Slide PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH - CPA

45 10 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:29

7/7/2016 PHÁP LUẬT CẠNH TRANH ThS, GVC Hoàng Minh Chiến Giám đốc Trung tâm PLCT BVQLNTD Trường Đại học Luật Hà Nội NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Thoả thuận hạn chế cạnh tranh Lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền Tập trung kinh tế Cạnh tranh không lành mạnh Tố tụng canh tranh xử lý vi phạm PLCT 7/7/2016 THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH Dấu hiệu nhận diện phân loại NỘI DUNG Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo LCt (2004) Hậu pháp lý thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Dấu hiệu nhận diện Thoả thuận hạn chế cạnh tranh (Cartel) thống hành động nhiều doanh nghiệp nhằm giảm bớt loại bỏ sức ép cạnh tranh hạn chế khả hành động cách độc lập đối thủ cạnh tranh 7/7/2016 Dấu hiệu nhận diện Từ điển Chính sách thương mại quốc tế định nghĩa Cartel thỏa thuận thức khơng thức để đạt kết có lợi cho hãng có liên quan, có hại cho bên khác Dấu hiệu nhận diện Luật Cạnh tranh (2004) định nghĩa hành vi hạn chế cạnh tranh, không đưa khái niệm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà liệt kê thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 7/7/2016 Dấu hiệu nhận diện Hành vi hạn chế cạnh tranh hành vi DN làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh thị trường, bao gồm hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền tập trung kinh tế [k3 Đ3 LCT] Dấu hiệu nhận diện Về chủ thể: Thỏa thuận DN hoạt động độc lập thị trường Các DN tham gia thỏa thuận đối thủ cạnh tranh không đối thủ cạnh tranh (đối tác nhau); Các DN phải hoạt động độc lập với nhau, người liên quan theo PLDN Hiệp hội ngành nghề chủ thể bị áp dụng 7/7/2016 Dấu hiệu nhận diện Về hình thức thỏa thuận: Có thống hành động DN Có thống ý chí hành động DN Thoả thuận cơng khai hoặc khơng cơng khai (ngầm) [Lưu ý: Có thống ý chí – khơng thiết mục đích] Dấu hiệu nhận diện Về nội dung thỏa thuận: Các DN thống thực hành vi hạn chế cạnh tranh Thường tập trung vào yếu tố quan hệ thị trường, như: giá cả, thị trường, trình độ kỹ thuật, cơng nghệ, điều kiện ký kết hợp đồng… Theo LCT, thỏa thuận thuộc Điều bị coi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 7/7/2016 Dấu hiệu nhận diện Về hậu thỏa thuận Làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh Gây thiệt hại cho khách hàng, DN không tham gia thỏa thuận Dấu hiệu nhận diện Lưu ý: Để xác định thỏa thuận HCCT, cần: Có thống ý chí doanh nghiệp Cùng thực hành vi hạn chế cạnh tranh [Không phụ thuộc DN thực hay chưa thực thỏa thuận] 7/7/2016 Phân loại (i) Thỏa thuận ngang: Thỏa thuận DN đối thủ tiềm có cấp độ chuỗi sản xuất, tiếp thị hay cung ứng Các bên tham gia thỏa thuận nhà SX hay nhà phân phối (bán lẻ hay bán buôn) – họ coi khâu chuỗi hoạt động kinh doanh Các DN đối thủ cạnh tranh Phân loại (i) Thỏa thuận dọc: Thỏa thuận DN vị trí khác chuỗi SX, tiếp thị,cung ứng Thỏa thuận nhà sản xuất với nhà phân phối (bán buôn bán lẻ) Các DN đối thủ cạnh tranh 7/7/2016 (5).2.Thoả áp đặt chochế DNcạnh kháctranh đ/kiện ký kết HĐ Các thuận thỏa thuận Hạn (8) Thông đồng để bên củatheo thoảLCT thuận (7) Thoả (6) mua, (4) (3) (2) (1) Thoả bán thuận hàng thuậnhoá, loại ngăn hạn phân ấn định bỏ chế dịch cản, chia khỏi phát giá vụ kìm thịthị hàng triển trường kiểm hãm, trường hố, buộc kỹ sốt khơng tiêu thuật, dịch DN số thụ, cho khác lượng, vụ công nguồn doanh doanh chấp nghệ, thắng thầu việc cung cấp hàng hoá, cung ứng nghiệp nhận hạn khối cung cách chế lượng trực cấp không khác đầu nghĩa hàng tiếp sản tham tưphải hố, xuất, vụ gia khơng làgián cung mua, thị tiếp; trường bên liên ứng báncủa quan dịch hàng thoả vụ; trực hoá, phát thuận; tiếp dịch triển đến vụ; KD đối dịch vụ tượng hợp đồng Hậu pháp lý thỏa thuận Hạn chế cạnh tranh Kiểm soát thoả thuận HCCT (3 cấp độ) (i) Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối (ii) Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có điều kiện (iii) Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm miễn trừ 7/7/2016 Hậu pháp lý thỏa thuận Hạn chế cạnh tranh Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm khơng cho DN khác tham gia thị trường phát triển kinh doanh (i) Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường DN bên thỏa thuận Thông đồng để bên tham gia thỏa thuận thắng thầu việc cung cấp hàng hoá, cung ứng DV [Ln hàm chứa tính chất hạn chế cạnh tranh, gây hậu xấu thị trường] Hậu pháp lý thỏa thuận Hạn chế cạnh tranh Ấn định giá h/hoá, d/vụ cách trực tiếp gtiếp; Phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hh, dvụ; (ii) Thỏa thuận HCCT bị cấm có điều kiện Hạn chế k/soát s/lượng, k/lượng s/xuất, m/bán hh, dv Hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; Áp đặt cho DN khác đ/kiện k/kết HĐ buộc DN khác ch/nhận ng/vụ không l/quan trực tiếp đến đối tượng HĐ Thị phần kết hợp thị trường liên quan ≥ 30% 7/7/2016 Hậu pháp lý thỏa thuận Hạn chế cạnh tranh c) Thống Thúc đẩy việc ápcác dụng thống cáchàng, d) điều kiện kinh doanh, giao Đáp ứng điều kiện sau nhằm hạtiêu b) Thúc công nghệ, nâng cao e) Hợp Tănglýđẩy cường cạnh tranh doanh nghiệp a) hoátiến cơsức cấukỹ tổ thuật, chức, mơcủa hình kinh doanh, chuẩn ch/lượng, định mức kỹ bị thuật chủng loại đ) Tăng cường sức cạnh tranh DN nhỏ vàvà vừa; tốn khơng liên quan đến giáđối cáctrừ giá thành, có lợi cho người tiêu dùng: (iii) Thỏa Không thuận thuộc Hạn chế trường cạnh hợp tranh cấm cấm tuyệt miễn chất lượng hàng hoá, dịch vụ Việt Nam thị trường quốc tế bị nâng cao hiệu kinh doanh sản tố phẩm; yếu giá; LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH, VỊ TRÍ ĐỘC QUYỀN NỘI DUNG Dấu hiệu nhận diện Các HV lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền theo LCT Hậu PL lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí đ/quyền 10 7/7/2016 Pháp luật nước giới Khi xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh, nước thường đặt tiêu chí chung “tính trung thực, thiện chí” hay “chuẩn mực đạo đức kinh doanh” hay “tính chuyên nghiệp đắn”… Bên cạnh tiêu chí chung, pháp luật quốc gia thường bổ trợ hành vi coi cạnh tranh không lành mạnh Theo PL Việt Nam Hành vi CTKLM HV DN trình KD trái với với chuẩn mực thông thường đạo đức KD, gây thiệt hại gây thiệt hại đến lợi ích NN, quyền lợi ích hợp pháp DN khác người TD [k4 Đ3 LCT] 31 7/7/2016 Dấu hiệu nhận diện (i) HV cạnh tranh DN trình KD Chủ thể thực hiện: DN, HTX, Hộ KD, DN nước hoạt động VN [Đ39 LCT bao gồm hiệp hội ngành nghề] Nhằm mục đích cạnh tranh [Loại trừ: HV DN không nhằm cạnh tranh, HV xâm phạm CQ, tổ chức khác đến quyền CTLM DN] Dấu hiệu nhận diện Tính trái pháp luật hành vi coi không lành mạnh (ii) Trái với với chuẩn mực thông thường đạo đức KD Trái tập quán KD thông thường thừa nhận rộng rãi 32 7/7/2016 Dấu hiệu nhận diện Đối tượng bị xâm hại lợi ích DN khác NTD (iii) Gây thiệt hại, gây thiệt hại đến lợi ích DN khác người TD Thiệt hại thực (đã xảy ra); tiềm (sẽ xảy không ngăn chặn) Doạnh nghiệp Đối thủ cạnh tranh Người tiêu dùng 33 7/7/2016 Phân loại (i) Hành vi mang tính lợi dụng, bóc lột (ii) Hành mang tính cơng kích đối thủ (iii) Hành vi lơi kéo bất khách hàng Phân loại (i) HV mang tính lợi dụng, bóc lột Chỉ dẫn gây nhầm lẫn nguồn gốc HH, DV; Lợi dụng thành đầu tư người khác (xâm phạm bí mật KD) Bản chất hành vi việc chiếm đoạt hay sử dụng trái phép lợi cạnh tranh DN khác [Đ39 LCT: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn; Xâm phạm bí mật kinh doanh;] 34 7/7/2016 Phân loại (ii) HV mang tính cơng kích đối thủ Đưa thơng tin sai trái làm uy tín đối thủ cạnh tranh; Các HV trực tiếp gây cản trở hoạt động KD đối thủ (gây rối, lôi kéo,m/chuộc NV) Tấn công vào đối thủ cạnh tranh, triệt tiêu làm suy giảm lợi cạnh tranh đối thủ cạnh tranh [Đ39 LCT: Gièm pha doanh nghiệp khác; Gây rối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khác] Phân loại (iii) HV lơi kéo bất khách hàng Lơi kéo bất khách hàng Quảng cáo lừa Chào hàng quấy dối; khuyến mại rối hay ép buộc khách hàng… nhử mồi Đối tượng chịu tác động trực tiếp HV KH/người TD, DN cạnh tranh chịu ảnh hưởng gián tiếp từ HVVP thông qua việc KH [Đ39 LCT: ép buộc KD; Quảng cáo nhằm CTKLM; Khuyến mại nhằm CTKLM] 35 7/7/2016 Cạnh tranh không lành mạnh theo LCT Chỉ dẫn gây nhầm lẫn; Xâm phạm bí mật kinh doanh; Ép buộc kinh doanh; Gièm pha doanh nghiệp khác; Gây rối hoạt động KD doanh nghiệp khác; Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Phân biệt đối xử hiệp hội; Bán hàng đa cấp bất chính; 10 Các hành vi CTKLM khác theo tiêu chí xác định khoản Điều LCT CP quy định Hậu pháp lý cạnh tranh không lành mạnh Luật Cạnh tranh cấm tuyệt đối (khơng có miễn trừ) hành vi cạnh tranh không lành mạnh Áp dụng theo Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 (Thay Nghị định số 120/2005/NĐ-CP) 36 7/7/2016 TỐ TỤNG CẠNH TRANH Nhận diện tố tụng cạnh tranh Chủ thể tố tụng cạnh tranh Thủ tục tố tụng cạnh tranh Nhận diện tố tụng cạnh tranh Tố tụng cạnh tranh hoạt động quan, tổ chức, cá nhân theo trình tự, thủ tục giải quyết, xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định Luật Cạnh tranh (Đ3.9 LCT) 37 7/7/2016 Nhận diện tố tụng cạnh tranh Tố tụng cạnh tranh áp dụng để giải vụ việc cạnh tranh Vụ việc cạnh tranh hội đủ điều kiện: Là vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định Luật Cạnh tranh; Bị quan NN có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định PL Nhận diện tố tụng cạnh tranh CT ápđược không phảipháp dựa Tố tranh tiến hành quan hành Tố tụng tụng cạnh cạnh tranh ápdụng dụng cho cảnhất loại thiết HVVP vào đơn kiện bên có liên quan mà pháp Phương thức tổ chức, hoạt động luật cạnh tranh không giống nhau: hành vi hạn chế thựcthiên QĐHC CQQL cạnh tranh quan hướng “tư pháp” cạnh tranh hành vi cạnh tranh không lành mạnh 38 7/7/2016 Chủ thể tố tụng cạnh tranh Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh Người tiến hành tố tụng cạnh tranh Người tham gia tố tụng cạnh tranh Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh • Cơ quan quản lý cạnh tranh • Hội đồng cạnh tranh 39 7/7/2016 Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH Cục trưởng Ban Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh Ban Điều tra vụ việc Cạnh tranh không lành mạnh Ban Giám sát Quản lý CT Ban Xử lý CBPG, chống trợ cấp tự vệ Ban Bảo vệ NTD Trung tâm thơng tin Văn Văn phòng Trưởng ban Ban Hợp tác QT Trung tâm Đào tạo Điều tra viên phòng đạidiện ĐN, TPHCM Điều tra viên Hội đồng Cạnh tranh Bộ Công Thương HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh Chủ tịch HĐCT Ban Thư ký 40 7/7/2016 Người tiến hành tố tụng cạnh tranh Là công chức NN với chức danh thẩm quyền định tham Bao gồm: gia vào tố tụng cạnh tranh CQ tiến hành tố tụng CT Thành viên HĐ cạnh tranh Thủ trưởng quan QL cạnh tranh Điều tra viên Thư ký phiên điều trần Người tham gia tố tụng cạnh tranh Là cá nhân, pháp nhân tham gia vào vụ việc CT nhằm đảm bảo cho việc giải vụ việc CT KQ, công bằng, bảo đảm lợi ích hợp pháp bên có liên quan Bên khiếu nại Người làm chứng Bên bị điều tra Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Người giám định; Người phiên dịch Luật sư 41 7/7/2016 Thủ tục tố tụng cạnh tranh Là trình tự bước (các giai đoạn) tiến hành CQ, cá Gồm nhân có thẩm trình tự: quyền việc giải quyết, xử lý vụ việc CT Điều tra vụ việc cạnh tranh Xem xét, giải vụ việc cạnh tranh Điều tra vụ việc cạnh tranh Điều tra vụ việc cạnh tranh (i) Điều tra sơ (ii) Điều tra thức 42 7/7/2016 Xem xét, giải vụ việc cạnh tranh (i) Vụ vịệc CTKLM  ĐTV xác định có hay khơng xác định bên bị điều tra thực HV CTKLM  Thủ trưởng quan QLCT QĐ xử lý VVCT Xem xét, giải vụ việc cạnh tranh (ii) Vụ vịệc HCCT  Thủ trưởng quan QLCT chuyển báo cáo điều tra đến HĐCT  Chủ tịch HĐCT định thành lập Hội đồng XLVVCT Hội đồng XLVVCT phải định:  Mở phiên điều trần;  Trả hồ sơ để điều tra bổ sung;  Đình giải VVCT 43 7/7/2016 Cơ quan thực thi Luật Cạnh tranh Hạn chế cạnh tranh Cạnh tranh không lành mạnh Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại Cục QLCT Cục QLCT Thụ lý hồ sơ Cục QLCT Cục QLCT Điều tra sơ Cục QLCT Cục QLCT Điều tra thức Cục QLCT Cục QLCT Xem xét báo cáo điều tra Hội đồng CT Cục QLCT Tổ chức phiên điều trần Hội đồng XLCT Ra định xử lý Hội đồng XLCT Giai đoạn xử lý Cục QLCT Thủ tục điều tra vụ việc CTKLM 44 7/7/2016 Thủ tục điều tra vụ việc HCCT 45 ... CHẾ CẠNH TRANH Dấu hiệu nhận diện phân loại NỘI DUNG Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo LCt (20 04) Hậu pháp lý thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Dấu hiệu nhận diện Thoả thuận hạn chế cạnh tranh. .. Dấu hiệu nhận diện Luật Cạnh tranh (20 04) định nghĩa hành vi hạn chế cạnh tranh, không đưa khái niệm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà liệt kê thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 7/7/2016 Dấu hiệu nhận... cạnh tranh Tổ chức Hợp tác Phát triển LHQ, Luật KS độc quyền nhiều QG có miễn trừ (ii) Chế tài áp dụng Áp dụng theo Nghị định số 71/20 14/ NĐ-CP ngày 21/7/20 14 (Thay Nghị định số 120/2005/NĐ-CP)
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH - CPA, Slide PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH - CPA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn