TỔNG ÔN LÝ THUYẾT THUẾ CPA 2018

57 7 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:25

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MỘT SỐ SẮC THUẾ VÀ KHOẢN THU THUỘC HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ƠN THI CPA 2018 Người biên soạn: PGS.TS Lê Xuân Trường Học viện Tài Email: lexuantruonghvtc@gmai.com NỘI DUNG CHÍNH I II III IV V VI Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất khẩu, thuế nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế nhà thầu nước Thuế thu nhập cá nhân Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 I THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT • Luật thuế GTGT 2008 (Số 13/2008/QH12); Luật SĐBS số điều Luật thuế GTGT 2013 • Luật Quản lý thuế hợp 2016 số 03/VBHNVPQH • Luật số 71/2014/QH13 • Luật số 106/2016/QH13 • Luật thuế GTGT hợp 2016 số 01/VBHNVPQH • Nghị định số 209/2013/NĐ-CP • Nghị định 12/2015/NĐ-CP • Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật 106 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP • Nghị định 83/2013/NĐ-CP Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 VĂN BẢN PHÁP LUẬT (tiếp) • • • • • • • • • • • • • • Thông tư 219/2013/TT-BTC Thông tư 119/2014/TT-BTC Thông tư 151/2014/TT-BTC Thông tư 156/2013/TT-BTC Thông tư 39/2014/TT-BTC Thông tư 26/2015/TT-BTC Thông tư 92/2015/TT-BTC Thông tư 193/2015/TT-BTC Thông tư số 16/VBHN-BTC Thông tư 130/2016/TT-BTC Thông tư 173/2016/TT-BTC Thông tư 31/2017/TT-BTC Thông tư 93/2017/TT-BTC Thông tư 25/2018/TT-BTC NỘI DUNG CHÍNH Phạm vi áp dụng Căn tính thuế Phương pháp tính thuế Quy định hóa đơn, chứng từ Kê khai, nộp thuế Hoàn thuế Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Đối tượng chịu thuế GTGT - Nguyên tắc chung - Cơ sở nguyên tắc 1.2 Đối tượng không thuộc diện chịu thuế - Số lượng đối tượng… - Bản chất… - Phân nhóm đối tượng - Nguyên tắc chung… - Một số trường hợp đặc biệt… - Kê khai, tính thuế khấu trừ thuế GTGT đầu vào sản xuất, kinh doanh HHDV không chịu thuế GTGT… 1.3 CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH VÀ NỘP THUẾ Phân biệt trường hợp khơng phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT Lý trường hợp khơng phải kê khai, tính nộp thuế Hiểu đối tượng trường hợp áp dụng: Nông sản chưa qua chế biến Chú ý ngoại lệ - Điều chuyển tài sản - Tiêu dùng nội Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 1.4 NGƯỜI NỘP THUẾ Phân nhóm người nộp thuế Một vài trường hợp đặc biệt cần ý - Ủy thác nhập - Ủy thác xuất - Nhà thầu nước ngồi CĂN CỨ TÍNH THUẾ 2.1 Giá tính thuế • Về ngun tắc, giá tính thuế GTGT quy định nào? Cơ sở nguyên tắc này? • Hai trường hợp bản: (i) Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ nước (ii) Giá tính thuế hàng hố nhập • Thời điểm xác định thuế GTGT • Đồng tiền xác định giá tính thuế • Nắm quy định giải thích lý quy định trường hợp đặc thù sau đây: 10 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 GIÁ TÍNH THUẾ (tiếp) • • • • • • • • • • • • Các trường hợp đặc thù giá tính thuế (tiếp)… Hàng hố, dịch vụ chịu thuế TTĐB thuế bảo vệ môi trường Trao đổi, biếu tặng, trả thay lương Hàng hóa khuyến mại Cho thuê tài sản Bán trả góp, trả chậm Gia cơng hàng hố Xây dựng, lắp đặt Đại lý bán giá, môi giới Chứng từ đặc thù: tem thư, vé cước vận tải Casino, trò chơi điện tử có thưởng Dịch vụ du lịch lữ hành trọn gói Bất động sản… 11 2.2 THUẾ SUẤT Khái quát mức thuế suất thuế GTGT Thuế suất 0%: • Trường hợp áp dụng (Từ chìa khóa)? • Các trường hợp coi xuất khẩu? • Điều kiện? • Ngoại lệ? • Một số trường hợp cụ thể • Ý nghĩa việc áp dụng thuế suất 0% • Phân biệt thuế suất 0% không thuộc diện chịu thuế GTGT? • Phân biệt thuế suất 0% khơng phải kê khai, tính, nộp thuế GTGT 12 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 NGOẠI LỆ CỦA THUẾ SUẤT 0% • Một số dịch vụ xuất khẩu… • Tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến xuất khẩu/Đã qua chế biến… giá trị tài nguyên… 51% • HHDV cung cấp cho cá nhân không kinh doanh khu phi thuế quan • Xe tơ bán cho… khu phi thuế quan • Xăng dầu … phi thuế quan… mua nội địa • Một số dịch vụ … phi thuế quan… • Một số dịch vụ cung ứng Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài… • Thuốc lá, rượu, bia nhập sau xuất khẩu: Khơng tính VAT đầu ra, khơng khấu trừ VAT đầu vào 13 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT • Cần chia làm hai trường hợp bản: (1) Đối với hàng hoá nhập khẩu; (2) Đối với hàng hoá sản xuất, kinh doanh nước xuất • Với phương pháp, học viên cần nắm hai nội dung là: (i) Đối tượng áp dụng phương pháp; (ii) Công thức xác định số thuế phải nộp 3.1 Đối với hàng hóa nhập VAT phải nộp = Giá tính thuế GTGT x Thuế suất 3.2 Đối với hàng hóa sản xuất, kinh doanh nước xuất 14 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 3.2.1 PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ a) Đối tượng áp dụng b) Công thức xác định Thuế GTGT đầu • Trình tự xác định • Cách xác định Thuế GTGT đầu vào khấu trừ • Chứng từ sử dụng để xác định • Trình tự cách xác định • Nguyên tắc • Điều kiện 15 NGUYÊN TẮC KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO  Nguyên tắc 1: Mục đích sử dụng  Ngoại lệ nguyên tắc 1: Kiểu 1: Không khấu trừ thuế GTGT đầu vào: - …TSCĐ tàu bay, du thuyền, trừ trường hợp sử dụng cho vận chuyển khách, du lịch, khách sạn - …Tương ứng trị giá 1,6 tỷ đồng TSCĐ ô tô chở người từ chỗ ngồi trở xuống trừ trường hợp sử dụng cho vận chuyển khách, du lịch… - …TSCĐ, máy móc, thiết bị tổ chức tín dụng, tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, sở khám, chữa bệnh, đào tạo Kiểu 2: Được khấu trừ đối với: - …HHDV để kinh doanh hàng hóa… viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại 16 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 NGUYÊN TẮC KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO (tiếp) ‐ …Tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí  Hệ NT1: Nếu dùng chung cho hai hoạt động…  Một số trường hợp đặc thù: - …TSCĐ để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; - …Vật tư: Bị tổn thất…/Vượt định mức tiêu hao - …Th nhà cho chun gia nước ngồi, cơng nhân khu cơng nghiệp - …Sản xuất khép kín…  Ngun tắc 2: Thời gian phát sinh Nếu bị bỏ sót Nếu có sai sót… 17 ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO 1) Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 2) Có hố đơn GTGT hàng hố, dịch vụ mua vào hợp pháp chứng từ nộp thuế GTGT hàng hoá khâu nhập dịch vụ mua nước ngồi 3) Có chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào lần có giá trị 20 trđ - Khái niệm tốn khơng dùng tiền mặt - Trường hợp toán trả chậm - Một số trường hợp cụ thể 18 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 3.2.2 PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP a) Đối tượng áp dụng Nhóm 1: Cơ sở kinh doanh chế tác, mua bán vàng bạc, đá quý Nhóm 2: Doanh nghiệp có doanh thu tỷ; hộ kinh doanh cá thể… b) Công thức xác định Đối với hoạt động chế tác, mua bán vàng… Thuế GTGT phải nộp = GTGT x Thuế suất Đối với đối tượng khác Thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % x Doanh thu 19 QUY ĐỊNH VỀ HĨA ĐƠN, CHỨNG TỪ  Các loại hóa đơn theo Nghị định 51/2010, 04/2014 Thông tư 39/2014  Các hình thức hóa đơn theo Nghị định 51/2010, 04/2014 Thông tư 39/2014  Nguyên tắc chung quản lý, sử dụng hóa đơn  Một số trường hợp đặc thù sử dụng hóa đơn • Khuyến mại • Uỷ thác nhập • Đại lý bán giá • Hàng hóa xuất cho sở phụ thuộc • Hàng bán bị trả lại/Giảm giá hàng bán/Chiết khấu thương mại • … 20 10 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 10 THUẾ TN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Căn phương pháp tính thuế - Thu nhập chịu thuế - Thuế suất Cách thức kê khai, nộp thuế 85 THUẾ TN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHỐN Căn phương pháp tính thuế - Thu nhập tính thuế - Thuế suất Cách thức kê khai, nộp thuế 86 43 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 43 ƯU ĐÃI THUẾ Các loại ưu đãi thuế Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế Ý nghĩa ưu đãi thuế 87 KÊ KHAI, NỘP THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ Kỳ kê khai thuế - Các loại kỳ kê khai thời hạn - Quy định tạm nộp thuế TNDN - Kê khai tạm nộp thuế trường hợp đặc thù Nộp thuế Quyết toán thuế 88 44 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 44 V THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGỒI 89 VĂN BẢN PHÁP LUẬT • Luật thuế GTGT luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT • Luật thuế TNDN luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN • Luật thuế TNCN luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN • Các luật thuế khác Việt Nam • Luật Quản lý thuế 2006 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế 2012 • Thơng tư 103/2014/TT-BTC • Thơng tư 156/2013/TT-BTC 90 45 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 45 NỘI DUNG CHÍNH 1) Phạm vi áp dụng 2) Phương pháp tính thuế 3) Kê khai, nộp thuế 91 PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ Tổ chức, cá nhân nước ngồi có hoạt động KD/có TNPS VN (nhà thầu NN) Hợp đồng ký với tổ chức, cá nhân VN Hợp đồng ký với nhà thầu NN (thầu phụ) Tổ chức, cá nhân VN mua HHDV nhà thầu NN, nhà thầu phụ NN thuộc diện chịu thuế nhà thầu NN 46 Tự kê khai, nộp thuế nộp theo PP kê khai hỗn hợp Khấu trừ nguồn kê khai, nộp thuế thay áp dụng PP trực tiếp Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 92 46 1.2 ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ NHÀ THẦU NN Xác định đối tượng chịu thuế không chịu thuế dựa tiêu chí sau: Bên Việt Nam chi trả (Nguồn phát sinh Việt Nam) Địa điểm thực hoạt động kinh doanh Loại hoạt động kinh doanh Đối tượng kinh doanh • • • • 93 SƠ ĐỒ PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ NHÀ THẦU Hàng hóa Dịch vụ HHNK khơng kèm DV, trừ b.hành Giá bán (incoterms) tính đến lãnh thổ VN + XNK chỗ Y HHNK có kèm DV Y Giá bán tính đến Ckhẩu VN N Mua bán/PP hàng hóa VN; Y Quyền XNK, PP hàng hóa VN Đtạo trực tuyến; QC internet Y Cung cấp tiêu dùng VN N Một số DV: Sửa chữa máy móc; mơi giới; đào N tạo, Q.Cáo… Y Dịch vụ khác Y Cung cấp cho bên VN thực Việt Nam Cung cấp tiêu dùng VN Thông qua bên VN để đàm phán, ký hợp đồng đứng tên bên NN Y 94 47 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 47 PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ a) b) c) - Phương pháp kê khai Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Thuế TNDN theo phương pháp kê khai Phương pháp trực tiếp Căn tính thuế Phương pháp tính thuế Phương pháp hỗn hợp Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp 95 KÊ KHAI, NỘP THUẾ a)    - 48 Kê khai Phương pháp kê khai Trách nhiệm thông báo bên Việt Nam Trách nhiệm bên nước Phương pháp trực tiếp Khấu trừ nguồn Khai theo lần phát sinh Khai toán kết thúc hợp đồng Phương pháp hỗn hợp Trách nhiệm thông báo bên Việt Nam Khai thuế GTGT theo tháng/quý Khai thuế TNDN theo lần nhận thu nhập Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 96 48 SƠ ĐỒ MƠ TẢ GIÁ TÍNH THUẾ NHÀ THẦU THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP Giá gộp (Gross of FCT) Thuế Thuế Giá ròng (Net of FCT) TNDN GTGT Giá tính thuế TNDN Giá tính thuế giá trị gia tăng 97 VI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 98 49 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 49 VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU • Luật Thuế TNCN năm 2007 • Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế TNCN năm 2012 • Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế • Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế • Nghị định 65/2013/NĐ-CP • Nghị định 83/2013/NĐ-CP • Nghị định 91/2014/NĐ-CP • Thơng tư 111/2013/TT-BTC • Thông tư 119/2014/TT-BTC • Thông tư 151/2014/TT-BTC 99 VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU • Thơng tư 156/2013/TT-BTC • Thơng tư 92/2015/TT-BTC • Thơng tư 05/2016/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 Bộ Tài • Thơng tư 25/2018/TT-BTC 100 50 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 50 NỘI DUNG CHÍNH Người nộp thuế Thu nhập chịu thuế Thu nhập miễn thuế Phương pháp tính thuế Giảm thuế Kê khai, nộp thuế, toán thuế 101 NGƯỜI NỘP THUẾ Các loại người nộp thuế - Cá nhân cư trú - Cá nhân không cư trú Tiêu chí xác định - Tổng số ngày có mặt Việt Nam năm dương lịch 12 tháng liên tục… - Nơi thường xuyên Phân biệt nghĩa vụ thuế cá nhân cư trú không cư trú 102 51 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 51 THU NHẬP CHỊU THUẾ Các khoản thu nhập chịu thuế - 10 khoản TNCT theo nguồn phát sinh - Phạm vi xác định TNCT (Cư trú/Không cư trú) Nguyên tắc chung xác định TNCT - Là thu nhập trước thuế TNCN (Gross of PIT) - Không tính thu nhập miễn thuế thu nhập trừ vào TNCT - Đồng tiền xác định TNCT - Thời điểm tính thuế + Nguyên tắc chung + Một vài trường hợp cụ thể Phân nhóm TNCT theo phương pháp xác định Lưu ý cách xác định TNCT từ tiền lương 103 PHÂN NHĨM THU NHẬP CHỊU THUẾ a) Khơng AD giảm trừ ngưỡng đánh thuế (cả cư trú không cư trú) (1) Kinh doanh (2) Đầu tư vốn (3) Chuyển nhượng vốn (4) Chuyển nhượng BĐS b) Có AD ngưỡng đánh thuế: TNCT phần > 10 trđ (cả cư trú không cư trú) (1) Nhận thừa kế; (2) Nhận quà tặng; (3) Trúng thưởng; (4) Bản quyền; (5) Nhượng quyền TM c) Phân biệt cư trú không cư trú Tiền lương, tiền công Cư trú: TN tồn cầu Khơng cư trú: PS VN 104 52 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 52 CÁCH XÁC ĐỊNH TNCT TỪ TIỀN LƯƠNG Tiền lương, tiền cơng Các khoản có chất tiền lương, tiền cơng - Phụ cấp, trừ khoản phụ cấp trừ - Tiền thù lao, tiền công vãng lai, tiền thưởng… trừ khoản tiền thưởng trừ Các khoản lợi ích tiền không tiền - Nguyên tắc chung - Một số khoản lợi ích trừ khơng tính thuế - Một số khoản đặc biệt 105 THU NHẬP MIỄN THUẾ Phân loại thu nhập miễn thuế theo đạo lý - Mục tiêu xã hội - Mục tiêu kinh tế Lưu ý số khoản cụ thể - Tiền lương trả tăng thêm làm thêm giờ… - Nhà ở, đất 106 53 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 53 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ Ấn định BĐS, CK, KD (Both) CN vốn (Non) Biểu thuế toàn phần Các khoản khác Doanh thu/Giá bán TNTT = TNCT TN tính thuế Thuế suất Thuế suất Thu nhập tính thuế Biểu thuế lũy tiến phần Tiền lương tiền cơng (C.trú) Thu nhập chịu thuế Đóng góp BHBB TN  thuế:  thuế bậc Số thuế bậc = TNTT bậc x thuế suất tương ứng Giảm trừ gia cảnh 107 Giảm trừ đ/góp từ thiện GIẢM TRỪ BHBB VÀ TỰ NGUYỆN Bảo hiểm bắt buộc - Các khoản bảo hiểm bắt buộc - Cách xác định Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện 108 54 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 54 GIẢM TRỪ GIA CẢNH Mức giảm trừ - Bản thân - Người phụ thuộc Người phụ thuộc - Đối tượng - Điều kiện Nguyên tắc giảm trừ 109 GIẢM TRỪ ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN… Trường hợp giảm trừ - Đóng góp vào tổ chức, CS chăm sóc, ni dưỡng trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già khơng nơi nương tựa - Đóng góp quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học Điều kiện - Các sở quỹ thành lập hợp pháp - Có chứng từ thu hợp pháp… Nguyên tắc - Chỉ giảm trừ năm tính thuế - Chỉ giảm tối đa thu nhập tính thuế 110 55 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 55 GIẢM THUẾ Các trường hợp giảm thuế Cách xác định 111 KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TỐN THUẾ Đối tượng khai thuế • Tổ chức cá nhân chi trả • Người nộp thuế Nguyên tắc kê khai: Khấu trừ nguồn kết hợp với tự kê khai Kỳ khai thuế • Tạm tính theo tháng/q tốn thuế theo năm • Lần phát sinh/chi trả 112 56 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 56 KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QTT (tiếp) Quyết tốn thuế • Loại thu nhập phải tốn thuế • Đối tượng khai tốn thuế • Ủy quyền khai toán thuế Phương pháp kê khai thuế tùy thuộc vào: • Loại đối tượng nộp thuế • Loại thu nhập • Đối tượng kê khai: Người chi trả thu nhập/người nộp thuế 113 57 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 57 ... 219/2013/TT-BTC Thông tư 119/2014/TT-BTC Thông tư 151/2014/TT-BTC Thông tư 156/2013/TT-BTC Thông tư 39/2014/TT-BTC Thông tư 26/2015/TT-BTC Thông tư 92/2015/TT-BTC Thông tư 193/2015/TT-BTC Thông... KTV -2 018 PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Đối tượng chịu thuế GTGT - Nguyên tắc chung - Cơ sở nguyên tắc 1.2 Đối tượng không thuộc diện chịu thuế - Số lượng đối tượng… - Bản chất… - Phân nhóm đối tượng - Nguyên... 193/2015/TT-BTC Thông tư số 16/VBHN-BTC Thông tư 130/2016/TT-BTC Thông tư 173/2016/TT-BTC Thông tư 31/2017/TT-BTC Thông tư 93/2017/TT-BTC Thông tư 25 /2018/ TT-BTC NỘI DUNG CHÍNH Phạm vi áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG ÔN LÝ THUYẾT THUẾ CPA 2018, TỔNG ÔN LÝ THUYẾT THUẾ CPA 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn