Ứng dụng công nghệ GIS vào việc xác định địa điểm thích hợp xây dựng khu xử lý rác thải trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

62 10 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 12:21

Ở Việt Nam nói chung cũng như Nghệ An nói riêng lĩnh vực này còn khá mới mẻ. Một số đề tài nghiên cứu theo hướng ứng dụng GIS vào công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn hoặc bố trí lại hệ thống thùng rác cho các đô thị. Tuy nhiên, ở đề tài này thì sẽ chỉ ra các địa điểm cụ thể và lựa chọn địa điểm tối ưu nhất của huyện Diễn Châu thích hợp cho việc xây dựng khu xử lý rác thải. LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em nhận nhiều giúp đỡ, đóng góp ý kiến bảo nhiệt tình thầy cơ, gia đình bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến T.s Lương Thị Thành Vinh, giảng viên Khoa Địa lý-QLTN, trường Đại học Vinh người tận tình hướng dẫn, bảo em suốt q trình làm khố luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Vinh nói chung, thầy Khoa Địa lý-QLTN nói riêng dạy dỗ cho em kiến thức môn đại cương môn chuyên ngành, giúp em có sở lý thuyết vững vàng tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, ln tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên em suốt q trình học tập hồn thành khố luận tốt nghiệp Nghệ An, ngày 9, tháng 5, năm 2018 Sinh viên thực Đậu Thị Hải Hà MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai cung cấp cho người tài nguyên đồng thời làm chức chứa đựng phế thải sản sinh trình sinh sống phát triển người Nhưng số lượng phế thải vượt mức độ định việc chứa đựng chúng trở thành vấn đề phức tạp Đặc biệt kinh tế phát triển, tốc độ đô thịhố nhanh diện tích đất đai dành cho mục đích sản xuất kinh doanh phi nơng nghiệp nhiều, “nhà rác” đâu? Vấn đề tìm vị trí chơn lấp rác nhiệm vụ quan trọng quy hoạch sử dụng đất Nếu khơng có biện pháp xửlý khối lượng rác thải khổng lồnêu sẽtrởthành thảm hoạ môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng sống Chơn lấp rác biện pháp xửlý chất thải rắn sửdụng nhiều phổbiến ởnước ta Lâu nay, bãi rác thường hình thành cách tựphát, làm mỹ quan, lãng phí sửdụng đất ô nhiễm môi trường Trong công tác quy hoạch sửdụng đất, việc chọn địa điểm xây dựng bãi chơn lấp chất thải cần thiết sựlựa chọn giúp bảo vệmôi trường giảm thiểu chi phí xây dựng, nhưgiải vấn đềxã hội khác Chọn địa điểm bãi chôn lấp chất thải rắn tốn phân tích khơng gian phức tạp nhằm phục vụcho mục đích quy hoạch sửdụng đất, quy hoạch thị Nó đòi hỏi phải đánh giá nhiều tiêu chí khác vềtựnhiên, kinh tế, xã hội, mơi trường Đểgiải vấn đềnày vềphương pháp luận, phân tích đa chỉtiêu cách tiếp cận thích hợp nhất, hệthơng tin địa lý (GIS) công cụhỗtrợ định hiệu GIS cho phép phân tích, xửlý dữliệu khơng gian, tính tốn đến nhiều chỉtiêu tích hợp lớp thơng tin phục vụcho việc xác định vịtrí bãi chơn lấp Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An huyện có tốc độphát triển tương đối nhanh có nhiều khu công nghiệp xây dựng thời gian gần Bộ mặt huyện dần khởi sắc bên cạnh vấn đềrác thải nỗi lo công tác quản lý đất đai môi trường Trong năm qua, thực chủtrương xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển xửlý rác thải, huyện Diễn Châu thành lập tổthu gom rác bãi chôn lấp 39 xã, thị trấn huyện Tuy nhiên, có rác thải khu vực thị trấn số xã lân cận đưa đến bãi chôn lâp xử lý rác thải Nghi Yên (huyện Nghi Lộc) lại hầu hết đưa đếncác bãi chôn lấp rác chỗcủa xã tận dụng hốhay hồao, bãi tha ma Thực trạng chôn lấp rác không quy định số bãi rác ởcác thơn làng khơng chỉgây khó khăn cho cơng tác quản lý đất đai mà đểlại nhiều nguy cơtiềm ẩn vềô nhiễm nguồn nước, đất đai khơng khí Vì mà biện pháp lâu dài cần phải quy hoạch xác định vịtrí bãi chơn lấp chất thải rắn có quy mơ phù hợp đáp ứng u cầu vềmơi trường Đây lý để định chọn đề tài: “Ứng dụng công nghệ GIS vào việc xác định địa điểm thích hợp xây dựng khu xử lý rác thải địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An” Mục đích, nhiệm vụ giói hạn đề tài 2.1 Mục đích Tìm địa điểm thích hợp cho việc xây dựng khu xử lý rác thải địa bàn huyện Diễn Châu việc ứng dụng công nghệ GIS 2.2 Nhiệm vụ - Tổng quan sở lí luận thực tiễn ứng dụng GIS việc tìm điểm xử lý rác thải - Khái quát số đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thực trạng công tác - xử lý chất thải rắn địa bàn huyện Diễn Châu Ứng dụng công nghệ GIS để xác định vị trí thích hợp xây dựng khu xử lý rác thải cho địa bàn huyện Diễn Châu 2.3 Giới hạn đề tài Đề tài nghiên cứu phạm vi không gian huyện Diễn Châu Đề tài tập trung phân tích nhân tố ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng khu xử lý rác thải bao gồm: địa chất, địa hình, sơng ngòi Ngồi số nhân tố khác khí hậu, nguồn nước đất ảnh hưởng đáng kể, nhiên điều kiện thời gian khả thu thập liệu đề tài có tài có hạn nên đề tài chưa thể đánh giá cách đầy đủ Quan điểm nghiên cứu 3.1 Quan điểm hệ thống Mọi chủ thể tồn phát triển Trái Đất có mối quan hệ gắn kết hữu thể thống – hệ thống mang tính tự nhiên khách quan Về lĩnh vực quản lý xử lý chất thải, quan điểm hệ thống thiết kế, quản lý điều hành hệ thống xử lý rác thải phải đảm bảo chỉnh thể thống Hệ thống bao gồm nhiều yếu tố liên quan với bao gồm tự nhiên kinh tế - xã hội, nhằm phát triển cách hài hòa đảm bảo tính hiệu mạt môi trường kinh tế xã hội Lãnh thổ địa phương coi hệ thống tổng hợp yếu tố tự nhiên – kinh tế - xã hội bao gồm hệ thống nhỏ bên hệ thống tự nhiên, hệ thống dân cư – xã hội Việc xây dựng khu xử lý rác thải tập trung dựa yếu tố tự nhiên, xã hội cần xem xét cách kĩ lưỡng, cẩn thận để tránh làm tổn thương đến cấu trúc hệ thống tự nhiên, biến đổi hệ thống tự nhiên Mặt khác, phải cân nhắc cho tạo nên hiệu sau xây dựng khu xử lý rác thải để góp phần cải thiện mơi trường góp phần làm cân hệ thống tự nhiên Xuất phát từ quan điểm hệ thống, việc xây dựng khu xử lý rác thải chịu chi phối yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường tác động lên thành phần trên, vận dụng vào việc sử dụng công nghệ GIS để xác định vị trí thích hợp xây dựng khu xử lý rác thải địa bàn huyện Diễn Châu để thấy mối quan hệ chặt chẽ yếu tố ảnh hưởng để đưa phương án tốt cho việc xây dựng khu xử lí rác thải địa bàn huyện Diễn Châu 3.2 Quan điểm phát triển bền vững Quan điểm phát triển bền vững việc bảo vệ mơi trường q trình phải đảm bảo có kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa ba mặt phát triển: phát triển kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường Đây lý mà phải quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường tương lai mà phát triển kinh tế diễn mạnh mẽ kéo theo hệ lụy không lường môi trường Việc xây dựng khu xử lý rác thải nhằm đáp ứng nhu cầu thiết môi trường nay, giải vấn đề rác thải góp phần vào phát triển bền vững tương lai 3.3 Quan điểm lịch sử viễn cảnh Mỗi lãnh thổ có bề dày lịch sử có văn hóa riêng, trải qua q trình phát triển lâu dài tạo nên đặc điểm riêng biệt tự nhiên, văn hóa người Mỗi lĩnh vực phát triển thực tiễn phải trải qua giai đoạn hình thành phát triển Dưới quan điểm lịch sử, cần phải có phân tích đánh giá trạng môi trường, trạng công tác thu gom, quản lý xử lý chất thải Diễn Châu nói chung xã nói riêng qua năm, giai đoạn để rút học kinh nghiệm từ thực tiễn Từ phân tích đánh giá cộng với kinh nghiệm kết hợp trình độ phát triển mà người đưa giải pháp định hướng công tác quản lý xử lý chất thải tương lai Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập xử lý tài liệu, liệu Nguồn tài liệu sở lý luận sở thực tiễn thu thập thơng qua nhiều kênh khác nhau, quan trọng giáo trình, tài liệu đề tài liên quan đến GIS khái niệm khu xử lý rác thải Các thông tin chọn lọc hệ thống hóa theo cấu trúc nghiên cứu đề tài 4.2 Phương pháp đồ Đề tài nghiên cứu xuất phát từ đồ kết đưa đồ Phương pháp bao gồm: Phương pháp thành lập đồ sử dụng đồ Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng đồ tư liệu sau: - Bản đồ hành huyện Diễn Châu - Bản đồ địa chất huyện Diễn Châu - Bản đồ trạng sử dụng đất huyện Diễn Châu - Bản đồ địa hình, sơng ngòi huyện Diễn Châu 4.3 Phương pháp hệ thống thông tin địa lý Đây phương pháp sử dụng q trình nghiên cứu đề tài Việc sử dụng phần mềm GIS giúp cho việc phân tích, xử lý trở nên nhanh chóng xác Đề tài sử dụng phần mềm ArcGIS 4.4 Phương pháp kế thừa Sử dụng, kế thừa số liệu, tài liệu tham khảo, cơng trình nghiên cứu khoa học công bố phương tiện thông tin đại chúng 4.5 Phương pháp thực địa Mặc dù khơng phương pháp nghiên cứu thực địa phương pháp quan trọng việc thực đề tài Việc nghiên cứu tực địa nhằm cung cấp thêm thông tin, thu thập tư liệu kiểm nghiệm thực tế 4.6 Phương pháp chuyên gia Trong trình thực đề tài, phương pháp chuyên gia có ý nghĩa hỗ trợ quan trọng việc tư vấn lựa chọn tiêu, cho điểm, cho yếu tố phân tích để xác định địa điểm phù hợp để xây dựng khu xử lý rác thải cho huyện Chúng tiến hành tham khảo ý kiến thầy cô khoa Địa lý, khoa Sinh học trường Đại học Vinh Lịch sử nghiên cứu đề tài Nhiều nước giới quan tâm sớm đến việc quy hoạch vị trí bãi chơn lấp chất thải rắn hợp lý tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe cộng đồng, kinh tế xã hội Các lý thuyết giới việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý rác thải năm 70 kỷ trước thông qua kinh nghiệm thực tiễn Mỹ Trong năm qua, lên số nghiên cứu ứng dụng GIS trơng việc lựa chọn vị trí xây dựng khu xử lý chất thải rắn Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan,… Ở Việt Nam nói chung Nghệ An nói riêng lĩnh vực mẻ Một số đề tài nghiên cứu theo hướng ứng dụng GIS vào công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn bố trí lại hệ thống thùng rác cho đô thị Tuy nhiên, đề tài địa điểm cụ thể lựa chọn địa điểm tối ưu huyện Diễn Châu thích hợp cho việc xây dựng khu xử lý rác thải Cấu trúc đồ án Đồ án gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quy hoạch quản lý môi trường Chương 2: Khái quát số đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thực trạng công tác xử lý chất thải rắn địa bàn huyện Diễn Châu Chương 3: Ứng dụng công nghệ GIS để xác định vị trí thích hợp xây dựng khu xử lý rác thải cho địa bàn huyện Diễn Châu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀO CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái niệm GIS phần mềm GIS 1.1.1.1 Khái niệm GIS Hệ thống thông tin địa lý – GIS (Geographic Information System)là nhánh cơng nghệ thơng tin, hình thành từ năm 60 kỷ trước phát triển mạnh năm gần đây.[1] GIS sử dụng nhằm xử lý đồng lớp thông tin không gian (bản đồ) gắn với thơng tin thuộc tính, phục vụ nghiên cứu, quy hoạch quản lý hoạt động theo lãnh thổ Ngày nay, nhiều quốc gia giới, GIS trở thành công cụ trợ giúp định hầu hết hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối phó với thảm hoạ thiên tai GIS có khả trợ giúp quan phủ, nhà quản lý, doanh nghiệp, cá nhân đánh giá trạng trình, thực thể tự nhiên, kinh tế - xã hội thông qua chức thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích tích hợp thơng tin gắn với đồ số quán sở toạ độ liệu đồ đầu vào Có nhiều định nghĩa GIS, nói chung thống quan niệm chung: GIS hệ thống kết hợp người hệ thống máy tính thiết bị ngoại vi để lưu trữ, xử lý, phân tích, hiển thị thơng tin địa lý để phục vụ mục đích nghiên cứu, quản lý định [2] Xét góc độ cơng cụ, GIS dùng để thu thập, lưu trữ, biến đổi, hiển thị thông tin không gian nhằm thực mục đích cụ thể Xét góc độ phần mềm, GIS làm việc với thông tin không gian, phi không gian, thiết lập quan hệ không gian đối tượng Có thể nói chức phân tích khơng gian tạo diện mạo riêng cho GIS Xét góc độ ứng dụng quản lý nhà nước, GIS hiểu cơng nghệ xử lý liệu có toạ độ để biến chúng thành thông tin trợ giúp định phục vụ nhà quản lý Xét góc độ hệ thống, GIS hệ thống gồm hợp phần: phần cứng, phần mềm, sở liệu, người phương pháp [2] 1.1.1.2 Phần mềm GIS Như nói trên, xét góc độ hệ thống GIS gồm có thành tố chính, bao gồm: phần cứng, phần mềm, liệu, người phương pháp a Phần cứng Bao gồm hệ thống máy tính thiết bị ngoại vi có khả thực chức nhập thông tin (Input), xuất thông tin (Output) xử lý thông tin phần mềm Hệ thống gồm có máy chủ (server), máy khách (client), máy quét (scanner), máy in (printer) liên kết với b Phần mềm Đi kèm với hệ thống thiết bị GIS hệ phần mềm có tối thiểu nhóm chức sau đây: - Nhập thông tin không gian thông tin thuộc tính từ nguồn khác - Lưu trữ, điều chỉnh, cập nhật tổ chức thông tin khơng gian thơng tin thuộc tính - Phân tích biến đổi thông tin sở liệu nhằm giải tốn tối ưu mơ hình mô không gian, thời gian - Hiển thị trình bày thơng tin dạng khác nhau, với biện pháp khác Phần mềm phân thành ba lớp: Hệ điều hành, chương trình tiện ích đặc biệt chương trình ứng dụng c Con người Con người đóng vai trò quan trọng việc tham gia vào quản lý phát triển ứng dụng hệ thống GIS thực tế Hệ thống GIS cần có người có kỷ để điều khiển quản lý hệ thống, người phải có hiểu biết nguyên lý, khái niệm lĩnh vực ứng dụng GIS Người sử dụng GIS chuyên gia kỹ thuật, người thiết kế trì hệ thống người sử dụng GIS để giải vấn đề công việc d Dữ liệu Cơ sở liệu GIS chứa thông tin không gian (thông tin địa lý: cặp tọa độ X,Y hệ tọa độ phẳng địa lý) thơng tin thuộc tính liên kết chặt chẽ với tổ chức theo ý đồ chuyên ngành định Dữ liệu nhập từ nhiều nguồn khác như: Số liệu thống kê, báo cáo, tính tốn, đo đạc từ thực tế, ảnh vệ tinh… Mỗi hệ GIS cần phải hiểu liệu khuôn mẫu khác nhau, không hiểu khuôn mẫu liệu riêng hệ thống Điều nhằm để tạo trao đổi, liên kết liệu hệ thống phần mềm khác 1.1.1.3 Chức phần mềm GIS Một hệ thống phần mềm xử lý HTTĐL yêu cầu tối thiểu phải có ba chức sau: - Tự động hóa đồ (Mapping office) - Quản lý sở liệu (Data base management system - DBMS) - Xử lý liệu: Đây chức quan trọng để phân biệt phần mềm HTTĐL với phần mềm đồ khác Các chức GIS: - Tổ chức liệu - Lưu trữ liệu - Tìm kiếm liệu - Phân tích liệu - Hiển thị liệu - Xuất liệu 1.1.1.4 Sử dụng GIS cho phân tích khơng gian Phân tích khơng gian GIS bao gồm hoạt động chính: giải câu hỏi thuộc tính, câu hỏi phân tích khơng gian tạo nên tập liệu từ sở liệu ban đầu Mục tiêu việc phân tích khơng gian từ việc giải câu hỏi đơn giản tượng, vấn đề không gian di đến tập hợp thành thuộc tính hay nhiều lớp phân tích liên quan liệu ban đầu Ví dụ: Khi đặt câu hỏi khoanh vùng đối tượng có diện tích lớn 30.00 ta có phần khoanh vùng khơng gian đối tượng Đồng thời có bảng thuộc tính truy xuất tên, liệu… đối tượng theo điều kiện đặt Khả phân tích khơng gian GIS khả vượt trội, cho phép ta giải nhiều tốn thực tế mà phần mềm khác khơng có khả giải toán đền bù, tốn thích nghi, tính tốn biến động 1.1.2 Giới thiệu phần mềm ArcGis sử dụng đề tài 1.1.2.1 Phần mềm ứng dụng ARCGIS ArcGis Desktop sản phẩm Viện Nghiên cứu hệ thống môi trường (ESRI) Có thể nói, phần mềm GIS hoàn thiện ArcGis cho phép người sử dụng thực chức GIS nơi họ muốn: hình, máy chủ, mạng (web), trường (field)… 1.1.2.2 Các ứng dụng ArcGis Phần mềm ArcGis bao gồm ứng dụng bao gồm ArcMap, ArcCatalog ArcToolbox 10 Đặc điểm vị trí Mã số Điểm số Cách bờ sơng hồ lớn 1km X Cách bờ sông hồ lớn từ -3km Cách bờ sông hồ lớn 3kim (Chú thích: điểm số “X” xem phạm vi khu vực không xét đến cho việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý rác thải) Hình 3.1 Bản đồ dánh giá mức độ thích hợp yếu tố thủy văn 3.1.4 Hiện trạng sử sụng đất 48 Hiện trạng sử dụng đất ảnh hưởng lớn đến công tác đền bù giải phóng mặt - Đất trơng năm chủ yếu đất trồng lúa trồng màu tác động nhiều yếu tố có xu hướng thu hẹp loại đất sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao điều kiện thực tế khu vực thuận lợi cho việc xây dựng khu xử lý rác thải cơng tác giải phóng mặt đơn giản, địa hình phẳng,… loại đất gán điểm số - Đất trồng lâu năm chủ yếu đất trồng công nghiệp ăn quả, loại đất có xu hướng mở rộng diện tích hiệu kinh tế mà mang lại Đây loại đất xây dựng khu xử lý rác thải so với đất trồng lúa màu có nhiều hạn chế đặc điểm: + Nhiều diện tích vườn ăn xen lẫn với nhà dân đượ trồng địa hình đồi + Nhiều loại cơng nghiệp, ăn lâu năm nên công tác đền bù giải phóng mặt gặp nhiều hạn chế Với đặc điểm loại đất gán điểm số - Đất rừng sản xuất phần diện tích lớn, cách xa khu dân cư, cơng tác giải phóng mặt đền bù tương đối thuận tiện gán điểm số điểm - Đất rừng tự nhiên có thuận lợi định địa hình, địa chất, vị trí để xây dựng khu xử lý nhiên nên hạn chế tác động vào loại đất nhằm bảo vệ rừng mơi trường Vì vậy, loại đất gán điểm số - Đất chưa sử dụng nằm rải rác chưa rõ tình trạng sử dụng vị trí Chúng ta sử dụng diện tích loại đất để xem xét xây dựng khu xử lý rác thải, điểm số loại đất gán điểm - Các loại đất nông thôn thị, diện tích sơng hồ, đất khu cơng nghiệp đất chuyên dùng loại đất khuyến cáo không nên xử dụng để xây dựng khu xử lý rác thải nhiều nguyên nhân khác giá trị kinh tế (do giải phóng mặt tốn kém), nguy gây nhiễm xung quanh…Vì nhóm đất gán điểm số tượng trưng X Bảng 3.4 Mã điểm số yếu tố trạng sử dụng đất 49 Loại đất Mã số Điểm số Đất rừng tự nhiên Đất rừng sản xuất Đất chưa sử dụng Đất trồng lâu năm Sông hồ X Đất đô thị X Dất nông thôn X Đất khu công nghiệp X Đất chuyên dụng 10 X Đất trồng năm (Chú thích: điểm số “X” xem phạm vi khu vực không xét đến cho việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý rác thải) 3.1.5 Dân cư Đây yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, cộng dồng xung quanh khu vực bãi chôn lấp Vân đề thường phát sinh có bãi chơn lấp ô nhiễm môi trường mùi hôi, nước rỉ rác… làm cho bệnh tật phát sinh - Trong phạm vi khoảng cách khu dân cư đô thị 5km đánh giá thích hợp thuận lợi cho việc vận chuyển rác thải sinh hoạt đến khu xử lý, lại có nguy nhiễm mơi trường ảnh hưởng đến người dân Vì khu vực gán điểm số - Ở phạm vi cách khu dân cư thị từ 5-15km qng đường vận chuyển ngắn, nguy môi trường giảm nên gán 10 điểm Bảng 3.5 Mã số diểm số yếu tố dân cư Khoảng cách Cách khu dân cư 5km Cách khu dân cư từ – 15km 50 Mã số Điểm 10 Hình 3.2 Bản đồ dánh giá mức độ thích hợp yếu tố dân cư 3.1.6 Giao thông vận tải Đường giao thông ảnh hưởng đến công tác chuyên chở, vận chuyển rác thải khu vực thuận lợi giao thông gán điểm số cao 10 điểm, với khoảng cách cách đường quốc lộ 1km, tỉnh lộ 0,5km Càng xa đường giao thông mức độ thuận lợi giảm dần, gia tăng chi phí phát sinh nên điểm số giảm dần - Cách đường quốc lộ 1km, cách tỉnh lộ 0.5 km gán 10 điểm - Cách đường quốc lộ 1- 3km, cách tỉnh lộ 0.5-2km gán điểm - Cách đường quốc lộ 3km, cách tỉnh lộ km gán điểm 51 Bảng 3.6 Mã số điểm yếu tố giao thông vận tải Khoảng cách Cách đường quốc lộ 1km, cách tỉnh lộ 0.5 Cách đường quốc lộ 1- 3km, cách tỉnh lộ 0.5-2km Cách đường quốc lộ 3km, cách tỉnh lộ 2km Mã số Điểm số 10 Hình 3.3 Bản đồ dánh giá mức độ thích hợp yếu tố giao thông 3.1.7 Các sở sản xuất công nghiệp sở y tế Cần đánh giá tình hình phát tiển kinh tế khu vực định đến quy mơ bãi chơn lấp loại rác thải chủ yếu điều tra thông tin trạng kinh tế cần ý đến phân bố số lượng khu cơng nghiệp, sở sản xuất kinh doanh, khai khống, ngành công nghiệp tiềm sản phẩm 52 Đối với khoảng cách xa khu công nghiệp, cụm công nghiệp có lượng phát thải quan trọng 3km đánh giá thuận tiện cho việc vận chuyển chất thải đến noi xử lý, gán với 10 diểm Đối với khoảng cách xa khu công nghiệp lợi mặt giao thơng giảm dần, vi mà điểm giảm dần - Cách khu công nghiệp từ 3-5km điểm - Cách khu công nghiệp từ 5-7km điểm - Cách khu công nghiệp 7km điểm Bảng 3.7 Mã số điểm yếu tố khu công nghiệp Khoảng cách Cách khu công nghiệp 3km Cách khu công nghiệp từ 3-5km Cách khu công nghiệp từ 5-7km Cách khu công nghiệp 7km Mã số Điểm số 10 Hình 3.4 Bản đồ dánh giá mức độ thích hợp yếu tố khu cơng nghiệp 53 Ngồi ra, vị trí bệnh viện sở y tế đóng vai trò quan trọng bệnh viện nơi phát thải lượng rác thải đáng kể Do khoảng cách từ cách bệnh viện đến khu xử lý rác thải yếu tố cần quan tâm tiến hành lựa chọn vị trí cho khu xử lý rác thải Đối với khoảng cách cách bệnh viện 4km cho lầ thuận lợi cho việc vận chuyển rác đến nơi xử lý gán 10 điểm Tương tự vậy, khoảng cách xa bệnh viện điểm thấp Đối với khoảng cách 4-8km, gán điểm Đối với khoảng cách xa bệnh viện 8km gây khó khăn cho việc vận chuyển, chi phí cao nên gán điểm Bảng 3.8 Mã số điểm số yếu tố bệnh viện Khoảng cách Cách bệnh viện 4km Cách bệnh viện 4-8km Cách bệnh viện 8km Mã số Điểm số 10 Hình 3.5 Bản đồ dánh giá mức độ thích hợp yếu tố bệnh viện 3.2 Quy trình thực 54 Sự phối hợp lớp chun đề có mục đích tạo đồ chuyên đề vị trí thích hợp cho việc xây dựng khu xử lý chất thải rắn Trong trình này, hạn chế lực nguồn tài liệu nên tác giả tính tốn sở giả định yếu tố có tác động ngang (Không xét đến trọng số) đến việc xây dựng khu xử lý rác thải thực tế có số chênh lệch nhỏ Trên sở thu thập tài liệu liệu cho trình thực đề tài, tạo đồ thành phần tương đương với yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí xây dựng khu xử lý rác thải - Bản đồ địa hình: Tạo mơ hình DEM ARCGIS - Bản đồ trạng sử dụng đất, địa chất: tiến hành gộm nhóm - Bản đồ giao thông, thủy văn, dân cư, khu công nghiệp, bệnh viện: Tạo buffer để gán khoảng cách Sau đó, gán mã số điểm số cho yếu tố dựa vào mục 3.1 Sau xử lý liệu xong, ta chồng xếp lớp liệu cơng cụ Intersect Bằng việc phân tích đồ kết phương pháp thực địa Tôi đề xuất địa điểm thích hợp cho việc xây dựng khu xử lý rác thải 55 Bản Bản KẾT đồ đồQUẢ thủy địa hình chất văn TÀI LIỆU, THAM KHẢO CHUYÊN THỰC ĐỊA Bản đồ trạng sử dụng đất Bản đồ giao thông vận tải Bản đồ khu công nghiệp Bản đồ bệnh viện BẢN ĐỒ KẾT QUẢ Hình 3.6 Sơ đồ trình xử lý kết 56 BẢN Bản Bản KẾT ĐỒ đồ đồQUẢ KẾT thủy địa hình văn QUẢ TÀI LIỆU, THAM KHẢO CHUYÊN THỰC ĐỊA 3.3 Kết đạt Sau tiến hành phân tích, xử lý, kết đề tài Bản đồ mức độ đánh giá thích hợp cho việc xây dựng khu xử lý rác thải huyện Diễn Châu Trên đồ mức độ thích hợp phân chia theo công thức sau: Khoảng cách điểm = [Tổng điểm (max) – Tổng điểm (min)]/số cấp Trong đề tài này, mức độ thích hợp phân chia thành cấp: - Cấp từ 57 – 73 coi thích hợp: Với điểm số đạt từ 57-73 điểm (trong tổng điểm tối đa đạt 73 điểm), với điều kiện lý tưởng chồng xếp lớp đồ lên nhau, thấy khu vực hội tụ hầu hết điều kiện thuận lợi yếu tố đánh giá có tác động đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý rác thải Tổng diện tích khu vực đạt 7.577,65 - Cấp từ 42 - 56 điểm coi thích hợp: Với điểm số đạt từ 42-56 điểm, với điều kiện lý tưởng chồng xếp đồ với nhau, thấy khu vực hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi yếu tố đánh giá có tác động đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý rác thải Tổng diện tích khu vực đạt 4.444,19 - Cấp từ 27-41 điểm coi thích hợp: Với điểm số đạt từ 27 đến 41 điểm khu vực có điều kiện thuận lợi mức trung bình yếu tố đánh giá có tác động đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý rác thải Tổng diện tích khu vực đạt 790,41 - Phần diện tích khơng xét khu vực có số yếu tố khuyến cáo không nên tiến hành xây dựng khu xử lý rác thải Tổng diện tích khu vực 16.791,34 Căn vào tình hình thực tế địa phương, dựa vào kết sau chồng xếp đồ thành phần kết hợp với khảo sát thực địa, xin đề xuất địa điểm cụ thể để xây dựng khu xử lý rác thải huyện Diễn Châu khu vực xóm Tan Đồi, xã Diễn Phúc, vị trí gần quốc lộ trung tâm phát sinh chất thải lớn Diễn Châu, lại nằm sau hướng gió, diện tích thích hợp tập trung nên xây dựng khu xử lý rác thải quy mô lớn 57 Hình 3.7 Bản đồ dánh giá mức độ thích hợp việc xây dựng khu xử lý rác thải Diễn Châu 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Các ứng dụng GIS liên tục phát triển lĩnh vực quản lý bảo vệ môi trường Từ chương trình kiểm kê nguồn tài nguyên thiên nhiên đến mơ hình hố quản lý cố mơi trường phát triển, công nghệ GIS cung cấp phương tiện để quản lý phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mơi trường ngày hữu hiệu Hiện địa bàn huyện Diễn Châu nhiều nơi có nguy nghiễm mơi trường phát sinh chất thải rắn lớn việc thu gom xử lý lại hạn chế, cơng nghệ Vì thế, việc xây dựng khu xử lý rác thải hợp vệ sinh cần thiết Để xây dựng khu xử lý rác thải ngồi yếu tố vốn, cơng nghệ, nhân lực… Thì việc lựa chọn vị trí xây dựng yếu tố quan trọng Việc lựa chọn vị trí xây dựng chịu chi phối nhiều yếu tố tự nhiên kinh tế xã hội Cụ thể đề tài yếu tố: địa chất, địa hình, thủy văn, trạng sử dụng đất, giao thơng, dân cư, khu công nghiệp, bệnh viện Mỗi đặc điểm yếu tố gán với mức diểm thích hợp tương ứng với mức độ ưu tiên khác Từ nguồn tài liệu sử dụng công nghệ GÍS để xử lý liệu chồng xếp lớp lên từ tìm khu vực có điểm số cao nhất, thích hợp cho việc xây dựng khu xử lý rác thải, nhằm đem lại hiệu môi trường kinh tế cao Kiến nghị Để phát triển hoàn thiện hướng nghiên cứu đề tài cần: - Nghiên cứu, xác định vị trí thích hợp để xây dựng khu xử lý rác thải dựa vào yếu tố tự nhiên kinh tế xã hội Tuy nhiều yếu tố quan trọng khác chưa dưa vào đánh tốc độ gó, hướng gió, lượng mưa, hệ sinh thái… Vì vậy, để hồn thiện cần tiếp tục triển khai dưa vao cá yếu tố - Để nâng cao tính thực tế đề tài cần phát triển đánh giá thêm công tác quy hoạch - Kết đề tài sử dụng để tham khảo cho nhà quản lý, quy hoạch nhiên để tính khả thi thực tế cao cần kết hợp với nội dung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Diễn Châu 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Văn Đức, Hệ thống thông tin địa lý, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, năm 2001 [2] Ứng dụng hệ thông thông tin địa lý viễn thám nông nghiệp phát triển nông thôn – 04/2006 Nguồn từ: www.ipsard.gov.vn/images/2007/07/GIS.doc [3] Nguyễn Văn Phước, Giáo trình Quản lý xử lý chất thải rắn, Nhà xuất xây dựng Hà Nội, 2008 [4] Trịnh Văn Tuyên, Văn Hữu Tập, Vũ Thị Mai, Giáo trình xử lý chất thải rắn chất thải nguy hại NXB Khoa học lỹ thuật 2014 [5] Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Diễn Châu, Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Diễn Châu 2017 [6] Thu Giang - Cảnh Nam, “Bài tốn mơi trường nan giải huyện Diễn Châu”, Báo Nghệ An, ngày 23 tháng 11 năm 2015 [7] Đậu Đình Cường, Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng công nghệ GIS vào việc xác định địa điểm thích hợp xây dựng khu xử lý rác thải cho khu đô thị địa bàn tỉnh Nghệ An, Đại học Vinh, 2013 [8] Bộ khoa học Công nghệ Môi trường Bộ Xây dựng Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001 [9] Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 [10] Nguyễn Thị Hương Trầm Lương Thị Thành Vinh, ‘Sử dụng công nghệ GIS xác định địa điểm thích hợp xây dựng khu xử lý rác thải Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An”, Tạp chí khoa học, 2016 [11] Phòng Tài Ngun Mơi trường huyện Diễn Châu, Báo cáo trạng môi trường huyện Diễn Châu, 2008 60 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hiện trạng sử dụng đất huyện Diễn Châu Đơn vị tính: ST T 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Mã Đất nông nghiệp NNP LUA LUC HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKT SKN TMD SKC SKS 23,623.12 9,541.43 9,184.19 5,378.35 653.33 1,475.00 5,452.55 848.61 223.55 49.74 6,760.84 11.60 4.77 0.58 30.32 100.45 22.82 - DHT 3,461.33 DDT DDL DRA ONT ODT TSC DTS DNG TON NTD SKX DSH DKV TIN 19.76 11.30 1,921.93 23.57 25.12 0.37 22.99 281.42 40.59 40.84 16.67 Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu cơng nghiệp Đất khu chế xuất Đất cụm công nghiệp Đất thương mại, dịch vụ Đất sở sản xuất phi nơng nghiệp Đất sử dụng cho hoạt động khống sản Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 61 Tổng diện Loại đất Đất danh lam thắng cảnh Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất xây dựng sở ngoại giao Đất sở tôn giáo Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Đất sinh hoạt cộng đồng Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng Đất sở tín ngưỡng tích 2.24 2.25 2.26 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất khu công nghệ cao* Đất khu kinh tế* Đất đô thị* SON MNC PNK CSD KCN KKT KDT 601.90 114.69 8.42 306.91 3,51 5.60 Ghi chú: * Khơng tổng hợp tính tổng diện tích tự nhiên (Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trýờng huyện Diễn Châu) MỤC LỤC Trang DANH MỤC HÌNH, BẢNG Trang 62
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ GIS vào việc xác định địa điểm thích hợp xây dựng khu xử lý rác thải trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Ứng dụng công nghệ GIS vào việc xác định địa điểm thích hợp xây dựng khu xử lý rác thải trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn