xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi mùi

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 20:33

GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Mùi(Tuy vậy mà cũng sống đến già)Công danh không thuận, làm ăn khó khăn có nhiều khả năng bị phá sảnVợ cồng không hòa thuận. Cũng như người đi đường xa mà mặt trời đã chen lặnVợ chồng cắn đắn không hòaKhi thì vui vẻ khi tan nát lòngLắm khi cam cũng không bềnKhi ăn chẳng hết khi bòn chẳng raLấy đức mới giữ nghiệp nhà GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Mùi (Tuy mà sống đến già) Công danh không thuận, làm ăn khó khăn có nhiều khả bị phá sản Vợ cồng khơng hòa thuận Cũng người đường xa mà mặt trời chen lặn Vợ chồng cắn đắn khơng hòa Khi vui vẻ tan nát lòng Lắm cam khơng bền Khi ăn chẳng hết bòn chẳng Lấy đức giữ nghiệp nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi mùi, xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi mùi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn