbo.com d www.dropbox.vn 45 Thư điện tử có tên tiếng Anh là? Chọn câu trả lời: a Yahoomail b Gmail c Hot mail d Email 46 Mạng xã hội ảo thông dụng Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Twitter b Facebook Thực tế: Mạng xã hội ảo ứng dụng Internet vô phổ biến giới Nước ta nay, c Netlog d Friendster 47 Để tự bảo vệ chống lại virus, bạn nên: Chọn câu trả lời: a Cài đặt phần mềm chống virus Vì: Để có chế độ bảo vệ tốt nhất, người dùng nên chọn cho loại phần mềm chống virus có quyền b Trao đổi liệu với máy tính nhiễm virus c Truy cập website bị cảnh báo có mã độc d Tải phần mền khơng rõ nguồn gốc máy tính cá nhân mà khơng kiểm tra độ an tồn 48 Thư điện tử sử dụng phổ biến Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Gmail Như bạn biết: Email hay gọi thư điện tử trở thành công cụ giao tiếp phổ biến Việt Nam: Tại công sở, trường học khả vượt trội so với bưu thông thường b Google Map c Yahoomail d Hotmail 49 Giới hạn tập tin tải lên Google Drive là: Chọn câu trả lời: a 4GB b 6GB c 10GB d 8GB 50 Về khả cộng tác file, làm việc tương tác với tài liệu trực tuyến thì: Chọn câu trả lời: a Google Drive chiếm ưu b Dropbox chiếm ưu c Mediafire chiếm ưu d Google Drive Dropbox chiếm ưu 51 Giới hạn tập tin tải lên Google Drive là: Chọn câu trả lời: a 6GB b 10GB c 8GB d 4GB 52 Dung lượng lưu trữ miễn phícủaDropbox là: Chọn câu trả lời: a Gb tăng thêm giới thiệu thành viên khác sử dụng Dropbox (tối đa 16 Gb/1 tài khoản) b 2.5 Gb tăng thêm giới thiệu thành viên khác sử dụng Dropbox (tối đa 16 Gb/1 tài khoản) c 1.5 Gb tăng thêm giới thiệu thành viên khác sử dụng Dropbox (tối đa 16 Gb/1 tài khoản) d Gb tăng thêm giới thiệu thành viên khác sử dụng Dropbox (tối đa 16 Gb/1 tài khoản) 53 Thư điện tử sử dụng phổ biến Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Hotmail b Gmail Như bạn biết: Email hay gọi thư điện tử trở thành công cụ giao tiếp phổ biến Việt Nam: Tại công sở, trường học khả vượt trội so với bưu thơng thường c Google Map d Yahoomail 54 Mạng xã hội ảo thông dụng Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Facebook Thực tế: Mạng xã hội ảo ứng dụng Internet vô phổ biến giới Nước ta nay, b Twitter c Netlog d Friendster 55 Nhược điểm Dropbox là: Chọn câu trả lời: a Dung lượng lưu trữ miễn phí chưa hỗ trợ xem chỉnh sửa văn giao diện web b Dung lượng lưu trữ miễn phí nhiều c Khả đồng liệu khơng tốt d Đối với hình ảnh, khơng hỗ trợ xem trước dạng thu nhỏ 56 Giới hạn tập tin tải lên Dropbox Chọn câu trả lời: a 200Mb upload trình duyệt không giới hạn upload ứng dụng Dropbox b 400Mb upload trình duyệt khơng giới hạn upload ứng dụng Dropbox c 300Mb upload trình duyệt khơng giới hạn upload ứng dụng Dropbox d 500Mb upload trình duyệt khơng giới hạn upload ứng dụng Dropbox 57 Câu sau sai? Chọn câu trả lời: a Thông thường, tường lửa đặt khu vực ranh giới mạng nội công ty bên b Trong quan tổ chức lớn, hệ thống tường lửa thiết lập vận hành đội ngũ khơng có trình độ cơng nghệ thông tin c Bất kỳ thông tin muốn khỏi cơng ty từ ngồi chuyển vào có ngăn chặn kiểm sốt từ tường lửa d Tường lửa hệ thống bao gồm phần cứng phần mềm có mục đích chống lại xâm nhập trái phép từ Internet 58 Trang chủ Dropbox là: Chọn câu trả lời: a dropbo.com b www.dropbox.com c www.dropbox.vn d dropbox.vn 59 Ưu điểm dịch vụ lưu trữ liệu trực tuyến là: Chọn câu trả lời: a Không thể truy cập liệu lúc nơi cách nhanh chóng thuận tiện, khơng bị phụ thuộc vào vị trí địa lý b Khơng thể chia sẻ chỉnh sửa tài liệu chia sẻ với người khác mạng c Có thể gây tốn chi phí việc mua cứng hay usb dùng để lưu trữ liệu d Giúp tránh nguy liệu ổ cứng bị hỏng bị virus phá hủy, liệu upload lưu trữ nơi khác mạng Đây là: Phương pháp lưu trữ liệu hữu ích mà bạn dễ dàng sử dụng liệu lúc nơi giúp bạn tránh nguy liệu ổ cứng bị hỏng bị virus phá hủy, 60 Khi gửi thư điện tử phần sau bắt buộc phải có? Chọn câu trả lời: a Nội dung thư b File đính kèm c Chủ đề d Người nhận Vì: Trước viết thư, bạn cần xác định rõ người nhận, chủ đề mong muốn đưa tới cho người nhận… ... Driver là: Chọn câu trả lời: a 15GB b 20GB c 10GB d 5GB 18 Chương trình sau chương trình diệt virus? Chọn câu trả lời: a Skype b Anti-Virus Vì: Chương trình Anti - Virus Chương trình diệt Virus?... Driver là: Chọn câu trả lời: a 15GB b 10GB c 20GB 27 Chương trình sau chương trình diệt virus? Chọn câu trả lời: a FoxitReader b Anti-Virus Vì: Chương trình Anti - Virus Chương trình diệt Virus?... 38 Chương trình sau chương trình diệt virus? Chọn câu trả lời: a FoxitReader b Visual Studio c Anti-Virus Vì: Chương trình Anti - Virus Chương trình diệt Virus? d Skype 39 Mã hoá là: Chọn câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 60 câu trắc nghiệm môn phát triển kỹ năng cá nhân BKTTN3 chương trình EHOU, 60 câu trắc nghiệm môn phát triển kỹ năng cá nhân BKTTN3 chương trình EHOU

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn