Quan hệ Mỹ Trung: từ các tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO đến chiến tranh thương mại và Mỹ đe dọa rút khỏi WTO Tác động tới Việt Nam

7 5 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 07:56

Giới thiệuTừ lâu, quan hệ thương mại Mỹ Trung Quốc là mối quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Là hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, Trung Quốc và Mỹ tích cực thiết lập quan hệ hợp tác thương mại trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt kể từ năm 2001 khi Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc. So với năm 2001, vào năm 2017, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Trung Quốc tăng 390% và tổng giá trị xuất khẩu của Mỹ tới Trung Quốc tăng trưởng 570%. Tuy nhiên, ngoài hợp tác, hai nước Trung Mỹ cũng luôn có những cạnh tranh và tranh chấp thương mại. Trong khuôn khổ WTO, hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm nghĩa vụ WTO bằng việc áp đặt thuế qua n và thực hiện những chính sách gây bất bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài,..v..v... Dù vận dụng triệt để cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, Mỹ luôn cho rằng WTO đã đối xử bất công với Mỹ và không xử lý được Trung Quốc khi để nước này tiếp tục xây dựng nền kinh tế phi thị trường, gây ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ và môi trường thương mại quốc tế. Như hệ quả tất yếu, để thực hiện tôn chỉ “nước Mỹ trên hết” từ khi tranh cử, tổng thống Donald Trump đã có hành động khơi mào cuộc chiến thương mại đối với Trung Quốc và thậm chí đe dọa Mỹ sẽ rút khỏi WTO nếu tổ chức này không cải tổ. Bài viết này sẽ làm rõ hơn các diễn biến từ các tranh chấp thương mại Trung Mỹ trong khuôn khổ WTO đến chiến tranh thương mại, nguyên nhân Mỹ thực hiện chiến tranh thương mại và đe dọa rút khỏi WTO, sau đó đưa ra một số nhận định về tác động đến Việt Nam.1.Tranh chấp thương mại Mỹ Trung trong khuôn khổ WTOa.Cơ chế giải quyết tranh chấp WTOKế thừa và phát triển từ Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan 1947 (GATT 1947), WTO đã xây dựng được một cơ chế giải quyết tranh chấp riêng biệt và bắt buộc đối với tất các quốc gia thành viên (gọi là DBS). Với mục đích “bảo toàn các quyền và nghĩa vụ của các thành viên”, DBS có thẩm quyền thông qua, giám sát thực thi các quyết định của Ban hội thẩm, Ban phúc thẩm và cho phép các quốc gia tạm ngừng thực hiện các quyết định đó hoặc thực hiện trả đũa.Nhìn chung, DBS luôn khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, thương lượng. Song trong trường hợp việc đàm phán không thành công, Ban hội thẩm sẽ được thành lập để xem xét và đưa ra quyết định đối với các vấn đề mà Bên nguyên đơn đề xuất. Nếu không đồng ý với phán quyết của Ban hội thẩm, các bên có thể kháng cáo lên Ban phúc thẩm và quyết định của Ban phúc thẩm khi đó được xem là phán quyết cuối cùng. Đến nay, DBS đã xử lý khoảng 500 tranh chấp, trong đó có khoảng 280 tranh chấp giải quyết bằng tranh tụng (tất cả đều đi đến kháng cáo). Sự tuân thủ của các nước thành viên đạt tỉ lệ khoảng 90% đã chứng minh được rằng DBS hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên cơ chế này cũng có những điểm yếu nhất định. Thứ nhất, thời gian giải quyết tranh chấp kéo dài khi trung bình phải mất đến 24 tháng để đưa ra phán quyết cuối cùng. Thời gian để bên vi phạm điều chỉnh chính sách để tuân thủ phán quyết sau đó mất trung bình thêm 10 tháng nữa. Trong khi đó, WTO cũng không có cơ chế áp dụng tạm thời, vì vậy nguyên đơn sẽ phải chịu ảnh hưởng kinh tế bởi chính sách của bị đơn cho đến khi bị đơn thay đổi chính sách theo phán quyết. Nguyên đơn cũng không được bồi thường trong trường hợp có thiệt hại xảy ra. Thứ hai, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của DSB sẽ mất đi khi nước thành viên áp dụng thuế quan với lý do “an ninh quốc gia”. Tuy nhiên, do tính nhạy cảm của quy định này, các nước hầu như không vận dụng điều khoản này trong một thời gian dài cho đến gần đây khi Mỹ, vì một số mục đích, đã viện dẫn lý do này khi áp thuế lên mặt hàng nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Quan hệ Mỹ- Trung: từ tranh chấp thương mại khuôn khổ WTO đến chiến tranh thương mại Mỹ đe dọa rút khỏi WTO- Tác động tới Việt Nam Giới thiệu Từ lâu, quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc mối quan tâm tất quốc gia giới, có Việt Nam Là hai kinh tế lớn giới, Trung Quốc Mỹ tích cực thiết lập quan hệ hợp tác thương mại nhiều lĩnh vực, đặc biệt kể từ năm 2001 Trung Quốc thức gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) Hiện nay, Trung Quốc đối tác thương mại lớn Mỹ Mỹ đối tác thương mại lớn thứ hai Trung Quốc So với năm 2001, vào năm 2017, tổng giá trị nhập hàng hóa Mỹ từ Trung Quốc tăng 390% tổng giá trị xuất Mỹ tới Trung Quốc tăng trưởng 570% Tuy nhiên, hợp tác, hai nước Trung- Mỹ ln có cạnh tranh tranh chấp thương mại Trong khuôn khổ WTO, hai bên liên tục cáo buộc vi phạm nghĩa vụ WTO việc áp đặt thuế qua n thực sách gây bất bình đẳng doanh nghiệp nước nước ngoài, v v Dù vận dụng triệt để chế giải tranh chấp WTO, Mỹ cho WTO đối xử bất công với Mỹ không xử lý Trung Quốc để nước tiếp tục xây dựng kinh tế phi thị trường, gây ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ môi trường thương mại quốc tế Như hệ tất yếu, để thực tôn “nước Mỹ hết” từ tranh cử, tổng thống Donald Trump có hành động khơi mào chiến thương mại Trung Quốc chí đe dọa Mỹ rút khỏi WTO tổ chức không cải tổ Bài viết làm rõ diễn biến từ tranh chấp thương mại Trung- Mỹ khuôn khổ WTO đến chiến tranh thương mại, nguyên nhân Mỹ thực chiến tranh thương mại đe dọa rút khỏi WTO, sau đưa số nhận định tác động đến Việt Nam Tranh chấp thương mại Mỹ - Trung khuôn khổ WTO a Cơ chế giải tranh chấp WTO Kế thừa phát triển từ Hiệp định chung Thương mại Thuế quan 1947 (GATT 1947), WTO xây dựng chế giải tranh chấp riêng biệt bắt buộc tất quốc gia thành viên (gọi DBS) Với mục đích “bảo tồn quyền nghĩa vụ thành viên”, DBS có thẩm quyền thơng qua, giám sát thực thi định Ban hội thẩm, Ban phúc thẩm cho phép quốc gia tạm ngừng thực định thực trả đũa Nhìn chung, DBS ln khuyến khích bên giải tranh chấp thông qua đàm phán, thương lượng Song trường hợp việc đàm phán không thành công, Ban hội thẩm thành lập để xem xét đưa định vấn đề mà Bên nguyên đơn đề xuất Nếu không đồng ý với phán Ban hội thẩm, bên kháng cáo lên Ban phúc thẩm định Ban phúc thẩm xem phán cuối Đến nay, DBS xử lý khoảng 500 tranh chấp, có khoảng 280 tranh chấp giải tranh tụng (tất đến kháng cáo) Sự tuân thủ nước thành viên đạt tỉ lệ khoảng 90% chứng minh DBS hoạt động có hiệu Tuy nhiên chế có điểm yếu định Thứ nhất, thời gian giải tranh chấp kéo dài trung bình phải đến 24 tháng để đưa phán cuối Thời gian để bên vi phạm điều chỉnh sách để tuân thủ phán sau trung bình thêm 10 tháng Trong đó, WTO khơng có chế áp dụng tạm thời, nguyên đơn phải chịu ảnh hưởng kinh tế sách bị đơn bị đơn thay đổi sách theo phán Nguyên đơn không bồi thường trường hợp có thiệt hại xảy Thứ hai, thẩm quyền giải tranh chấp DSB nước thành viên áp dụng thuế quan với lý “an ninh quốc gia” Tuy nhiên, tính nhạy cảm quy định này, nước không vận dụng điều khoản thời gian dài gần Mỹ, số mục đích, viện dẫn lý áp thuế lên mặt hàng nhôm nhập vào Mỹ b Các tranh chấp thương mại Mỹ- Trung Thực tế cho thấy tranh chấp thương mại Trung Quốc Mỹ ngày gia tăng Năm năm sau Trung Quốc gia nhập WTO, quan hệ Trung- Mỹ trôi qua “trầm lặng” Năm 2002, Trung Quốc đồng nguyên đơn với Liên minh châu Âu vụ kiện chống lại Mỹ biện pháp tự vệ Mỹ số mặt hàng thép.1 Tuy nhiên, đến năm 2004, Trung Quốc lần làm bị đơn cáo buộc Mỹ thuế giá trị gia tăng mặt hàng mạch tích hợp Hai năm sau đó, Mỹ tiếp tục cáo buộc Trung Quốc thực biện pháp thương mại gây ảnh hưởng đến nhập phụ tùng ô tô vào Trung Quốc Tuy nhiên “trầm lặng” kết thúc vào năm 2006 Trung Quốc tuyên bố sử dụng tích cực chế giải tranh chấp WTO Tháng năm 2007, Trung Quốc cáo buộc Luật chống bán phá giá Hoa Kỳ áp đặt cách bất công lên giấy tráng từ Trung Quốc Mỹ lại cho Trung Quốc phá giá mặt hàng đưa sản phẩm giá rẻ chi phí sản xuất Mỹ cáo buộc số sách cụ thể hoàn tiền, giảm thuế, miễn thuế Trung Quốc có lợi cho doanh nghiệp nước Vào tháng năm 2009, Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ tăng thuế số loại xe chở khách lốp xe tải nhẹ (lốp xe chuyên dụng) từ Trung Quốc Vào năm 2011, Trung Quốc bắt đầu tranh chấp với Hoa Kỳ biện pháp chống bán phá giá số tơm nước nóng đông lạnh định từ Trung Quốc Theo thống kê, giai đoạn năm (từ 2007 đến 2012), Mỹ có 13 vụ việc chống lại Trung Quốc WTO (so với vụ việc giai đoạn năm đầu tiên) Trung Quốc có cáo buộc chống lại Mỹ (so với vụ việc giai đoạn năm đầu tiên) Tranh chấp số DS252, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm Tranh chấp số DS309, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm Tranh chấp số DS358, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm Tranh chấp số DS399, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm Tranh chấp số DS422, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm 2 Các tranh chấp thương mại Mỹ- Trung khuôn khổ WTO không giảm năm gần Chỉ tính riêng năm 2018, Mỹ Trung Quốc liên tục đệ trình lên DBS cáo buộc vi phạm bên lại Tháng 03 năm 2018, Mỹ khởi kiện Trung Quốc lên WTO với lý Trung Quốc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp Mỹ ép buộc doanh nghiệp nước phải chuyển giao phần tồn bí công nghệ cho đối tác Trung Quốc Tháng 04 năm 2018, Trung Quốc lại cáo buộc loại thuế Mỹ thép nhập sản phẩm từ aluminium vi phạm quy định WTO.7 Tháng 08 năm 2018, Trung Quốc kiện Mỹ số biện pháp tự vệ liên quan đến lượng tái tạo sản phẩm điện quang Silicon tinh thể Đặc biệt, ngày 11/09/2018, Trung Quốc yêu cầu WTO cho phép áp đặt mức trừng phạt thương mại thường niên trị giá tỷ USD lượng hàng hóa từ Mỹ Mỹ không tuân thủ phán WTO áp thuế chống bán phá giá năm 2016 (hạn chót để Mỹ tuân thủ phán ngày 22/08/2018) Tuy nhiên đến Mỹ chưa thực đề xuất phán đề chắn lại chiến pháp lý dai dẳng hai bên thời gian tới Có thể thấy khn khổ WTO, Mỹ Trung Quốc ln có tranh chấp thương mại Trong thời gian dài, Mỹ ln muốn củng cố giữ vững vai trò WTO việc thúc đẩy tự mâu dịch tồn giới Vì vậy, đời tổng thống Mỹ trước cố gắng tuân thủ quy định WTO dù việc sử dụng WTO giải tranh chấp khiến Trung Quốc tuân thủ luật chơi kinh tế thị trường Song tất thay đổi kể từ Tổng thống Donald Trump lên nhận chức Ông Trump cho WTO tổ chức “thảm họa” không xử lý thành viên (là Trung Quốc) nước xây dựng kinh tế phi thị trường WTO đối xử bất công với Mỹ Đây lý thời gian ngắn, ông Trump khơi mào chiến tranh thương mại với Trung Quốc đe dọa Mỹ rút khỏi WTO Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung đe dọa rút khỏi WTO Mỹ a Chiến tranh thương mại ý định gia tăng bảo hộ Mỹ Tổng thống Trump khơi mào chiến tranh thương mại với Trung Quốc hoàn tồn khơng phải bộc phát Điều tra Cơ quan đại diện thương mại Mỹ kết luận số sản phẩm nhập từ Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia Mỹ sách chuyển giao, đổi công nghệ Trung Quốc gây nên hạn chế hoạt động thương mại Mỹ Rõ ràng, Mỹ cảm thấy bị đe dọa trước Trung Quốc nên định hành động Ngày 6/7/2018, Tổng thống Trump thức áp thuế 25% với 34 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc Trung Quốc đáp trả với mức thuế 25% lên 500 mặt hàng nhập từ Mỹ Vào năm 2011 Trung Quốc gia nhập WTO, không quốc gia lường trước phát triển lớn mạnh Trung Quốc Phương Tây tin tưởng việc Tranh chấp DS542, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm Tranh chấp DS544, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm tiếp cận thị trường kinh tế toàn cầu khiến Trung Quốc dần tuân theo nguyên tắc thị trường Tuy nhiên, báo cáo việc Tuân thủ WTO Trung Quốc Mỹ thực 2017 kết luận “chính phủ Trung Quốc tiếp tục theo đuổi hàng loạt sách can thiệp hành động nhằm hạn chế quyền tiếp cận thị trường sản phẩm, dịch xuất nhập nhà sản xuất cung cấp dịch vụ nước ngoài” Nhờ trợ cấp ưu đãi từ nhà nước, khối doanh nghiệp nhà nước chiếm gần 40% tập đồn cơng nghiệp Trung Quốc chiếm đến 80% thị phần ngành công nghiệp chiến lược Điều kỳ lạ dù tồn nhiều mâu thuẫn không tuân thủ kinh tế thị trường, kinh tế Trung Quốc không ngừng lớn mạnh Trung Quốc ví dụ điển hình để nước thách thức vai trò WTO thơi thúc Mỹ có hành động xử lý Trung Quốc Thêm nữa, đà phát triển mình, năm 2015, Trung Quốc thông qua kế hoạch “Made in China 2025”, đưa Trung Quốc thành cường quốc chế tạo phát minh, khơng đơn cơng xưởng tồn giời Theo đó, Trung Quốc tập trung phát triển công nghiệp với 10 lĩnh vực bao gồm robot, viễn thông, hàng không v v Để thực “Made in China 2025”, Trung Quốc thực bơm vốn cho doanh nghiệp quốc doanh, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp thống lĩnh thị trường, đồng thời bắt doanh nghiệp nước phải chuyển giao tồn phần bí cơng nghệ cho đối tác Trung Quốc Gần đây, Mỹ kiện Trung Quốc lên WTO “xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp Mỹ” Quốc hội Mỹ thông qua dự luật đầu tư chặt chẽ để quản lý, giám sát ngành công nghệ mũi nhọn không để bị đánh cắp không sử dụng thiết bị công nghệ Bắc Kinh cho lĩnh vực nhạy cảm Mỹ Bởi vậy, ông Trump, chiến tranh thương mại với Trung Quốc bước để vơ hiệu hóa kế hoạch “Made in China 2025” với nguy đe dọa an ninh kinh tế nước Mỹ b Đe dọa Mỹ rút khỏi WTO động làm suy yếu WTO Tổng thống Trump đe dọa rút khỏi WTO cho WTO ln đối xử bất cơng với Mỹ; có lẽ mà thời gian qua, Mỹ thực hành động thực tế cản trở hoạt động DSB, từ làm suy yếu vai trò WTO Thứ nhất, Mỹ viện dẫn quy định “an ninh quốc gia” để biện minh cho việc áp thuế 25% thép 10% nhôm nhập vào Mỹ vào cuối tháng 3/2017 Lệnh thuế đưa dựa vào quy định sử dụng gồm Điều 232 luật thương mại Trade Expansion Act năm 1962 quy định tương tự Điều 21, thỏa thuận GATT cho phép quốc gia thành viên sử dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia Trung Quốc đệ đơn kiện lên WTO lệnh thuế này, cáo buộc Mỹ “thực biện pháp bảo hộ thương mại vỏ bọc an ninh quốc gia”.8 Cho đến nay, WTO chưa phán liên quan đến Điều 21 thỏa thuận GATT việc đưa phán chắn khó khăn Nếu quan điểm Mỹ Hàng loạt quốc gia gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu, Canada, Mexico Na Uy kiện Mỹ WTO biểu thuế nước chấp nhận, nhiều nước vận dụng điều khoản để áp đặt thuế quan trả đũa lẫn nhau, từ hệ thống thương mại giới bị phá hủy Nếu thua, Mỹ phản đối phán cho quy trình giải tranh chấp vơ giá trị khơng có hiệu lực Rõ ràng, nước theo Mỹ vận dụng thường xun điều khoản dù WTO khơng biến mất, vai trò WTO suy giảm nghiêm trọng Thứ hai, Mỹ cố làm tê liệt DBS cách cản trở quy trình bổ nhiệm thẩm phán Ban phúc thẩm Theo quy định WTO, Ban phúc thẩm gồm thẩm phán với nhiệm kỳ người năm tái bổ nhiệm thêm nhiệm kỳ Mỗi vụ việc xét xử phúc thẩm phải có thẩm phán xem xét Song Mỹ ngăn cản việc bổ nhiệm thẩm phán mới, từ ngày 1/10/2018 trở đi, Ban Phúc thẩm thẩm phán làm việc số hết nghiệm kỳ từ đến tháng 12 năm 2019 Nếu khoảng thời gian khơng có thẩm phán bổ nhiệm thêm quan tê liệt hoàn toàn Giới chuyên gia nhận định việc Mỹ đe dọa rút khỏi WTO đồng thời thực hành động làm suy yếu tổ chức khơng nhắm đến việc phá hủy WTO, mà thực chất Mỹ muốn năm chủ động kiểm soát WTO Tác động tới Việt Nam Trung Quốc Mỹ hai đối tác thương mại lớn Việt Nam Vì vậy, biến động từ hai quốc gia có tác động đến Việt Nam Theo nghiên cứu FT Confidential Research (2018), Việt Nam năm quốc gia châu Á có kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Với tình hình nay, số tác động đến Việt Nam kể đến sau: a Tác động chiến tranh thương mại đến Việt Nam: Tác động tích cực dự đoán hội tiếp cận thị trường Mỹ Việt Nam tăng lên hàng hóa Trung Quốc bị hạn chế nhập vào thị trường Mỹ Một số mặt hàng nông nghiệp hay may mặc, Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc Mỹ áp thuế lên hàng hóa nước Tuy nhiên, vấn đề phần lớn sản phẩm Trung quốc bị áp thuế mặt hàng công nghệ cao, sản phẩm chủ lực Việt Nam Việt Nam phải cạnh tranh với nước khác nữa, hội xâm nhập thị trường Mỹ không lớn Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực khác Các mặt hàng Việt Nam có giá trị xuất lớn sang Trung Quốc linh phụ kiện điện, điện tử bị ảnh hưởng linh kiện vốn lắp ráp sản phẩm xuất sang Mỹ Nếu Mỹ áp thêm thuế lên mặt hàng xuất Trung Quốc giảm, kéo xuất từ Việt Nam giảm theo Đồng thời, xuất Trung Quốc sang Mỹ gặp khó khắn khiến hàng hóa Trung Quốc dư thừa Tỷ giá đồng Nhân dân tệ có xu hướng giảm giá so với đồng Việt Nam Như vậy, hàng Trung Quốc rẻ hàng Việt Nam hàng hóa dư thừa tìm đường sang Việt Nam Điều gây giảm xuất từ Việt Nam sang Trung Quốc khuyến khích nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam Nếu tình trạng kéo dài, thâm hụt thương mại với Trung Quốc Việt Nam ngày cao dù tại, thâm hụt thương mại hai nước mức đáng lo ngại Năm 2015 số mức 33 tỷ USD tới năm 2017 mức 22,7 tỷ USD Thêm nữa, vấn đề nguồn gốc sản phẩm thách thức Việt Nam Trung Quốc Việt Nam có khu thương mại xuyên biên giới Theo đó, hàng hóa Trung Quốc sản xuất dán mác xuất xứ Việt Nam hàng hóa Việt Nam nói chung dễ bị trộn lẫn với hàng hóa Trung Quốc (theo chiến lược Vành đai đường Trung Quốc) Thép ví dụ, Mỹ cáo buộc thép Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc nên áp thuế chống bán phá giá lên mặt hàng thép Việt Nam Điều tương tự hồn tồn xảy với mặt hàng khác tương lai Cộng với mức thuế chống bán phá giá số biện pháp phòng vệ thương mại khác mà Mỹ áp dụng với Việt Nam chưa công nhận Việt Nam kinh tế thị trường, Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn để trì phát triển kinh tế Ngoài ra, việc Mỹ bị áp thuế xuất vào thị trường Trung Quốc khiến chi phí sản xuất doanh nghiệp Mỹ tăng lên, dẫn đến áp lực lên thị trường tài Mỹ Nếu Mỹ tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, giá trị đồng la Mỹ tăng lên, từ gây áp lực lên đồng Việt Nam đồng tiền phụ thuộc vào đô la Mỹ Việc điều hành sách tiền tệ tỷ giá lúc Việt Nam đầy thách thức b Tác động có Mỹ rút khỏi WTO Rất khó để dự đốn xác hành vi Mỹ song Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định quan hệ kinh tế Việt Nam- Mỹ không bị ảnh hưởng nhiều kể Mỹ rút khỏi WTO.9 Do ý đồ ông Trump tăng xuất bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Mỹ, Việt Nam đối tượng công nước Hiện tại, Việt Nam chưa có hiệp định thương mại tự ký kết với Mỹ mà mối quan hệ giao thương hai nước dựa vào Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ (BAT) ký vào năm 2001 Sau hai nước tiền hành đàm phán để Việt nam nhập WTO Đến nay, BTA WTO sở cho việc hợp tác thương mại hai nước Nếu Mỹ rút khỏi WTO, hiệp định BAT Việt Nam- Mỹ có hiệu lực hai bên tuân thủ Hiệp định hoạt động thương mại diễn cách bình thường Đây hội để Việt Nam đề xuất xây dựng Hiệp định thương mại tự với Mỹ Theo báo cáo khảo sát Hiệp hội thương mại Mỹ, thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn nhà đầu tư Mỹ Tỷ lệ công ty Mỹ muốn mở rộng kinh doanh Việt Nam 36%, cao quốc gia khu vực Thái Lan (21%) Maylaysia (19%) Tuy nhiên Việt Nam chưa Mỹ công nhận kinh tế thị trường, quan hệ thương mại hai nước bị hạn chế Thiết nghĩ tình hình nay, Việt Nam cần đẩy nhanh biện pháp tái cấu Chính phủ triển khai thời gian qua để có đủ khả ứng phó với biến động khơn lường từ Mỹ quan hệ Mỹ- Trung https://laodong.vn/the-gioi/kinh-te-viet-nam-anh-huong-ra-sao-neu-my-rut-khoi-wto-629172.ldo Kết luận Quan hệ thương mại Trung- Mỹ vấn đề hai quốc gia mà ảnh hưởng đến phát triển kinh tế toàn cầu Tổ chức tiền tệ giới IMF dự báo tăng trưởng Mỹ giảm từ 2.9% năm xuống 2.5% vào năm sau Trung Quốc tương ứng giảm từ 6.6% xuống 6.2% Ngân hàng giới đưa dự báo 1% giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ, Trung Quốc làm tăng trưởng kinh tế phát triển giảm đến 1,1% Việt Nam chắn nằm vòng xoay Với đặc trưng tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất hàng hóa Trung Quốc Mỹ hai thị trường xuất hàng hóa lớn Việt Nam, Việt Nam khó tránh khỏi tác động tiêu cực từ chiến thương mại Do đó, tình hình diễn biến khó đốn trước nay, nhà sách Việt Nam cần khéo léo đưa sách thúc đẩy phát triển kinh tế, tận dụng tất hội có chuẩn bị tốt để ứng phó với tác động xấu diễn TÀI LIỆU THAM KHẢO Kara Loridas, United States-China Trade War: Signs of Protectionism in Globalized Economy, 34 Suffolk Transnat’l L Rev 403 (2011) Kennan J Fodor, Providing a Release Valve: the US- China Experience with the WTO Dispute Settlement System, Case Western Reserve Law Review (2013) BDG Vietnam 2018, US-China trade war’s impact on Vietnam, Business Development Vietnam Marc L Busch, What Trump’s Trade War could mean for the WTO and Global Trade Edward Alden, Trump, China, and Steel Tariffs: The Day the WTO Died < https://www.cfr.org/blog/trump-china-and-steel-tariffs-day-wto-died> Tạp chí Tài chính, Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tác động tới kinh tế Việt Nam? ... hai, thẩm quyền giải tranh chấp DSB nước thành viên áp dụng thuế quan với lý an ninh quốc gia” Tuy nhiên, tính nhạy cảm quy định này, nước không vận dụng điều khoản thời gian dài gần Mỹ, số mục... với Mỹ Đây lý thời gian ngắn, ông Trump khơi mào chiến tranh thương mại với Trung Quốc đe dọa Mỹ rút khỏi WTO Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung đe dọa rút khỏi WTO Mỹ a Chiến tranh thương mại ý định... in China 2025”, Trung Quốc thực bơm vốn cho doanh nghiệp quốc doanh, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp thống lĩnh thị trường, đồng thời bắt doanh nghiệp nước phải chuyển giao toàn phần bí
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ Mỹ Trung: từ các tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO đến chiến tranh thương mại và Mỹ đe dọa rút khỏi WTO Tác động tới Việt Nam, Quan hệ Mỹ Trung: từ các tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO đến chiến tranh thương mại và Mỹ đe dọa rút khỏi WTO Tác động tới Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn