Ngôn ngữ và văn hóa – EN07

19 12 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:02

Ngơn ngữ văn hóa – EN07 Văn hóa bao gồm vật thể phi vật thể? Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Ở khía cạnh này, văn hố có mối quan hệ khăng khít với tư mang sắc dân tộc rõ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Bất có gắn với sáng tạo người trình lao động coi sản phẩm văn hoá Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Cách xưng hô người Việt không phức tạp người châu Âu? Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Câu trả lời Nói tới mặt biểu bên ngồi mối quan hệ văn hố ngơn ngữ nói tới khả quan sát liên quan văn hố ngơn ngữ sở dấu hiệu, ký hiệu cụ thể Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Quan niệm đắn chất ngôn ngữ: ngôn ngữ tượng xã hội tượng xã hội đặc biệt Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Theo nghĩa này, văn hoá đặt mối quan hệ tương tác mang tính xã hội thành viên cộng đồng dựa tập quán, thói quen xác lập qua nhiều đời củng cố thành ý thức xã hội tồn chiều sâu tư dân tộc Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Trong tiếng Việt, từ xưng gọi có đặc điểm tiêu biểu sau đây: – Có số lượng lớn – Khơng có tính cách sử dụng – Có nhiều tượng đồng âm, đồng nghĩa – Có lấn át từ xưng gọi vốn xuất xứ từ danh từ quan hệ thân tộc, họ hàng – Từ xưng gọi giàu nghĩa tình thái mà mang sắc thái trung hồ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Tính đặc biệt ngơn ngữ thể : ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng hạ tầng,khơng mang tính giai cấp khơng phát triển theo đường đột biến Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Trong tiếng Việt, tượng chuyển từ thân tộc họ hàng sang làm từ xưng gọi diễn thường xuyên phổ biến Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Thuật ngữ “ ngôn ngữ” mà ta nghiên cứu giống ngôn ngữ “ngôn ngữ hội họa”, “ngôn ngữ điện ảnh” “ ngôn ngữ âm nhạc” Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Câu trả lời Tín hiệu ngơn ngữ có tính đơn trị Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Câu trả lời Dù đâu ngơn ngữ văn hố có mối quan hệ khơng thể tách rời Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Tín hiệu nhân tạo kích thích vào giác quan người làm cho người tri nhận được, tín hiệu phải nói lên ngồi Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Khơng thế, văn hố biểu tính đa dạng sắc địa phương mà ta thường gọi đặc trưng văn hoá miền vùng Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Văn hoá dùng với nghĩa hàm thái độ ứng xử quan hệ giao tiếp với Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Theo nghĩa hẹp văn hố hiểu mức độ học vấn từ chưa biết chữ học vị tiến sĩ “Đây cách hiểu phổ biến không giấy tờ mà giao tiếp hàng ngày” Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Văn hóa theo nghĩa hẹp dùng với nghĩa trình độ học vấn cá nhân Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Lê Nin nhận định vai trò ngơn ngữ: Ngơn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng người Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Trong ngôn ngữ Âu châu từ thân tộc họ hàng có tượng chuyển sang dùng làm từ xưng gọi Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Theo nghĩa hẹp văn hố hiểu mức độ học vấn từ chưa biết chữ học vị tiến sĩ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Văn hóa ý nghĩa mang tính thuật ngữ sử dụng nghiên cứu nhiều lĩnh vực thuộc khoa học xã hội nhân văn như: văn học, ngôn ngữ học, sử học, triết học… Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tồn sản phẩm vật chất tinh thần người sáng tạo suốt trình hình thành, tồn phát triển Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phân biệt ngôn ngữ lời nói: Ngơn ngữ mang tính xã hội ,có tính khái qt trừu tượng lời nói mang tính cá nhân, cụ thể Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Nhóm từ ngữ hoạt động công đoạn gieo trồng, chăm bón cho lúa phát triển: gieo, cấy, làm cỏ, bón phân, tát nước Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Nhóm từ động tác từ gạo làm thành cơm: vo, đãi, thổi, nấu, sơ, xới, ghế, hẩm … Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Hai từ lúa nước, có gắng kết với hàng loạt từ khác với nhiều tầng nghĩa khác nhau, làm nên phong phú đặc sắc chúng mà ngôn ngữ khác khơng thể tìm thấy Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Giữa ngôn ngữ văn hố, ngơn ngữ dân tộc văn hố dân tộc, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, chúng phát triển tác động qua lại lẫn Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Bên cạnh riêng ngơn ngữ ngơn ngữ có nhiều điểm tương đồng phản ánh giới thực, hay nói rõ ngơn ngữ A ngơn ngữ B có mức độ gần gũi cách tư ngơn ngữ (trong ngơn ngữ A C mức độ gần gũi Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Tuỳ vào dân tộc, văn hố khác mà có cách nghĩ, cách nói khác vật tượng giới khách quan, vật tượng có nhiều cách thức thể khơng giống ngôn ngữ – dân tộc Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Nếu ngôn ngữ không thuộc văn minh lúa nước, từ lúa, lúa, thóc, gạo, cơm, xơi, nếp … thể từ rice (tiếng Anh), riz (tiếng Pháp) puc (tiếng Nga) Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Nhóm từ ngữ loại xôi (cơm nếp): xôi trắng, xôi vò, xơi đỗ, xơi lúa, xơi gấc, xơi hành mỡ, xôi nén … Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Ngôn ngữ Việt phản ánh rõ nét văn minh lúa nước (nông nghiệp) thể cách thức chia cắt giới khách quan; thể qua cách tri nhận không gian Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá từ lâu trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhà ngôn ngữ học giới Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Tất tình cảm tốt đẹp, cách tư người Việt mang dấu ấn độc đáo từ lúa, điều thể qua hàng loạt từ vựng nói lúa hay có liên quan đến lúa Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Nhóm từ tính chất hạt thóc, hạt gạo: khén, mẩy, chắc, lép, gẫy, đớn, hẩm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Nhóm từ phẩm chất cơm: dẻo, rền, thơm, bùi, chín tới, sống, khê, nhão … Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Nước yếu tố quan trọng khơng nói định nghề trống lúa nước Chính lẽ mà từ nước hiển nhiên trở thành từ văn hố điển hình vốn từ vựng tiếng Việt Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Ngôn ngữ đặc trưng vài văn hoá – dân tộc Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Câu trả lời Trong tiếng Việt đối tượng lúa có nhiều tên gọi khác tuỳ vào giai đoạn sinh trưởng lúa: thóc, giống, mộng, mạ, lúa, đòng, gié, chẽn, bơng, rơm, rạ … Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Từ xưa đến lúa sản phẩm tạo lẽ sống, máu thịt, vận mệnh người sống dải đất Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Ngôn ngữ Việt phản ánh rõ nét văn minh lúa nước – cách thức chia cắt giới người Việt Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Nhóm từ sản phẩm thóc sau xay giã: gạo lứt, gạo cội, tấm, cám, trấu … Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Chưa có ngơn ngữ giới tiếng Việt lấy khái niệm Nước loại chất lỏng tồn ao hồ, sông, biển … để gọi tên vùng đất (Country) mà người thuộc dân tộc hay nhiều dân tộc khác chung sống Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Nhóm từ ngữ gọi tên lúa, tiền thân lúa phận lúa: thóc giống, mộng, mạ, lúa, đòng, gié, chẽn, bông, rơm, rạ… Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Nhóm từ động tác gặt hái, thu hoạch làm thóc gạo: cắt, gặt, trục, đập, phơi, quạt, rê, xay, giã Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Nhóm từ ngữ loại bánh làm gạo, nếp: bánh đa, bánh đúc, bánh bèo, bánh trôi, bánh trán… Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Trong ngôn ngữ, đặc điểm văn hoá dân tộc lưu giữ rõ ràng Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Thành ngữ biểu thị khái niệm hình ảnh biểu trưng Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Những thành ngữ mượn dùng hình thức dịch nghĩa chung thành ngữ tiếng Việt Ví dụ: Miệng ăn núi lở (Tọa thực sơn băng) Đủ ăn đủ mặc (Phong y túc thực ) Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Tục ngữ diễn đạt “một phán đoán” “một tượng thuộc ý thức xã hội” Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Thành ngữ cụm từ cố định Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Những thành ngữ sau cấu tạo theo quy tắc đối điệp thành tố gọi thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng Ví dụ: Trên đe búa, lừa thầy phản bạn,hứa hươu hứa vượn Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Các thành ngữ có nghĩa biểu trưng, chủ yếu hình thái ẩn dụ hóa Diễn trình tương hợp hội nghĩa bình diện ngữ nghĩa trình đẳng kết bình diện ngữ pháp Đầu rơi máu chảy Cùng trời cuối đất Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Thành ngữ định danh vật, tượng, trình Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Thành ngữ đơn vị định danh ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Thành ngữ phi đối xứng gồm: +Thành ngữ phi đối xứng so sánh Vắng chùa bà Đanh +Thành ngữ phi đối xứng ẩn dụ hóa Bé hạt tiêu Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Thành ngữ vay mượn nước ngoài, chủ yếu thành ngữ gốc Hán đọc theo âm Hán- Việt, giữ ngun hình thái – ngữ nghĩa dịch chữ (một phần tất yếu tố) dịch nghĩa chung thành ngữ có thay đổi trật tự yếu tố cấu tạo Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Đặc trưng ngữ nghĩa thành ngữ: tầng ngữ nghĩa tạo phương thức so sánh ẩn dụ hóa Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Xét mặt ngữ pháp – ngữ nghĩa, thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng chia thành loại đẳng kết phi đẳng kết Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đặc trưng ngữ nghĩa tục ngữ: tầng ngữ nghĩa tạo phương thức so sánh ẩn dụ hóa Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Thành ngữ định danh tình, kiện, trạng Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời b Đúng Thành ngữ mượn dùng hình thức dịch tồn yếu tố tiếng Việt tương đương giữ nguyên cấu trúc Ví dụ : Ra sống vào chết (Xuất sinh nhập tử ) Tọa lập bất an (đứng ngồi không yên)Đặc trưng ngữ nghĩa tục ngữ: tầng ngữ nghĩa tạo phươ Cưỡi ngựa xem hoa (Tẩu mã khán hoa) Trăm trận trăm thắng (bách chiến bách thắng) Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Thành ngữ loại tổ hợp từ cố định, bền vững hình thái – cấu trúc, hồn chỉnh, bóng bẩy ý nghĩa, sử dụng rộng rãi giao tiếp hàng ngày, đặc biệt ngữ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Từ đa nghĩa: từ gọi tên nhiều vật tượng, biểu thị nhiều khái niệm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Thành ngữ tương đương với câu Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời b Đúng Tục ngữ tương đương với câu Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Từ đồng âm: từ giống mặt âm khác hoàn toàn nghĩa Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng phi đẳng kết: Là thành ngữ mà cấu trúc chúng vế đối xứng đồng thuộc tính ngữ pháp mà khơng có đồng ngữ nghĩa Tính khơng đồng thể quan hệ đối khơng hồn chỉnh thành tố đối ứng đan chéo giũa vế Ví dụ: Miệng ăn núi lở Gieo gió gặp bão Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Thành phần từ vựng thành ngữ, nói chung ổn định, nghĩa yếu tố cấu tạo nên thành ngữ giữ nguyên sử dụng, mà nhiều trường hợp thay yếu tố khác Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Tục ngữ câu tự diễn trọn ý nghĩa, nhận xét, kinh nghiệm, lý luận, công lý, có phê phán Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Thành ngữ đối xứng có tiết tấu hay tính nhịp điệu nhờ vào việc ghép kết yếu tố cấu tạo thành ngữ theo luật hài âm: + Lặp âm : “ Chân ướt chân ” + Hợp thanh: “ Đầu sóng gió ” + Hiệp vần: “ Được voi đòi tiên ” + Xây nhịp đơi: “ Thề sống thề chết ” + Thiết lập quan hệ đối xứng yếu tố phạm trù: “ Trống đánh xuôi kèn thổi ngược Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Các liên hệ lượng tượng, vật tự nhiên, giới khách quan khách quan, tập hợp số đếm thành hệ thống ký mã từ vựng để ghi nhận lien hệ lượng ngơn ngữ khác lại khơng hồn tồnh giống Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Thứ sáu ngày 13 văn hóa phương Tây coi xui xẻo Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Số từ biểu số chẵn xuất ít, thường kết hợp với từ biểu số khác hay danh từ biểu thị lượng, đo lường Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Nguyên tắc cấu tạo mã số phản ánh thực tế không giống dân tộc, đồng thời ghi nhận “trình độ” tư tính đếm dân tộc Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai ý nghĩa định lượng từ số ý nghĩa biểu vật trùng với ý nghĩa biểu trưng tục ngữ tụ ngữ Chẳng hạn: chó ba quanh nằm, người ba năm nói Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Số đọc giống từ “phát triển” hay “ra đời” tiếng Trung Quốc – tượng trưng cho sống dư dả Nó ngồi cho số may mắn có liên quan đến nguyên tố Mộc – nguyên tố sáng tạo hồng hay “ra đời” Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Các số đếm tập hợp thành hệ thống ký hiệu đặc thù khu biệt hẳn với hệ thống từ vựng – tức lớp từ vựng khác ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Còn góc độ ngơn ngữ học, số đếm ngơn ngữ chứng cụ thể kiểu tư mà người nhận thức khía cạnh lượng vật chất khách quan, dạng thức hóa quy tắc ngôn ngữ riêng ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Số số tốt theo số học phương Đơng đọc giống từ diễn tả thống kết nối Nó có mối quan hệ với nguyên tố Kim – nguyên tố đa dạng tình bạn mối quan hệ khác Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Có nhiều loại số đếm, loại sau phổ quát: Số từ thứ tự Số từ số lượng Số thập phân/ phân số… Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Cái ý nghĩa biểu trưng / ý nghĩa định lượng biểu trưng tục ngữ tập hợp nhiều yếu tố ngơn ngữ văn hóa quy định Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Số số mạnh mẽ nhiều lượng số học phương Tây Đặc tính hòa hợp xã hội cao Trong bạn hiểu số tượng trưng cho nguồn gốc, khả thích nghi, phiêu lưu, tình u tự đa dạng, mang nghĩa thiếu tập trung, khơng đáng tin, bê tha nghiệp ngập Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Số đọc giống từ “chắc chắn” “dễ dàng” tiếng Trung Quốc Nó xem số may mắn, tượng trưng cho tính cân đối bền vững Con số kết nối với nguyên tố Thổ – tượng trưng cho ổn định lòng tâm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Số số thịnh vượng văn hóa phương Đơng phát âm giống từ “giàu sang” theo tiếng Trung Quốc Con số xem may mắn xuất nhiều lĩnh vực sống ngày số điện thoại, ngày kết hôn, bảng số xe,… Số có liên kết với nguyên tố Thổ – nguyên tố bền vững, tâm mục đích lĩnh vực tiền bạc thành cơng Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Số số tốt theo số học phương Đơng đọc giống từ “mãi mãi” tiếng Trung Quốc tượng trưng cho trường thọ Theo truyền thống, số liên kết với hoàng đế số kiên kết với nguyên tố Hỏa – nguyên tố động lực thật Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Một tập hợp hệ thống tục ngữ, đấy, nói chung, từ số có ý nghĩa biểu trưng tục ngữ khơng giữ lại ngun vẹn ý nghĩa biểu vật định lượng xác từ số dãy số tự nhiên Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Số đọc giống từ “phát triển” hay “ra đời” tiếng Trung Quốc – tượng trưng cho sống dư dả Nó ngồi cho số may mắn có liên quan đến nguyên tố Mộc – nguyên tố sáng tạo hồng hay “ra đời” Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Ngôn ngữ công cụ tư duy, phản ánh q trình nhận thức thơng qua xuất từ số – tức số đếm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Từ biểu số chÍn xuất nhiều tục ngữ Việt, thường biểu số khác (một, ba, bảy) phân bố hai dạng định nghĩa: nghĩa định lượng biểu trưng tục ngữ mang mật mã văn hóa trực tiếp Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Số tiếng Trung Quốc phát âm giống từ “giàu sang”, “sinh lợi” “suôn sẻ” Do đó, trở thành số mang lại điềm lành may mắn Con số 666 phương Tây xem tốt theo văn hố phương Đơng “nhân ba” may mắn Số liên kết với nguyên tố Kim – nguyên tố tượng trưng cho tiền bạc thuyết phục Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Hệ thống số đếm cổ điển Ả Rập cho thấy hệ số đối lập loại ký hiệu khu biệt hình thái giống đực giống Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Các từ số có ý nghĩa biểu trưng định, khơng ý nghĩa biểu vật định lượng khách quan từ biểu thị dãy số tự nhiên từ đến 10 Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Những tục ngữ mà nghĩa tục ngữ liên quan đến học kinh nghiệm nhận thức tượng tự nhiên xã hội khác thông qua ý nghĩa biểu trưng từ số Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Trong kết cấu thành ngữ định lượng không xác định, người Việt thường dùng số từ ba kết hợp từ số với từ số khác: dăm ba, ba bẩy hai mốt ngày, kèn thổi tiếng năm ba, … Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Số xem số khơng may mắn đọc giống từ “chết” tiếng Trung Quốc, đó, đại diện cho bất hạnh tránh sử dụng nhiều Con số liên kết với nguyên tố Mộc – nguyên tố đại diện cho chết tái sinh Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Từ số so với từ biểu số xuất hạn chế kết cấu thành ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời ... lời b Sai Thuật ngữ “ ngôn ngữ mà ta nghiên cứu giống ngôn ngữ ngôn ngữ hội họa”, ngôn ngữ điện ảnh” “ ngôn ngữ âm nhạc” Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Câu trả lời Tín hiệu ngơn ngữ có tính đơn... trả lời Đặc trưng ngữ nghĩa thành ngữ: tầng ngữ nghĩa tạo phương thức so sánh ẩn dụ hóa Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Xét mặt ngữ pháp – ngữ nghĩa, thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng chia... Thành ngữ đơn vị định danh ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Thành ngữ phi đối xứng gồm: +Thành ngữ phi đối xứng so sánh Vắng chùa bà Đanh +Thành ngữ phi đối xứng ẩn dụ hóa Bé
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngôn ngữ và văn hóa – EN07, Ngôn ngữ và văn hóa – EN07, Nước luôn là một yếu tố quan trọng nếu không nói là quyết định đối với nghề trống lúa nước. Chính vì lẽ đó mà từ nước hiển nhiên trở thành một từ văn hoá điển hình trong vốn từ vựng tiếng Việt., Các thành ngữ này có nghĩa biểu trưng, chủ yếu là dưới hình thái ẩn dụ hóa. Diễn ra quá trình tương hợp hội nghĩa ở bình diện ngữ nghĩa và quá trình đẳng kết ở bình diện ngữ pháp., Là thành ngữ mà cấu trúc của chúng 2 vế đối xứng nhau chỉ đồng nhất về thuộc tính ngữ pháp mà không có sự đồng nhất về ngữ nghĩa. Tính không đồng nhất này thể hiện ở quan hệ đối không hoàn chỉnh giữa các thành tố đối ứng đan chéo nhau giũa 2 vế.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn