giáo án tiếng anh tiểu học tuần 3

14 17 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 06:02

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ TÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HIỆPGIÁO ÁN Tổ 2, tuần 3 Họ và tên giáo viên: HUỲNH PHƯƠNG LINH Năm học 2019 2020Phú Tân, ngày…….. tháng……. năm…2019..LỚP 3Week: 3 Date of preparing: 2019Period: 9 Date of teaching: 2019Tuần 3, tiết 1UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?Lesson 2: Part 1 23I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt Sau bài học, Học sinh có thể tự giới thiệu tên mình bắng cách đánh vần tên băng bảng chữ cái. Phát triển kĩ năng nghe và nói. Cấu trúc câu: How do you spell your name? –LINDA Từ vựng: How, spell Thái độ: Chăm chỉ 2. Nội dung giáo dục tích hợp: 3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tácII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: Sgk, giáo án Đối với học sinh: SgkIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức lớp (1phút)II. Kiểm tra bài cũ (4 phút) Gọi một HS lên bảng ghi từ vựng và đọc từ. GV nhận xét và đánh giá. Cho một HS nói cấu trúc bài học và lấy ví dụ cụ thể. GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới: 1. Giới thiệu bài (2 phút) GV giới thiệu tựa bài cho HS2. Giảng bài mới: (30 phút)a. Hoạt động 1: Look, Listen and repeat. Cho HS nhìn vào sách Miêu tả các nhân vật và đoán những gì họ đang nói. Gợi ý về cách chào hỏi và tạm biệt. Cho HS nghe về cuộc hội thoại giữa Mai và Nam. Chia lớp thành hai nhóm. Một lặp lại một phần Mai và một phần các lặp lại khác Nam . Cho cả lớp lặp lại mỗi dòng trong cuộc hội thoại để củng cố phát âm của HSb. Hoạt động 2: Point and say GV cung cấp từ vựng: + How: như thế nao + Spell: đánh vần Cấu trúc câu: How do you spell your name? –LINDA Cho HS đọc và giải thích cấu trúc cho hs hiểu. Cho HS nhìn vào sách giáo khoa, miêu tả nhân vật trong tranh và tên của họ. Cho HS đóng vai nhân vật và thực hành cuộc hội thoại trong tranh. Cho HS làm việc theo cặp, sử dụng hình ảnh trong tranh. Gọi từng cặp lên thực hanh trước lớp. GV nhận xét và tuyên dương.c. Hoạt động 3: Let’s talk HS làm việc theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi về tên, và cách đánh vần tên Gọi HS thực hành trước lớp3. Củng cố( 2 phút) Hỏi HS ôn lại nội dung đã học4. Dặn dò (1 phút) Dặn dò HS làm bài tập và xem bài mới Unit2, lesson 2 part 4,5,6 Listen and answer Listen Prastice Listen and repeat Look and write Work in pairs. Look at the book Listen to the T. Do exercises in the workbookLỚP 3Week: 3 Date of preparing: 2019Period: 10 Date of teaching: 2019Tuần 3, tiết 2UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?Lesson 2: Part 456I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt Sau bài học, Học sinh có thể tự giới thiệu tên mình bắng cách đánh vần tên băng bảng chữ cái. Phát triển kĩ năng nghe và nói. Thái độ: Chăm chỉ 2. Nội dung giáo dục tích hợp: 3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tácII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: Sgk, giáo án Đối với học sinh: SgkIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức lớp (1phút)II. Kiểm tra bài cũ (4 phút) Gọi một HS lên bảng ghi từ vựng và đọc từ. GV nhận xét và đánh giá. Cho một HS nói cấu trúc bài học và lấy ví dụ cụ thể. GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới: 1. Giới thiệu bài (2 phút) GV giới thiệu tựa bài cho HS2. Giảng bài mới: (30 phút)a. Hoạt động 1: Listen and number. Cho HS nhìn vào tranh a,b,c,d sách giáo khoa. Giói thiệu các nhân vật trong tranh. Nói HS chuẩn bị nghe và điền vào những bức tranh ma họ nghe. GV gợi y câu trả lời. Nên điền số vào ô trống Cho HS 2 phút để nghe và điền câu trả lời. so sánh câu trả lời với nhau GV nói một lần nữa cho HS kiểm tra câu trả lời của họ. GV cung cấp câu trả lời. GV đưa ra một vài câu hỏi đẻ chắc chắn HS hiểu câu trả lời. Trả lời: 1c 2b 3d 4ab. Hoạt động 2: Read and match Cho HS dự đoán. Nói HS chuẩn bị nối các câu lại với nhau cho thích hợp. HS đọc thầm và hoàn thành bài. Làm việc theo nhóm, trao đổi câu trả lời. Cho HS đọc câu trả lời trước lớp, lớp lắng nghe và cho ý kiến. Cho một HS lên bảng ghi đáp an đúng. Cho HS đọc lại câu hoàn chỉnh và dịch chúng. Thực hiện một số câu hỏi để kiểm tra hiểu biết của học sinh về các bài đọc. Quan sát xung quanh lớp học, tuyên dương HS tốt. 3. Củng cố( 2 phút) Hỏi HS ôn lại nội dung đã học4. Dặn dò (1 phút) Dặn dò HS làm bài tập và xem bài mới Unit 2, lesson 3, part 123 Listen and answer Listen Prastice Listen and repeat Look and write Work in pairs. Listen to the T. Do exercises in the workbookLớp 3Week: 3 Date of preparing: 2019 Period: 11 Date of teaching 2019Tuần 3, tiết 3UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?Lesson 3: Part 123I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt Sau bài học, Hs có thẻ phát âm thong thạo giữa M và P Thái độ: Chăm chỉ 2. Nội dung giáo dục tích hợp: 3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tácII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: Sgk, giáo án Đối với học sinh: SgkIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức lớp (1phút)II. Kiểm tra bài cũ (4 phút) Gọi một HS lên bảng ghi từ vựng và đọc từ. GV nhận xét và đánh giá. Cho một HS nói cấu trúc bài học và lấy ví dụ cụ thể. GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới: 1. Giới thiệu bài (2 phút) GV giới thiệu tựa bài cho HS2. Giảng bài mới: (30 phút)a. Hoạt động 1: Listen and repeat Cho HS nghe GV đọc và lặp lại mỗi dòng trong bài. Tập trung chú ý vào những chữ cái khác màu trong lời chào và tạm biệt. Giới thiệu cách phát âm m và p Cho HS luyện phát âm và thực hành theo cặp như ví dụ.b. Hoạt động 2: Listen and write Cho HS nhìn vào câu và gợi ý những từ cần điền. Cho HS 2 phút để nghe và điền câu trả lời. So sánh câu trả lời với nhau GV nói một lần nữa cho hs kiểm tra câu trả lời của họ. GV cung cấp câu trả lời. GV đưa ra một vài câu hỏi đẻ chắc chắn HS hiểu câu trả lời. Answer: 1. peter 2.Mai c. Hoạt động 3: Let’s chant GV hướng dẫn HS hát GV hát 1 lần Dừng lại nỗi câu và cho HS hát theo Cho HS hát cả bài Chia lớp thành 3 nhóm và hát, nhóm nào hát tốt nhóm đó thắng3. Củng cố( 2 phút) Hỏi hs ôn lại nội dung đã học4. Dặn dò (1 phút) Dặn dò hs làm bài tập và xem bài mới Unit 2, lesson 3, part 456 Listen and answer Listen Prastice Listen and repeat Look and write Listen Work in pairs. Listen to the T. Do exercises in the workbookLớp 3Week: 3 Date of preparing: 2019 Period: 12 Date of teaching 2019Tuần 3, tiết 4UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?Lesson 3: Part 456I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt Sau bài học, Hs có thể giới thiệu tên mình Thái độ: Chăm chỉ 2. Nội dung giáo dục tích hợp: 3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tácII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: Sgk, giáo án Đối với học sinh: SgkIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức lớp (1phút)II. Kiểm tra bài cũ (4 phút) Gọi một HS lên bảng ghi từ vựng và đọc từ. GV nhận xét và đánh giá. Cho một HS nói cấu trúc bài học và lấy ví dụ cụ thể. GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới: 1. Giới thiệu bài (2 phút) GV giới thiệu tựa bài cho HS2. Giảng bài mới: (30 phút)a. Hoạt động 1: Read and match Cho HS nghe GV đọc nội dung bài Thực hành lam bài tập nối GV cho HS lên bảng làm bài Cho HS nhận xét GV kết luậnb. Hoạt động 2: Read and complete Cho HS dự đoán. Nói HS chuẩn bị điền từ còn thiếu trong câu. HS đọc thầm và hoàn thanh cuộc hội thoại. Làm việc theo nhóm, trao đổi câu trả lời. Cho HS đọc câu trả lời trước lớp, lớp lắng nghe và cho y kiến. Cho một HS lên bảng ghi đáp án đúng. Cho HS đọc lại câu hoàn chỉnh và dịch chúng. Thực hiện một số câu hỏi để kiểm tra hiểu biết của học sinh về các bài đọc. Quan sát xung quanh lớp học, tuyên dương HS tốt. 3. Củng cố( 2 phút) Hỏi hs ôn lại nội dung đã học4. Dặn dò (1 phút) Dặn dò HS làm bài tập và xem bài mới Unit 3, lesson 1, part 123 Listen and answer Listen Prastice Look and write Listen Work in pairs. Listen to the T. Do exercises in the workbookLỚP 4Week: 3 Date of planning: 2019Period: 5 Date of teaching: 2019Tuần 3, tiết 1UNIT 2: I’M FROM JAPANLesson 2: 124I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt Sau bài học, hs có thể hỏi và trả lời câu hỏi về quốc tich của bản than mình Phát triển kĩ năng nghe, viết, đọc và nói Từ vựng: nationality,American, Malaysian, Japanese, English, Australian Cấu trúc :.What nationality are you? I’m... Thái độ: Chăm chỉ 2. Nội dung giáo dục tích hợp: 3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tácII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: Sgk, giáo án Đối với học sinh: SgkIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức lớp (1phút)II. Kiểm tra bài cũ (4 phút) Gọi một HS lên bảng ghi từ vựng và đọc từ. GV nhận xét và đánh giá. Cho một HS nói cấu trúc bài học và lấy ví dụ cụ thể. GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới: 1. Giới thiệu bài (2 phút) GV giới thiệu tựa bài cho HS2. Giảng bài mới: (30 phút)a. Hoạt động 1: Look, listen and repeat. Cho HS nhìn vào sách Miêu tả các nhân vật và đoán những gì họ đang nói về quốc tịch của bản thân mình Cho HS nghe về cuộc hội thoại giữa Mai và Nam. Chia lớp thành hai nhóm. Một lặp lại một phần Mai và một phần các lặp lại khác Nam . Cho cả lớp lặp lại mỗi dòng trong cuộc hội thoại để củng cố phát âm của HSb. Hoạt động 2: Point and say GV cung cấp từ vựng:Nationality American Malaysian Japanese English Australian Vietnamese Cấu trúc câu: What nationality are you? I’m... Cho HS đọc và giải thích cấu trúc cho HS hiểu. Cho HS nhìn vào sách giáo khoa, miêu tả nhân vật trong tranh và tên của họ. Cho HS đóng vai nhân vật và thực hành cuộc hội thoại trong tranh. Thực hành trả lời câu hỏi What nationality are you? I’m... Cho HS làm việc theo cặp, sử dụng hình ảnh trong tranh. Gọi từng cặp lên thực hành trước lớp. GV nhận xét và tuyên dương.c. Hoạt động 3: Listen and number. Cho HS nhìn vào tranh a,b,c,d sách giáo khoa. Giới thiệu các nhân vật trong tranh. Nói HS chuẩn bị nghe và điền vào những bức tranh ma họ nghe. GV gợi ý câu trả lời. Nên điền số vào ô trống Cho HS 2 phút để nghe và điền câu trả lời. So sánh câu trả lời với nhau GV nói một lần nữa cho HS kiểm tra câu trả lời của họ. GV cung cấp câu trả lời. GV đưa ra một vài câu hỏi để chắc chắn HS hiểu câu trả lời. 3. Củng cố( 2 phút) Hỏi HS ôn lại nội dung đã học4. Dặn dò (1 phút) Dặn dò HS làm bài tập và xem bài mới Listen and answer Listen Prastice Listen and repeat Look and write Work in pairs. Look at the book Listen to the T. Practise Do exercises in the workbookWeek: 3 Date of planning: 2019Period : 6 Date of teaching: 2019Tuần 3, tiết 2UNIT 2: I’M FROM JAPANLesson 3: part 125I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt Sau bài học hs có thể: Chào hỏi và trả lời về quốc tịch của bản thân Phát âm đúng các âm trong các từ “ j ” và từ “ v ”. Phát triển kỹ năng nghe nói Thái độ: Chăm chỉ 2. Nội dung giáo dục tích hợp: 3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tácII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: Sgk, giáo án Đối với học sinh: SgkIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức lớp (1phút)II. Kiểm tra bài cũ (4 phút) Gọi một HS lên bảng ghi từ vựng và đọc từ. GV nhận xét và đánh giá. Cho một HS nói cấu trúc bài học và lấy ví dụ cụ thể. GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới: 1. Giới thiệu bài (2 phút) GV giới thiệu tựa bài cho HS2. Giảng bài mới: (30 phút)a. Hoạt động 1: Listen and repeat. Cho HS nghe và nhận ra sự khác nhau giữa các âm Giới thiệu cách phát âm j and v Cho HS thực hành phát âm Cho HS nghe một lần nữa và đọc : Cho HS nhận ra âm “ j ” trong từ Japan và từ “v ” trong từ Vietnameseb. Hoạt động 2: Listen and write Cho HS nhìn vào câu gợi ý những từ cần điền. Cho HS 2 phút để nghe và điền câu trả lời. So sánh câu trả lời với nhau GV nói một lần nữa cho HS kiểm tra câu trả lời của họ. GV cung cấp câu trả lời. GV đưa ra một vài câu hỏi để chắc chắn HS hiểu câu trả lời. c. Hoạt động 3: Read and write Cho HS dự đoán. Nói HS chuẩn bị điền từ còn thiếu trong câu. HS đọc thầm và hoàn thành cuộc hội thoại. Làm việc theo nhóm, trao đổi câu trả lời. Cho HS đọc câu trả lời trước lớp, lớp lắng nghe và cho y kiến. Cho một HS lên bảng ghi đáp án đúng. Cho HS đọc lại câu hoàn chỉnh và dịch chúng. Thực hiện một số câu hỏi để kiểm tra hiểu biết của học sinh về các bài đọc. Quan sat xung quanh lớp học, tuyên dương HS tốt. 3. Củng cố( 2 phút) Hỏi HS ôn lại nội dung đã học4. Dặn dò (1 phút) Dặn dò HS làm bài tập và xem bài mới Unit3, lesson 1 Listen and answer Listen Prastice Listen and repeat Look and write Listen Work in pairs. Listen to the T. Do exercises in the workbookLỚP 5Week: 3 Date of planning: 2019Period :5 Date of teaching: 2019Tuần 3, tiết 1UNIT 2: I AlWAYS GET UP EARlY. HOW ABOUT YOU?Lesson 2: 124I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt Sau bài học, HS có thể hỏi và trả lời câu hỏi về một ai đó làm gì Phát triển kĩ năng nghe, viết, đọc và nói Từ vựng: kind: n : loại, hạng, nati looking for: tìm kiếm, information:n: thông tin, surfing:Tìm, project: dự án, busy: bận rộn, parner: người cùng bên, Cấu trúc :. How often do you ……………? I.............. everyday, once, …… Thái độ: Chăm chỉ 2. Nội dung giáo dục tích hợp: 3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tácII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: Sgk, giáo án Đối với học sinh: SgkIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức lớp (1phút)II. Kiểm tra bài cũ (4 phút) Gọi HS một lên bảng ghi từ vựng và đọc từ. GV nhận xét và đánh giá. Cho một HS nói cấu trúc bài học và lấy ví dụ cụ thể. GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới: 1. Giới thiệu bài (2 phút) GV giới thiệu tựa bài cho HS2. Giảng bài mới: (30 phút)a. Hoạt động 1: Look, listen and repeat. Cho HS nhìn vào sách Cho HS nghe về cuộc hội thoại Chia lớp thành hai nhóm. Một lặp lại hội thoại Cho cả lớp lặp lại mỗi dòng trong cuộc hội thoại để củng cố phát âm của HSb. Hoạt động 2: Point and say GV cung cấp từ vựng Cấu trúc câu: How often do you………? I….. Cho HS đọc và giải thích cấu trúc cho HS hiểu. Cho HS nhìn vào sách giáo khoa, miêu tả nhân vật trong tranh và tên của họ. Cho HS đóng vai nhân vật và thực hành cuộc hội thoại trong tranh. Thực hành trả lời câu hỏi How often do you………? I….. Cho HS làm việc theo cặp, sử dụng hình ảnh trong tranh. Gọi từng cặp lên thực hành trước lớp. GV nhận xét và tuyên dương.c. Hoạt động 3: Listen and number. Cho HS nhìn vào tranh a,b,c,d sách giáo khoa. Giói thiệu các nhân vật trong tranh. Nói HS chuẩn bị nghe và điền vào những bức tranh ma họ nghe. GV gợi y cau trả lời. Nên điền số vào ô trống Cho HS 2 phút để nghe và điền cau trả lời. So sánh câu trả lời với nhau GV nói một lần nữa cho HS kiểm tra câu trả lời của họ. GV cung cấp câu trả lời. GV đưa ra một vài câu hỏi để chắc chắn HS hiểu câu trả lời. 3. Củng cố( 2 phút) Hỏi HS ôn lại nội dung đã học4. Dặn dò (1 phút) Dặn dò hs làm bài tập và xem bài mới Listen and answer Listen Prastice Listen and repeat Look and write Work in pairs. Look at the book Listen to the T. Practise Do exercises in the workbookWeek : 3 Date of planning: 2019Period : 6 Date of teaching: 2019Tuần 3, tiết 2UNIT 2: I AlWAYS GET UP EARlY. HOW ABOUT YOU?Lesson 3: part 125I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt Sau bài học hs có thể: Phát âm đúng cách nhấn trọng âm Phát triển kỹ năng nghe nói Thái độ: Chăm chỉ 2. Nội dung giáo dục tích hợp: 3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tácII. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: Sgk, giáo án Đối với học sinh: SgkIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức lớp (1phút)II. Kiểm tra bài cũ (4 phút) Gọi một HS lên bảng ghi từ vựng và đọc từ. GV nhận xét và đánh giá. Cho một HS nói cấu trúc bài học và lấy ví dụ cụ thể. GV nhận xét.III. Hoạt động bài mới: 1. Giới thiệu bài (2 phút) GV giới thiệu tựa bài cho HS2. Giảng bài mới: (30 phút)a. Listen and repeat. Cho HS nghe và nhận ra sự giống nhau giữa các âm Gioi thiệu cách phát âm Cho hs thực hành phát âm Cho HS nghe một lần nữa và đọc : Cho HS nhận ra âm b. Hoạt động 2: Listen and circle Cho HS nhìn vào câu gợi ý những từ cần điền. Cho HS 2 phút để nghe và điền câu trả lời. So sánh câu trả lời với nhau GV nói một lần nữa cho HS kiểm tra câu trả lời của họ. GV cung cấp câu trả lời. GV đưa ra một vài cau hỏi đẻ chắc chắn HS hiểu câu trả lời. c. Hoạt động 3: Read and answer. Cho HS đoc đoạn văn. Cho HS đọc câu hỏi và dịch nghĩa. Làm việc cá nhân. Làm việc theo nhóm, trao đổi câu trả lời. Cho HS đọc câu trả lời trước lớp, lớp lắng nghe và cho y kiến. Cho một HS lên bảng ghi đáp án đúng. Cho HS đọc lại câu hoàn chỉnh và dịch chúng. Thực hiện một số câu hỏi để kiểm tra hiểu biết của học sinh về các bài đọc. Quan sat xung quanh lớp học, tuyên dương HS tốt. 3. Củng cố( 2 phút) Hỏi hs ôn lại nội dung đã học4. Dặn dò (1 phút) Dặn dò HS làm bài tập và xem bài mới Listen and answer Listen Prastice Listen and repeat Look and write Listen Work in pairs. Listen to the T. Do exercises in the workbookTổ trưởng duyệtBGH duyệt PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ TÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HIỆP GIÁO ÁN - Tổ 2, tuần - Họ tên giáo viên: HUỲNH PHƯƠNG LINH - Năm học 2019- 2020 Phú Tân, ngày…… tháng…… năm…2019 LỚP Week: Period: Date of preparing: / /2019 Date of teaching: / /2019 Tuần 3, tiết UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? Lesson 2: Part 1- 2-3 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt - Sau học, Học sinh tự giới thiệu tên bắng cách đánh vần tên băng bảng chữ - Phát triển kĩ nghe nói - Cấu trúc câu: How you spell your name? –L-I-N-D-A - Từ vựng: How, spell - Thái độ: Chăm Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh - Năng lực giao tiếp, lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: Sgk, giáo án - Đối với học sinh: Sgk III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức lớp (1phút) II Kiểm tra cũ (4 phút) - Gọi HS lên bảng ghi từ vựng - Listen and answer đọc từ GV nhận xét đánh giá - Cho HS nói cấu trúc học lấy ví dụ cụ thể GV nhận xét III Hoạt động mới: Giới thiệu (2 phút) - GV giới thiệu tựa cho HS - Listen Giảng mới: (30 phút) a Hoạt động 1: Look, Listen and repeat - Cho HS nhìn vào sách - Prastice - Miêu tả nhân vật đoán họ nói Gợi ý cách chào hỏi tạm biệt - Cho HS nghe hội thoại Mai Nam - Listen and repeat - Chia lớp thành hai nhóm Một lặp lại phần Mai phần lặp lại khác Nam ' - Cho lớp lặp lại dòng hội thoại để củng cố phát âm HS b Hoạt động 2: Point and say - GV cung cấp từ vựng: + How: nao + Spell: đánh vần - Cấu trúc câu: How you spell your name? –L-I-N-D-A - Cho HS đọc giải thích cấu trúc cho hs hiểu - Cho HS nhìn vào sách giáo khoa, miêu tả nhân vật tranh tên họ - Cho HS đóng vai nhân vật thực hành hội thoại tranh - Cho HS làm việc theo cặp, sử dụng hình ảnh tranh - Gọi cặp lên thực hanh trước lớp GV nhận xét tuyên dương c Hoạt động 3: Let’s talk - HS làm việc theo cặp, hỏi trả lời câu hỏi tên, cách đánh vần tên - Gọi HS thực hành trước lớp Củng cố( phút) - Hỏi HS ôn lại nội dung học Dặn dò (1 phút) - Dặn dò HS làm tập xem Unit2, lesson part 4,5,6 - Look and write - Work in pairs - Look at the book - Listen to the T - Do exercises in the workbook LỚP Week: Period: 10 Date of preparing: / /2019 Date of teaching: / /2019 Tuần 3, tiết UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? Lesson 2: Part 4-5-6 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt - Sau học, Học sinh tự giới thiệu tên bắng cách đánh vần tên băng bảng chữ - Phát triển kĩ nghe nói - Thái độ: Chăm Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh - Năng lực giao tiếp, lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: Sgk, giáo án - Đối với học sinh: Sgk III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức lớp (1phút) II Kiểm tra cũ (4 phút) - Gọi HS lên bảng ghi từ vựng - Listen and answer đọc từ GV nhận xét đánh giá - Cho HS nói cấu trúc học lấy ví dụ cụ thể GV nhận xét III Hoạt động mới: Giới thiệu (2 phút) - GV giới thiệu tựa cho HS - Listen Giảng mới: (30 phút) a Hoạt động 1: Listen and number - Cho HS nhìn vào tranh a,b,c,d sách giáo khoa Giói thiệu nhân vật - Prastice tranh Nói HS chuẩn bị nghe điền vào tranh ma họ nghe GV gợi y câu trả lời Nên điền số vào ô trống - Cho HS phút để nghe điền câu trả lời so sánh câu trả lời với - Listen and repeat - GV nói lần cho HS kiểm tra câu trả lời họ GV cung cấp câu trả lời - GV đưa vài câu hỏi đẻ chắn HS hiểu câu trả lời - Trả lời: 1c 2b 3d 4a - Look and write b Hoạt động 2: Read and match - Cho HS dự đoán Nói HS chuẩn bị nối câu lại với cho thích hợp - HS đọc thầm hồn thành - Làm việc theo nhóm, trao đổi câu trả - Work in pairs lời - Cho HS đọc câu trả lời trước lớp, lớp lắng nghe cho ý kiến - Cho HS lên bảng ghi đáp an - Cho HS đọc lại câu hoàn chỉnh dịch chúng - Thực số câu hỏi để kiểm tra hiểu biết học sinh đọc - Listen to the T Quan sát xung quanh lớp học, tuyên dương HS tốt Củng cố( phút) - Hỏi HS ôn lại nội dung học Dặn dò (1 phút) - Do exercises in the workbook - Dặn dò HS làm tập xem Unit 2, lesson 3, part 1-2-3 Lớp Week: Period: 11 Date of preparing: / /2019 Date of teaching / / 2019 Tuần 3, tiết UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? Lesson 3: Part 1-2-3 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt - Sau học, Hs có thẻ phát âm thong thạo M P - Thái độ: Chăm Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh - Năng lực giao tiếp, lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: Sgk, giáo án - Đối với học sinh: Sgk III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức lớp (1phút) II Kiểm tra cũ (4 phút) - Gọi HS lên bảng ghi từ vựng - Listen and answer đọc từ GV nhận xét đánh giá - Cho HS nói cấu trúc học lấy ví dụ cụ thể GV nhận xét III Hoạt động mới: Giới thiệu (2 phút) - GV giới thiệu tựa cho HS - Listen Giảng mới: (30 phút) a Hoạt động 1: Listen and repeat - Cho HS nghe GV đọc lặp lại dòng - Prastice - Tập trung ý vào chữ khác màu lời chào tạm biệt - Giới thiệu cách phát âm /m/ /p/ - Cho HS luyện phát âm thực hành - Listen and repeat theo cặp ví dụ b Hoạt động 2: Listen and write - Cho HS nhìn vào câu gợi ý từ cần điền - Cho HS phút để nghe điền câu trả lời So sánh câu trả lời với - GV nói lần cho hs kiểm tra câu trả lời họ GV cung cấp câu trả lời - GV đưa vài câu hỏi đẻ chắn HS hiểu câu trả lời Answer: peter 2.Mai c Hoạt động 3: Let’s chant - GV hướng dẫn HS hát - GV hát lần - Dừng lại nỗi câu cho HS hát theo - Cho HS hát - Chia lớp thành nhóm hát, nhóm hát tốt nhóm thắng Củng cố( phút) - Hỏi hs ôn lại nội dung học Dặn dò (1 phút) - Dặn dò hs làm tập xem Unit 2, lesson 3, part 4-5-6 - Look and write - Listen - Work in pairs - Listen to the T - Do exercises in the workbook Lớp Week: Period: 12 Date of preparing: / /2019 Date of teaching / / 2019 Tuần 3, tiết UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? Lesson 3: Part 4-5-6 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt - Sau học, Hs giới thiệu tên - Thái độ: Chăm Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh - Năng lực giao tiếp, lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: Sgk, giáo án - Đối với học sinh: Sgk III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức lớp (1phút) II Kiểm tra cũ (4 phút) - Gọi HS lên bảng ghi từ vựng đọc từ GV nhận xét đánh giá - Cho HS nói cấu trúc học lấy ví dụ cụ thể GV nhận xét III Hoạt động mới: Giới thiệu (2 phút) - GV giới thiệu tựa cho HS Giảng mới: (30 phút) a Hoạt động 1: Read and match - Cho HS nghe GV đọc nội dung - Thực hành lam tập nối - GV cho HS lên bảng làm - Cho HS nhận xét - GV kết luận b Hoạt động 2: Read and complete - Cho HS dự đốn Nói HS chuẩn bị điền từ thiếu câu - HS đọc thầm hoàn hội thoại - Làm việc theo nhóm, trao đổi câu trả lời - Cho HS đọc câu trả lời trước lớp, lớp lắng nghe cho y kiến - Cho HS lên bảng ghi đáp án - Cho HS đọc lại câu hoàn chỉnh dịch chúng - Thực số câu hỏi để kiểm tra hiểu biết học sinh đọc Quan sát xung quanh lớp học, tuyên dương HS tốt Củng cố( phút) - Hỏi hs ôn lại nội dung học Dặn dò (1 phút) - Dặn dò HS làm tập xem Unit 3, lesson 1, part 1-2-3 - Listen and answer - Listen - Prastice - Look and write - Listen - Work in pairs - Listen to the T - Do exercises in the workbook LỚP Week: Period: Date of planning: / /2019 Date of teaching: / /2019 Tuần 3, tiết UNIT 2: I’M FROM JAPAN Lesson 2: 1-2-4 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt - Sau học, hs hỏi trả lời câu hỏi quốc tich than - Phát triển kĩ nghe, viết, đọc nói - Từ vựng: nationality,American, Malaysian, Japanese, English, Australian - Cấu trúc :.What nationality are you?- I’m - Thái độ: Chăm Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh - Năng lực giao tiếp, lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: Sgk, giáo án - Đối với học sinh: Sgk III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức lớp (1phút) II Kiểm tra cũ (4 phút) - Gọi HS lên bảng ghi từ vựng - Listen and answer đọc từ GV nhận xét đánh giá - Cho HS nói cấu trúc học lấy ví dụ cụ thể GV nhận xét III Hoạt động mới: Giới thiệu (2 phút) - GV giới thiệu tựa cho HS - Listen Giảng mới: (30 phút) a Hoạt động 1: Look, listen and repeat - Prastice - Cho HS nhìn vào sách - Miêu tả nhân vật đốn họ nói quốc tịch thân - Cho HS nghe hội thoại - Listen and repeat Mai Nam - Chia lớp thành hai nhóm Một lặp lại phần Mai phần lặp lại khác Nam ' - Cho lớp lặp lại dòng hội thoại để củng cố phát âm HS b Hoạt động 2: Point and say - Look and write - GV cung cấp từ vựng: Nationality American Malaysian Japanese English Australian Vietnamese - Cấu trúc câu: What nationality are you?- I’m - Cho HS đọc giải thích cấu trúc cho HS hiểu - Cho HS nhìn vào sách giáo khoa, miêu tả nhân vật tranh tên họ - Cho HS đóng vai nhân vật thực hành hội thoại tranh Thực hành trả lời câu hỏi What nationality are you?- I’m - Cho HS làm việc theo cặp, sử dụng hình ảnh tranh - Gọi cặp lên thực hành trước lớp GV nhận xét tuyên dương c Hoạt động 3: Listen and number - Cho HS nhìn vào tranh a,b,c,d sách giáo khoa Giới thiệu nhân vật tranh Nói HS chuẩn bị nghe điền vào tranh ma họ nghe GV gợi ý câu trả lời Nên điền số vào ô trống - Cho HS phút để nghe điền câu trả lời So sánh câu trả lời với - GV nói lần cho HS kiểm tra câu trả lời họ GV cung cấp câu trả lời - GV đưa vài câu hỏi để chắn HS hiểu câu trả lời Củng cố( phút) - Hỏi HS ôn lại nội dung học Dặn dò (1 phút) - Dặn dò HS làm tập xem - Work in pairs - Look at the book - Listen to the T - Practise - Do exercises in the workbook Week: Period : Date of planning: / /2019 Date of teaching: / /2019 Tuần 3, tiết UNIT 2: I’M FROM JAPAN Lesson 3: part 1-2-5 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt - Sau học hs có thể: - Chào hỏi trả lời quốc tịch thân - Phát âm âm từ “ j ” từ “ v ” - Phát triển kỹ nghe nói - Thái độ: Chăm Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh - Năng lực giao tiếp, lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: Sgk, giáo án - Đối với học sinh: Sgk III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức lớp (1phút) II Kiểm tra cũ (4 phút) - Gọi HS lên bảng ghi từ vựng - Listen and answer đọc từ GV nhận xét đánh giá - Cho HS nói cấu trúc học lấy ví dụ cụ thể GV nhận xét III Hoạt động mới: Giới thiệu (2 phút) - GV giới thiệu tựa cho HS - Listen Giảng mới: (30 phút) a Hoạt động 1: Listen and repeat - Cho HS nghe nhận khác - Prastice âm - Giới thiệu cách phát âm /j / and /v / - Cho HS thực hành phát âm - Cho HS nghe lần đọc : - Listen and repeat - Cho HS nhận âm “ j ” từ Japan từ “v ” từ Vietnamese b Hoạt động 2: Listen and write - Cho HS nhìn vào câu gợi ý từ cần điền - Cho HS phút để nghe điền câu trả - Look and write lời So sánh câu trả lời với - GV nói lần cho HS kiểm tra câu trả lời họ GV cung cấp câu trả lời - GV đưa vài câu hỏi để chắn HS hiểu câu trả lời c Hoạt động 3: Read and write - Cho HS dự đốn Nói HS chuẩn bị điền từ thiếu câu - Listen - HS đọc thầm hoàn thành hội thoại - Làm việc theo nhóm, trao đổi câu trả lời - Work in pairs - Cho HS đọc câu trả lời trước lớp, lớp lắng nghe cho y kiến - Cho HS lên bảng ghi đáp án - Cho HS đọc lại câu hoàn chỉnh dịch chúng - Thực số câu hỏi để kiểm tra hiểu biết học sinh đọc - Listen to the T Quan sat xung quanh lớp học, tuyên dương HS tốt Củng cố( phút) - Hỏi HS ôn lại nội dung học Dặn dò (1 phút) - Dặn dò HS làm tập xem - Do exercises in the workbook Unit3, lesson LỚP Week: Period :5 Date of planning: / /2019 Date of teaching: / /2019 Tuần 3, tiết UNIT 2: I AlWAYS GET UP EARlY HOW ABOUT YOU? Lesson 2: 1-2-4 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt - Sau học, HS hỏi trả lời câu hỏi làm - Phát triển kĩ nghe, viết, đọc nói - Từ vựng: kind: n : loại, hạng, nati looking for: tìm kiếm, information:n: thơng tin, surfing:Tìm, project: dự án, busy: bận rộn, parner: người bên, - Cấu trúc : How often you ……………?- I everyday, once, ……- Thái độ: Chăm Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh - Năng lực giao tiếp, lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: Sgk, giáo án - Đối với học sinh: Sgk III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức lớp (1phút) II Kiểm tra cũ (4 phút) - Gọi HS lên bảng ghi từ vựng đọc từ GV nhận xét đánh giá - Cho HS nói cấu trúc học lấy ví dụ cụ thể GV nhận xét III Hoạt động mới: Giới thiệu (2 phút) - GV giới thiệu tựa cho HS Giảng mới: (30 phút) a Hoạt động 1: Look, listen and repeat - Cho HS nhìn vào sách - Cho HS nghe hội thoại - Chia lớp thành hai nhóm Một lặp lại hội thoại - Cho lớp lặp lại dòng hội thoại để củng cố phát âm HS b Hoạt động 2: Point and say - GV cung cấp từ vựng - Cấu trúc câu: How often you………?- I… - Cho HS đọc giải thích cấu trúc cho HS hiểu - Cho HS nhìn vào sách giáo khoa, miêu tả nhân vật tranh tên họ - Cho HS đóng vai nhân vật thực hành hội thoại tranh Thực hành trả lời câu hỏi How often you………?- I… - Cho HS làm việc theo cặp, sử dụng hình ảnh tranh - Gọi cặp lên thực hành trước lớp GV nhận xét tuyên dương c Hoạt động 3: Listen and number - Cho HS nhìn vào tranh a,b,c,d sách giáo khoa Giói thiệu nhân vật tranh Nói HS chuẩn bị nghe điền vào tranh ma họ nghe GV gợi y cau trả lời Nên điền số vào ô trống - Cho HS phút để nghe điền cau trả lời So sánh câu trả lời với - GV nói lần cho HS kiểm tra câu trả lời họ GV cung cấp câu trả lời - GV đưa vài câu hỏi để - Listen and answer - Listen - Prastice - Listen and repeat - Look and write - Work in pairs - Look at the book - Listen to the T chắn HS hiểu câu trả lời Củng cố( phút) - Hỏi HS ôn lại nội dung học Dặn dò (1 phút) - Dặn dò hs làm tập xem - Practise - Do exercises in the workbook Week : Period : Date of planning: / /2019 Date of teaching: / /2019 Tuần 3, tiết UNIT 2: I AlWAYS GET UP EARlY HOW ABOUT YOU? Lesson 3: part 1-2-5 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt - Sau học hs có thể: - Phát âm cách nhấn trọng âm - Phát triển kỹ nghe nói - Thái độ: Chăm Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh - Năng lực giao tiếp, lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: Sgk, giáo án - Đối với học sinh: Sgk III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Ổn định tổ chức lớp (1phút) II Kiểm tra cũ (4 phút) - Gọi HS lên bảng ghi từ vựng - Listen and answer đọc từ GV nhận xét đánh giá - Cho HS nói cấu trúc học lấy ví dụ cụ thể GV nhận xét III Hoạt động mới: Giới thiệu (2 phút) - GV giới thiệu tựa cho HS - Listen Giảng mới: (30 phút) a Listen and repeat - Cho HS nghe nhận giống - Prastice âm - Gioi thiệu cách phát âm - Cho hs thực hành phát âm - Cho HS nghe lần đọc : - Cho HS nhận âm b Hoạt động 2: Listen and circle - Cho HS nhìn vào câu gợi ý từ cần điền - Cho HS phút để nghe điền câu trả lời So sánh câu trả lời với - GV nói lần cho HS kiểm tra câu trả lời họ GV cung cấp câu trả lời - GV đưa vài cau hỏi đẻ chắn HS hiểu câu trả lời c Hoạt động 3: Read and answer - Cho HS đoc đoạn văn Cho HS đọc câu hỏi dịch nghĩa - Làm việc cá nhân - Làm việc theo nhóm, trao đổi câu trả lời - Cho HS đọc câu trả lời trước lớp, lớp lắng nghe cho y kiến - Cho HS lên bảng ghi đáp án - Cho HS đọc lại câu hoàn chỉnh dịch chúng - Thực số câu hỏi để kiểm tra hiểu biết học sinh đọc Quan sat xung quanh lớp học, tuyên dương HS tốt Củng cố( phút) - Hỏi hs ôn lại nội dung học Dặn dò (1 phút) - Dặn dò HS làm tập xem Tổ trưởng duyệt - Listen and repeat - Look and write - Listen - Work in pairs - Listen to the T - Do exercises in the workbook BGH duyệt ... tập xem Unit 2, lesson 3, part 1-2 -3 Lớp Week: Period: 11 Date of preparing: / /2019 Date of teaching / / 2019 Tuần 3, tiết UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? Lesson 3: Part 1-2 -3 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến... lesson 3, part 4-5-6 - Look and write - Listen - Work in pairs - Listen to the T - Do exercises in the workbook Lớp Week: Period: 12 Date of preparing: / /2019 Date of teaching / / 2019 Tuần 3, tiết... làm tập xem Unit 3, lesson 1, part 1-2 -3 - Listen and answer - Listen - Prastice - Look and write - Listen - Work in pairs - Listen to the T - Do exercises in the workbook LỚP Week: Period: Date
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tiếng anh tiểu học tuần 3, giáo án tiếng anh tiểu học tuần 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn