NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHUẨN BỊ THẾ VÀ LỰC TRƯỚC CÁC THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG QUỐC

9 5 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 07:57

Đặt vấn đềCác chuyên gia tài chính quốc tế giầu kinh nghiệm đều có nhận định chung rằng, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung Quốc tác động đến kinh tế toàn cầu, nhất là các nền kinh tế mới nổi và nhiều nước tại châu Á. Sự tác động này sẽ tăng dần và thấy rất rõ trong năm 2019 và các năm sau. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại, Nhân dân tệ (NDT) mất giá lớn, tới 9%; thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm mạnh, chỉ số giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua, vốn hóa bị bốc hơi tới gần 8.000 tỷ USD. Viêt Nam có quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch, dịch vụ hàng không, biên mậu,… rất lớn với Trung Quốc,… từ đó tác động đến hoạt động của các Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam cả về thời cơ và thách thức. Bài viết làm rõ những chuẩn bị về thế và lực của các NHTM Việt Nam trước những tác động đa chiều và ngày càng lớn của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung.Nội dung nghiên cứu1. Phân tích thế và lực chuẩn bị hội nhập các ngân hàng thương mại Việt Nam Các số liệu thể hiện trên Báo cáo tài chính của 17 NHTM CP công bố đến hết quý II2018 cho thấy, các NHTM Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, tình hình tài chính vững chắc: vốn điều lệ tăng khá, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức cao, lợi nhuận tăng cao, tỷ lệ nợ xấu giảm, trích lập dự phòng rủi ro kịp thời và đầy đủ theo quy định, kinh doanh có hiệu quả, đa dạng hoạt động dịch vụ, các tỷ lệ an toàn khác được đảm bảo,…Về cơ cấu thu nhập đây là một chỉ tiêu phản án tập trung quá trình chuẩn bị hội nhập của các NHTM Việt Nam. Bởi vì nhiều năm trước đây, thu nhập chủ yếu của các NHTM Việt Nam vẫn là thu lãi từ hoạt động cho vay, rủi ro cao. Trong những năm gần đây tỷ lệ này thay đổi, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ, tăng tỷ trọng thu phí. Có thể tham khảo cơ cấu thu nhập của các NHTM Việt Nam đến hết quý I2018 ở hình vẽ số 1 dưới đây. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHUẨN BỊ THẾ VÀ LỰC TRƯỚC CÁC THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG QUỐC Đặt vấn đề Các chuyên gia tài quốc tế giầu kinh nghiệm có nhận định chung rằng, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc tác động đến kinh tế toàn cầu, kinh tế nhiều nước châu Á Sự tác động tăng dần thấy rõ năm 2019 năm sau Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại, Nhân dân tệ (NDT) giá lớn, tới 9%; thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm mạnh, số giảm xuống mức thấp năm qua, vốn hóa bị bốc tới gần 8.000 tỷ USD Viêt Nam có quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch, dịch vụ hàng không, biên mậu,… lớn với Trung Quốc,… từ tác động đến hoạt động Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam thời thách thức Bài viết làm rõ chuẩn bị lực NHTM Việt Nam trước tác động đa chiều ngày lớn chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Nội dung nghiên cứu Phân tích lực chuẩn bị hội nhập ngân hàng thương mại Việt Nam Các số liệu thể Báo cáo tài 17 NHTM CP cơng bố đến hết quý II/2018 cho thấy, NHTM Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, tình hình tài vững chắc: vốn điều lệ tăng khá, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) mức cao, lợi nhuận tăng cao, tỷ lệ nợ xấu giảm, trích lập dự phòng rủi ro kịp thời đầy đủ theo quy định, kinh doanh có hiệu quả, đa dạng hoạt động dịch vụ, tỷ lệ an toàn khác đảm bảo,… Về cấu thu nhập tiêu phản án tập trung trình chuẩn bị hội nhập NHTM Việt Nam Bởi nhiều năm trước đây, thu nhập chủ yếu NHTM Việt Nam thu lãi từ hoạt động cho vay, rủi ro cao Trong năm gần tỷ lệ thay đổi, đa dạng hóa hoạt động dịch vụ, tăng tỷ trọng thu phí Có thể tham khảo cấu thu nhập NHTM Việt Nam đến hết quý I/2018 hình vẽ số Hình số 1: Nguồn: Báo cáo tài quý I/2018 NHTM CP Việt Nam lựa chọn https://bizlive.vn Số liệu hình vẽ số cjho thấy, tỷ thu nhập lãi từ hoạt đông cho vay (NIM) 13 NHTM CP lựa chọn giảm tỷ trọng, tỷ tọng thấp thuộc Eximbank, tiếp Tecchombank, Vietcombank,…trong khoản thu ngồi lãi tăng lên Đây chuyển biến đáng mừng NHTM VIệt Nam Có thể tham khảo thay đổi cấu thu nhập NHTM Việt Nam năm gần hình vẽ số Hình số 2: Nguồn: Báo cáo tài quý I/2018 NHTM CP Việt Nam lựa chọn https://bizlive.vn Số liệu hình vẽ số nói tính chung 13 NHTM CP lựa chọn có thu nhập lãi từ hoạt động cho vay giảm khá, lãi từ hoạt động khác, từ mua bán chứng khoán kinh doanh,… tăng Về hiệu sử dụng tài sản 15 NHTM CP lựa chọn đến hết tháng 6/2018 tham khảo hình vẽ số Hình số 3: Nguồn: Báo cáo tài quý I/2018 NHTM CP Việt Nam lựa chọn https://bizlive.vn Số liệu thể hình số nói cho thấy, chưa tính Agribank, NHTM NN cổ phần hóa có tổng tài sản lớn nhất, dẫn đầu BIDV, Vietinbank Vietcombank Tuy nhiên hiệu sử dung tài sản NHTM CP tư nhân lại tỷ lệ cao NHTM NN cổ phần hóa Dẫn đầu hiệu sử dụng tài sản Techcombank, VPB, đứng thứ ba MB ( mã chứng khốn MBB); tiếp ACB, HDB VIB Vietombank có tiêu đứng khoảng thứ 8, cao số NHTM NN cổ phần hóa Tám NHTM CP đề cập NHTM CP có giá cổ phiếu cao TTCK Việt Nam năm qua Phân tích tổng quan cạnh tranh hoạt động khối ngân hàng trung tâm tài lớn nước Để thấy rõ thực trạng NHTM Việt Nam q trình hội nhập, viết phân tích thêm thực trạng hoạt động tổ chức tín dụng (TCTD) thành phố Hồ Chí Minh,trung tâm tài lớn nước + Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 7/2018, tổng huy động vốn TCTD địa bàn TP.HCM đạt 2,15 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7,2% so với kỳ năm 2017 Trong huy động tiền Đồng chiếm khoảng 89,3% huy động ngoại tệ đạt khoảng 10,7% Tỷ lệ tiền gửi dân cư chiếm khoảng 48,7% tổng vốn huy động Số liệu cho thấy uy tín TCTD địa bàn khơng ngừng nâng lên, người dân tiếp tục tin tưởng gửi tiền vào NHTM Khối NH Liên doanh nước ngồi tháng đầu năm tiếp tục trì tăng trưởng vốn huy động cao (tăng trưởng 10,51% so với cuối năm trước) Trong đó, khối NHTM khác trì tốc độ tăng trưởng ổn định, khối NHTM Nhà nước tăng 4,4%, khối NHTM cổ phần tăng 7,1% Đối với tổng dư nợ cho vay, tính đến hết tháng 7/2018 TCTD địa bàn đạt gần 1,93 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 9,47% so với cuối năm 2017 Trong cho vay tiền Đồng chiếm gần 90,9% cho vay ngoại tệ khoảng 9,1% Tỷ lệ cho vay trung dài hạn khoảng 53,2% tổng dư nợ, lại cho vay ngắn hạn Các khối NHTM trì tốc độ tăng trưởng ổn định tích cực, đồng thời tham gia tích cực chương trình tín dụng Chính phủ, NHTW UBNDTP, cung ứng đầy đủ tín dụng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Cụ thể: Khối NH nước ngồi tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao so với cuối năm 2017, tăng 13,54% Trong đó, khối NHTM khác có tốc độ tăng trưởng tích cực, trì mức cao Đến cuối tháng 6/2018, Khối NHTM cổ phần tăng 7,81%, khối NHTM nhà nước tăng 9,11%, khối NH liên doanh tăng 9,73% Diễn biến thực trạng nói cho thấy, mơi trường cạnh tranh bình đẳng khối NH thuộc thành phần kinh tế khác nhau, khối Ngân hàng nước ngoài, bao gồm Ngân hàng 100 % vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước TP HCM Ngân hàng liên doanh mạnh huy động vốn cho vay, có mức tăng trưởng cao nhất, NHTM NN, kể NHTM NN cổ phần hóa có tốc độ tăng thấp Đây thách thức không nhỏ NHTM NN trình hội nhập, tham gia CPTPP Trong trình cạnh tranh hội nhập, điểm bật gắn bó thiết thực cộng đồng doanh nghiệp (DN) kinh tế thời gian qua mặt lãi suất (cả huy động cho vay) hệ thống ngân hàng trì ổn định Tỷ giá tiền VND USD thời gian qua có nhiều yếu tố tác động giữ ổn định, cung cầu ngoại tệ hợp lý, đáp ứng nhu cầu DN người dân Trong thời gian qua, dư nợ tín dụng trì tốc độ tăng trưởng khá, cấu tín dụng ngày hợp lý tỷ lệ cho vay trung – dài hạn có xu hướng giảm dần, NHTM tập trung nguồn vốn nhiều cho lĩnh vực sản xuất – kinh doanh Về khoản toàn hệ thống đảm bảo TCTD tuân thủ tốt theo quy định NHNN Dự báo thời thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam trước tác động đa chiều cuôc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày gia tăng Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 986 phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Một mục tiêu đề cập chiến lược phấn đấu đến cuối năm 2025 có từ 2-3 NHTM Việt Nam nằm tốp 100 ngân hàng lớn khu vực châu Á xét tổng tài sản Đây tâm lớn hội nhập NHTM Việt Nam Bởi danh sách ngân hàng lớn châu Á năm 2017 tạp chí lừng danh tài The Asian Banker xếp hạng Việt Nam có 17 NHTM xếp vào danh sách 500 ngân hàng mạnh – AB500Rank Tất nhiên chưa có NHTM Việt Nam lọt vào top 150 chưa nói đến top 100 Trong số NHTM Việt Nam xếp hạng, BIDV có vị trí cao với xếp hạng thứ 157 châu Á, tiếp đến VietinBank đứng thứ 163, Vietcombank vị trí 188 Ba ngân hàng bỏ xa ngân hàng lại, với vị trí Sacombank tận 341, MBB thứ 377, Techcombank đứng thứ 386, ACB 389, VPBank 395 lại ngân hàng HDBank, LienVietPostBank, TPBank đứng vị trí xa Việc xếp hạng dựa số liệu năm 2017 mục tiêu phấn đấu đến năm nữa, hội để NHTM Việt Nam lọt vào top 100 khơng có sở Bởi vì, với số liệu phân tích phần đầu viết, NHTM Việt Nam có tốc độ tăng tổng tài sản, nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay,….bình quân tới 15-18%/năm, nhiều NHTM CP đạt tới 20%/năm, gấp 1,5 – lần tốc độ tăng NH khu vực Tính đến hết tháng 6/2018, BIDV, VietinBank Vietcombank có tổng tài sản quanh mức triệu tỷ đồng, cụ thể BIDV đạt 1,26 triệu tỷ, VietinBank 1,11 triệu tỷ Vietcombank 977 nghìn tỷ Tổng tài sản ngân hàng tăng đặn qua năm, mức tăng phổ biến khoảng 10% Trong vòng năm nữa, giả sử tốc độ tăng trưởng 5-10% đặn năm trì tổng tài sản ngân hàng nói vượt qua mốc 1,5 triệu tỷ đồng Mức tương đương với ngân hàng top 100 châu Á Trong nhóm NHTM cổ phần tư nhân Việt Nam, tổng tài sản ngân hàng lớn nhất, Sacombank SCB, dù nỗ lực trải qua M&A, lên số 400 nghìn tỷ, 1/3 ngân hàng lớn HDBank có bước phát triển mạnh thơng qua M&A, đánh giá cao nhóm NHTM CP tư nhân, đứng thứ 448 bảng xếp hạng, thương vụ với PGBank hoàn tất, vị trí cải thiện để bắt kịp với Sacombank SCB xa vời Bên cạnh đó, dự báo thời gian tới diễn số hoạt động mua bán sáp nhập NHTM CP Việt Nam, quy mô tổng tài sản số NHTM CP tăng lên lớn Bởi vậy, lần khẳng định, Việt Nam có vài ứng viên lọt vào nhóm ngân hàng có tổng tài sản top 100 châu Á, chắn thuộc BIDV, VietinBank, Vietcombank thêm Agribank Điều với kỳ vọng mục tiêu Chính phủ NHTM Cũng Quyết định số 986 phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam nêu cụ thể hướng giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước ba ngân hàng lớn: Vietcombank, mã chứng khoán VCB, BIDV, mã chứng khoán BID VietinBank, mã chứng khoán CTG Trong chiến lược giai đoạn 2018 - 2020, NHTM NN(không bao gồm Agribank), Chính phủ tăng vốn điều lệ để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn thực chuẩn mực Basel 2, bảo đảm vai trò chi phối Nhà nước, Nhà nước nắm giữ mức tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu Ba ngân hàng lựa chọn cổ đơng chiến lược có uy tín thị trường, có lực tài chính, kinh nghiệm quản trị; chuẩn bị điều kiện tiền đề, tiến tới niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khốn nước ngồi Hiện Vietcombank Vietinbank có cố đơng chiến lược nước ngồi, BID q trình đàm phán với đối tác nước ngồi Riêng Vietinbank cấu cổ đơng thấy rõ Bảng số đây: Bảng 1: Cơ cấu cổ đông Vietinbank Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữuNgày cập nhật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 2.400.204.956 64,46%30/06/2018 MUFG Bank, Ltd - 734.604.384 19,73%30/09/2015 IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P - 200.864.399 5,39%30/09/2015 International Finance Corporation - 98.017.588 2,63%30/09/2015 Cơng đồn Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - 42.734.749 1,15%30/09/2015 CP Tự chuyển nhượng - 246.978.480 6,63%30/06/2018 Nguồn: Báo cáo Vietinbank Như cổ đơng nước ngồi chiếm tỷ lệ sở hữu 28% Vietinbank, hỗ trợ nhiều mặt cho ngân hàng trình hội nhập Tại Vietcombank tham khảo hình vẽ số đây: Hình số 4: Cơ cấu cổ đơng Vietbombank Nguồn: Báo cáo Vietcombank Dự kiến Vietcombank bán thêm 10% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngồi theo hình thức phát hành riêng lẻ Cổ đông chiến lược Mizuho mua cổ phiếu Vietcombank thời gian tới để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 15% Đây giải pháp nâng cao lực uy tín, chuẩn bị lực tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn, tham gia CPTPP Đến giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ xác định NHTM NN nói tiếp tục đóng vai trò lực lượng chủ lực, chủ đạo quy mô, thị phần, khả điều tiết thị trường; đầu việc triển khai áp dụng Basel theo phương pháp nâng cao hội nhập quốc tế Quyết định nêu rõ, đảm bảo tỷ lệ sở hữu Nhà nước mức 51% nhóm NHTM này, tức giảm từ mức đảm bảo tối thiểu 65% sở hữu Ngồi ra, Chính phủ đặt lộ trình thực niêm yết cổ phiếu ngân hàng (VCB, BID CTG) thị trường chứng khoán nước ngồi; riêng cố phiếu Agribank sau cổ phần hóa thực niêm yết TTCK nước Giai đoạn 2021 – 2025 nâng cao lực cạnh tranh, tăng minh bạch tuân thủ chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt quản trị hoạt động TCTD Đưa tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ NHTM tổng thu nhập lên 12 -13% vào năm 2021 đến cuối 2025 vào khoảng 16-17% Với tỷ trọng thu nhập dịch vụ NHTM lựa chọn nói phần đầu viết chắn năm đạt mục tiêu đề Nợ xấu toàn hệ thống TCTD 3% Hoàn thành việc niêm yết NHTM cổ phần; nâng cao vốn pháp định cho quỹ tín dụng nhân dân Khuyến mại sách Một là, hoạt đơng thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam Trung Quốc tiếp tục đa dạng phức tạp hơn; hoạt động tín dụng, tốn, chuyển tiền, tài trợ thương mại, chuyển đổi tiền tệ NHTM Việt Nam phục vụ hoạt động gia tăng lớn, cần phòng tránh rủi ro Đặc biệt học biến động thị trường nông lâm thủy hải sản nước, tập trung mặt hàng có kim ngạch xuất lớn sang Trung Quốc từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam Do vậy, NHTM cần cảnh giác, phòng ngừa rủi ro cho vay vốn doanh nghiệp, hộ nơng dân đầu tư nơng sản có kim ngạch giao dịch chiều lớn với Trung Quốc Hai là, rủi ro kinh doanh, mua bán Nhân dân tệ lớn Biến động mang tính chất chiều NHTM tham gia sử dụng NDT tỉnh biên giới phía Bắc Bởi NHTM cần kiểm soát chặt chẽ rủi ro giao dịch NDT với khách hàng Việt Nam Trung Quốc Ba là, hoạt động toán sử dụng mã QR khách du lịch thương nhân Trung Quốc Việt Nam ngày lớn Vì vậy, cần có cách thức kiểm sốt chặt chẽ hoạt đông Các NHTM Việt Nam cần mở rộng việc sử dụng mã QR cho toán thiết bị di động cho khách hàng Các địa phương cần đao quan thuế, quản lý thị trường,… tăng cường kiểm tra hoạt động trốn thuế, hoạt động tốn khơng qua NHTM Việt Nam cửa hàng, khách sạng, … có đơng khách Trung Quốc Nguồn tài liệu tham khảo - Báo cáo tài quý I/2018 quý II/2018 NHTM CP Việt Nam lựa chọn - https://bizlive.vn - Trang web Vietcombank Vietintinbank - http://sbv.gov.vn ... vai trò lực lượng chủ lực, chủ đạo quy mô, thị phần, khả điều tiết thị trường; đầu việc triển khai áp dụng Basel theo phương pháp nâng cao hội nhập quốc tế Quyết định nêu rõ, đảm bảo tỷ lệ sở... vay vốn doanh nghiệp, hộ nơng dân đầu tư nơng sản có kim ngạch giao dịch chiều lớn với Trung Quốc Hai là, rủi ro kinh doanh, mua bán Nhân dân tệ lớn Biến động mang tính chất chiều NHTM tham gia
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHUẨN BỊ THẾ VÀ LỰC TRƯỚC CÁC THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG QUỐC, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHUẨN BỊ THẾ VÀ LỰC TRƯỚC CÁC THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG QUỐC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn